ชาติชาย คล้ายสุบรรณ MD* Predictive Validity of 4-Level Triage In Emergency Department of Chaophayaabhaibhubejhr Hospita...
การศึกษาความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ของ ระบบการคัดกรอง 4 ระดับ ในห้องฉุกเฉินของ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ชาติชาย คล้ายสุ...
แพทย์ 1  คน / เวร พยาบาล 4-5 คน / เวร
<ul><li>Triage( การคัดกรอง ) </li></ul><ul><ul><li>การ จำแนกประเภท ผู้ป่วยและ จัดลำดับความเร่งด่วน ของการรักษาโดยการประเมิ...
<ul><li>ประสิทธิภาพการคัดกรอง ( Effective triage) 1 </li></ul><ul><ul><li>Reliability </li></ul></ul><ul><ul><li>Validity ...
<ul><li>ความเที่ยงตรง (Validity) </li></ul><ul><ul><li>ระบบการคัดกรองต้องสามารถทำนายความสัมพันธ์กับการใช้ทรัพยากร (Resourc...
<ul><li>ระบบการคัดกรอง 4  ระดับ </li></ul><ul><ul><li>Critical </li></ul></ul><ul><ul><li>Emergent </li></ul></ul><ul><u...
LEVEL Acuity Level Time to Doctor Presentation I Critical Immediate Arrest Major shock Shock states Near-fatal asthma Seve...
LEVEL Acuity Level Time to Doctor Presentation III Urgent ≤ 30 min Head injury: alert with vomiting Moderate trauma Mild ...
<ul><li>เพื่อประเมิน ความเที่ยงตรง (Validity) ของระบบการคัดกรอง 4 ระดับในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  โด...
<ul><li>Prospective cohort study </li></ul><ul><ul><li>1 ธันวาคม 2550  ถึง 31 มีนาคม 2551 </li></ul></ul><ul><li>สถา...
<ul><li>เครื่องมือในการเก็บข้อมูล </li></ul><ul><ul><li>โปรแกรม ICNP </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>อายุ , เพศ </li></ul>...
ผลการศึกษาที่สนใจ (Outcome Measurement) กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา ประเภท ตัวแปรที่สนใจ ผลการรักษา <ul><ul><...
1 ระดับ  Critical, Emergent, Non-urgent เปรียบเทียบกับ Urgent 2 การกระจายข้อมูล ไม่เป็น Normal Distribution(Non-Param...
<ul><li>จริยธรรมทางการวิจัย </li></ul><ul><ul><li>การศึกษานี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภ...
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา
อัตราการรับเป็นผู้ป่วยในและอัตราการส่งรังสีวินิจฉัยแยกตามระดับการคัดกรอง
ความสัมพันธ์ระดับการคัดกรองระดับต่างๆกับการรับเป็นผู้ป่วยใน (Hospitalization) เมื่อเปรียบเทียบกับระดับเร่งด่วน Odd ratio f...
Non-urgent Emergent Critical Urgent higher Urgent Lower ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการคัดกรองกับการรับเป็นผู้ป่วยใน (Admissi...
ความสัมพันธ์ระดับการคัดกรองระดับต่างๆกับการเสียชีวิตภายใน 48 hr เมื่อเปรียบเทียบกับระดับเร่งด่วน Odd ratio for 48-hr mor...
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการคัดกรองกับการ เสียชีวิตภายใน 48 hr Non-urgent Emergent Critical Urgent higher Urgent Lower O...
ความสัมพันธ์ระดับการคัดกรองระดับต่างๆกับการส่งตรวจรังสีวินิจฉัยเมื่อเปรียบเทียบกับระดับเร่งด่วน Odd ratio for any X-ray of...
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการคัดกรองกับอัตราการการส่งตรวจรังสีวินิจฉัย (X-ray) Non-urgent Emergent Critical Urgent higher U...
N=496 N=2640 N=5056 N=2920 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการคัดกรองกับค่ารักษาพยาบาลในห้องฉุกเฉิน (ED cost) P < 0.001* *Kruskal...
