Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Využití bibliometrických ukazatelů v řízení výzkumné instituce (Daniel Münich, MŠMT)

610 views

Published on

Video z této přednášky naleznete v repozitáři NTK: http://repozitar.techlib.cz/record/786

Chcete vědět víc? Mnoho dalších prezentací, videí z konferencí, fotografií i jiných dokumentů je k dispozici v institucionálním repozitáři NTK: http://repozitar.techlib.cz

Would you like to know more? Find presentations, reports, conference videos, photos and much more in our institutional repository at: http://repozitar.techlib.cz/?ln=en

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Využití bibliometrických ukazatelů v řízení výzkumné instituce (Daniel Münich, MŠMT)

 1. 1. Využití bibliometrických ukazatelů v řízení výzkumné instituce Daniel Münich MŠMT KRE 14: Strategické řízení výzkumu a role bibliometrických údajů: 9. – 10. října 2014 National Technical Library www.metodika.reformy-msmt.cz http://www.techlib.cz/cs/82734-kre-14#tab_program
 2. 2. Osnova prezentace 1. Není hodnocení jako hodnocení 2. Bibliometrie je dobrý sluha špatný pán 3. Příklady
 3. 3. Different evaluations and purposes • Hodnocení projektů a grantů • Ex-ante, ex-post • Hodnocení programů podpory VaV • Ex-ante, interim, ex-post • Hodnocení velkých (sdílených) infrastruktur • Ex-ante, interim, ex-post • Hodnocení zapojení země do mezinárodních sítí VaV • Hodnocení v institucích VaV (v.v.i.) • průběžné / ad-hoc • VaV nebo i vzdělávání? • externí / interní (internal governance)
 4. 4. Institucionální hodnocení (rozlišujme!) • Úroveň hodnocení • vysoká škola, součást, katedra, tým, jednotlivci • ústav / pracoviště, tým, oddělení, jednotlivci • Dimenze hodnocení • úroveň vstupů (lidé, peníze, zařízení) x • řízení / fungování (internal governance) x • vize rozvoje x • výstupy !
 5. 5. Bibliometrie informuje o • Počtu a kvalitě publikací (v časopisech a sbornících; WoS/Scopus) • Rozsahu a kvalitě akademického ohlasu (citace) • Rozsahu a kvalitě spolupráce a mobility • Mezioborovosti
 6. 6. Zásady bibliometrického hodnocení • Vypovídací schopnost a věrohodnost podmiňuje • kvalita vstupních dat (ověření a ověřitelnost) • adekvátní zohlednění oborových specifik • adekvátní benchmarking (srovnávat srovnatelné) • Ukazovat spíše výkon (tj. počty výstupů) • než produktivitu (výstupy/vstupy) • Sledovat spíše profil (distribuci) indikátorů a ne průměry • RCIO
 7. 7. Bibliometrie vs. peer-review výstupů • Kvalita a význam výsledků výzkumu je zatížena neurčitostí • stochastický (chybovost) element nelze vyloučit, • ale lze ho redukovat počtem pozorování, • ale pozorování jsou drahá  nutný kompromis • -> využití zákona velkých čísel a kombinace metod • impaktní faktor čas ~ renomé & náročnost peer-review ~ odhad kvality/významu • citovanost ~ ohlas akademické komunity ~ odhad kvality / významu • dodatečné peer-review ~ zlepšení odhadu (snížení míry chybovosti)
 8. 8. Příklad bibliometrické opory inst. hodnocení (pracovní verze pro hodnocení AV ČR)
 9. 9. Příklad bibliometrické opory inst. hodnocení (pracovní verze pro hodnocení AV ČR)
 10. 10. Příklad bibliometrické opory inst. hodnocení (pracovní verze pro hodnocení AV ČR)
 11. 11. Příklad bibliometrické opory inst. hodnocení (pracovní verze pro hodnocení AV ČR)
 12. 12. Příklad bibliometrické opory inst. hodnocení (pracovní verze pro hodnocení AV ČR)
 13. 13. Příklad bibliometrické opory inst. hodnocení (pracovní verze pro hodnocení AV ČR)
 14. 14. Příklad bibliometrické opory
 15. 15. Different evaluations and purposes
 16. 16. Pozor na ! • Malá čísla • Sebecitovanost • samotných autorů a spřízněnců • časopisů a jejich svazků (zvyšuje IF) • Publikace ve spřízněných časopisech a sbornících • Velké megakolaborace = velké autorské týmy • Vedlejší role spoluautorů • Malé obory • Obory nedostatečně pokryté WoS a Scopus • ….
 17. 17. www.metodika.reformy-msmt.cz Děkuji za pozornost

×