Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

цахим судалгаа наранцэцэг

571 views

Published on

Published in: Spiritual, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

цахим судалгаа наранцэцэг

  1. 1. Хүснэгт1 Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Батсуурийн  Нэр ЭнхжинАсуулт 1: Та эрүүл мэндийнхээ талаар хир анхаардаг вэ? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2: Та биеийн тамир спортоор хичээллэдэг үү ? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 3: Та спортын секц,дугуйланд явдаг уу ? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 4: Та эрүүл мэндийн зөвлөлгөө болон үзлэгт жилдээ 1-2 удаа ордог уу ? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 5: Та өөрийгөө эрүүл мэндээр хир зэрэг гэж үздэг вэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэгАсуулт 6: Та найз нөхдөдөө эрүүл мэндийн анхны тусламж үзүүлж чадах уу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт7 Хуудас 1
  2. 2. Хүснэгт1 Та аялал зугаалгаар явах дуртай юу?  а. Тийм                    b. Үгүй             Асуулт8 Та найз нөхөд болон бусдад эрүүл мэндийн зөвлөлгөө өгч садах уу ? а. Тийм                    b. Үгүй             Асуулт9 Та чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлж чадах уу ? а. Тийм                    b. Үгүй              Хуудас 2
  3. 3. Хүснэгт1 Цахим судалгаа Нас 26 Мэргэжил багш Хүйс эм төрд ажилсан жил 2c.тааруухан d. Хариулт  c. d. Хариултc. d. Хариултc. d. Хариултc. Сайн d. Маш сайн Хариултc. d. Хариулт Хуудас 3
  4. 4. Хүснэгт1 Хариулт Хариулт   иулт      Хариулт  Хуудас 4
  5. 5. Хүснэгт1багш 2 Хуудас 5
  6. 6. Хүснэгт1Хуудас 6

×