Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Elektronické informační zdroje v  integrovaném univerzitním prostředí Mgr. Ilona Trtíková Mgr. Věra Pilecká Seminář Onlin...
http://knihovna.cvut.cz <ul><li>Webové stránky - výchozí bod pro všechny služby, přístup k informačním zdrojům </li></ul><...
 
Úvodní stránka <ul><li>Aktuální informace </li></ul><ul><li>Nejpoužívanější služby </li></ul><ul><li>Informace pro rychlou...
Informační zdroje <ul><li>Jedna z nejvyužívanějších sekce </li></ul><ul><ul><li>Přístup ke knihovnímu katalogu </li></ul><...
 
E-knihy
E-časopisy
Služby <ul><li>Přístup k EDD, MVS, rešerše </li></ul><ul><li>Formulář pro žádosti </li></ul><ul><li>Pro studenty a pracovn...
 
Podpora studia <ul><li>Informace určené zejména pro studenty </li></ul><ul><li>Metodický pokyn Jak psát VŠKP </li></ul><u...
 
Podpora vědy <ul><li>Informace pro vědce a phd studenty </li></ul><ul><li>Hodnocení V&V </li></ul><ul><li>Citační databáze...
 
Ústřední knihovna <ul><li>Informace o odborných aktivitách ÚK </li></ul><ul><li>Informace pro katederní knihovny </li></ul...
 
Informace o nových titulech, záznamech <ul><li>• RSS - Really Simple Syndication – kanál pro upozorňování na nové zprávy...
Nové záznamy pracovníků ČVUT ve WOS
Nejvyužívanější databáze   př í stupy stažen é z á znamy EBSCOhost 61 206 193 451 IEEE/IET 42 722 47 471 Science Direct 2...
Ebscohost Mutlitioborový zdroj, agreguje data i z jiných databází Pro technické obory zejména databáze: Academic Search C...
ScienceDirect Multioborový zdroj,přístup k Freedom Collection(přes 2 tis. titulů e-časopisů) Trvale zakoupené e-knihy Sco...
Web of Science Citační rejstřík - hodnocení VaV Bibliografická databáze s přístupem k předplaceným k plným textům
IEEE/IET Electronic Library <ul><li>IEEE ( Institute of Electrical and Electronics Engineer s) – nezisková společnost, čle...
Konference IEEE v roce 2010 KELLEY, Jalyn. Experience the New IEEE Xplore [ppt] . Setk ání členů konsorcia, Praha, 29.9....
Články českých autorů v IEEE KELLEY, Jalyn. Experience the New IEEE Xplore [ppt] . Setk ání členů konsorcia, Praha, 29.9...
IEEE XPLORE <ul><li>oborová databáze – 1/3 veškeré odborné literatury z oblasti elektrotechniky a informatiky, přístup od...
 
 
 
 
IEEE časopisy, ve kterých publikují autoři ČVUT
Časopisy podle IF v dané kategorii
Časopisy podle IF5 v dané kategorii
Autoři ČVUT v časopisech IEEE
COS Research Support Suit <ul><li>COS = Community of Science </li></ul><ul><li>COS Research Support Suit </li></ul><ul><ul...
COS Scholar Universe <ul><li>http://www.scholaruniverse.com </li></ul><ul><li>Celosvětová databáze odborných profilů vědec...
Vyhledání autora Prof. Pavel Ripka (FEL ČVUT)
Vyhledaný záznam
Detail záznamu
Záznam publikace
Vyhledání odborníků v určitém oboru Obor strojní inženýrství
Omezení na obor
COS Funding Opportunities <ul><li>http:// fundingopps .cos. com  </li></ul><ul><li>Databáze grantových a stipendijních n...
 
Vyhledávání podle oboru
Výsledky vyhledávání
Záznam nabídky
Papers Invited <ul><li>Aktuálně otevřené výzvy k zaslání příspěvku </li></ul><ul><ul><li>na odborné konference </li></ul>...
 
