Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Social network

460 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Social network

 1. 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Social Network โรงเรียนพะเยาพิทยาคม<br />วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2554ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม<br />
 2. 2. สังคมออนไลน์ (Social Networking) <br />
 3. 3. Social network คืออะไร<br /><ul><li>Social network คือ สังคมออนไลน์ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเขียนสร้างและอธิบายถึงตัวตนความสนใจและถึงกิจกรรมที่ได้ทำ มีการเชื่อมโยงกับความสนใจในกิจกรรมของผู้อื่น</li></li></ul><li>
 4. 4.
 5. 5. ประเภทของ social network<br />1) การเผยแพร่ตัวตน Identity Network<br />สำหรับนำเสนอตัวตน และเผยแพร่เรื่องราวของตนเองผ่านทางอินเทอร์เน็ต เช่น สร้างอัลบัมรูปของตัวเอง สร้างกลุ่มเพื่อน และสร้างเครือข่ายขึ้นมาได้ ได้แก่ hi5 facebook MySpace twitter เป็นต้น<br />
 6. 6. ประเภทของ social network<br />2) การเผยแพร่ผลงาน Creative Network <br />สามารถนำเสนอผลงานของตัวเองได้ในรูปแบบของวีดีโอ ภาพ หรือเสียงเพลง เช่น Youtube Multiply Flickr<br />
 7. 7. ประเภทของ social network<br />3. ความสนใจตรงกัน Interested Network สำหรับกลุ่มคนที่สนใจอะไรเหมือนๆกัน เช่น<br /><ul><li>del.icio.usเป็น Online Bookmarking หรือ Social Bookmarking จากแนวคิดที่ว่า แทนที่จะ Bookmark เว็บที่เราชอบเก็บไว้ในเครื่องของเราคนเดียว ก็ทำ Bookmark เก็บไว้บนเว็บไซต์แทนเพื่อจะได้แบ่งให้คนอื่นดูได้ด้วย และเราก็จะได้รู้ด้วยว่าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมาก โดยดูได้จากจำนวนตัวเลขที่เว็บไซต์นั้นถูก Bookmark เอาไว้จากสมาชิกคนอื่นๆ
 8. 8. Digg มีลักษณะคล้ายๆกัน แต่จะมีให้ Vote แต่ละเว็บที่ถูกยกมานำเสนอ และมีการเสนอแนะในแต่ละเรื่องนั้นได้ด้วย
 9. 9. Zickr ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยคนไทย เป็นเว็บลักษณะเดียวกับ Diggแต่เป็นภาษาไทย บริการเพื่อคนไทย</li></li></ul><li>ประเภทของ social network<br />4. เพื่อร่วมกันทำงาน Collaboration Networkเป็นการร่วมกันพัฒนาซอฟต์แวร์หรือส่วนต่างๆ ของซอฟต์แวร์<br /><ul><li>Wiki Pedia เเป็นสารานุกรมออนไลน์ขนาดใหญ่ที่รวบรวมความรู้ ข่าวสาร และเหตุการณ์ต่างๆ ไว้มากมาย
 10. 10. ปัจจุบันเราสามารถใช้ Google Maps สร้างแผนที่ของตัวเอง หรือจะแบ่งปันแผนที่ให้คนอื่นได้ใช้ด้วย จึงทำให้มีสถานที่สำคัญ หรือสถานที่ต่างๆ ถูกปักหมุดเอาไว้ พร้อมกับข้อมูลของสถานที่นั้นๆ ไว้แสดงผลจากการค้นหา </li></li></ul><li>ประเภทของ social network<br />5. โลกเสมือน Gaming/Virtual Reality <br />ตัวอย่างของโลกเสมือน เช่น เกมส์ออนไลน์นั่นเอง SecondLifeเป็นโลกเสมือนจริง สามารถสร้างตัวละครโดยสมมุติให้เป็นตัวเราเองขึ้นมาได้ ใช้ชีวิตอยู่ในเกมส์ อยู่ในชุมชนหรือสังคมเสมือน(Virtual Community) สามารถซื้อขายที่ดิน และหารายได้จากการทำกิจกรรมต่างๆ ได้<br />
 11. 11. ข้อดีของ Social network(Benefits of On-line Social Networks)<br /><ul><li>สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในสิ่งที่สนใจร่วมกันได้
 12. 12. เป็นคลังข้อมูลความรู้ขนาดย่อมเพราะเราสามารถเสนอและแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ หรือตั้งคำถามในเรื่องต่างๆ เพื่อให้บุคคลอื่นที่สนใจหรือมีคำตอบได้ช่วยกันตอบ
 13. 13. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่น สะดวกและรวดเร็ว
 14. 14. เป็นสื่อในการนำเสนอผลงานของตัวเอง เช่น งานเขียน รูปภาพ วีดิโอต่างๆ เพื่อให้ผู้อื่นได้เข้ามารับชมและแสดงความคิดเห็น
