Successfully reported this slideshow.

Foresight for thorkorsor

1,035 views

Published on

Published in: Technology, Economy & Finance
 • Be the first to comment

Foresight for thorkorsor

 1. 1. eyes on tomorrow... การมองอนาคตกับการจัดทำยุทธศาสตร์องค์กร
 2. 2. ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค APEC Center for Technology Foresight <ul><li>ก่อตั้งปี 1998 ภายใต้ Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)
 3. 3. ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ สวทน . </li></ul>
 4. 4. APEC Member Economies APEC Official Observers • Association of South East Asian Nations (ASEAN) Secretariat • Pacific Economic Cooperation Council (PECC) • Pacific Islands Forum (PIF) © 2008 APEC Secretariat
 5. 5. Mission of APEC CTF <ul><li>RESEARCH: APEC-wide Foresight Studies </li></ul><ul><ul><li>7 Projects finished since 1998, focusing on high impact area such as water, education, nanotechnology and energy
 6. 6. Mostly funded by both NSTDA and APEC
 7. 7. Methodologies include Delphi, Scenarios, and TRM </li></ul></ul><ul><li>CONSULTING: for Public and Private Sectors
 8. 8. T RAINING: Seminars and Workshops (2-3 times a year) </li></ul><ul><li>Conference on Foresight and Emerging Technologies </li></ul>T owards “Best Practice” in Technology Foresight
 9. 9. Our Customers <ul><li>Siam Cement Group, Premier Group, CDG Group, Ministry of Public Health, SCI Research and Innovation Co.,Ltd., CAT Telecom Pubic Company Limited, Electricity Generating Authority of Thailand, Department of Agriculture, Institute of Solar Energy Technology Development , Petroleum Institute of Thailand, TRIDI, KNIT, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา , TPA, SIRIM, NISTPASS, and many others . </li></ul>
 10. 10. Policy development Parallell activities: Intelligent benchmarking etc. Future options: Foresight etc. Past experience: Impact analysis, History etc. Current context: Policy analysis, structure and dynamics Modes of Strategic Policy Learning (partly based on Ken Guy, 2006)
 11. 11. Source: APEC Center for Technology Foresight Futures Studies Strategic Planning Policy Development Foresight The Foundations of Foresight
 12. 13. T he Johari Window KNOWN KNOWNS UNKNOWN KNOWNS KNOWN UNKNOWNS UNKNOWN UNKNOWNS Knowledge management e nvironment scanning trends imagination S trategic planning Foresight
 13. 14. Global Strategic Trends Source: Global Strategic Trends – Out to 2040, Ministry of Defence UK (2010)
 14. 15. APEC Center for Technology Foresight www.apecforesight.org <ul><li>ธุรกิจที่มีนวัตกรรม 100 ไมล์ต่อชั่วโมง
 15. 16. กลุ่มองค์กรภาคประชาชน 90 ไมล์ต่อชั่วโมง
 16. 17. ครอบครัวในสหรัฐ 60 ไมล์ต่อชั่วโมง
 17. 18. สหภาพแรงงาน 30 ไมล์ต่อชั่วโมง
 18. 19. ราชการ 25 ไมล์ต่อชั่วโมง
 19. 20. การศึกษา 10 ไมล์ต่อชั่วโมง
