Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TEZAURUS MEDICAL
             SUBJECT HEADINGS
Seminář Searching
             Lenka Maixnerová, Al...
Co je MeSH?
 Akronymum pro Medical Subject Headings
 Řízený slovník (tezaurus), který od roku 1960
 vytváří U.S. National ...
Kdo MeSH používá?
 Ten, kdo vyhledává biomedicínské informace
 Ten, kdo zpracovává biomedicínské informace
 Rozšířen po ce...
Struktura slovníku
 Termíny slovníku uspořádány do tzv. stromové
 struktury, 1 termín se může vyskytovat na více
 místech ...
16 základních kategorií
Anatomie [A]         Technologie, průmysl,
Organismy [B]        zemědělství [J]
Ne...
Nová struktura
 V r. 2000 došlo ke změně struktury skládající se
 z deskriptorů a termínů na strukturu skládající
 se z de...
Co je obsahem slovníku?
5 typů termínů:
1. Záhlaví (hlavní deskriptory)

2. Podhesla (kvalifikátory)

3. „Supplementary co...
Záhlaví (hlavní deskriptory)
 Cca 25.500 hlavních deskriptorů
 Obsahují: definici, odkazový aparát typu viz a
 viz též, an...
Podhesla (kvalifikátory)
 Cca 80 podhesel
 Jejich použití upřesňuje záhlaví (zužuje
 popisované téma)
Např. oči / růst a v...
Podhesla – výklad a hierarchie
AB abnormality / abnormalities     1996
  A1-5,7-10,13,14,17; B2
Užij u orgánů pro vro...
Supplementary concept records
 Cca 192.000 chemických termínů
 Aktualizován 1x týdně
 Záznamy obsahují název látky, chemic...
Ukázka z DVD Bibliomedica
Publikační typy a geografické
termíny
 Publikační typy- popisují formu publikace, článku
 - NE OBSAH
Např.: bibliografie, ...
Aktualizace tezauru
 1x ročně
 Cca 500-1000 nových záhlaví
 Cca 50-100 zrušených záhlaví
 Cca 100-300 změněných záhlaví
 C...
Překlady MeSH v MTMS
 Cca 20 jazykových mutací
 MeSH Translation Maintenance System (MTMS) - online překlad
 přes Internet...
Soubory ke stažení pro překlad
 nové, změněné, smazané
Rozdíly mezi překlady
 Různé formy překladů: centrální (Česko),
 distribuovaný (Polsko), více souběžných
 překladů (Čína)
...
Český překlad
 Vytvářen v NLK od r. 1977, automatizovaně od r.
 1990
 Online v systému MTMS od r. 2005
 Centrální, komplet...
Způsob překladu
 Překládá se obsah ne pojem
 NLK spolupracuje s předními odborníky v
 daném oboru
 Pravopis – konzultace s...
Změny v českém překladu
 Doplnění viz odkazů , přestože nejsou v
 anglickém jazyce, např. u názvů nemocí
 Např. tonzilitid...
Česká verze - dostupnost
 Český překlad má: 25.600 deskriptorů (březen
 2010) a 13.000 odkazů
 Česká verze online přístupn...
MTMS
Výhody x nevýhody
+ tezaurus je pro překladatelské instituce
 zdarma
+ použití systému MTMS je též zdarma

- Obtížnější k...
Výhody x nevýhody - obsah
 provenience: řada termínů má v názvu nebo v
 definici americkou provenienci
 Např. Ministerstvo...
Problémové deskriptory
 Podobně znějící termíny:
 Zubní korunka x zubní korunky
 Homonyma: kniha, sestra, DNA x dna, atlas...
MeSH – kde ho najdu
 MeSH Browser - http://www.nlm.nih.gov/mesh/
 MeSH v PubMed -
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
 MeSH ...
MeSH v Medvik
Propojení s monografickou databází
Podzim 2010 – nový portál Medvik
Ukázky z DVD Bibliomedica
Článek s MeSH
Monografie s MeSH v Medvik
    http://www.medvik.cz/medvik/title_det
    ail.do?id=168075
Děkuji za pozornost

 maixnero@nlk.cz
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tezaurus Medical Subject Headings (Lenka Maixnerová)

1,662 views

Published on

Tezaurus Medical Subject Headings (MeSH) je kontrolovaný slovník termínů z lékařství a zdravotnictví, který se používá pro indexování, katalogizaci a vyhledávání biomedicínských a se zdravím souvisejících informací.

