Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
210 mm
Šedá literatura a Národní
 úložiště šedé literatury
     (NUŠL)

   Mgr. Iveta Fürstová
    Iveta.f...
210 mm
Přehled
 Co je šedá literatura

 O projektu NUŠL
  • O projektu
  • Cíl projektu
  • Výstupy projektu

 U...
210 mm
Co je šedá literatura - definice
 Grey Literature "Information produced on all levels of
government, academics...
210 mm
Typologie šedé literatury
              4
210 mm
Druhy dokumentů
           5
210 mm
Trocha historie – NTK a šedá
literatura
 1994 ­ 2005
  EAGLE (European Association for Grey Literature 
Explo...
210 mm
Současnost – NTK a šedá literatura
 Status NTK čl. 3. odst. 2 písm. f: „Budování národního
úložiště šedé liter...
210 mm
O projektu NUŠL
 Projekt: Digitální knihovna pro šedou literaturu – funkční
model a pilotní realizace
 Podpor...
210 mm
Cíl projetu
 Vytvoření Národního úložiště šedé literatury
(NUŠL), které bude sloužit jako centrální rozhraní p...
210 mm
Výstupy projetu
 Funkční pilotní aplikace
   • Digitální repozitář CDS Invenio
   • Uživatelské rozhraní E...
210 mm
Producenti šedé literatury v ČR

 Akademie věd České republiky (ústavy AV ČR,
Knihovna AV ČR)

 Vysoké školy ...
210 mm
Uživatelské rozhraní
http://www.nusl.cz
 ESP Fast

 Komerční SW

 Prohledává zdroje šedé literatury

 Jedno...
210 mm
Uživatelské rozhraní
             13
210 mm
Závěr
 Děkuji Vám za pozornost!

    Iveta Fürstová
               14
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Šedá literatura a Národní úložiště šedé literatury - NUŠL (Iveta Fürstová)

1,650 views

Published on

Příspěvek Národní úložiště šedé literatury (NUŠL) objasňuje pojem a typologii šedé literatury a poskytuje krátký pohled do historie šedé literatury v rámci ČR. Hlavním úkolem příspěvku je představení projektu NUŠL, jeho cílů, výstupů a uživatelského rozhraní www.nusl.cz.

Chcete vědět víc? Mnoho dalších prezentací, videí z konferencí, fotografií i jiných dokumentů je k dispozici v institucionálním repozitáři NTK: http://repozitar.techlib.cz

Would you like to know more? Find presentations, reports, conference videos, photos and much more in our institutional repository at: http://repozitar.techlib.cz/?ln=en

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Šedá literatura a Národní úložiště šedé literatury - NUŠL (Iveta Fürstová)

 1. 1. 210 mm Šedá literatura a Národní úložiště šedé literatury (NUŠL) Mgr. Iveta Fürstová Iveta.furstova@techlib.cz
 2. 2. 210 mm Přehled  Co je šedá literatura  O projektu NUŠL • O projektu • Cíl projektu • Výstupy projektu  Uživatelské rozhraní 2
 3. 3. 210 mm Co je šedá literatura - definice  Grey Literature "Information produced on all levels of government, academics, business and industry in electronic and print formats not controlled by commercial publishing i.e. where publishing is not the primary activity of the producing body." (Luxembourg, 1997 - Expanded in New York, 2004, dostupné na WWW <http://www.greynet.org/index.html>)  Šedá literatura – dokumenty vytvořené na všech úrovních státní správy, akademické obce, průmyslu a obchodu v elektronické i tištěné podobě, jejichž šíření 3 není kontrolováno komerčními vydavateli.
 4. 4. 210 mm Typologie šedé literatury 4
 5. 5. 210 mm Druhy dokumentů 5
 6. 6. 210 mm Trocha historie – NTK a šedá literatura  1994 ­ 2005   EAGLE (European Association for Grey Literature  Exploitation) provozovala Evropský systém informací pro  šedou literaturu SIGLE (System for Information on Grey  Literature in Europe)   Kooperativní systém pro šedou literaturu (NTK, 1994)   Pouze disertační práce   Povinnost z vysokoškolského zákona   Podle standardů SIGLE, v databázi SIGLE 6
 7. 7. 210 mm Současnost – NTK a šedá literatura  Status NTK čl. 3. odst. 2 písm. f: „Budování národního úložiště šedé literatury a zpřístupňování informací a poznatků v něm obsažených uživatelům NTK s využitím moderních informačních technologií“.  NTK doplňuje funkci NK ČR, která zajišťuje dlouhodobý sběr, archivaci a zpřístupnění literatury publikované v ČR (tzv. bílé literatury).  Budování Národního úložiště šedé literatury. 7
 8. 8. 210 mm O projektu NUŠL  Projekt: Digitální knihovna pro šedou literaturu – funkční model a pilotní realizace  Podporován Ministerstvem kultury ČR  Projekt Národní úložiště šedé literatury  2008 – 2011, 3 etapy: • Duben 2008 – červen 2009: Příprava zadávací dokumentace pro modelovou aplikaci • Červenec 2009 – září 2010: Realizace modelové aplikace a její ověření • Červenec 2010 – prosinec 2011: Provoz a prezentace výsledků  Řešitelé NTK (Petra Pejšová, Radka Římanová, Jindřich Dolanský, Bohdana Frantíková, Iveta Fürstová, Luboš Bittner) a VŠE (Jan Mach) 8
 9. 9. 210 mm Cíl projetu  Vytvoření Národního úložiště šedé literatury (NUŠL), které bude sloužit jako centrální rozhraní pro vyhledávání nepublikovaných či polopublikovaných dokumentů (tzv. šedé literatury)  Metadata především s plnými texty  Podpora vědy, výzkumu a vzdělávání  Navázat na OpenSIGLE 9
 10. 10. 210 mm Výstupy projetu  Funkční pilotní aplikace • Digitální repozitář CDS Invenio • Uživatelské rozhraní ESP Fast  Standardy a doporučení • Metadatový formát: Beta verze 0.3 • Právní expertiza  Webové stránky projektu http://nusl.techlib.cz  Semináře – 3. ročník Semináře ke zpřístupnění šedé literatury se uskuteční 8. 12. 2010 v NTK  Publikace 10
 11. 11. 210 mm Producenti šedé literatury v ČR  Akademie věd České republiky (ústavy AV ČR, Knihovna AV ČR)  Vysoké školy (státní univerzity, soukromé VŠ)  Grantové agentury (GA ČR, GA AV)  Státní správa (ministerstva)  Soukromé organizace a výběrově další producenti 11
 12. 12. 210 mm Uživatelské rozhraní http://www.nusl.cz  ESP Fast  Komerční SW  Prohledává zdroje šedé literatury  Jednotné uživatelské rozhraní  Textové filtry, vizualizovaná data, vztahy mezi dokumenty 12
 13. 13. 210 mm Uživatelské rozhraní 13
 14. 14. 210 mm Závěr Děkuji Vám za pozornost! Iveta Fürstová 14

×