SCOPUS - další databáze, nebo pomocník? (Lucie Vavříková)

2,923 views

Published on

Představení databáze SCOPUS a jejích nástrojů pro citační analýzu.

Chcete vědět víc? Mnoho dalších prezentací, videí z konferencí, fotografií i jiných dokumentů je k dispozici v institucionálním repozitáři NTK: http://repozitar.techlib.cz

Would you like to know more? Find presentations, reports, conference videos, photos and much more in our institutional repository at: http://repozitar.techlib.cz/?ln=en

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SCOPUS - další databáze, nebo pomocník? (Lucie Vavříková)

 1. 1. Scopus – další databáze nebo pomocník? Mgr. Lucie Vavříková Elsevier, B.V. Národní technická knihovna Elektronicky, online, na dosah…e-zdroje pro techniku a přírodní vědy 20. dubna 2010
 2. 2. Agenda <ul><li>Představení databáze Scopus </li></ul><ul><li>Citační analytické nástroje </li></ul><ul><li>Novinky </li></ul><ul><li>Praxe – j e to opravdu tak jednoduché? </li></ul><ul><li>Diskuze a dotazy </li></ul>I nform ač ní oceán , ne dálnice
 3. 3. Agenda <ul><li>Představení databáze Scopus </li></ul><ul><li>Citační analytické nástroje </li></ul><ul><li>Vyhledávání ve Scopus </li></ul><ul><li>Další nástroje </li></ul><ul><li>Ukázka </li></ul><ul><li>Diskuze a dotazy </li></ul>
 4. 4. Agenda <ul><li>Představení databáze Scopus </li></ul><ul><li>Citační analytické nástroje </li></ul><ul><li>Vyhledávání ve Scopus </li></ul><ul><li>Další nástroje </li></ul><ul><li>Ukázka </li></ul><ul><li>Diskuze a dotazy </li></ul>
 5. 5. Představení databáze Scopus <ul><li>Největší citační a abstraktová databáze na světě </li></ul><ul><ul><li>pouze recenzované zdroje </li></ul></ul><ul><ul><li>nástroje ke sledování, analýze a vizualizaci výsledků VaV </li></ul></ul><ul><ul><li>vývoj od r. 2002. </li></ul></ul><ul><li>Integrace s dalšími nástroji </li></ul><ul><ul><li>informace z webu – SCIRUS – > 1000 časopisů s volným přístupem </li></ul></ul><ul><ul><li>2collab, ScienceDirect, RefWorks.. </li></ul></ul><ul><li>Plné texty </li></ul><ul><li>Analytické nástroje </li></ul><ul><ul><li>Citation tracker (s vyloučením autocitací) </li></ul></ul><ul><ul><li>H-graph </li></ul></ul><ul><ul><li>Journal Analysis + Metrics </li></ul></ul><ul><ul><li>Affiliation Identifier </li></ul></ul><ul><ul><li> http://info.scopus.com/ </li></ul></ul>
 6. 6. Představení databáze Scopus - Obsah <ul><li>18 000 zdrojů </li></ul><ul><ul><li>5 000 vydavatelů </li></ul></ul><ul><ul><li>16 500 recenzovaných časopisů (1 200 open access) </li></ul></ul><ul><ul><li>3,6 mil. konferenčních příspěvků </li></ul></ul><ul><li>STM + sociální a humanitní vědy (včleněn ERIH!) </li></ul><ul><li>Patentové informace – více než 23 milionů patentů </li></ul><ul><li>Webové zdroje </li></ul><ul><li>Celosvětový záběr – více jak ½ Evropa + LatAm + Asie </li></ul><ul><li>Aticles in Press </li></ul><ul><li>40 milionů záznamů </li></ul><ul><ul><li>s referencemi do r. 1996 (cca ½) </li></ul></ul><ul><ul><li>historicky až do r. 1823 </li></ul></ul>
 7. 7. Představení databáze Scopus - Obsah <ul><li>Přírodní vědy > 4 100 titulů </li></ul><ul><li>Vědy o zdraví > 6 700 titulů (včetně 100% pokrytí Medline + PubMed) </li></ul><ul><li>Vědy o neživé přírodě > 7,100 titulů </li></ul><ul><li>Společenské vědy > 4,300 titulů </li></ul><ul><li>Articles in Press – z více jak 3 000 časopisů </li></ul><ul><li>70% má abstrakty (až do r. 1823) </li></ul>