Vyhledané výzvy - strojírenství
Konference IEEE v Papers Invited
Záznam konference
Open Access <ul><li>Otevřený přístup (open access) </li></ul><ul><ul><li>= bezplatný neomezený online přístup k vědecké li...
OA zdroje <ul><li>OA časopisy </li></ul><ul><ul><li>jejich plné texty jsou otevřeně a bezplatně dostupné všem uživatelům <...
Děkujeme za pozornost! <ul><li>Ilona Trtíková  ilona.trtikova @uk.cvut.cz </li></ul><ul><li>V ěra Pilecká  vera.pilecka ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Elektronické informační zdroje v integrovaném univerzitním prostředí (I. Trtíková, V. Pilecká)

1,123 views

Published on

Chcete vědět víc? Mnoho dalších prezentací, videí z konferencí, fotografií i jiných dokumentů je k dispozici v institucionálním repozitáři NTK: http://repozitar.techlib.cz

Would you like to know more? Find presentations, reports, conference videos, photos and much more in our institutional repository at: http://repozitar.techlib.cz/?ln=en

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Elektronické informační zdroje v integrovaném univerzitním prostředí (I. Trtíková, V. Pilecká)

 1. 1. Elektronické informační zdroje v integrovaném univerzitním prostředí Mgr. Ilona Trtíková Mgr. Věra Pilecká Seminář Online, elektronicky, na dosah…, 20. 4. 2011, Praha
 2. 2. http://knihovna.cvut.cz <ul><li>Webové stránky - výchozí bod pro všechny služby, přístup k informačním zdrojům </li></ul><ul><li>5 kategorií – rozčleněno podle kategorií uživatelů: </li></ul><ul><ul><ul><li>Informační zdroje, Služby, Podpora studia, Podpora vědy, Ústřední knihovna </li></ul></ul></ul><ul><li>Zaheslovaná část webu- přístup SSU, není nutná registrace v knihovně </li></ul>
 3. 4. Úvodní stránka <ul><li>Aktuální informace </li></ul><ul><li>Nejpoužívanější služby </li></ul><ul><li>Informace pro rychlou orientaci </li></ul><ul><li>Help-desk </li></ul>
 4. 5. Informační zdroje <ul><li>Jedna z nejvyužívanějších sekce </li></ul><ul><ul><li>Přístup ke knihovnímu katalogu </li></ul></ul><ul><li>Informační zdroje dostupné na ČVUT </li></ul><ul><ul><ul><li>podle oborů pěstovaných na ČVUT </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>citační databáze, multioborové a specializované databáze </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>metavyhledávač 360 Search - </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>e- časopisy </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>e-knihy - trvalý nákup </li></ul></ul></ul>
 5. 7. E-knihy
 6. 8. E-časopisy
 7. 9. Služby <ul><li>Přístup k EDD, MVS, rešerše </li></ul><ul><li>Formulář pro žádosti </li></ul><ul><li>Pro studenty a pracovníky ČVUT zdarma - je hrazeno z prostředků knihovny </li></ul>
 8. 11. Podpora studia <ul><li>Informace určené zejména pro studenty </li></ul><ul><li>Metodický pokyn Jak psát VŠKP </li></ul><ul><ul><li>Podle Google Analytics nejvíce vyhledávaná stránka </li></ul></ul><ul><li>Kurzy, semináře </li></ul><ul><li>Výuka –zaheslované materiály, úkoly </li></ul>
 9. 13. Podpora vědy <ul><li>Informace pro vědce a phd studenty </li></ul><ul><li>Hodnocení V&V </li></ul><ul><li>Citační databáze </li></ul><ul><li>Konference DSVInfo </li></ul><ul><li>COS Research Support Suit </li></ul><ul><li>Informace o nových záznamech ČVUT ve WoS </li></ul>
 10. 15. Ústřední knihovna <ul><li>Informace o odborných aktivitách ÚK </li></ul><ul><li>Informace pro katederní knihovny </li></ul><ul><li>+ např. výroční zprávy, Adresář vysokoškolských knihoven </li></ul>
