Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Slideshare: Návod pro NTK

1,337 views

Published on

Návod jak využít Slideshare v NTK - obsahuje popis důležitých postupů 'krok za krokem'.

Chcete vědět víc? Mnoho dalších prezentací, videí z konferencí, fotografií i jiných dokumentů je k dispozici v institucionálním repozitáři NTK: http://repozitar.techlib.cz

Would you like to know more? Find presentations, reports, conference videos, photos and much more in our institutional repository at: http://repozitar.techlib.cz/?ln=en

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Slideshare: Návod pro NTK

 1. 1. Slideshare v NTK v.0.9 (2010­03­24) Milan Janíček milan.janicek at techlib.cz odd. rozvoje elektronických služeb  NTK Praha Obsah Slideshare v NTK.................................................................................................................................1 Co je to Slideshare?.........................................................................................................................2 Proč používat Slideshare v NTK......................................................................................................2 Slideshare účet NTK........................................................................................................................3 Skupiny (Groups)........................................................................................................................4 Události (Events).........................................................................................................................5 Slideshare návod pro autory prezentací................................................................................................6 (A) bez vlastního učtu......................................................................................................................6 Jak postupovat:............................................................................................................................6 (B) s vlastním účtem........................................................................................................................6 Jak postupovat:............................................................................................................................7 Návod: Vytvoření účtu na Slideshare...............................................................................................7 Návod: Vložení prezentace na Slideshare........................................................................................7 Návod: Propojení vlastního účtu s účtem NTK...............................................................................8 Návod: Připojení se ke skupině či události......................................................................................8 Návod: Přidání prezentace do skupiny či události...........................................................................8 Návod: Vložení prezentace do webové stránky...............................................................................8
 2. 2. Co je to Slideshare? ● Slideshare (http://www.slideshare.net/) je systém pro sdílení prezentací.  ● prezentace je možno prohlížet online, nebo stahovat (je­li to dovoleno) ○ je potřeba jen flash plugin v prohlížeči ● prezentaci je možné popsat tagy (= volně zvolenými slovy), což umožňuje jejich lepší  vyhledání ○ prezentace vystavené na Slideshare se zobrazují ve výsledcích vyhledávačů ● je možné propojení na další 'Web 2.0' systémy – LinkedIn, Facebook... Proč používat Slideshare v NTK ● použití Slideshare je lepší než dávat na web soubory ke stažení ○ prezentace jsou součástí velkého systému ○ je vyřešeno zobrazování v prohlížečích (není potřeba Powerpoint apod.) ○ nabízejí se podobné prezentace ○ prezentace jsou lépe popsány pro vyhledávače ○ práce s prezentacemi je pro uživatele snazší ● Slideshare nabízí alespoň základní statistiky ● jde svým způsobem i o prezentaci instituce – uživatelé hledají informace a najdou NTK ;­) ● prezentace se snadno začlení do webu instituce
 3. 3. Slideshare účet NTK Jméno účtu: narodnitechnickaknihovna Účet NTK má 2 hlavní úkoly: 1. správa událostí (events) a skupin (groups) 2. vkládání prezentací od lidí, kteří nemají vlastní účet ○ autoři prezentací účastnící se událostí pořádaných NTK ○ autoři prezentací, kteří si nechtějí vytvářet vlastní účet na Slideshare (což ovšem  doporučuji kvůli lepší možnosti kontrolovat své prezentace)
