ประเภทของนาฏศิลป์ไทย

4,913 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,913
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ประเภทของนาฏศิลป์ไทย

  1. 1. ประเภทของนาฏศิลป์ไทย
  2. 2. ระบำ• ศิลปะการราที่มีผแสดงพร้อมกันเป็ นหมู่ ไม่ดาเนินเรื่ องราว เน้นการ ู้ แปรแถวในลักษณะต่างๆ อย่างเป็ นระเบียบงดงาม เน้นความพร้อม เพรี ยงเป็ นหลัก เช่น
  3. 3. รา• การแสดงท่าทางเคลื่อนไหวร่ างกายประกอบจังหวะเพลงร้อง หรื อเพลงดนตรี จะเป็ นศิลปะการราเดี่ยว ราคู่ ราประกอบเพลง รา อาวุธ ราทาบทหรื อใช้บท โดยเน้นท่วงท่าลีลาที่งดงามในการร่ าย รา เช่น
  4. 4. ฟ้ อน• ระบาที่มีผแสดงพร้อมกันเป็ นหมู่ เป็ นศิลปะการร่ ายราที่มีลีลาเฉพาะใน ู้ ท้องถิ่นล้านนา ที่เป็ นการเคลื่อนไหวแขนขา ยืดยุบเข่าตามจังหวะเพื่อ ความอ่อนช้อยงดงาม เช่น
  5. 5. เซิ้ง• การร้องราทาเพลงแบบพื้นเมืองอีสาน ลีลาและจังหวะการร่ ายราจะ รวดเร็ ว กระฉับกระเฉง เน้นความสนุกสนาน การแต่งกาย แต่งตามแบบ พื้นเมืองของชาวอีสาน เช่น
  6. 6. ละคร• มหรสพอย่างหนึ่งที่แสดงเป็ นเรื่ องราว โดยนาภาพจากประสบการณ์และ จินตนาการของมนุษย์มาผูกเป็ นเรื่ อง มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงอารมณ์ความรู ้สึก ก่อให้เกิดความบันเทิงและความสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยมีนกแสดงเป็ นผูสื่อ ั ้ ความหมายและเรื่ องราวต่อผูชม แบ่งเป็ น ๗ ประเภท ้ ๑. ละครชาตรี ๒. ละครใน ๓. ละครนอก ๔. ละครดึกดาบรรพ์ ๕. ละครพันทาง ๖. ละครร้อง ๗. ละครพูด
  7. 7. โขน• เป็ นศิลปะการแสดงอย่างหนึ่งของไทย มีประวัติที่เก่าแก่ ยาวนานมาก เชื่อว่ามีความเก่าแก่อย่างน้อยย้อนไปถึง สมัยอยุธยามีการสันนิษฐานว่าเป็ นการแสดงที่พฒนามา ั จากการแสดงชักนาคดึกดาบรรพ์ กระบี่กระบอง และ การแสดงหนังใหญ่ ดังนั้นการแสดงโขนจึงเป็ นการรวม ศิลปะการแสดงหลายชนิดเข้าด้วยกัน เป็ นการแสดงที่ อาศัยท่าเต้นเป็ นการแสดงออกทางอารมณ์เป็ นสาคัญ ตัวละครมีท้งแบบสวมมงกุฎบนศีรษะ และสวม ั หน้ากาก โดยการแสดงเป็ นเรื่ องราว มีท้งบทเจรจา และ ั บทร้อง สาหรับเนื้อเรื่ องที่นามาแสดงโขนนั้นเดิมมีท้ง ั เรื่ องอุณรุท และรามเกียรติ์ แต่ในปั จจุบนนิ ยมเล่นแต่ ั เรื่ องรามเกียรติ์เท่านั้น

×