 11. 17. Informace o nových titulech, záznamech <ul><li>• RSS - Really Simple Syndication – kanál pro upozorňování na nové zprávy, články </li></ul><ul><li>Více info o RSS - http://vice.idnes.cz/rss.asp </li></ul><ul><li>Rss kanály: </li></ul><ul><ul><li>Týdenní aktualizace WOS (cca 50 zaznamů ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Upozornění na nově nakou pen é e-knihy, nové tituly v Ebrary </li></ul></ul>
 12. 18. Nové záznamy pracovníků ČVUT ve WOS
 13. 19. Nejvyužívanější databáze   př í stupy stažen é z á znamy EBSCOhost 61 206 193 451 IEEE/IET 42 722 47 471 Science Direct 23 149 103 330 WOS 22 206 103 104
 14. 20. Ebscohost Mutlitioborový zdroj, agreguje data i z jiných databází Pro technické obory zejména databáze: Academic Search Complete
 15. 21. ScienceDirect Multioborový zdroj,přístup k Freedom Collection(přes 2 tis. titulů e-časopisů) Trvale zakoupené e-knihy Scopus, prostředí SciVerse
 16. 22. Web of Science Citační rejstřík - hodnocení VaV Bibliografická databáze s přístupem k předplaceným k plným textům
 17. 23. IEEE/IET Electronic Library <ul><li>IEEE ( Institute of Electrical and Electronics Engineer s) – nezisková společnost, členové ze 160 zemí, tj. i ČR </li></ul><ul><li>ČR od roku 1992, 500 členů </li></ul><ul><li>Aktivity IEEE: vydavatelství, konference, standardy </li></ul><ul><li>ČVUT aktivní člen </li></ul>
 18. 24. Konference IEEE v roce 2010 KELLEY, Jalyn. Experience the New IEEE Xplore [ppt] . Setk ání členů konsorcia, Praha, 29.9.2010, 30 snímků. Conference Date Location 2010 International Conference on Applied Electronics (AE) 8 – 9 Sept Pilsen 2010 20th Biennial International EURASIP Conference (BIOSIGNAL) 27 – 29 June Brno 2010 15th IEEE European Test Symposium (ETS) 24 – 28 May Praha 2010 9th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC) 16 – 19 May Wenceslas 2010 20th International Conference Radioelektronika (RADIOELEKTRONIKA 2010) 19 – 21 April Brno 2010 15th Conference on Microwave Techniques (COMITE 2010) 19 – 21 April Brno
 19. 25. Články českých autorů v IEEE KELLEY, Jalyn. Experience the New IEEE Xplore [ppt] . Setk ání členů konsorcia, Praha, 29.9.2010, 30 snímků. Institution Sample List of Authors # of Articles in Xplore Brno University of Technology Radimir Vrba 65 Czech Technical University Jan Machac 46 Brno University of Technology Miroslav Sveda 45 University of Defence Brno Dalibor Biolek 43 Brno University of Technology Kamil Vrba 42 Czech Technical University in Prague Pavel Mach 42 Academy of Sciences of the Czech Republic (AS CR) Miroslav Karásek 41 Technical University of Brno Zbynek Raida 40 Czech Technical University Jan Zehentner 38 Academy of Sciences of the Czech Republic P. Kuzel 33 Brno University of Technology Zdenek Kolka 31 Czech Technical University in Prague M. Mazanek 30 Czech Technical University Michael Pechoucek 30 Academy of Sciences of the Czech Republic F. Kadlec 29 Czech Technical University in Prague Petr Cerny 28 Czech Technical University in Prague Josef Dobes 27 Czech Technical University Jan Vrba 24
 20. 26. IEEE XPLORE <ul><li>oborová databáze – 1/3 veškeré odborné literatury z oblasti elektrotechniky a informatiky, přístup od roku 2009 </li></ul><ul><li>IEEE- moderní vyhledávací prostředí </li></ul><ul><li>Zužování dotazů podle limitů (autor, …) </li></ul><ul><li>propojení s citačním managerem RefWorks </li></ul>
