Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
  Učenik: Miletić Milica  Škola: Aleksinačka gimnazija  Predmet: Informatika  Profesor: Nataša Stojković
     Intranet je mreža koja spaja definisani skup klijenata koji koriste standardne  Internet protokole (npr. TCP/I...
Pristup InternetuPristup Internetu je moguće ostvariti naviše načina. Svaki od tih načina kada seanaliziraju brzina prenos...
KLASICNA TELEFONSKA LINIJA(Dial-up)ISDNDSL TEHNOLOGIJAKABLOVSKI INTERNETBezžičnom tehnologijom Vaj-Faj (WiFi, Wireless Fid...
Dial-up     Maksimalna brzina prenosa kod ovog tipa konekcije je 56 kb/s i pri tome je     telefonska linija zauze...
preko ISDN-a zauzimanjem jednog ili oba kanala od po64 kb/s, tj. 128 kb/s. Telefoniranje je moguće pri čemu se,u momentu t...
DSL tehnologija. Kod nas je za sada prisutna ADSL što je skraćenica za asimetričnadigitalna pretplatnička linija (Asymmetr...
Struktura DSL mrežePostojeća telefonska infrastruktura je u prvom redu namenjena za prenos govora, takoda ova mreža nije u...
Kablovski Internet je usluga koju daju operatori kablovske televizije. U Srbiji brzine ai cene su slične kao ADSL. Telefon...
PREDNOSTI I MANE  Prednosti kablovskog interneta, kao i ADSL-a, su pored većih  brzina i stalno slobodne telefonske lini...
Bezžičnom tehnologijom Vaj-Faj (WiFi, Wireless Fidelity). Bazično, ovatehnologija relativno malog dometa cca 1500 m, je ra...
Bezžičnom tehnologijom Vaj-Maks(WiMAX,Worldvide Interoperability od Microwave Acces) sepostižu dometi i do 50 km, no u gra...
Mobilnim telefonom. Računar se povezuje sa mobilnimtelefonom koji učestvuje u prenosu podataka. U Srbiji je ovausluga još ...
Satelitski prenos. Vrsta prenosa preko satelita ima više:Preko TV satelita, Geostacionarnih satelita i Satelita koji nisug...
Електронска пошта, е-пошта, или колоквијално имејл, мејл (енгл. e-mail) су различити називи за мрежни сервис који омогућав...
WWW, World Wide Web, W3, или једноставно Web (на српском: Веб,мрежа) је систем међусобно повезаних, хипертекстованих докум...
IRC je kratica za Internet Relay Chat - doslovni prijevod je"razgovor putem Interneta", koji je nastao 1988. godine. Kaošt...
To su programi za slanje porukaVrste mesengera:MSN MESENGER,YAHOOMESENGER,ICQ,SKYPE
Internet Voice tehnologija, poznata i kao "Voice over InternetProtocol (VoIP)", ili, u prevodu, "glas preko Internet proto...
Princip rada tehnologije je relativno jednostavan:  audio informacija se razbija u IP paketiće i  usmerava preko Inter...
P2P mrežaTražite neki film ili muziku na internetu, 98% šansi da će te jeskinuti preko P2P mreže. Šta je to Peer to Peer? ...
Da bi ovakav vid mreže radio nedostaje još jedna stvar, kako naći tu Ip adresu računara na kome se nalazi neki podatak ko...
Nedostaci P2P mreže:* Kako se pri razmeni fajlove ovog tipa vidi vaša ip  adresa vi možete vrlo lako postati meta hakera....
