Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentare Ziare

4,893 views

Published on

Cristina Martiniuc

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentare Ziare

 1. 1. Ziarele şi revistele online
 2. 2. Definiţii : Ziarul / Revista <ul><li>Ziarul este o publicație care conține știri, informații și publicitate, de obicei tipărită pe foaie de ziar , o hîrtie de o calitate inferioară și la un cost mai mic. Ziarul poate fi general sau de un interes special, de cele mai multe ori publicat zilnic sau săptămînal. </li></ul><ul><li>Primul ziar tipărit a fost publicat în 1605 și s-a dezvoltat chiar și în fața competiției din partea tehnologiei precum radioul și televiziunea . </li></ul><ul><li>Dezvoltarea recentă a Internetului este o amenințare reală pentru materia ziarului. În cele mai multe ţări, c umpărarea ziarelor scade, în timp ce cîștigurile din publicitate măresc considerabil veniturile ziarului. Treptat forma tipărită înlocuindu-se cu cea online . </li></ul><ul><li>R evist a , uneori numită și „ magazin ” (după cuvîntul englez magazine ), este o publicație imprimată sau virtuală cu periodicitate regulată care conține o varietate de articole şi publicitate, fiind adesea ilustrată și avînd un număr variabil de pagini pare. </li></ul><ul><li>În comparație cu ziarele , revistele cuprind articole, studii, dări de seamă, note din domenii variate sau dintr-o anumită specialitate, și sunt mai puțin axate pe știri privind evenimente de actualitate. </li></ul>
 3. 3. Definiţii : online ; ziar / revistă online <ul><li>Online (din engleză : on = pe; line = linie; online = pe linie, pe rețea; pronunție aproximativă: 'on-lain ) este proprietatea de a fi conectat la o rețea electrică, la telefon, la Internet sau și la alte sisteme care acceptă conexiuni. Termenul este o expresie de stare, semnificînd că la un moment dat un element, obiect, aparat, (persoană) este conectat/dialoghează activ, direct și în timp real cu un sistem tehnic sau cu un alt element (obiect) identic sau suprapus lui. </li></ul><ul><li>De aici putem concluziona: </li></ul><ul><li>Un ziar/ revistă on-line este un suport informaţional de tip electronic, care plasează texte şi publicitate realizate şi difuzate gratuit pe o pagină web. Ziarul/revista on-line poate fi accesat din orice colţ al lumii şi permite colaborarea, exprimarea punctelor de vedere, dar şi comentarea materialelor jurnalistice, ceea ce constituie un plus al presei on-line. </li></ul>
 4. 4. Ziarul tipărit pe hîrtie moare? <ul><li>După apariţia Internetului (Net-ului) -, presa scrisă a început să fie uşurel „înghesuită” prin apariţia unui nou fel de ziar, un „gropar” al ziarului tradiţional (tipărit pe hîrtie), numit în mod diferit (ziarul pe Net, varianta online sau ziarul în format electronic). Ziarul tradiţional (pe hartie), numit şi (varianta print), într-adevăr s-a pomenit întro-o situaţie „delicată”, fiind mai scump şi mai „greoi” - adică, pierzînd concurenţa la capitolul operativitate . </li></ul><ul><li>Într-un cuvînt, astăzi fiecare ziar scris, care se respectă, are şi varianta online. În ultimii ani, industria ziarelor online a cunoscut o adevarată înflorire, fapt ce i-a determinat pe unii să prezică în mod categoric „moartea” presei scrise („pe hîrtie”). </li></ul><ul><li>În Moldova, piaţa presei scrise independente e înca (foarte) slab dezvoltată. În asemenea condiţii, invazia Net-ului şi scoaterea din uz a ziarelor tipărite vor avea alte consecinţe decît în tările puternic dezvoltate industrial şi tehnologic, unde computerul (şi Net-ul) demult au devenit un accesoriu, un obiect de rutina chiar, inclusiv în mediul rural. La noi situaţia e alta şi înca mult timp va fi alta - pîna cînd în cea mai îndepartată fundătura, în fiecare casa vor apare un computer-dou ă . </li></ul>