 20. 21. สหประชาชาติ 5 ไมล์ต่อชั่วโมง
 21. 22. การเมืองสหรัฐ 3 ไมล์ต่อชั่วโมง
 22. 23. การบังคับใช้กฎหมาย 1 ไมล์ต่อชั่วโมง </li></ul>Alvin and Heidi Toffler, Revolutionary Wealth (2006) ความแตกต่างของเวลา
 23. 24. Source: Picture of the Future, Siemens (2005)
 24. 26. what might happen – need to understand this your vision – need to create this
 25. 27. “ Effect of uncertainty on objectives” ISO 31000:2009 - Perception that something could happen. - Likelihood of something happening. - Consequences if it does happen. RISK
 26. 28. Image from Ralph Dunham (2009), Marsh Risk Consulting ซาร์ส ภูเขาไฟระเบิดที่ไอซ์แลนด์ ราคาข้าวพุ่งขึ้นสูง ไข้หวัดนก สหรัฐฯ โจมตีอิรัก วิกฤตซับไพรม์ เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธ เหตุการณ์ 9/11 ระเบิดกลางกรุงลอนดอน แผ่นดินไหวที่เฮติ วิกฤตดอทคอม พายุนาร์กิส ลีห์แมน บราเธอร์สล้มละลาย ราคาน้ำมันทำสถิติสูงสุด $147 ไข้หวัดใหญ่ 2009 พบเมลามีนในนมผง
 27. 29. Economic Risks <ul><li>ราคาอาหารโลก
 28. 30. ราคาน้ำมัน
 29. 31. ค่าเงินเหรียญสหรัฐ
 30. 32. การพึ่งพิงเศรษฐกิจจีน
 31. 33. ภาระทางการคลังของประเทศเศรษฐกิจสำคัญ ๆ
 32. 34. ฟองสบู่ราคาสินทรัพย์
 33. 35. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
 34. 36. การย้ายฐานการผลิต </li></ul>สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของประเด็นเรื่อง Food & Fuel Security ซึ่งหากบริหารจัดการดี ๆ ก็น่าจะเป็นปัจจัยส่งเสริมเป้าหมายด้านการพัฒนาได้
 35. 40. <ul><li>เรื่องเล่าเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ในอนาคต ทำให้สามารถจินตนาการเป็นภาพในใจจดจำง่าย
 36. 41. ภาพอนาคตคือเรื่องที่เป็นจริงได้ (plausible) มิใช่ภาพที่น่าจะเป็น (expected) หรือที่ควรจะเป็น (preferred)
 37. 42. ภาพอนาคต เป็นการซักซ้อมอนาคต เพื่อเปลี่ยน ความไม่แน่นอน (uncertainties) จากการคุกคามเป็นข้อได้เปรียบ
 38. 43. ภาพอนาคตสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของแรงผลักดันต่างๆ ที่นำเราไปสู่อนาคต </li></ul>ภาพอนาคต (scenario) คืออะไร
 39. 44. Technology Promotion Association (Thailand-Japan) <ul><li>Established in 1973 by a group of alumni from Japan
 40. 45. Trained over 350,000 persons in industrial technology
 41. 46. Over 100,000 persons in languages
 42. 47. Over 1,000 persons in enterprise diagnosis
 43. 48. Published over 830 titles and sold </li></ul>over 4.5 million copies <ul><li>Services over 2,000 companies </li></ul>a year
 44. 49. Three Scenarios TPA Corp. Concentrate on profit making activities, RBM, CEO, less synergy Value of Non-Profit Organization (NPO) From association to foundation, new dimension for learning, synergy and teamwork, Prime Minister’s Price in International Cooperation for NPO New Synergy Competition from universities, synergy spear-headed by consultancy, practical solution provider, expansion of service to provinces, closer relationship with China
 45. 50. Two Policy Issues <ul><li>Can TPA survive if Japan cuts off its financial support?