L144 - Računarstvo i informatika - Računarske mreže - Milica Miletić - Nataša Stojković
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

L144 - Računarstvo i informatika - Računarske mreže - Milica Miletić - Nataša Stojković

1,870 views

Published on

L144 - Računarstvo i informatika - Računarske mreže - Milica Miletić - Nataša Stojković
Takmičenje na portalu www.nasaskola.net
"biramo najbolju lekciju"
februar 2012. godine,
tema,
predmet,
učenika,
nastavnik,
Gimnazija Aleksinac

Published in: Education
 • Be the first to comment

L144 - Računarstvo i informatika - Računarske mreže - Milica Miletić - Nataša Stojković

 1. 1.  Učenik: Miletić Milica Škola: Aleksinačka gimnazija Predmet: Informatika Profesor: Nataša Stojković
 2. 2.  Intranet je mreža koja spaja definisani skup klijenata koji koriste standardne Internet protokole (npr. TCP/IP i HTTP) ili se može interpretirati kao mreža priključaka iza firewalla (može i iza nekoliko firewalla) spojenih bezbednim (verovatno virtualnim) mrežama.. Tako se Worldwide tehnologija sa svojim hypertekst sistemom koristi u okviru jedne organizacije ili firme. Zbog toga se mnoge firme i odlučuju za ovakvu vrstu Web interne mreže. Koristeći Intranet kao sredstvo oglašavanja i obaveštavanja o različitim aktivnosti i zadacima omoćava se zaposlenima jedne firme da vrlo brzo dobiju, dostave i izvrše različite zadatke, prosto, jednostavno koristeći interfejse Intranet aplikacije, bez potrebe da ulaze u strukturu baze podataka firme i njene organizacije. Intranet aplikacija omogućava korišćenje različitih Internet tehnologija kao : e- mail, FTP, Telnet, i Web servise. Intranet servisi nemaju posebne zahteve vezane za hardver. Nije potrebno da posedujete hardver visokih performansa da bi omogućili servise Internet aplikacije. Računar na kome se izvršava Intranet aplikacija može biti i server, a za komunikaciju i njeno izvršavanje koristi se postojeća mreža između računara, a kao intranet administrator koristi se postojeći sistem administrator na mreži. Sama Intranet aplikacija programira se tako da se lako može koristi, bez potrebe za dodatnim znanjima vezanim za sam softver i dodatnim informacijama oko organizacije vaše firme. Jednostavna definicija bi bila da intranet predstavlja međusobno spojene računare i mreže unutar organizacije.
 3. 3. Pristup InternetuPristup Internetu je moguće ostvariti naviše načina. Svaki od tih načina kada seanaliziraju brzina prenosa, pouzdanost,raspoloživost, te cena ima svoje prednosti islabosti
 4. 4. KLASICNA TELEFONSKA LINIJA(Dial-up)ISDNDSL TEHNOLOGIJAKABLOVSKI INTERNETBezžičnom tehnologijom Vaj-Faj (WiFi, Wireless Fidelity).Bezžičnom tehnologijom Vaj-Maks (WiMAX, Worldvide Interoperability od MicrowaveAcces)Mobilnim telefonomSatelitski prenos
 5. 5. Dial-up  Maksimalna brzina prenosa kod ovog tipa konekcije je 56 kb/s i pri tome je telefonska linija zauzeta.  Prvi modem (MOdulator DEModulator) se pojavio 1979, i tada je počelo dial-up povezivanje na internet. Koreni dial-up-a se mogu naći još u doba telegrafa, gde su se impulsi slali žicom tapkajući prekidač. Glavna uloga modema je da signal dobijen iz kompjutera pretvori u analogni signal (Moduliranje) koji se kasnije može prenositi telefonskom žicom i obratno (Demoduliranje).  Dial-up-u je potrebno vreme kako bi uspostavio konekciju (u zavisnosti od lokacije ovo može potrajati od nekoliko sekundi do nekoliko minuta). Ovo uspostavljanje veze koristi telefonske impulse, što znači da se svaki impuls dodatno naplaćuje.Dial-up pristup je privremena konekcija, zbogtoga što će konekcija biti prekinuta ili odstrane kosrisnika ili internet provajdera.Internet provajderi često stavljaju vremenskaograničenja na konekcije da bi sprečilizagušenje mreže, i prekinuće konekcijuprema korisniku zahtevajući od njega daponovo uspostavi vezu.
 6. 6. preko ISDN-a zauzimanjem jednog ili oba kanala od po64 kb/s, tj. 128 kb/s. Telefoniranje je moguće pri čemu se,u momentu telefoniranja, Interent saobraćaj dešava samopreko jednog kanala.