 4. 4. Skupiny (Groups) Skupiny jsou určeny pro uživatele sdílející nějaký společný zájem. V případě Slideshare účtu NTK  byla vytvořena jedna důležitá skupina – Prezentace z NTK Prezentace z NTK je skupina, sbírající na jedno místo všechny prezentace vytvořené zaměstnanci  NTK, které se nějakým způsobem dotýkají knihovny, nebo jejích služeb. link: http://www.slideshare.net/group/prezentace­z­ntk
 5. 5. Události (Events) Události jsou určeny k umístění prezentací týkajících se konkrétní události – například semináře,  konference, či školení.  Příkladem události může být stránka (event)  Elektronické informační zdroje pro technické  obory, kde jsou k dispozici všechny prezentace z tohoto semináře. link: http://www.slideshare.net/event/elektronick­informan­zdroje­pro­technick­knihovny
 6. 6. Slideshare návod pro autory prezentací Návod je rozdělen na 2 varianty – pro uživatele bez vlastního účtu (A) a pro uživatele s vlastním  účtem na Slideshare (B).  Preferovaná je varianta s vlastním účtem – správa Slideshare není při určité míře počítačové  gramotnosti složitá, navíc lze použít tento návod, nebo kontaktovat jeho autora;­) (A) bez vlastního učtu Výhody: ● snazší pro autora prezentace Nevýhody: ● není možné snadno zjistit jaké prezentace autor vytvořil ● prezentace je svázaná s účtem NTK ● autor nemůže prezentaci sám upravovat ani s ní manipulovat bez kontaktování NTK Jak postupovat: 1. vytvořte prezentaci 2. zvažte jestli si opravdu nechcete raději vytvořit vlastní účet ;­) 3. pošlete prezentaci ve stavu v jakém si ji přejete zveřejnit správci účtu NTK na Slideshare 4. souhlaste s jejím uveřejněním na účtu NTK
 7. 7. (B) s vlastním účtem Výhody: ● autor má úplnou kontrolu nad svou prezentací ○ autor si může podle své vůle dodat tagy, popis, určit autorská práva, umožnit/znemožnit  stahování apod. ○ autor může prezentaci updatovat ● je zcela jasné, kdo je autorem prezentace Nevýhody: ● složitější manipulace pro autora ○ pokud autor nezadá metadata, nebo je zadá špatně, nemůže je za něj nikdo změnit Jak postupovat (návody k jednotlivým krokům níže): 1. vytvořte prezentaci 2. vytvořte si účet na Slideshare 3. nahrajte prezentaci na Slideshare ○ nahrajte soubor, ideálně pdf  ○ vytvořte popis, nastavte práva 4. přidejte se k vhodné skupině či události 5. vložte prezentaci do skupiny či události
 8. 8. Návod: Vytvoření účtu na Slideshare 1. otevřete http://www.slideshare.net klikněte na SignUp 2. vyplňte údaje a doplňující údaje
 9. 9. 3. po vytvoření účtu se na jeho hlavní stránku dostanete kliknutím na jeho jméno v pravém  horním rohu
 10. 10. Návod: Vložení prezentace na Slideshare 1. vytvořte prezentaci 2. pokud je to možné, převeďte prezentaci do formátu PDF ○ při použití fotrmátu Powerpointu a nestandartních písem jako je  třeba Univers se  prezentace nevloží správně – místo Universu se použije jiné písmo; při nahrávání  souborů PDF podobná komplikace nehrozí 3. přihlašte se na Slideshare 4. klepněte na Upload 5. vyplňte údaje o prezentaci ○ důležité jsou zejména tagy  ■ zadávají se oddělené čárkami ■ není možné používat diakritiku :­( ○ nastavte zda bude možné prezentaci stahovat do počítače 6. klepněte na tlačítko Upload – prezentace se nahraje ○ nahrání prezentace nemusí proběhnout automaticky, podle typu souboru se prezentace  může v účtu objevit během sekund až několika hodin (vyjímečne;­)  7. prezentace se zobrazí ve vašem profilu
 11. 11. Návod: Propojení vlastního účtu s účtem NTK 1. přihlašte se ke svému Slideshare účtu 2. otevřete stránku Slideshare účtu NTK  ●   http://www.slideshare.net/narodnitechnickaknihovna   3. klikněte na Follow
 12. 12. Návod: Připojení se ke skupině či události Přidání do skupiny 1. najděte stránku skupiny 2. klikněte na 'Add to my groups' 3. počkejte až budete autorizováni správcem skupiny (autorizace je ruční, takže tento krok  chvíli potrvá) Přidání se k události 1. najděte stránku události 2. klikněte na 'Add to my events' 3. počkejte až budete autorizováni správcem události (autorizace je ruční, takže tento krok  chvíli potrvá)
 13. 13. Návod: Přidání prezentace do skupiny či události 1. po zařazení do skupiny přidejte svoji prezentaci – existují 2 způsoby ○ otevřete prezentaci (např. ze svého účtu), klikněte na 'more...' a vyberte skupinu do které  chcete prezentaci přiřadit (musíte v ní být přihlášeni) ○ otevřete stránku skupiny a prezentaci vložte pomocí 'Add a slideshow (optional): Paste  URL or use slideshow finder'
 14. 14. Návod: Vložení prezentace do webové stránky 1. otevřete prezentaci na Slideshare 2. vpravo ťukněte do rámečku Embed 3. zkopírujte text z rámečku (Ctrl+C) 4. otevřete HTML editor, vyberte místo kam chcete vložit prezentaci
 15. 15. 5. vložte zkopírovaný text (Ctrl+V) na požadované místo v HTML kódu
 16. 16. 6. zkontrolujte zda se prezentace zobrazuje na stránkách správně

×