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการคัดกรองกับค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล (Total Cost) P < 0.001* *Kruskal-Wallis analysis of vari...
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการคัดกรองกับระยะเวลาในห้องฉุกเฉิน (LOS) กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา * Kruskal-Wallis ...
*Kruskal-Wallis analysis of variance ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการคัดกรองกับระยะเวลาในห้องฉุกเฉิน (LOS) P < 0.001* N=496 N...
<ul><li>ระบบการคัดกรองที่เที่ยงตรง (Validity) 1 </li></ul><ul><ul><li>ค้นหาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด <...
<ul><li>ไม่มีมาตรฐานที่อ้างอิงถึงความสัมพันธ์ของระดับการคัดกรองกับความเทียงตรง </li></ul><ul><ul><li>เปลี่ยนแปลงตามกรอบควา...
<ul><li>ระบบการคัดกรอง 4 ระดับในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมี ความเที่ยงตรง ในการทำนายการใช้ ทรัพยากร และ...
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Predictive Validity of 4-Level Triage In Emergency Department of Chaophayaabhaibhubejhr Hospital

5,685 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Education
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
5,685
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
80
Actions
Shares
0
Downloads
131
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Predictive Validity of 4-Level Triage In Emergency Department of Chaophayaabhaibhubejhr Hospital

 1. 1. ชาติชาย คล้ายสุบรรณ MD* Predictive Validity of 4-Level Triage In Emergency Department of Chaophayaabhaibhubejhr Hospital กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 2. 2. การศึกษาความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ของ ระบบการคัดกรอง 4 ระดับ ในห้องฉุกเฉินของ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ชาติชาย คล้ายสุบรรณ MD* กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 3. 3. แพทย์ 1 คน / เวร พยาบาล 4-5 คน / เวร
 4. 4. <ul><li>Triage( การคัดกรอง ) </li></ul><ul><ul><li>การ จำแนกประเภท ผู้ป่วยและ จัดลำดับความเร่งด่วน ของการรักษาโดยการประเมินและตัดสินใจระบุความรุนแรงของภาวะชีวิตด้วยความรวดเร็วตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึงห้องฉุกเฉิน และส่งต่อผู้ป่วยไปยังพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไป </li></ul></ul>กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 5. 5. <ul><li>ประสิทธิภาพการคัดกรอง ( Effective triage) 1 </li></ul><ul><ul><li>Reliability </li></ul></ul><ul><ul><li>Validity </li></ul></ul><ul><ul><li>Consistency </li></ul></ul><ul><ul><li>Highly discriminate </li></ul></ul>1. Triage: limitations in predicting need for emergent care and hospital admission. Ann Emerg Med. 1996; 27:493-500
 6. 6. <ul><li>ความเที่ยงตรง (Validity) </li></ul><ul><ul><li>ระบบการคัดกรองต้องสามารถทำนายความสัมพันธ์กับการใช้ทรัพยากร (Resource Utilization) ในห้องฉุกเฉินได้ </li></ul></ul>Does triage level (Canadian Triage and Acuity Scale) correlate with resource utilization for emergency department visits? [abstract]. Can J Emerg Med. 2004; 6:180. กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา
 7. 7. <ul><li>ระบบการคัดกรอง 4 ระดับ </li></ul><ul><ul><li>Critical </li></ul></ul><ul><ul><li>Emergent </li></ul></ul><ul><ul><li>Urgent </li></ul></ul><ul><ul><li>Non-urgent </li></ul></ul>กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา
