Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Uredjenje Osmanskog carstva i    timarski sistem     Djordjevic Lazar
• Turska osvajanja se nastavljaju i posle pada Srbije, Bosne, Hercegovine i Crne Gore. Početkom XVI veka pod turskom vla...
Bitka na Mohaču 1526. god.
Timarski sistem• Osvojene zemlje kod Turaka su pripadale sultanu, koji ih je delio upravnim funkcionerima i spahijama. Ra...
Privreda• Tursko osvajanje je bilo pradeno razaranjima i uništavanjima privrednih snaga. To ne važi za sve oblasti, ved ...
Gradovi i palanke• Nisu svi srednjovekovni gradovi pod turskom vlašdu imali istu sudbinu. Rudarska naselja u Srbiji, Mak...
Uprava• Turci su podelili zemlju na ejalete, velike delove Turskog Carstva kojima su upravljali begler-begovi. U početku ...
• Kadija je imao privilegiju da jaše
Povlašdeni slojevi hrišdana• Stanovništvo pokorenih zemalja je prihvatalo tursku vlast, a pojedini elementi su se uključi...
Islamizacija• Turci su u pokorenim zemljama uzmali danak u krvi. Sakupljali su decu pokorenog naroda, predvodili je u is...
• Janičari
L190 - Istorija - Uređenje Osmanskog carstva i timarski rad - Lazar Đorđević - Velimir Stojanović
L190 - Istorija - Uređenje Osmanskog carstva i timarski rad - Lazar Đorđević - Velimir Stojanović
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

L190 - Istorija - Uređenje Osmanskog carstva i timarski rad - Lazar Đorđević - Velimir Stojanović

4,562 views

Published on

L190 - Istorija - Uređenje Osmanskog carstva i timarski rad - Lazar Đorđević - Velimir Stojanović

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

L190 - Istorija - Uređenje Osmanskog carstva i timarski rad - Lazar Đorđević - Velimir Stojanović

 1. 1. Uredjenje Osmanskog carstva i timarski sistem Djordjevic Lazar
 2. 2. • Turska osvajanja se nastavljaju i posle pada Srbije, Bosne, Hercegovine i Crne Gore. Početkom XVI veka pod turskom vlašdu se našla Mesopotamija, Sirija i Egipat. Sultan Sulejman II Veličanstveni (1521-1566) je usmerio snage na sever. Na početku je osvojio Beograd i Srem, a 1526. kod Mohača uništio ugarsku vojnu snagu. 1529. je opsedao Beč, ali bez uspeha. Ipak je 1540. vedi deo Ugarske pretvoren u provinciju osmanskog carstva. Pod turskom vlašdu našla se čitava Makedonija, Srbija, Bosna, Hercegovina, Crna Gora i veliki delovi Hrvatske i Slavonije.
 3. 3. Bitka na Mohaču 1526. god.
 4. 4. Timarski sistem• Osvojene zemlje kod Turaka su pripadale sultanu, koji ih je delio upravnim funkcionerima i spahijama. Ratnik bi dobijao zemljišni posed sa ljudima koji su ga obradjivali.1. Timar je bio zemljišni posed koji je donosio do 20 000 aspri (turski srebrni novac) godišnjeg prihoda.2. Zijamet je donosio od 20 000 do 100 000 aspri.3. Najvedi posedi su bili hasovi i dodeljivani su samo za vreme dok su funkcioneri vršili svoju dužnost.• Sistem eksploatacije seljaka je ostao isti, samo je u početku bilo više reda. Seljaci su spahiji davali desetak od proizvoda. Hrišdansko stanovništvo je pladalo harač.
 5. 5. Privreda• Tursko osvajanje je bilo pradeno razaranjima i uništavanjima privrednih snaga. To ne važi za sve oblasti, ved za one koje su bile izložene ratnim operacijama i pustošenjima. Kako je vreme prolazilo, čitava privreda se lagano obnavljala i to područje je bilo pogodnije za razvoj trgovine, za razliku od nemirnih feudalnih oblasti. Ali privredni život nije napredovao i robnonovčana privreda je stagnirala. Važne privredne grane, kao što je rudarstvo je potpuno zamrlo. Što je vreme više proticalo, izostajanje je bilo vede.
 6. 6. Gradovi i palanke• Nisu svi srednjovekovni gradovi pod turskom vlašdu imali istu sudbinu. Rudarska naselja u Srbiji, Makedoniji i Bosni su vremenom izgubila značaj. Gradovi u kojima su bile smeštene upravne vlasti i velike vojne jedinice doživljavali su polet, jer su bili veliki potrošački centri.
 7. 7. Uprava• Turci su podelili zemlju na ejalete, velike delove Turskog Carstva kojima su upravljali begler-begovi. U početku je bilo samo dva ejaleta i delila su državu na evropski i azijski deo. Posle osvajanja obrazovani su novi ejaleti manjega prostranstva. Sandžaci su bili manje upravne jedinice kojima su upravljali sandžak-begovi. Sandžaci su se delili na nahije, najmanje upravne jedinice. Tursko sudsvo je bilo prožeto religijom. Sudije (kadije) sudile su po islamskom verskom pravu (šerijatu). U velikoj meri je poštovan zatečeni pravni red, a porodično pravo i verski odnosi su u potpunosti bili prepušteni Pravoslavnoj crkvi. Turci su se hvalili da u njihovoj državi vlada pravda i red, ali kasnije je tursko sudstvo pokazalo svoje slabosti, kao na primer podmitljivost kadija i rdjav odnos prema raji.
 8. 8. • Kadija je imao privilegiju da jaše
 9. 9. Povlašdeni slojevi hrišdana• Stanovništvo pokorenih zemalja je prihvatalo tursku vlast, a pojedini elementi su se uključivali u turske osvajačke akcije. Nižim slojevima vladajude klase je bilo bitno da sačuvaju svoj položaj čak i po cenu služenja turcima. To je omogudilo nastanak hrišdana spahija. U turski feudalni sistem su uključivane i starešine stočara vlaha, koji su naseljavali opustošene oblasti i umesto harača pladali dukat od ognjišta godišnje. Od domadih ljudi su se regrutovali i martolosi (ratnici koji su služili za platu ili komad zemlje).
 10. 10. Islamizacija• Turci su u pokorenim zemljama uzmali danak u krvi. Sakupljali su decu pokorenog naroda, predvodili je u islam i od nje stvarali elitne pešadijske trupe janičare. Tako su mnogi sinovi potčinjenih naroda dolazili na najviša mesta u turskoj upravi. Hrišdansko stanovništvo nije prisiljavano da primi islam, ali su mnogi prihvatali veru osvajača da bi olakšali svoj položaj. Islamizacija u Bosni je bila jača zbog toga što bosanski krstjani nisu vršili onako jak uticaj kao što je bio slučaj kod Katoličke i Pravoslavne crkve.
 11. 11. • Janičari

×