Sci verse (Lucie Vavříková)

1,786 views

Published on

Chcete vědět víc? Mnoho dalších prezentací, videí z konferencí, fotografií i jiných dokumentů je k dispozici v institucionálním repozitáři NTK: http://repozitar.techlib.cz

Would you like to know more? Find presentations, reports, conference videos, photos and much more in our institutional repository at: http://repozitar.techlib.cz/?ln=en

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sci verse (Lucie Vavříková)

 1. 1. SciVerse Elektronicky, online, nadosah 2011 Národní technická knihovna Lucie Vavříková 20. dubna 2011
 2. 2. Agenda <ul><li>Úvod </li></ul><ul><li>SciVerse a SciVerse Aplikace </li></ul><ul><li>SciVerse Scopus </li></ul><ul><ul><li>rozsah </li></ul></ul><ul><ul><li>excerpční kritéria SciVerse Scopus </li></ul></ul><ul><ul><li>SciVerse Scopus a konkurenti </li></ul></ul><ul><ul><li>vztah k hodnocení VaV výsledků v ČR </li></ul></ul><ul><ul><li>nástroje a personalizace SciVerse Scopus </li></ul></ul><ul><li>Otevřený přístup </li></ul><ul><li>Elektronické knihy </li></ul><ul><li>Pomoc a komunikace </li></ul>
 3. 3. Jak se vypořádáváme z informační explozí? 0 Source: Outsell, Inc “STM End-User Survey Part 1 – Scientists and Engineers” - Volume 3, June 11, 2009 College Students’ Perceptions of the Libraries and Information Resources: A Report to the OCLC Membership. Dublin, OH: OCLC, 2006 <ul><ul><li>Trend y informačního věku </li></ul></ul><ul><ul><li>Prostředí vědy a výzkumu je čím dál víc konkurenční, mezinárodní a interdisciplinární </li></ul></ul>A co se týče kvality informací? <ul><li>méně času na vlastní výzkum </li></ul><ul><li>výzkumník strávil 10 , 7 hodin týdně v r. 2009 hledáním informací, v r. 2006 to bylo 5.5 hodin </li></ul><ul><li>36% vyhledávání online nevedlo k nalezení relevantních informací </li></ul><ul><li>89% VŠ studentů hledá literaturu pomocí Google , je n 2% začíná vyhledávání z webu knihovny </li></ul><ul><li>84% výzkumníků uvádí, že je na ně vyvíjen tlak na dodávání výsledků své práce mnohem více než rok předtím </li></ul>– Stud ie Britské knihovny a JISC “ M noho mladým lidem schází intutitivnost zdrojů placených knihovnou a tak raději použijí Google nebo jiný vyhledavač – tyto nabízí jednoduché řešení pro jejich studijní potřeby .”
 4. 4. Co je SciVerse? <ul><li>i ntegr ovaný obsah & vyhledávácí nástroje </li></ul><ul><li>aplikace usnadňující práci </li></ul>
 5. 5. SciVerse Aplikace <ul><li>www.info.sciverse.com/sciverse-applications </li></ul><ul><li>aplikace vyvíjené třetími stranami </li></ul><ul><ul><li>http://developers.sciverse.com/ </li></ul></ul><ul><li>přehled – Application Gallery </li></ul><ul><ul><li>informace o aplikaci (od vývojáře) </li></ul></ul><ul><ul><li>zdarma / za poplatek – přístup institucionální </li></ul></ul><ul><ul><li>hodnocení (hvězdičky) </li></ul></ul><ul><li>nastavení vlastních aplikací pro všechny součásti SciVerse </li></ul><ul><li>soutěž o vývoj aplikace – duben – červenec 2011 (mimo ČR) </li></ul><ul><ul><li>http://AppsForScience.com , twitter @sciversedev   </li></ul></ul><ul><ul><li>dotazy [email_address] </li></ul></ul>
