Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jak dokumentům automaticky přiřadit hesla PSH (Jindřich Mynarz, Ctibor Škuta)

1,469 views

Published on

Chcete vědět víc? Mnoho dalších prezentací, videí z konferencí, fotografií i jiných dokumentů je k dispozici v institucionálním repozitáři NTK: http://repozitar.techlib.cz

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jak dokumentům automaticky přiřadit hesla PSH (Jindřich Mynarz, Ctibor Škuta)

 1. 1. http://bit.ly/psh-indexace
 2. 2. Google Patents
 3. 3. Sumarizace
 4. 4. Motivace
 5. 5. Zahlcení informacemi
 6. 6. Škálovatelnost indexace
 7. 7. Vyhledávání a prohlížení
 8. 8. Automatická indexace
 9. 9. http://www.cs.waikato.ac.nz/~olena/publications/olena_medelyan_phd_thesis_July2009.pdf
 10. 10. Strojové učení● Učení korespondencí mezi rysy dokumentu a předmětovými hesly● Kopírování a aplikace odpozorovaných pravidel
 11. 11. Zdroje automatické indexace 1. analýza indexovaného dokumentu 2. analýza použitého řízeného slovníku 3. analýza způsobu použití daného slovníku nad korpusem dokumentůVýsledkem strojového učení nad zdroji automatické indexace jeindexační model.
 12. 12. Komponenty
 13. 13. Indexátor http://code.google. com/p/maui-indexer/
 14. 14. Korpus plných textů http://nusl.techlib.cz/
 15. 15. Řízený slovník http://psh.techlib.cz/skos/
 16. 16. Automatické přiřazování hesel PSH
 17. 17. Zdroj
 18. 18. Předzpracování dokumentu● přizpůsobeno češtině● normalizace● odstranění nevýznamových výrazů ○ založeny na nejfrekventovanějších výrazech v Českém národním korpusu FF UK● redukce na slovní kořeny ○ dostupné české stemmery jsou příliš agresivní
 19. 19. Generování kandidátů
 20. 20. Zdroj
 21. 21. Zdroj
 22. 22. Filtrování kandidátů
 23. 23. Demohttp://invenio2.ntkcz.cz/indexer/http://maui-indexer.appspot.com/
 24. 24. Výzvy pro indexaci● Indexování vytvářené uživateli● Využití herních prvků (http://www.librarything. com/coverguess)● Efektivní využití v uživatelských rozhraních
 25. 25. <mailto:jindrich.mynarz@techlib.cz><mailto:ctibor.skuta@techlib.cz><mailto:tomas.muller@techlib.cz>Ikony převzaty z http://thenounproject.com/.

×