 46. 51. Should TPA become a private company since some of its operations are making profit? </li></ul>
 47. 52. Changes in Three Years <ul><li>Library@Company: TPA library management software in 100 companies
 48. 53. E-commerce: book selling and training management
 49. 54. HRM Package with e-learning: implemented
 50. 55. Marketing programme: expand customer base, survey corporate image </li></ul><ul><li>http://km.tpa.or.th : for internal knowledge sharing </li></ul><ul><li>BELIEF as corporate identity </li></ul>
 51. 56. Surprises <ul><li>Thailand-Japan Institute of Technology: with an investment of US$ 10 million. The Institute took in the first batch of bachelor and master students in 2007
 52. 57. E-learning: did not take off </li></ul>
 53. 58. Discussions Why TPA has been successful in implementing the outcomes of foresight? <ul><li>Its leaders recognised the time for change
 54. 59. Strong commitment in the foresight workshops
 55. 60. BSC pointed out needs to enhance partnerships, improve marketing, and utilise IT for productivity
 56. 61. TPA staff does not wait to get on with the reforms </li></ul>
 57. 62. APEC Center for Technology Foresight www.apecforesight.org <ul><li>ณ ท้องทุ่งบางเขน ซึ่งเมื่อหลายสิบปีที่แล้ว ชาวนาหลายคนเคยช่วยกันเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ข้าวในนาของชาวนา และในแปลงทดลองทางการเกษตรของกรมการข้าว เมื่อเก็บเกี่ยวด้วยแรงคนแล้ว จะถูกนำไปฟาดเพื่อสลัดให้เมล็ดข้าวหลุดจากรวง ก่อนที่จะนำไปกะเทาะเปลือกออกด้วยเครื่องสีข้าวรุ่นแรก ๆ ซึ่งใช้เครื่องยนต์ดีเซล แล้วจึงจะได้เมล็ดข้าวที่พร้อมจะนำไปบริโภค จำหน่าย หรือนำไปวิเคราะห์ในการทดลอง วันหนึ่งในเดือนธันวาคม ปี พ . ศ . 256 x ภาพที่เคยเห็นเป็นท้องทุ่งสีเหลืองทองของรวงข้าวที่กำลังแก่จัดกลายเป็นตึกและอาคารของสถาบันต่าง ๆ เนื่องจากการขยายตัวของประชากร และการเจริญเติบโตของสถาบันต่าง ๆ และนโยบายการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยเมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมาทำให้เกิดผลกระทบในแง่ต่าง ๆ ตามมามากมาย ... </li></ul>ภาพอนาคตคณะ ... มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 58. 63. APEC Center for Technology Foresight www.apecforesight.org <ul><li>“ ในปี พ . ศ . 2562 ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน แต่ภาวะโลกร้อนทำให้ต้องมีการประหยัดพลังงาน จึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของรัฐสภา เมื่อเกิดเหตุการณ์การเมืองนอกสภาล้มการเมืองในสภาขึ้น รวมถึงมีม๊อบกลุ่มหนี่งล้อมรัฐสภาอยู่ สส . สว . และข้าราชการที่ทำงานด้านสนับสนุนไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมในวาระปกติได้ โดยบางส่วนติดอยู่ในอาคารรัฐสภา บางส่วนไม่สามารถเดินทางออกจากจังหวัดที่ตนพักอาศัยได้ ทำให้ต้องจัดให้มีการประชุมรัฐสภาเพื่อลงมติโดยใช้แผน RD4 เริ่มที่การเปิดระบบการเชื่อมต่อ VDO conference กับรัฐสภาภูมิภาคจากจังหวัดเชียงใหม่ อุบลราชธานี นครราชสีมา จันทบุรี เพชรบุรี และยะลา จากนั้นประสานให้สมาชิกฯ เดินทางมายังศูนย์ภูมิภาค หากท่านใดไม่สะดวกให้ใช้การติดต่อผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาที่ได้รับจากรัฐสภาผ่านทางช่องทางพิเศษที่เช่าไว้ ทั้งหมดนี้ใช้เวลาเตรียมการณ์เพียง 1 ชั่วโมงรวมถึงเปิดช่อง Work@HOME สำหรับข้าราชการที่ทำงานด้านสนับสนุนการประชุม ” </li></ul>ภาพอนาคตรัฐสภา ...( ภาพที่ 1)