 6. 6. SciVerse aplikace příklady <ul><li>Matching sentences - efektivní práce s potřebným obsahem článků </li></ul><ul><li>NextBio – podpora biomedicínských věd </li></ul><ul><li>Illinois Catalog Viewer </li></ul><ul><ul><li>výsledky z katalogu knihovny a SciVerse </li></ul></ul><ul><li>eReader Format </li></ul><ul><ul><li>článek ze ScienceDirect do formátu PUB nebo Mobi </li></ul></ul><ul><li>Reflect – Chemicals </li></ul><ul><ul><li>identifikace genů, proteinů a malých molekul v článku ScienceDirect </li></ul></ul><ul><li>Expert Search </li></ul><ul><ul><li>Arnetminer service zejména pro počítačové vědy </li></ul></ul><ul><li>Table Download </li></ul>
 7. 7. SciVerse Scopus <ul><li>Jednotné přihlášení - p řístup ke všem službám SciVerse (licencovaným i zdarma) - Hub, ScienceDirect a Scopus . </li></ul><ul><li>Lepší interoperabilita a snazší směrování k řešením. </li></ul><ul><li>Reaxys : specializovaná databáze pro chemii , propojená s databází Scopus. </li></ul><ul><li>AppSync: standardi zované rozhraní a funkce aplikací, které jsou k dispozici napříč produkty, usnadňují uživateli ovládání. K dispozici je jednotné rozhraní pro vývoj aplikací. </li></ul><ul><li>Refine Results: jednotné zobrazení ve SciVerse dle preference umístění uživatelů . K dispozici je více možností upřesnění, málo používané facety jsou skryty. </li></ul>SciVerse Scopus p latform a SciVerse
 8. 8. Vývoj SciVerse Scopus
 9. 9. Nejrozsáhlejší zdroj vědeckých informací 17,800 recenzovaných časopisů 600 obchodních časopisů 350 knižních edicí Širší a bohatší pokrytí nabízí – Hlavní knihovník , The Food and Agricultural Organization of the United Nations > 18,500 tit ulů “ It is broader in scope but also richer in different kinds of content. It is much easier to use and therefore has more immediate impact.”
 10. 10. Pokrytí oborů Více než 18,500 tit ulů ve Scopus, tituly mohou být zařazeny do více oborů <ul><li>Sociální vědy 6,250 </li></ul><ul><ul><li>Psychologie </li></ul></ul><ul><ul><li>Ekonomie </li></ul></ul><ul><ul><li>Obchod </li></ul></ul><ul><ul><li>Umění a humanitní vědy, atd. </li></ul></ul><ul><li>Vědy o zdraví </li></ul><ul><li>5,950 </li></ul><ul><ul><li>(100% Medline) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ošetřovatelství </li></ul></ul><ul><ul><li>Stomatologie </li></ul></ul><ul><ul><li>atd. </li></ul></ul><ul><li>Fyzikální vědy 5,300 </li></ul><ul><ul><li>Chemie </li></ul></ul><ul><ul><li>Fyzika </li></ul></ul><ul><ul><li>Technické obory </li></ul></ul><ul><ul><li>atd. </li></ul></ul><ul><li>Vědy o živé přírodě 3,700 </li></ul><ul><ul><li>Neurovědy </li></ul></ul><ul><ul><li>Farmakologie </li></ul></ul><ul><ul><li>Biologie </li></ul></ul><ul><ul><li>atd. </li></ul></ul>
 11. 11. Výběr má na starost nezávislá mezinárodní komise