 15. 15. ใช้เป็นสื่อในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือบริการลูกค้าสำหรับบริษัทและองค์กรต่างๆ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า
 16. 16. ช่วยสร้างผลงานและรายได้ให้แก่ผู้ใช้งาน เกิดการจ้างงานแบบใหม่ๆ ขึ้น</li></li></ul><li>ข้อเสียของ social network<br /><ul><li>เว็บไซต์ให้บริการบางแห่งอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไป หากผู้ใช้บริการไม่ระมัดระวังในการกรอกข้อมูล อาจถูกผู้ไม่หวังดีนำมาใช้ในทางเสียหาย หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้
 17. 17. Social Network เป็นสังคมออนไลน์ที่กว้าง หากผู้ใช้รู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือขาดวิจารณญาณ อาจโดนหลอกลวงผ่านอินเทอร์เน็ต หรือการนัดเจอกันเพื่อจุดประสงค์ร้าย ตามที่เป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์
 18. 18. เป็นช่องทางในการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ ขโมยผลงาน หรือถูกแอบอ้าง เพราะ Social Network Service เป็นสื่อในการเผยแพร่ผลงาน รูปภาพต่างๆ ของเราให้บุคคลอื่นได้ดูและแสดงความคิดเห็น
 19. 19. ข้อมูลที่ต้องกรอกเพื่อสมัครสมาชิกและแสดงบนเว็บไซต์ในรูปแบบ Social Network ยากแก่การตรวจสอบว่าจริงหรือไม่ ดังนั้นอาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่กำหนดอายุการสมัครสมาชิก หรือการถูกหลอกโดยบุคคลที่ไม่มีตัวตนได้</li></li></ul><li>Social network<br />
 20. 20. วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ ได้ด้วยตนเอง<br />Blog คืออะไร <br /> บล็อก (Blog) หรือชื่อเต็ม ๆ คือ เว็บล็อก (Weblog) หมายถึง บันทึกเรื่องราวของบุคคลนั้น ๆ ในช่วงเวลาต่าง ๆ ที่มีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ และมุ่งหวังที่จะน่าเสนอเนื้อหาทั้งที่เป็นความคิดเห็น ความชอบ ความสนใจ หัวข้อการอภิปราย งานเขียน หรือแม้กระทั่งแนวบทเพลงที่ผู้เขียนให้ความสนใจ ต่อสาธารณชนทั่วไป ผ่านทางเทคโนโลยีที่เรียกว่า เว็บไซต์ (Website) ในหนึ่งหน้าเว็บไซต์ของบล็อกจะถูกน่าเสนอในลักษณะของ ชุดของบทความหรือสารสนเทศ ที่เรียงตามล่าดับของวันเวลาที่บันทึกหรือเผยแพร่ ซึ่งเนื้อหาที่น่าเสนอนั้น อาจเขียนโดยเจ้าของบล็อก หรือ รวบรวมมาจากเว็บไซต์อื่น หรือน่ามาจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ หรือ ส่งมาจากผู้อื่น ก็ได้<br />
 21. 21. หลักปฏิบัติ ในการสร้าง Blog <br /> เขียนจากเนื้อหาตน หรือ ในเชิงเล่าเรื่อง <br /> อ้างอิงที่มาให้ชัดเจน <br /> ไม่คัดลอกเนื้อหา ภาพ และสื่อผู้อื่นมา โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่มีสิทธิ์ หรือไม่อ้างอิง <br /> ไม่ควรคัดลอกเนื้อหาจาก Word หรือ สื่อดิจิทัลต้นฉบับมาวางทันที ควรวางผ่านโปรแกรม NotePadก่อน แล้วจึงคัดลอกมาวางใน Blog เพื่อป้องกันปัญหาแบบอักษรที่แตกต่างไปจากค่าก่าหนด (default) ของระบบ <br /> จัดเตรียมภาพให้มีขนาดที่เหมาะสมก่อนน่าเข้าระบบ <br /> ไม่แนบเอกสารดิจิทัลต้นฉบับเข้าสู่ระบบ ควรแปลงเป็นฟอร์แมตที่เหมาะสมก่อน เช่น PDF <br />
 22. 22. หลักปฏิบัติ ในการสร้าง Blog <br />ระบุ Title ของเนื้อเรื่องให้ชัดเจน แต่ไม่ยาวเกินไป <br /> มีข้อความเกริ่นน่าประมาณ 1 พารากราฟ (ไม่เกิน 5 บรรทัด) แล้วใช้เครื่องมือแบ่งตอน เพื่อน่าเสนอเนื้อหาละเอียด <br /> ระบุ Tag ก่ากับเนื้อหาเรื่องให้เหมาะสม <br /> เลือกหมวดเนื้อหา/ก่าหนดเนื้อหาที่เหมาะสม <br /> อ้างอิง urlแหล่งข้อมูลต้นฉบับด้วย Trackback <br /> ใช้ภาษาสุภาพ <br /> ให้ความส่าคัญกับการใช้ภาษาไทยที่เหมาะสม โดยเฉพาะค่าทับศัพท์ และการใช้เครื่องหมายวรรคตอน <br />
 23. 23. การสร้างสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)<br />Tools<br />

×