Chcete vědět víc? Mnoho dalších prezentací, videí z konferencí, fotografií i jiných dokumentů je k dispozici v institucionálním repozitáři NTK: http://repozitar.techlib.cz

Would you like to know more? Find presentations, reports, conference videos, photos and much more in our institutional repository at: http://repozitar.techlib.cz/?ln=en

Published in: Health & Medicine, Technology
 • Be the first to comment

Tezaurus Medical Subject Headings (Lenka Maixnerová)

 1. 1. TEZAURUS MEDICAL SUBJECT HEADINGS Seminář Searching Lenka Maixnerová, Alena Šímová Session NTK, 5.10.2010 Národní lékařská knihovna
 2. 2. Co je MeSH? Akronymum pro Medical Subject Headings Řízený slovník (tezaurus), který od roku 1960 vytváří U.S. National Library of Medicine (NLM), Bethesda, Maryland Je určen pro zpracování a vyhledávání biomedicínských informací Aktualizován 1x ročně, v tištěné podobě vycházel do r. 2007, nyní pouze v elektronické podobě
 3. 3. Kdo MeSH používá? Ten, kdo vyhledává biomedicínské informace Ten, kdo zpracovává biomedicínské informace Rozšířen po celém světě, existuje řada jazykových mutací Medline/Pubmed, katalogy lékařských a zdravotnických knihoven, Cochrane Library, EBSCOHost, BMČ, další bibliografické databáze
 4. 4. Struktura slovníku Termíny slovníku uspořádány do tzv. stromové struktury, 1 termín se může vyskytovat na více místech stromu Termíny slovníku mají přiřazený kód/y, které určují postavení ve stromu
 5. 5. 16 základních kategorií Anatomie [A] Technologie, průmysl, Organismy [B] zemědělství [J] Nemoci [C] Humanitní vědy [K] Chemikálie a léčiva [D] Informační vědy [L] Analytické, diagnostické a Skupiny lidí [M] terapeutické techniky Zdravotní péče [N] a přístroje [E] Publikační charakteristiky Psychiatrie a psychologie [V] [F] Geografická místa [Z] Jevy a procesy [G] Disciplíny a povolání [H] Antropologie, vzdělávání, sociologie a sociální jevy [I]
 6. 6. Nová struktura V r. 2000 došlo ke změně struktury skládající se z deskriptorů a termínů na strukturu skládající se z deskriptorů, konceptů a termínů Deskriptory obsahuji skupinu konceptů, kde každý koncept je tvořen jedním preferovaným a dalšími nepreferovanými termíny Změna datové struktury umožňuje lepší organizaci tezauru Např. AIDS Dementia Complex
 7. 7. Co je obsahem slovníku? 5 typů termínů: 1. Záhlaví (hlavní deskriptory) 2. Podhesla (kvalifikátory) 3. „Supplementary concept records“ 4. Publikační typy 5. Geografické termíny
 8. 8. Záhlaví (hlavní deskriptory) Cca 25.500 hlavních deskriptorů Obsahují: definici, odkazový aparát typu viz a viz též, anotaci, poznámky, seznam povolených podhesel k danému záhlaví, kód/y deskriptoru, id deskriptoru Crohn Disease Crohnova nemoc
 9. 9. Podhesla (kvalifikátory) Cca 80 podhesel Jejich použití upřesňuje záhlaví (zužuje popisované téma) Např. oči / růst a vývoj oči – nemoci / diagnóza , terapie Každé záhlaví má určitý počet povolených podhesel, některá nemají žádná Max. 3 podhesla pro jedno záhlaví
 10. 10. Podhesla – výklad a hierarchie AB abnormality / abnormalities 1996 A1-5,7-10,13,14,17; B2 Užij u orgánů pro vrozené defekty způsobující změny v morfologii orgánu; užij také pro abnormality u zvířat. AG agonisté / agonists 1996 D1-7,9-17,19-23 Užívá se u chemikálií, léků a endogenních substancí k označení substancí nebo působků, které mají afinitu k receptoru a vnitřní aktivitu na receptoru, tj schopnost způsobit takovou změnu, která spouští příslušnou reakci. AA analogy a deriváty / analogs & derivatives 1990 D3 Užij u léků a chemických látek se stejným molekulárním základem nebo podobnou elektronovou strukturou, ale lišících se adicí nebo substitucí jiných atomů nebo molekul. Užij tam, kde neexistuje specifický chemický deskriptor a žádný vhodný nadřazený (skupinový) deskriptor.
 11. 11. Supplementary concept records Cca 192.000 chemických termínů Aktualizován 1x týdně Záznamy obsahují název látky, chemický název, synonyma, jaké deskriptory MeSH se pro danou látku používají, poznámky, registrační čísla, farmakologický účinek Pomocná databáze při zpracování a vyhledávání publikací o chemických látkách, léčivých přípravcích apod. magurlyt
 12. 12. Ukázka z DVD Bibliomedica
 13. 13. Publikační typy a geografické termíny Publikační typy- popisují formu publikace, článku - NE OBSAH Např.: bibliografie, biografie, dopisy, úvodníky Přehledy Geografické termíny – použití: kde je zdůrazněno, že se daný jev vyskytuje nebo je spojen s určitým územím (historie, epidemiologie, srovnávací studie, organizace a řízení, politika, antropologie, etnologie atp.)