 8. 8. Představení databáze Scopus - výhody <ul><ul><li>Intuitivní rozhraní </li></ul></ul><ul><ul><li>Možnost snadno a rychle upřesnit dotaz </li></ul></ul><ul><ul><li>Propojení na plné texty i pokud nejsou v databázi </li></ul></ul><ul><ul><li>Možnost nastavení alertů, upozornění, RSS kanálů.. </li></ul></ul><ul><ul><li>Specializované vyhledávání autorů a afiliací </li></ul></ul><ul><ul><li>Diakritika </li></ul></ul><ul><ul><li>Interoperabilita, integrace </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vlastních (2collab, ScienceDirect) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Referenční manažery </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>s jinými databázemi (CSA Illumina, SD, Crossfire, Beilstein) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>API </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Personalizace </li></ul></ul>
 9. 9. Představení databáze Scopus - možnosti <ul><ul><li>Databáze Scopus Vám umožní: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Najít nejcitovanější články / autory / časopisy a získat o nich další informace </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Identifikovat nejlepší instituce a projektové týmy </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sdružovat různé varianty jména autor dohromady </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Získat bibliografii </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Identifikace trendů nebo vyhledání vývoje tématu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hlídat citace a výkonnost autora či instituce </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Integrace s knihovním katalogem </li></ul></ul></ul>
 10. 10. Agenda <ul><li>Představení databáze Scopus </li></ul><ul><li>Citační analytické nástroje </li></ul><ul><li>Vyhledávání v db Scopus </li></ul><ul><li>Další nástroje </li></ul><ul><li>Ukázka </li></ul><ul><li>Diskuze a dotazy </li></ul>
 11. 11. Citační analytické nástroje – H-index <ul><li>Vyvinul v 2005 Jorge Hirsch, fyzik (University of California in San Diego) </li></ul><ul><li>Alternativa Impact Factoru </li></ul><ul><li>Řeší některé nedostatky IF </li></ul><ul><li>H- index je číslo, které říká, že takový počet dokumentů získalo nejméně takový počet citací </li></ul><ul><li>Lze aplikovat na: </li></ul><ul><ul><li>Individuální vědce </li></ul></ul><ul><ul><li>Časopisy </li></ul></ul><ul><ul><li>Výzkumné projekty, skupiny </li></ul></ul>
 12. 12. Citační analytické nástroje – H-graf <ul><li>Počet citací každého článku </li></ul><ul><li>Průnik = H-index </li></ul><ul><li>Ukazuje rozdíl mezi min a max citovaností </li></ul><ul><li>Naprosto transparentní </li></ul><ul><li>Je možné zvolit vlastní časový úsek </li></ul>
 13. 13. Citační analytické nástroje – H-graf <ul><li>Přehled publikací autora </li></ul><ul><li>Ukazuje vývoj aktivity autora </li></ul><ul><li>Dá se dát do souvstažnosti s historií afiliací </li></ul><ul><li>Možnost změny čas. úseku </li></ul>
 14. 14. Citační analytické nástroje – H-graf <ul><li>Přehled vývoje citovanosti </li></ul>
 15. 15. Citační analytické nástroje – Citation Tracker <ul><li>V přehledné tabulce mapuje citovanost </li></ul><ul><li>V úvahu jsou brány všechny publikace (i <199 5), citace > r. 199 5 </li></ul><ul><li>Možnost určit si skupinu dokumentů a pak překreslit H-graf </li></ul><ul><li>Možnost změny časové periody </li></ul><ul><li>Možnost vyloučení autocitací </li></ul>
 16. 16. Citační analytické nástroje – Analytics