 7. 7. DSL tehnologija. Kod nas je za sada prisutna ADSL što je skraćenica za asimetričnadigitalna pretplatnička linija (Asymmetrical Digital Subscriber Line). Brzina slanja podatakasa servera prema pretplatniku (Download) i slanje podataka od pretplatnika ka serveru(Upload), nije ista tj. brzina prenosa podataka sa servera ka pretplatniku je nekoliko putaveća. Telefonska linija je slobodna za govr tj. telefoniranje. Brzine (decembar 2005) koje suna raspolaganju u Srbiji su od 256/64 kb/s pa sve do 2 Mb/s. Postoje i novije generacijeADSL-a ali je neophodno da pretplatnik bude bliže telefonskoj centrali, jer je brzina ufunkciji od slabljenja.Princip rada ADSL-aKroz bakarnu paricu može se preneti mnogo više podataka nego što je sadržano u signalutelefonskog razgovora. ADSL koristi "višak" ovog kapaciteta za prenos informacija, bezometanja telefonskog razgovora koji može da se odvija paralelno/istovremeno. Čitavprincip se zasniva na tome da se odgovarajuće frekvencije vežu za određene zadatke.ADSL tehnologija deli raspoloživi frekvencijski opseg obične bakarne parice na tri dela. Zagovornu komunikaciju potreban je ograničen propusni opseg, jer ljudsko uvo možeregistrovati zvuk u opsegu od 20 Hz do 16000 Hz što predstavlja samo jedan deoraspoloživog frekventnog propusnog opsega bakarne parice.Osnovni opseg koji je predviđen za telefonski saobraćaj, posebnim filterom, takozvanimspliter-om, je odvojen od ostalih opsega metodom koji garantuje da će se telefonskirazgovor odvijati i u slučaju da ADSL zakaže. Drugi opseg frekvencija prenosi signalpodataka koji šalje informacije od korisnika ka mreži, aplod (upload) . Treći propusni opsegje veza velike brzine ka korisniku, daunlod (download).
 8. 8. Struktura DSL mrežePostojeća telefonska infrastruktura je u prvom redu namenjena za prenos govora, takoda ova mreža nije u startu prilagođena za prenos podataka velikom brzinom. Zbog togasu potrebne određene izmene na postojećoj telefonskoj mreži. Da bi se stvorila mreža zabrzi prenos podataka bazirana na DSL uslugama, potrebno je obezbediti nekoliko vrstamrežne opremeNa strani pretplatnika nalazi se razdvajač i DSL modem. Razdvajač je uređaj koji se vežena oba kraja telefonske linije i služi za razdvajanje DSL signala od signala klasičnetelefonije ili ISDN-a. Preko razdvajač-a se priključuje običan telefonski aparat ili ISDNterminalni uređaj i to u zavisnosti da li je ADSL realizovan preko obične telefonske linije ilipreko baznog ISDN-a.DSL modem/ruter se priključuje na drugi izlaz razdvajač-a i omogućuje protok podatakasa korisničkog računara na DSL liniju. DSL terminalni uređaj (DSL Modem/DSL Ruter)koji se spaja na računar i na DSL liniju, odnosno razdvajač, služi za prenos podataka.DSL terminali se proizvode uglavnom u dve vezije:računar se spaja preko USB-aračunar se spaja preko mrežne kartice .
 9. 9. Kablovski Internet je usluga koju daju operatori kablovske televizije. U Srbiji brzine ai cene su slične kao ADSL. Telefonska linija je slobodna jer se za prenos signalakoristi koaksijalni/optički kabl koji je za TV kanale.Kablovski internet je vrsta dodatne usluge koju nudi operater kablovske televizije.Operater nudi uslugu povezivanje korisnika sa Internetom preko mreže kablovsketelevizije, a sam kablovski operater obezbeđuje vezu sa ponuđačem internet usluga.Da bi ova usluga bila moguća potrebno je da:korisnik ima, instaliran i konfigurisan, kablovski modem;da je izgrađena mreža kablovske televizije dvosmerna, tj. da omogućava prenossignala između glavne stanice i korisnika u oba smera;da se u mreži koriste optički kablovi;da u glavnoj stanici postoji oprema potrebna za razdvajanje radio i TV signala odsignala interneta.
 10. 10. PREDNOSTI I MANE  Prednosti kablovskog interneta, kao i ADSL-a, su pored većih brzina i stalno slobodne telefonske linije, oslobađanje od nedostataka telefonske pretplatničke linije kao što su zauzeta linija, prekid veze i sl. Prednost kablovskog interneta u odnosu na ADSL je bolja iskorišćenost veze između glavne stanice i korisnika, tj. manji su gubici u prenosu, mogućnost većeg protoka od korisnika prema glavnoj stanici (apload) i td.  Mana korišćenja interneta preko kablovske veze je deljenje jednog fizičkog kabla i jednog propusnog opsega od strane svih korisnika koji se nalaze na jednoj grani, odnosno ne postoji neposredna veza iz glavne stanice do svakog korisnika. Rezultat je da se tražena brzina saobraćaja lako ostvaruje u situaciji kada je mali broj korisnika interneta, ali povećanjem broja korisnika preko neke granice se ne može obezbediti propusni opseg koji garantuje ponuđač. Uz dobru iskorišćenost mrežnih resursa i primenu savremene tehnologije (DOCSIS 2.0 i/ili DOCSIS 3.0) ovaj problem može biti u velikoj meri ili u potpunosti prevaziđen.