 21. 31. IEEE časopisy, ve kterých publikují autoři ČVUT
 22. 32. Časopisy podle IF v dané kategorii
 23. 33. Časopisy podle IF5 v dané kategorii
 24. 34. Autoři ČVUT v časopisech IEEE
 25. 35. COS Research Support Suit <ul><li>COS = Community of Science </li></ul><ul><li>COS Research Support Suit </li></ul><ul><ul><li>= kolekce databází pro podporu vědy, výzkumu a vývoje </li></ul></ul><ul><li>přímý i vzdálený přístup pro uživatele z ČVUT </li></ul><ul><li>Informace - web ÚK ČVUT </li></ul><ul><li>centrální přístup </li></ul><ul><li>COS Scholar Universe </li></ul><ul><li>COS Funding Opportunities </li></ul><ul><li>Papers Invited </li></ul>
 26. 36. COS Scholar Universe <ul><li>http://www.scholaruniverse.com </li></ul><ul><li>Celosvětová databáze odborných profilů vědeckých a akademických pracovníků </li></ul><ul><li>Odborné zaměření, výzkumné projekty a publikační činnost odborníků </li></ul><ul><li>2808 odborníků z ČVUT (duben 2011) </li></ul><ul><li>Pravidelně aktualizované a revidované producentem </li></ul>
 27. 37. Vyhledání autora Prof. Pavel Ripka (FEL ČVUT)
 28. 38. Vyhledaný záznam
 29. 39. Detail záznamu
 30. 40. Záznam publikace
 31. 41. Vyhledání odborníků v určitém oboru Obor strojní inženýrství
 32. 42. Omezení na obor
 33. 43. COS Funding Opportunities <ul><li>http:// fundingopps .cos. com </li></ul><ul><li>Databáze grantových a stipendijních nabídek na financování výzkumných, vědeckých i studijních projektů </li></ul><ul><li>Granty vládních i nevládních institucí ze Spojených Států i Evropy pro různé účely </li></ul><ul><ul><li>vědeckovýzkumné, včetně konferencí, seminářů, cestovného, ocenění vynikajících prací (studentů i vyučujících… ) a další. </li></ul></ul><ul><li>Denně aktualizovaná </li></ul><ul><li>Služby Alerts na automatické zasílání novinek </li></ul>
 34. 45. Vyhledávání podle oboru
 35. 46. Výsledky vyhledávání
 36. 47. Záznam nabídky
 37. 48. Papers Invited <ul><li>Aktuálně otevřené výzvy k zaslání příspěvku </li></ul><ul><ul><li>na odborné konference </li></ul></ul><ul><ul><li>do speciálních vydání vědeckovýzkumných časopisů </li></ul></ul><ul><li>Přístup přes centrální stránku COS http:// search . proquest . com / + výběr Papers Invited </li></ul><ul><li>možnost registrace: sign in – create account </li></ul>
 38. 50. Vyhledané výzvy - strojírenství
 39. 51. Konference IEEE v Papers Invited
 40. 52. Záznam konference
 41. 53. Open Access <ul><li>Otevřený přístup (open access) </li></ul><ul><ul><li>= bezplatný neomezený online přístup k vědecké literatuře, zejm. plným textům článků publikovaných v recenzovaných časopisech, ale i dalším inf. zdrojům </li></ul></ul><ul><li>stránky ÚK ČVUT </li></ul>
 42. 54. OA zdroje <ul><li>OA časopisy </li></ul><ul><ul><li>jejich plné texty jsou otevřeně a bezplatně dostupné všem uživatelům </li></ul></ul><ul><ul><li>úroveň a kvalita je zajištěna recenzním řízením </li></ul></ul><ul><li>OA repozitáře </li></ul><ul><ul><li>volně dostupné elektronické kolekce vědeckých a akademických prací autorů z jedné instituce nebo oboru </li></ul></ul><ul><ul><li>připravovaný repozitář ČVUT </li></ul></ul>
 43. 55. Děkujeme za pozornost! <ul><li>Ilona Trtíková ilona.trtikova @uk.cvut.cz </li></ul><ul><li>V ěra Pilecká vera.pilecka @uk.cvut.cz </li></ul><ul><li>http ://knihovna.cvut.cz </li></ul>

×