 14. 14. Aktualizace tezauru 1x ročně Cca 500-1000 nových záhlaví Cca 50-100 zrušených záhlaví Cca 100-300 změněných záhlaví Chemická databáze aktualizována 1x týdně
 15. 15. Překlady MeSH v MTMS Cca 20 jazykových mutací MeSH Translation Maintenance System (MTMS) - online překlad přes Internet MTMS systém umožňuje souběžně vytvářet řadu překladů v jedné databázi Moderní uživatelsky příjemný interface založený na současných webových aplikacích, znaková sada Unicode, která umožňuje zápis ve všech národních jazycích a písmech Překladatelé mohou pouze vkládat termíny v národním jazyce a vytvářet nepreferované koncepty a termíny, které jsou používány v terminologii daného překladu a ke kterým musí doplnit definici v anglickém jazyce Po ukončení ročních aktualizací mohou instituce zažádat o předání dat (formát XML) Překlady vytvářené v systému MTMS jsou automaticky začleněny do Unified Medical Language and Retrieval System (UMLS)
 16. 16. Soubory ke stažení pro překlad nové, změněné, smazané
 17. 17. Rozdíly mezi překlady Různé formy překladů: centrální (Česko), distribuovaný (Polsko), více souběžných překladů (Čína) Různá aktualizace, nejčastěji roční nebo nepravidelná Různá úplnost překladu – všechny deskriptory (Česko, Německo, Francie), výběr deskriptorů (Itálie - pouze termíny použité při procesu věcné indexace) Překlad definic – např. Francie, Norsko, Švédsko
 18. 18. Český překlad Vytvářen v NLK od r. 1977, automatizovaně od r. 1990 Online v systému MTMS od r. 2005 Centrální, kompletní překlad deskriptorů, nepřekládají se pouze nepřeložitelné termíny Z časovým důvodů se v minulosti v některých letech nepřekládaly viz odkazy, nyní se zpětně doplňují V r. 2010 experimentálně zahájen překlad definic Supplementary Concept Records se nepřekládá Aktualizace 1x ročně, nyní probíhá překlad verze
 19. 19. Způsob překladu Překládá se obsah ne pojem NLK spolupracuje s předními odborníky v daném oboru Pravopis – konzultace s Ústavem pro jazyk český Nutná revize dřívějších překladů – změna odborné terminologie, dříve pro tisk – invertovaný slovosled, nyní snaha o převedení na přirozený sled slov Př. Hypersenzitiva – tento termín se v českém jazyce příliš nepoužívá, změna na Alergie srdce - nemoci chlopní na nemoci srdečních chlopní
 20. 20. Změny v českém překladu Doplnění viz odkazů , přestože nejsou v anglickém jazyce, např. u názvů nemocí Např. tonzilitida – viz angína Kategorii Nemoci bude od podzimu 2010 překládat lékař 2010 spolupráce na překladu termínů pro epSOS (Smart Open Services for European Patients)
 21. 21. Česká verze - dostupnost Český překlad má: 25.600 deskriptorů (březen 2010) a 13.000 odkazů Česká verze online přístupná v portálu Medvik http://195.113.87.237/bmc/ a na DVD Bibliomedica (včetně chemického rejstříku) Pro AKIS ve formátu XML na základě licenční smlouvy s NLK
 22. 22. MTMS
 23. 23. Výhody x nevýhody + tezaurus je pro překladatelské instituce zdarma + použití systému MTMS je též zdarma - Obtížnější komunikace při řešení aktuálních problémů - V změnových seznamech nejsou uvedeny změny odkazů viz
 24. 24. Výhody x nevýhody - obsah provenience: řada termínů má v názvu nebo v definici americkou provenienci Např. Ministerstvo zdravotnictví USA, národní instituty zdraví (USA) Chybí názvy některých oborů, které jsou běžné u nás, ale ne již v USA: adiktologie, psychopedie Nejednotnost v použití jednotného a množného čísla: dítě, dítě – zneužití, postižené děti, koně, novorozenec, moláry, premolár V některých kategoriích chybí termíny, např. sporty
 25. 25. Problémové deskriptory Podobně znějící termíny: Zubní korunka x zubní korunky Homonyma: kniha, sestra, DNA x dna, atlas Ženy, muži x ženské pohlaví, mužské pohlaví Československo, Česká republika
 26. 26. MeSH – kde ho najdu MeSH Browser - http://www.nlm.nih.gov/mesh/ MeSH v PubMed - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh MeSH v Medvik - http://www.medvik.cz/
 27. 27. MeSH v Medvik Propojení s monografickou databází
 28. 28. Podzim 2010 – nový portál Medvik
 29. 29. Ukázky z DVD Bibliomedica
 30. 30. Článek s MeSH
 31. 31. Monografie s MeSH v Medvik http://www.medvik.cz/medvik/title_det ail.do?id=168075
 32. 32. Děkuji za pozornost maixnero@nlk.cz

×