 12. 12. Kritéria výběru časopisů pro Scopus kvalitativní a kvantitativní ukazatele Uznatelnost <ul><li>Recenzní řízení </li></ul><ul><li>Anglické abstrakty </li></ul><ul><li>Pravidelná publikace </li></ul>ČR <ul><li>178 časopisů (113 aktivních) </li></ul><ul><li>seznam časopisů (březen 2011) </li></ul>Suggest a title to be indexed Pravidla časopisu <ul><li>AJ abstrakty k dispozici </li></ul><ul><li>Všechny reference v latince </li></ul><ul><li>Přesvědčivá redakční strategie/koncepce </li></ul><ul><li>Úroveň recenzního řízení </li></ul><ul><li>Rozmanitá provenience redaktorů </li></ul><ul><li>Rozmanitá provenience autorů </li></ul>Kvalita obsahu <ul><li>Vědecký přínos v oboru </li></ul><ul><li>Jasnost abstraktů </li></ul><ul><li>Soulad s cíli a záběrem časopisu </li></ul><ul><li>Čitelnost článků </li></ul>Cit ovanost <ul><li>Citovanost článků časopisu ve Scopus </li></ul><ul><li>Citovanost redaktorů ve Scopus </li></ul>Pravidelnost <ul><li>Vydávání čísel bez zpoždění </li></ul>Přístupnost <ul><li>Obsah dostupný online </li></ul><ul><li>Home-page časopisu v AJ </li></ul><ul><li>Kvalita home-page </li></ul>
 13. 13. Scopus a WoS “ přesah Scopus ” Scopus ( Celkem : 19,981) Web of Science (Total: 11,456) 9,458 <896 10,523 www.jisc-adat.com
 14. 14. Pokrytí v geografických oblastech l Wider coverage gives a more accurate picture of the research landscape tisíce nejbližší konkurence Scopus
 15. 15. Širší pokrytí přináší více citací s Scopus má průměrně o 10% více citací na článek >7,000 citací v tomto případě Tisíce Počty citací ve WoS a Scopus u nejcitovanějších článků nejbližší konkurence Scopus
 16. 16. Vztah k hodnocení vědy v ČR <ul><li>článek ve Scopus = Jneimp (12 bodů) </li></ul><ul><li>Scopus nelze ve výsledcích odlišit - článek v neimpaktovaném časopise ve světově uznávané databázi </li></ul><ul><ul><li>ani v ISVaV, ani v hodnocení 2010 ( http://www.isvav.cz/h10/ ) </li></ul></ul><ul><ul><li>2009 – ERIH zahrnut do Scopus </li></ul></ul><ul><ul><li>celkem dle 2010 14 396 výsledků – dle roku uplatnění </li></ul></ul><ul><ul><li>rok Jneimp Jimp </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>2005 2323 6087 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2006 2642 7071 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2007 3261 7553 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2008 3527 7639 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2009 2746 7995 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2010 1  2 </li></ul></ul></ul>
 17. 17. Nástroje SciVerse Scopus – přehled a sledování práce autora n * * SciVerse Scopus – Informace o autorovi Přehledný soubor informací o autorovi Author Evaluator – přehledné grafy, H-index a více Zpětná vazba (Find unmatched authors) Přímé odkazy na dokumenty Scopus, včetně těch, kteří autora citují Alerty a RSS kanál na dokument, citaci
 18. 18. Další nástroje SciVerse Scopus <ul><li>Affiliation Identifier </li></ul><ul><li>Rešeršní postupy, pokročilé vyhledávání, upřesnit výsledky (analytický nástroj) </li></ul><ul><li>Citation tracker (view citation overview) </li></ul><ul><li>H-index </li></ul><ul><li>Analytics - časopisy </li></ul><ul><ul><li>SNIP </li></ul></ul><ul><ul><li>SJR </li></ul></ul><ul><ul><li>vysvětlení metrik mj. na http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/lf/js10/metodika/web/ebook_citace.html (záložka hodnocení vědecké práce / citovanost časopisů) </li></ul></ul><ul><li>Práce s vlastními záznamy - export </li></ul>