 5. 5. Sondaj: “Cît de des utilizaţi Internetul pentru a lectura presa ?” <ul><li>Un sondaj, din noiembrie trecut, arată clar care e statutul Internetului în RM. </li></ul><ul><li>A u răspuns: „niciodată” 62%, </li></ul><ul><li>„ în fiecare zi” - doar 12%, </li></ul><ul><li>„ cinci-şase zile” - 2%, </li></ul><ul><li>„ trei-patru zile” - 4%. </li></ul><ul><li>Aceste cifre trebuie să ne pună serios pe gînduri. În situaţia cînd 62% din populaţia RM nu are acces la Internet, iar aceste procente sunt de fapt populaţia rural ă . Spre deosebire de ţările puternic urbanizate, unde presa se ţine pe vînzări, nu pe abonamente, în Moldova situaţia stă invers - ziarele se ţin pe abonamente, nu pe vînzări. </li></ul>
 6. 6. O dilemă falsă: ziarul “tipărit” sau ziarul “online”? <ul><li>Opinia că „piaţa dictează”, „piaţa decide” în cazul dat e discutabilă, iar dilema „ziar tipărit” ori „ziar online” e falsă. Problema nu trebuie formulată în termeni disjunctivi (ori, ori), ci conjunctivi (şi, şi). Sunt argumente serioase în favoarea ambelor opţiuni. Să pornim de acolo că pentru toate există loc sub soare şi că pe piaţă, inclusiv pe cea mediatică, întotdeauna este loc liber. Toată chestiunea constă în calitatea produsului şi în promovarea lui inteligentă. </li></ul><ul><li>Cinematograful nu a omorît teatrul; televiziunea n-a omorît nici teatrul, nici cartea, nici bibliotecile - toate aceste forme coexistă paşnic şi se… sprijină reciproc; la fel, apariţia Internetului nu va omorî ziarul tipărit pe hartie, publicaţiile online, ca şi portalurile de ştiri, fiind nu o alternativă, ci o variantă, o formă suplimentară de comunicare cu publicul. Lumea e diferită şi preferă forme diferite de comunicare: unuia îi place cinematograful, altuia televizorul, unuia îi place să citeasca ziarul pe calculator, altuia - sa-l frunzărească abonîndu-l ori cumparîndu-l la chioşc. </li></ul>
 7. 7. Aspectul ziarelor online <ul><li>Bineinţeles, apariţia ziarelor online a modificat conceptul tradiţional de ziar, publicaţiile online îmbogăţindu-se cu forme noi de comunicare, împrumutate de la radio şi televiziune. </li></ul><ul><li>Presa online , graţie specificului ei, s-a născut cu unele deficienţe - de foarte multe ori, goana dupa operativitate şi trafic naşte un produs mediatic „uşor alterat”. Unele „ştiri” sunt formate dintr-o singură frază, redactată stîlcit, lipsesc nu numai sursele, dar şi virgulele ş.a.m.d. Altfel nici nu se poate în situaţia cînd informaţia nu mai este „lucrată”, ci e transmisă direct şi în direct pe ziarul online. De asemenea, în aceasta presă de multe ori se practică şi pirateria mediatică . </li></ul><ul><li>Presa de calitate - fie că se face pe hîrtie, fie în format electronic, importantă e convieţuirea paşnică a acestor două forme care presupune o altă politică în domeniul jurnalismului, începînd de la formarea cadrelor de jurnalişti şi terminînd cu chestiunile de deontologie profesională. Indiscutabil, neclintită rămîne cerinţa de a-ţi creşte propriul cititor şi de a-i cultiva interesul şi nevoia zilnică pentru lectură, indiferent că e vorba de lectura „pe internet” sau de lectura ziarului cumpărat la chioşc . </li></ul>
 8. 8. Avantajele şi dezavantajele presei “ online ” <ul><li>Avantaje: </li></ul><ul><li>Nu costă bani ; </li></ul><ul><li>Este coloră faţă de ziarele care în R.Moldova sunt alb-negru ; </li></ul><ul><li>Nu te confrunţi cu riscul că la chioşc s-a vîndut ultimul exemplar al nr. c urent ; </li></ul><ul><li>Poate fi accesată din orice colţ al lumii ; </li></ul><ul><li>Pot fi vizualizate articole şi nr. mai vechi ale publicaţiei fără a sta în bibliotecă / arhivă ; </li></ul><ul><li>Articolele sau unele informaţii utile pot fi copiate doar activînd opţiunile cop y-paste; </li></ul><ul><li>Există posibilitatea de a colabora, trimite comentarii vizavi de unele articole publicate, opinii şi sugestii în redacţia publicaţiei ; </li></ul><ul><li>Pot fi vizualizate şi unele secvenţe video . </li></ul><ul><li>Dezavantaje: </li></ul><ul><li>Te costă sănătatea ochilor ; </li></ul><ul><li>Dacă nu ai conexiune la internet, nu citeşti ziarul / revista; </li></ul><ul><li>Dacă se defectează calculatorul s-a terminat şi cu citirea ziarului / revistei ; </li></ul><ul><li>Devii mai leneş ; </li></ul><ul><li>Poţi deveni victimă a pirateriei mediatice ; </li></ul><ul><li>Acelaşi material îl poţi găsi preluat şi modificat puţin şi în alte publicaţii online . </li></ul>