 17. 17. Metriky - SJR and SNIP snippets… <ul><li>Source-Normalized Impact per Paper – SNIP </li></ul><ul><li>vyvinul Henk Moed, CWTS, University of Leiden </li></ul><ul><li>hlavní funkce : kontextový citační impakt </li></ul><ul><ul><li>část 1 – zohlední rozdíly v citačním chování </li></ul></ul><ul><ul><li>část 2 – zohlední rozdíly v pokrytí databáze v jednotlivých vědních disciplínách </li></ul></ul>
 18. 18. Journal Metrics - SJR and SNIP address majority of customer needs Need Impact Factor SJR SNIP Widely used & accepted    Simplicity of metrics    Manipulation-proof    All journals have a metric    Fair to database coverage    Metrics are current    Database transparency    Rank journals without Impact Factors N/A   Fair to content – reviews!    Metric transparency    Fair to all subject fields    Flexible ranking   
 19. 19. Agenda <ul><li>Představení databáze Scopus </li></ul><ul><li>Citační analytické nástroje </li></ul><ul><li>Vyhledávání ve Scopus </li></ul><ul><li>Další nástroje </li></ul><ul><li>Praxe – j e to opravdu tak jednoduché? </li></ul><ul><li>Diskuze a dotazy </li></ul>
 20. 20. Vyhledávání v db Scopus <ul><li>Vědecká komunita čelí mnoha nárokům: </li></ul><ul><li>Identi fikovat všechny relevantní informace </li></ul><ul><li>Najít informace efektivně a rychle </li></ul><ul><li>Hodnotit vědecké výstupy </li></ul><ul><li>Měřit výkon </li></ul><ul><li>Sledovat trend y </li></ul><ul><li>Personalizace – klíč k jednoduchému vyhledávání a užívání databáze. </li></ul>
 21. 21. Vyhledávání v db Scopus – Autoři <ul><li>Author Search a Author ’ s Detail Page </li></ul><ul><li>Vyhledávání autorů s určením afiliace </li></ul><ul><li>Stránka s informacemi o autoru - afiliace, předmět, an. nástroje, historie </li></ul><ul><li>Mo žnost „Find unmatched authors“ </li></ul><ul><li>Aplikace analytických nástrojů i na „seskupené“ autory </li></ul>
 22. 22. Vyhledávání v db Scopus – Instituce <ul><li>Affiliation Identifier </li></ul><ul><li>Přehled výstupů instituce </li></ul><ul><li>Dostupnost analytických </li></ul><ul><li>nástrojů </li></ul><ul><li>Oborový profil </li></ul>
 23. 23. Vyhledávání v db Scopus – Citace a reference <ul><li>Progresivní a retrospektivní vyhledávání </li></ul><ul><li>Vyhledávání dokumentů, které citují daný dokument či skupiny dokumentů </li></ul><ul><li>Práce s referencemi autora, skupiny, článku </li></ul><ul><li>Zjištění nejvíce používaných zdrojů v knihovně </li></ul><ul><li>V tabulkovém zobrazení lze pracovat stále se všemi záznamy jako by to byl seznam výsledků vyhledávání </li></ul><ul><li>Záložka „More“ </li></ul><ul><ul><li>Vyhledávání a identifikace referencí mimo Scopus! </li></ul></ul><ul><ul><li>Zpřístupňuje starší obsah </li></ul></ul>
 24. 24. Agenda <ul><li>Představení databáze Scopus </li></ul><ul><li>Citační analytické nástroje </li></ul><ul><li>Vyhledávání v db Scopus </li></ul><ul><li>Další nástroje </li></ul><ul><li>Ukázka </li></ul><ul><li>Diskuze a dotazy </li></ul>
 25. 25. Další nástroje <ul><li>Quosa – document download manager </li></ul><ul><li>Personalizace </li></ul><ul><ul><li>Moje seznamy </li></ul></ul><ul><li>Aktuálnost </li></ul><ul><ul><li>RSS </li></ul></ul><ul><ul><li>Mailová upozornění </li></ul></ul><ul><li>Upozornění </li></ul><ul><ul><li>Na výsledky vyhledávání </li></ul></ul><ul><ul><li>Na citace autora i dokumentu </li></ul></ul><ul><li>LiveChat 24h </li></ul><ul><li>Trvalé přihlášení </li></ul>
 26. 26. Agenda <ul><li>Představení databáze Scopus </li></ul><ul><li>Citační analytické nástroje </li></ul><ul><li>Vyhledávání ve Scopus </li></ul><ul><li>Další nástroje </li></ul><ul><li>Ukázka </li></ul><ul><li>Diskuze a dotazy </li></ul>
 27. 27. Otázky? Děkuji za pozornost  Kontakt: l . vavrikova @elsevier.com

×