 11. 11. Bezžičnom tehnologijom Vaj-Faj (WiFi, Wireless Fidelity). Bazično, ovatehnologija relativno malog dometa cca 1500 m, je razvijena za aerodrome,kafiće, marine... za poslovne ljude sa laptop računarima.
 12. 12. Bezžičnom tehnologijom Vaj-Maks(WiMAX,Worldvide Interoperability od Microwave Acces) sepostižu dometi i do 50 km, no u gradovima to nijeviše od 5 km ili do 15 km u ruralnom poručju.
 13. 13. Mobilnim telefonom. Računar se povezuje sa mobilnimtelefonom koji učestvuje u prenosu podataka. U Srbiji je ovausluga još uvek sporija u odnosu na ostale prethodnopomenute načine prenosa a i skuplja je.
 14. 14. Satelitski prenos. Vrsta prenosa preko satelita ima više:Preko TV satelita, Geostacionarnih satelita i Satelita koji nisugeostacionarni. Pored visoke cene ove relativno novijetehnologije imaju i svojih dodatnih mana (npr. kašnjenjesignala kod geostacionarnih satelita)
 15. 15. Електронска пошта, е-пошта, или колоквијално имејл, мејл (енгл. e-mail) су различити називи за мрежни сервис који омогућава слање ипримање порука разноврсног садржаја. Име представља аналогијутрадиционалној пошти, гдје поштанско сандуче замјењују сервери,на којима се е-пошта „чува“ док је корисник не преузме.
 16. 16. WWW, World Wide Web, W3, или једноставно Web (на српском: Веб,мрежа) је систем међусобно повезаних, хипертекстованих докумената,који се налазе на Интернету. Са браузером (Интернет експлорер,Фајерфокс, Сафари, Опера су неколицина од најпознатијих данас),корисници се крећу по веб страницама које обично садрже текст, слике,али и друге врсте медија, као што су звук и видео, између осталих. Вебсу створили Енглез Тим Барнерс Ли и Белгијанац Robert Cailliau, негде1990. године, радећи у CERN у Женеви. Овај појам се често погрешнокористи као синоним за Интернет, а уствари означава само једну одуслуга које омогућава Интернет.Компоненте web-a су web сервер, web клијент, HTML (HyperText markuplanguage), URL (uniform ressource locator), HTTP (hyper text transferprotocol)
 17. 17. IRC je kratica za Internet Relay Chat - doslovni prijevod je"razgovor putem Interneta", koji je nastao 1988. godine. Kaošto postoje poslužitelji web stranica (npr. Apache ili IIS), takopostoje i IRC poslužitelji, na koje se korisnici spajaju putem ircklijenata, biraju kanal ili kanale koje će koristiti, te potomkomuniciraju s ostalim korisnicima IRC-a koji se nalaze naistom kanalu.
 18. 18. To su programi za slanje porukaVrste mesengera:MSN MESENGER,YAHOOMESENGER,ICQ,SKYPE
 19. 19. Internet Voice tehnologija, poznata i kao "Voice over InternetProtocol (VoIP)", ili, u prevodu, "glas preko Internet protokola",pokazala je u poslednjih godinu dana da bi mogla da postaneozbiljan konkurent konvencionalnoj telefonijiVoIP tehnologija omogućava obavljanje telefonskih pozivaupotrebom tzv. broadbend Internet veze (Internet velike brzine),umesto regularne - analogne - telefonske linije. Neki VoIP servisiomogućavaju pozivanje samo korisnika istih servisa, dok drugi,napredniji, omogućavaju i pozivanje svih lokalnih, međunarodnih ilimobilnih telefonskih brojeva. Isto tako, dok neki servisi rade samopreko računara ili specijalnih VoIP telefona, postoje servisi sakojima mogu da se koriste i klasični telefoni preko specijalnogadaptera.