 59. 64. APEC Center for Technology Foresight www.apecforesight.org ภาพอนาคตรัฐสภา ... ( ภาพที่ 1)
 60. 65. APEC Center for Technology Foresight www.apecforesight.org ภาพอนาคตรัฐสภา ... ( ภาพที่ 2) ในปี พ . ศ . 2562 รัฐสภาไทยแห่งใหม่แถวเกียกกาย ขณะนี้มีนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก ในประวัติศาสตร์ ซึ่งพร้อมในเรื่องรูปสมบัติ และคุณสมบัติ จบปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ด และปริญญาด้านอื่น ๆ อีกมากมาย ภาพพจน์และบทบาทของนักการเมืองผู้หญิงของไทยดีขึ้นมากจนได้รับการยกย่อง IT เข้ามามีบทบาทสำคัญกับชีวิตประจำวัน ทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลทางการเมืองได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ทิศทางการทำงานของข้าราชการรัฐสภาถูกกำหนดโดยประชาชนมากขึ้น ส่งผลให้ภาระงานมากขึ้น ในขณะเดียวกันการกำหนดนโยบายของรัฐบาลนั้น เนื่องจากเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงไฟแรง นโยบายต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายรัฐบาลชุดนี้โดยไม่มีการลำดับความสำคัญ ทำให้คณะรัฐมนตรีที่เข้าร่วมประชุมในนโยบายต่าง ๆ เกิดความขัดแย้ง และแตกแยก ภารกิจที่สำคัญไม่สามารถเดินหน้าให้ลุล่วงไปได้ หุ้นตกกระจายในทุกสาขา และในที่สุดบ้านเมื่อไปไม่ได้ เกิดการปฏิวัติรัฐประหาร และมีการเลือกตั้งใหม่
 61. 66. APEC Center for Technology Foresight www.apecforesight.org ภาพอนาคตรัฐสภา ... ( ภาพที่ 2)
 62. 67. ภาพอนาคตเมืองลำพูน เสร็จแล้ว ให้แต่ละกลุ่มผลัดกัน ขึ้นมาเล่าให้กลุ่มอื่นฟัง ผลัดกันวิพากษ์ ท้ายที่สุด ก็มีการสรุปข่าวทั้งหมดของแต่ละกลุ่ม เรียบเรียงออกมา เป็นภาพของเหตุการณ์ในยี่สิบปีข้างหน้า ในลักษณะของเรื่องเล่า รวม 4 ภาพ เรื่องเล่าทั้งหมดนี้ ถูกนำมาวิเคราะห์วิพากษ์ ในเวทีชาวเมืองวงกว้างอีกครั้งในวันต่อมา วิธีการที่เราใช้ในรอบนี้เป็นแบบเรียบง่าย คือให้ผู้เข้าร่วมในแต่ละกลุ่มย่อย ดูข้อมูลที่วิเคราะห์จากครั้งที่แล้ว จากนั้นให้ช่วยกันเขียนข่าว ในหน้าหนังสือพิมพ์สมมติของอนาคต 20 ปีข้างหน้า ทั้งข่าวสังคม ข่าวเศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ ในเนื้อข่าวให้เล่าถึง ที่มาของแต่ละเรื่องที่เป็นข่าวนั้นด้วย บางเรื่องมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยสนุกสนาน
 63. 68. ภาพอนาคตประเทศไทย ในอีก 10 ปีข้างหน้า
 64. 69. น้ำพริกปลาทู ต้มยำกุ้งน้ำโขง เกาเหลาไม่งอก
 65. 70. คำถามของวันนี้ <ul><li>Vision re-visit </li><ul><li>ธกส. กำลังมุ่งไปในทิศทางที่กำหนดใน vision?
 66. 71. ต้องปรับ vision ให้ทันเหตุการณ์มากขึ้น? </li></ul><li>ความเสี่ยงในอนาคตของ ธกส. มีหรือไม่?
 67. 72. อะไรเป็นโอกาสของ ธกส.?
 68. 73. ความไม่แน่นอนของปัจจัยภายใน? </li></ul>ให้พิจารณาโดยนับจากวันนี้ไปอีก 15 ปีข้างหน้า

×