 8. 8. LEVEL Acuity Level Time to Doctor Presentation I Critical Immediate Arrest Major shock Shock states Near-fatal asthma Severe respiratory distress Altered mental state (unconscious or delirious) Prolong Seizure Chest pain suspected AMI II Emergent ≤ 15 min Severe trauma Altered mental state Signs of serious infection (purpuric rash, toxic) GI bleeding with abnormal vital signs CVA with major deficit Severe asthma Moderate or severe dyspnea Neonate (age ≤ 7 days) Fever (age ≤ 3 mo), with rectal temp > 38.0°C immunocompromised
 9. 9. LEVEL Acuity Level Time to Doctor Presentation III Urgent ≤ 30 min Head injury: alert with vomiting Moderate trauma Mild or moderate asthma Cheat pain with no visceral symptoms (sharp or MSK, no previous heart disease) GI bleeding with normal vital signs Acute vaginal bleeding with normal vital signs Seizure (alert on arrival) Vomiting and diarrhea without dehydration IV Non-urgent ≤ 60 min Minor trauma: not necessarily acute Sore throat without respiratory symptoms Diarrhea alone, without dehydration Vomiting alone, with normal mental status and no dehydration
 10. 10. <ul><li>เพื่อประเมิน ความเที่ยงตรง (Validity) ของระบบการคัดกรอง 4 ระดับในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับการคัดกรอง กับ ผลของการรักษา และ การใช้ทรัพยากร ในห้องฉุกเฉิน </li></ul>กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา
 11. 11. <ul><li>Prospective cohort study </li></ul><ul><ul><li>1 ธันวาคม 2550 ถึง 31 มีนาคม 2551 </li></ul></ul><ul><li>สถานที่วิจัย </li></ul><ul><ul><li>กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา </li></ul></ul>กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา
 12. 12. <ul><li>เครื่องมือในการเก็บข้อมูล </li></ul><ul><ul><li>โปรแกรม ICNP </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>อายุ , เพศ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ระดับการคัดรอง </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>การส่งตรวจทางรังสีวินิจฉัย (X-ray) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>สถานะหลังจำหน่ายจากห้องฉุกเฉิน </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>โปรแกรมค่ารักษา </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ค่ารักษาในห้องฉุกเฉิน (ED cost) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ค่ารักษาทั้งหมด (Total cost) </li></ul></ul></ul>กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา
 13. 13. ผลการศึกษาที่สนใจ (Outcome Measurement) กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา ประเภท ตัวแปรที่สนใจ ผลการรักษา <ul><ul><li>1. การเสียชีวิตภายใน 48 ชั่วโมง </li></ul></ul><ul><ul><li>2. การรับเป็นผู้ป่วยใน (Hospitalization) </li></ul></ul>การใช้ทรัพยากร (Resource Utilization) <ul><li>การส่งตรวจรังสีวินิจฉัย (Any X-Ray) </li></ul><ul><li>ระยะเวลาในห้องฉุกเฉิน (Length of Stay) </li></ul>ค่ารักษา (Cost) <ul><li>ค่ารักษาในห้องฉุกเฉิน (Emergency Department Cost) </li></ul><ul><li>ค่ารักษาทั้งหมด (Total Cost) </li></ul>
 14. 14. 1 ระดับ Critical, Emergent, Non-urgent เปรียบเทียบกับ Urgent 2 การกระจายข้อมูล ไม่เป็น Normal Distribution(Non-Parametric test) ตัวแปรที่สนใจ ความสัมพันธ์ สถิติ การเสียชีวิตภายใน 48 ชั่วโมง Odd ratio 1 Logistic Regression การรับเป็นผู้ป่วยใน Odd ratio 1 Logistic Regression การส่งตรวจรังสีวินิจฉัย Odd ratio 1 Logistic Regression ค่ารักษา Median(IQR) Kruskal-Wallis analysis of variance 2 ระยะเวลาในห้องฉุกเฉิน Median(IQR) Kruskal-Wallis analysis of variance 2
 15. 15. <ul><li>จริยธรรมทางการวิจัย </li></ul><ul><ul><li>การศึกษานี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร </li></ul></ul>กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา
 16. 16. กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา
 17. 17. กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา
 18. 18. กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา
 19. 19. อัตราการรับเป็นผู้ป่วยในและอัตราการส่งรังสีวินิจฉัยแยกตามระดับการคัดกรอง