 19. 19. Personalizace <ul><li>Registrace umožňuje přizpůsobení vlastního nastavení: </li></ul><ul><ul><li>nastavit upozornění </li></ul></ul><ul><ul><li>uložit vyhledávací dotaz </li></ul></ul><ul><ul><li>ukládat seznamy dokumentů a sdružené autory </li></ul></ul><ul><ul><li>přizpůsobit profil – mj. RefWorks nastavení </li></ul></ul><ul><li>Upozornění (alerts) </li></ul><ul><ul><li>„ search alerts“ </li></ul></ul><ul><ul><li>„ document citation alert“ </li></ul></ul><ul><ul><li>„ author citation alert“ </li></ul></ul><ul><li>Seznamy dokumentů  </li></ul><ul><ul><li>seznam je dočasný, je možné jej uložit </li></ul></ul>
 20. 20. Novinky <ul><li>2collab končí </li></ul><ul><li>Scopus for iPhone </li></ul><ul><ul><li>vyhledávání </li></ul></ul><ul><ul><li>upozornění mailem </li></ul></ul><ul><ul><li>poslat mailem, na Twitter, uložit abstrakty </li></ul></ul><ul><ul><li>vlastní poznámky k abstraktu </li></ul></ul><ul><li>Scopus </li></ul><ul><ul><li>integrace s RefWorks a EV </li></ul></ul><ul><li>ScienceDirect </li></ul><ul><ul><li>vyhledávání obrázků, tabulek a videí (odkaz, pdf, pay per view) </li></ul></ul><ul><ul><li>přímé vyhledávání v Hub </li></ul></ul><ul><li>2010 – první cena JISC TechDis Publisher Lookup Accessibility </li></ul>
 21. 21. Elsevier a otevřený přístup <ul><li>Berlínská deklarace – GA ČR, AV ČR, MUNI </li></ul><ul><li>nárůst budování repozitářů </li></ul><ul><li>seznam OA časopisů ve Scopus Title List </li></ul><ul><li>publikační mechanismy </li></ul><ul><ul><li>autor platí za publikaci </li></ul></ul><ul><ul><li>sponzorství – některé časopisy nabízí zpřístupnění článků, u Elsevier cca 500 časopisů </li></ul></ul><ul><ul><li>zpožděný přístup </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>volný přístup k článkům po určitém čase </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>cca 30 časopisů u Elsevier, např. Cell Press (12 měsíců) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>zveřejnění rukopisu – Elsevier umožňuje zveřejnit přijatý rukopis na osobní stránky nebo stránky instituce </li></ul></ul>
 22. 22. Elektronické knihy – E-Books <ul><li>knihy – vysoká citovanost (24% citací ve Scopus) </li></ul><ul><li>zvyšují využívání databází </li></ul><ul><li>výhody </li></ul><ul><ul><li>multiplicitní využití v jedné chvíli </li></ul></ul><ul><ul><li>uvolnění místa v knihovně </li></ul></ul><ul><ul><li>jasná DRM </li></ul></ul><ul><ul><li>vyhledávání v časopisech i knihách </li></ul></ul><ul><ul><li>24/7 dostupnost </li></ul></ul><ul><ul><li>aplikace (text-mining) </li></ul></ul><ul><ul><li>doplňkové soubory (média, data) </li></ul></ul><ul><ul><li>vyhledávání obrázků </li></ul></ul><ul><ul><li>reference, citace </li></ul></ul><ul><ul><li>přístupnost pro čtečky </li></ul></ul>2008-2009 Univerzita v Cardiffu
 23. 23. Pomocné nástroje a komunikace s Elsevier <ul><li>přímé nástroje v databázi </li></ul><ul><ul><li>Give Feedback </li></ul></ul><ul><ul><li>Live Chat - 24 hod – po-pá </li></ul></ul><ul><ul><li>Tutoriály http://help.scopus.com/flare/Content/tutorials/sc_menu.html </li></ul></ul><ul><ul><li>Search tips </li></ul></ul><ul><li>Europe, Middle East & Africa </li></ul><ul><li>Tel:+31 20 485 3767 , [email_address] </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>+420 777 324 390 </li></ul>Děkuji za pozornost 

×