 9. 9. Pentru a crea o imagine generală a ceea ce noi numim un ziar on-line, am ales două cotidiene naţionale independente din R. Moldova, care pe lîngă faptul că sunt în varianta tradiţională “tipărită” mai au şi varianta “electronică”. Este vorba de ziarul “Timpul” şi ziarul “Moldova Suverană”. <ul><li>Culorile paginii: </li></ul><ul><li>Timpul </li></ul><ul><li>Albastru închis (Atrage atenţia şi scoate în vizor contrastul ditre partea pe care o ocupă textul şi nuanţa paginii); </li></ul><ul><li>Alb ( Spaţiul une este amplasat textul ) </li></ul><ul><li>Gri ( Nuanţă prin care sunt accentuate rubricile amplasate în partea dreaptă şi informaţiile importante) </li></ul><ul><li>Moldova Suverană </li></ul><ul><li>Alb (Culoarea de bază a paginii) </li></ul><ul><li>Gri (Spaţiul unde este amplasat textul) </li></ul><ul><li>Albastru mat (denumirile rubricilor) </li></ul>
 10. 10. Elemente în pagi n ă <ul><li>La ziarul Moldova Suveran ă, c ontrastul dintre culoarea spaţiului pe care îl ocupă textul şi pagina în întregime nu este foarte evident. În cazul ziarului “ T impul”, textul se diferenţiază foarte bine de pagina propriu zisă, mai cu seamă că textul este scis în culori mai deschise decît suportul pe care este amplasat. </li></ul><ul><li>Timpul </li></ul><ul><li>În partea dreaptă este prezentat cursul valutar, vremea, maxima zilei, caricature zilei, epigrama zilei, calculator TVA, convertor valutar ş.a </li></ul><ul><li>Moldova Suverană </li></ul><ul><li>Nimic din toate acestea nu există. </li></ul>
 11. 11. Arhiva / rubricile ziarului ” Timpul ” şi “ Moldova Suverană ” <ul><li>Timpul </li></ul><ul><li>În partea de sus a paginii este indicată data şi ziua apariţiei Nr., şi arhiva, care este o componentă importantă într-un ziar format online. Mai jos în partea dreaptă este amplasată arhiva într-o rubrică unde poţi să o găseşti mai uşor fiindcă este mai mare şi conţine imaginea ultimului nr. al ziarului. </li></ul><ul><li>Moldova Suverană </li></ul><ul><li>În partea de sus sunt amplasate rubricile actualitate, politic, economic, social, cultural, sport. Arhiva este amplasată sub rubrici, în partea de sus, este scrisă foarte mărunt şi are acceaşi culoare ca şi contactele şi informaţiile despre redacţia ziarului </li></ul><ul><li>Spre deosebire de “Moldova Suverană”, care are 6 rubrici, ziarul “Timpul” are 9 rubrici(actualitate, politică, economie, opinii & editoriale, internaţional, cultură, timpul liber, femeia şi sport). Rubricile sunt plasate mai jos de titlul ziarului / în “Moldova Suverană” sunt aliniate titlului(ceea ce nu este prea reuşit). </li></ul>
 12. 12. Rubricile, secven ţ ele video, publicitate, semne diacritice <ul><li>Timpul </li></ul><ul><li>Pagina este divizată în două părţi, iar rubricile sunt amplasate lateral una faţă de alta, inclusiv cele mai importante titluri de articole ale fiecărei din ele. Partea dreaptă este de culoare albă, iar partea stîngă, de culoare gri, ceea ce oferă o claritate mai reuşită şi o orientare mai bună în pagina ziarului. </li></ul><ul><li>Moldova Suverană </li></ul><ul><li>Titlurile celor mai importante articole din fiecare rubrică sunt amplasate în partea de jos a paginii. Spre deosebire de ziarul “Timpul”, în cazul ziarului “Moldova Suverană”, aceste rubrici nu conţin imagini . </li></ul><ul><li>Timpul </li></ul><ul><li>În pagină sunt postate secvenţe video(lansarea unui nou supliment “Femeia”; publicitae PDM) </li></ul><ul><li>Moldova Suverană (Nu are secvenţe video şi nici publicitate) </li></ul><ul><li>Timpul (Textele sunt scrise cu diacitice) </li></ul><ul><li>Moldova Suverană ( Textele sunt scrise fără diacritice) </li></ul>