 20. 20. ความสัมพันธ์ระดับการคัดกรองระดับต่างๆกับการรับเป็นผู้ป่วยใน (Hospitalization) เมื่อเปรียบเทียบกับระดับเร่งด่วน Odd ratio for hospitalization of any triage level as compared to urgent level
 21. 21. Non-urgent Emergent Critical Urgent higher Urgent Lower ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการคัดกรองกับการรับเป็นผู้ป่วยใน (Admission rate)
 22. 22. ความสัมพันธ์ระดับการคัดกรองระดับต่างๆกับการเสียชีวิตภายใน 48 hr เมื่อเปรียบเทียบกับระดับเร่งด่วน Odd ratio for 48-hr mortality of any triage level as compared to urgent level
 23. 23. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการคัดกรองกับการ เสียชีวิตภายใน 48 hr Non-urgent Emergent Critical Urgent higher Urgent Lower Odd ratio
 24. 24. ความสัมพันธ์ระดับการคัดกรองระดับต่างๆกับการส่งตรวจรังสีวินิจฉัยเมื่อเปรียบเทียบกับระดับเร่งด่วน Odd ratio for any X-ray of any triage level as compared to urgent level
 25. 25. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการคัดกรองกับอัตราการการส่งตรวจรังสีวินิจฉัย (X-ray) Non-urgent Emergent Critical Urgent higher Urgent Lower
 26. 26. N=496 N=2640 N=5056 N=2920 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการคัดกรองกับค่ารักษาพยาบาลในห้องฉุกเฉิน (ED cost) P < 0.001* *Kruskal-Wallis analysis of variance
 27. 27. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการคัดกรองกับค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล (Total Cost) P < 0.001* *Kruskal-Wallis analysis of variance N=2920 N=496 N=2640 N=5056
 28. 28. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการคัดกรองกับระยะเวลาในห้องฉุกเฉิน (LOS) กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา * Kruskal-Wallis analysis of variance ตัวแปร Critical (n=122) Emergent (n=629) Urgent (n=1025) Non-urgent (n=891) P Value* ระยะเวลาในห้องฉุกเฉิน ( นาที ) Median(IQR ) 55 (IQR;40,84) 36.5 (IQR;21,57) 35 (IQR;20,55) 25 (IQR;15,40) < 0.001
 29. 29. *Kruskal-Wallis analysis of variance ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการคัดกรองกับระยะเวลาในห้องฉุกเฉิน (LOS) P < 0.001* N=496 N=2640 N=5056 N=2920
 30. 30. <ul><li>ระบบการคัดกรองที่เที่ยงตรง (Validity) 1 </li></ul><ul><ul><li>ค้นหาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด </li></ul></ul><ul><ul><li>ลดความล่าช้าในการดูแลผู้ป่วย </li></ul></ul><ul><ul><li>สามารถทำนายสถานะหลังจำหน่ายได้ </li></ul></ul>1 Canadian Emergency Department and Triage Scale: implementation guidelines. Can J Emerg Med. 1999; 1(3 suppl):S1–24. กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา
 31. 31. <ul><li>ไม่มีมาตรฐานที่อ้างอิงถึงความสัมพันธ์ของระดับการคัดกรองกับความเทียงตรง </li></ul><ul><ul><li>เปลี่ยนแปลงตามกรอบความคิด </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>นักวิจัย ; ‘‘how well does the triage system identify patients in urgent need of medical assessment in different patient populations, ED volumes, and staff experience? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ผู้บริหาร ; ‘‘how well can we predict the resources required to effectively serve our patients and community ?’’ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Clinician; ‘‘how well does triage perform in the clinical setting and does it safely assign urgency on the basis of patient presentation?’’ </li></ul></ul></ul>กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา
 32. 32. <ul><li>ระบบการคัดกรอง 4 ระดับในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมี ความเที่ยงตรง ในการทำนายการใช้ ทรัพยากร และ ผลการรักษาในห้องฉุกเฉิน </li></ul>กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา

×