 20. 20. Princip rada tehnologije je relativno jednostavan: audio informacija se razbija u IP paketiće i usmerava preko Interneta ili privatne mreže, da bi se na prijemnom kraju ponovo dešifrovala u audio signal. Upotreba je izuzetno jednostavna, naročito ako se koriste usluge kompanije Skype, a pozivi su šifrovani "sa- kraja-na-kraj", kako bi se sačuvala privatnost razgovora.Neophodno je da korisnik poseduje Internet vezu velike brzine, što se može ostvariti preko kablovskog modema ili brzinskih servisa kao što su DSL i LAN. Korisnik može da priključi na računar jeftini mikrofon (u našim radnjama mogu se naći sasvim zadovoljavajući mikrofoni po ceni od 200 dinara pa naviše) i obične zvučnike ili da upotrebi običan telefon povezan na adapter. U poslednje vreme pojavio se veliki broj novih telefona koji su VoIP tehnologiju učinili zaista praktičnom. Tako se, pored klasičnih modela, već mogu naći i bežični VoIP telefoni. Mi ćemo navesti neke od boljih modela koji se mogu naći ili će se tek pojaviti na inostranom tržištu.
 21. 21. P2P mrežaTražite neki film ili muziku na internetu, 98% šansi da će te jeskinuti preko P2P mreže. Šta je to Peer to Peer? Naprostijerečeno, to je razmena fajlova ili informacija direktno korisnik sakorisnikom. P2P je mreža koja ne zahteva posebne mašine -servere ( računari posvećeni radu sa internetom ) već se svakomunikacija odvija izmedju samih korisnika, Ova činjenica jeučinila da P2P postene popularna i opšte prihvaćena, Još jednastvar je presudno uticala na razvitak P2P, a to je mogućnost dasa nekim drugim podelite kojigod fajl poželite a da to niko nećekontrolisati i sankcionisati.Svaki računar pri konektovanju na internet dobija svojindetifikacioni broj, taj broj je poznat kao IP adresa. IP adresa je12-to cifreni broj npr. 87.116.32.06. Kada koristite P2P vi ustvaripreuzimate neki fajl sa IP adrese nekog privatnog računara.
 22. 22. Da bi ovakav vid mreže radio nedostaje još jedna stvar, kako naći tu Ip adresu računara na kome se nalazi neki podatak koji je vama potreban. Za to je potreban treći računar, jedan računar koja je osnovna funkcija da skupi adrese svih računara u mreži i da taj podatak prosledi svima. Ovo je princip rada DC++, postoje jos sva popularna vida razmene podataka preko P2P mreže: Torenti ( piše se: torrent ) i neki od specijalnih P2P programa ( emule, edonkey, warez, soulseek ..).Torenti se od DC++ razlikuju u primarnom cilju, kada pristupate mreži preko dc++ vi prvo tražite neke računare u mreži i njihove Ip adrese, pa onda na osnovu toga vidite koje fajlove imate na raspolaganju za skidanje, dok je kod torenta obrnuta stvar, prvo nadjete fajl koji vam se svidja, svaki fajl ima indetifikacijoni broj, potom na osnovu broja fajla tražite računare ( tj. ljude ) koji imaju taj fajl i žele da ga podele sa vama.Specijalni programi tipa emule, edonkey... koriste pored P2P mreže i servere. Kada koristite neki od ovih programa vi pretražujete mrežu P2P-a korisnika i servera u isto vreme, tražite fajlove, ne Ip adrese. Serveri koji rade za ove programe su ilegalni i postoje jer stalno menjaju svoje adrese ili se nalaze u zemljama koje nemaju pravnih mogućnosti da ugase te računare. Tehnički pri razmeni vi i dalje koristite klasičan P2P protok tj. sa ip na ip adresu odnosno sa računara na računar.
 23. 23. Nedostaci P2P mreže:* Kako se pri razmeni fajlove ovog tipa vidi vaša ip adresa vi možete vrlo lako postati meta hakera. * Niko vam ne garantuje da je fajl koji skidate zaista taj fajl (možda se samo tako zove ) * Lako se prenose virusi i spamovi * IlegalnoPrednosti P2P-a:* Ogromna količina fajlova, od knjiga, preko serija do igrica i programa * Besplatn * Lako za korišćenje

×