Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Սեբաստացի

191 views

Published on

Sebastaci

Published in: Art & Photos
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Սեբաստացի

  1. 1. Մխիթար Սեբաստացի որտեղ եղել է Մ.Սեբաստացին
  2. 2. • 1667 թվականի փետրվարի 7-ին, Սեբաստի քաղաքում ծնվեց Մխիթարը:Իրական անունը եղել է Մանուկ:Մխիթար անունը ստացավ հետո:Հինգ տարեկանում սկսեց գրել և կարդալ սովորել:Երբ տասը տարեկան էր, նրան խնամելու վերցրին երկու միանձնուհիներ̀ Մանասեն և Մարիամը:Որոշ ժամանակ անց,աղջիկները մահացան և Սեբաստացին գնաց Էջմիածին ̀ դառնալով Նահապետ Առաջին Եդեսիացու աշակերտը:
  3. 3. • Քանի որ ուսուչիցը ոչինչ չէր սովորեցնում, Մխիթար սարկավագը,որոշեց թողնել Էջմիածինը և մեկնեց Սևան կղզու վանք:Նա այդ վանքի ցուրտ կամարների տակ հուսահատական տագնապ ապրեց,որը շատերին կարող էր զրկել գործելու ձգտումից:Այդ պաճառով հեռացավ Սևանից և գնաց ծննդավայր:
  4. 4. • Ճանապարհին Բասենի վանքի վանահայր Մելիքսեդեկ եպիսկոպոսը , նրան խնդրում է մնալ և հանձն առնել ուսուցանել դպրավանքի աշակերտներին:Սակայն դա նրան չի պահում և մեկ տարի անց նորից ճանապարհ է ընկնում:
  5. 5. • Հասնելով Սեբաստիա,դառնում է Սբ.նշան վանքում քահանա:Ոչ նրա թափառումները,ոչ էլ նրա այս և մյուս վանքերում ծառայելը, չեն բավա րարում երիտասարդին:22 տարեկան էր,երբ մեկնեց Կոստանդնուպոլիս,որտեղ հույս ուներ կատարելագործել իր գիտելիքները: •
  6. 6. Նյութը̀ Նարե Մամիկոնյանի

×