 13. 13. Concluzii <ul><li>Timpul </li></ul><ul><li>Ziar care încearcă să redea realitatea aşa cum este, chiar dacă pe alocuri se simte orientarea sa politică. Ziarul “Timpul” este opusul ziarului “Moldova Suverană” atît ca tematică, structură, orientare politică şi politică editorială, chiar dacă ambele sunt cotidiene naţionale independente. </li></ul><ul><li>Directorul ziarului,Constantin Tănase, jurnalist şi scriitor are opinii şi viziuni anti-ruseşti, anti-comuniste. </li></ul><ul><li>MoldovaSuverană </li></ul><ul><li>“ Moldova Suverană” este un ziar anti-românism cu puternice afinităţi pentru Partidul Comuni ş tilor din Republica Moldova ş i pentru ru ş i. Are ca oricare alt ziar editoriale ş i mici pastilu ţ e de fapt divers . M ajoritatea articolelor se înv î rt în jurul politicului. </li></ul><ul><li>Timpul </li></ul><ul><li>Pagina este mult mai dinamică, atrage prin culoare, masivul informaţiei, concordanţa dintre imagine şi text. </li></ul><ul><li>Moldova Suverană </li></ul><ul><li>Informaţie puţină, rubrici fără imagine, colorit puţin, structurare incomodă, texte fără diacritice , mai greu de lecturat . </li></ul>
 14. 14. Ziare R.Moldova <ul><li>  </li></ul><ul><li>Flux ( Republica Moldova) Flux de ş tiri online </li></ul><ul><li>Jurnal de Chisinau ( Republica Moldova) Cotidian al ora ş ului Chi ş in ă u. ... </li></ul><ul><li>Makler ( Republica Moldova) Makler - Republica Moldova. ... </li></ul><ul><li>Moldova Suverana ( Republica Moldova) Cotidian na ţ ional independent. ... </li></ul><ul><li>Observatorul de Nord ( Republica Moldova) Observatorul de Nord, Soroca. ... </li></ul><ul><li>Timpul ( Republica Moldova) Cotidian na ţ ional independent. ... </li></ul><ul><li>Unghiul ( Republica Moldova) Unghiul - ziar din Ungheni, Republica Moldova. ... </li></ul><ul><li>Ziarul de Garda ( Republica Moldova) Ziarul de Gard ă . S ă pt ă m î nal de investiga ţ ii. Ş tiri, articole, comentarii din Republica Moldova. ... </li></ul><ul><li>Săptămîna </li></ul><ul><li>etc. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 15. 15. Reviste R.Moldova <ul><li>  </li></ul><ul><li>CIJ (Republica Moldova)   </li></ul><ul><li>Revista Mass-media î n Moldova - Revista analitic ă bianual ă ce reflect ă problemele din domeniul mijloacelor de informare î n mas s media autohton ă . Editat ă de CIJ din august 1995.   </li></ul><ul><li>Contrafort (Republica Moldova) Publica ţ ie a tinerilor scriitori din Republica Moldova. Apare lunar la Chi ş in ă u. ...   </li></ul><ul><li>Natura (Republica Moldova) Publica ţ ie de ecologie, turism ş i cultur ă . </li></ul><ul><li>Sud-Est Cultural ((Republica Moldova)   </li></ul><ul><li>Sud-Est Cultural - revista trimestrial ă de arta, cultur ă ş i civiliza ţ ie din Republica Moldova. Apare din 1990. ... </li></ul><ul><li>Aquarelle </li></ul><ul><li>VIP magazin </li></ul><ul><li>Apropo magazin </li></ul><ul><li>Sănătate </li></ul><ul><li>etc. </li></ul>
 16. 16. Publicaţii exclusiv on-line R.Moldova <ul><li>  </li></ul><ul><li>a. Business Expert ( Republica Moldova) </li></ul><ul><li>Business Expert oferă analize privind tendinţele economice şi dezvoltarea afacerilor, schimbările în legislaţie, comentarii ale experţilor, consultaţiile specialiştilor în domeniu </li></ul><ul><li>b. Ciao! Moldova </li></ul><ul><li>Ciao! Moldova - Revistă online cu atitudine mondenă, publicaţie de ştiri din Republica Moldova cu conţinut independent politic . </li></ul><ul><li>c. Moldova Azi ( Republica Moldova) </li></ul><ul><li>Publica ţ ie independent ă ş i impar ţ iala ce ofer ă publicului ultimile ş tiri, analize, comentarii, investiga ţ ii ş i interviuri, despre acualitatea politic ă , economica ă ş i social ă din Rep. Moldova.   </li></ul><ul><li>d. Opinii & Credinte </li></ul><ul><li>  Opinii & Credinte - Publica ţ ie periodic ă a tinerilor ortodoc ş i din Basarabia. </li></ul><ul><li>e . TheNews.md   </li></ul><ul><li>TheNews este prima publicatie on-line din Republica Moldova specializat ă in jurnalismul de business ş i economie. TheNews analizeaz ă ş i reflect ă cele mai importante evenimente din lumea oamenilor de afaceri .   </li></ul>

×