Muscle Skeletal (Thai)

10,062 views

Published on

SSgt Jeffery C. Pintler
Washington Air National Guard

Published in: Health & Medicine, Sports
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
 • may I download these slides?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
10,062
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
222
Actions
Shares
0
Downloads
139
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Muscle Skeletal (Thai)

  1. 1. การบาดเจ็บกล้ามเนื้อและโครงกระดูก จ . อ . เจฟฟรีย์ ซี พินท์เลอร์ กองกำลังป้องกันชาติทางอากาศ วอชิงตัน
  2. 2. เหตุ / การเสียชีวิต / การเจ็บป่วย <ul><li>เกิดขึ้นใน 70-80% ของผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บพร้อมกันหลายชนิด </li></ul><ul><li>ถูกกระแทกด้วยของแข็งหรือมีบาดแผลทะลุ </li></ul><ul><li>หากเกิดที่แขนมักไม่อันตรายถึงชีวิต </li></ul><ul><ul><li>อาจจะมีผลทำให้ใช้งานไม่ได้ในระยะยาว </li></ul></ul><ul><li>เมื่อเกิดที่ขามักเกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บสาหัส </li></ul><ul><ul><li>มีการเสียเลือดปริมาณมากได้ </li></ul></ul><ul><ul><li>การบาดเจ็บที่กระดูกต้นขา , เชิงกรานอาจทำให้มีอันตรายถึงชีวิตได้ </li></ul></ul>
  3. 3. เหตุ / การเสียชีวิต / การเจ็บป่วย <ul><li>ปัญหา ไม่ใช่ แค่การบาดเจ็บที่กระดูก </li></ul><ul><ul><li>การบาดเจ็บจุดอื่นๆที่เกิดจากการบาดเจ็บกระดูก </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>เนื้อเยี่ออ่อน </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>เส้นเลือด </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ระบบประสาท </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>การทำงานลดลง </li></ul></ul></ul>
  4. 4. ระบบการทำงานของกล้ามเนื้อและกระดูก <ul><li>เป็นโครง / พยุง </li></ul><ul><li>ปกป้องอวัยวะสำคัญ </li></ul><ul><li>การเคลื่อนไหว </li></ul><ul><li>ผลิตเซลเม็ดเลือดแดง </li></ul><ul><li>เก็บกักแร่ธาตุ </li></ul>
  5. 5. โครงสร้างกล้ามเนื้อและกระดูก <ul><li>ผิวหนัง </li></ul><ul><li>กล้ามเนื้อ </li></ul><ul><li>กระดูก </li></ul><ul><li>เอ็น ( ยึดระหว่างกระดูกกับกล้ามเนื้อ ) </li></ul><ul><li>เอ็น ( ยึดระหว่างกระดูกกับกระดูก ) </li></ul><ul><li>กระดูกอ่อน </li></ul>
  6. 6. ระบบกล้ามเนื้อ
  7. 7. ระบบโครงกระดูก
  8. 8. โครงสร้างระบบกล้ามเนื้อและกระดูก - ผิวหนัง <ul><li>ยึดโครงสร้างทั้งหมดไว้ด้วยกัน </li></ul><ul><li>ทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกัน </li></ul><ul><li>ปกป้องโครงสร้างที่อยู่ภายใต้ </li></ul><ul><li>เนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง </li></ul>
  9. 9. โครงสร้างกล้ามเนื้อและโครงกระดูก - กล้ามเนื้อ <ul><li>เซลกล้ามเนื้อมีสามประเภท </li></ul><ul><li>ลาย ( โครงกระดูก ) </li></ul><ul><ul><li>ควบคุมโดยตั้งใจ </li></ul></ul><ul><li>เรียบ ( หลอดลม , ทางเดินอาหาร , หลอดเลือด ) </li></ul><ul><ul><li>ควบคุมโดยไม่รู้ตัว </li></ul></ul><ul><li>หัวใจ </li></ul><ul><ul><li>บีบตัวเป็นจังหวะด้วยตัวเอง </li></ul></ul>
  10. 10. โครงสร้างกล้ามเนื้อและโครงกระดูก <ul><li>เอ็น (Tendon) </li></ul><ul><ul><li>เป็นแถบยืดของกลุ่มเนื้อเยื่อยึดกล้ามเนื้อให้ติดกับกระดูก </li></ul></ul><ul><li>กระดูกอ่อน (Cartilage) </li></ul><ul><ul><li>กลุ่มเนื้อเยี่อที่ปิดปลายกระดูก </li></ul></ul><ul><ul><li>ต้องมีเพื่อให้ข้อต่อเคลื่อนไหวได้ </li></ul></ul><ul><li>เอ็น (Ligament) </li></ul><ul><ul><li>กลุ่มเนื้อเยื่อที่พยุงข้อต่อ </li></ul></ul><ul><ul><li>เชื่อมปลายกระดูกชิ้นหนึ่งให้ติดกับชิ้นหนึ่ง </li></ul></ul>
  11. 11. ข้อต่อประเภทต่างๆ <ul><li>เป็นลูกกลม (Ball) / เบ้า (Socket) </li></ul><ul><ul><li>ไหล่ / สะโพก </li></ul></ul><ul><li>บานพับ </li></ul><ul><ul><li>ข้อศอก / หัวเข่า / นิ้ว / ข้อต่อกระดูกขากรรไกรล่าง (TMJ) </li></ul></ul><ul><li>หมุนได้รอบ </li></ul><ul><ul><li>ระหว่างกระดูกปลายแขน radius และ ulna </li></ul></ul><ul><li>เลื่อนเหลื่อมได้ </li></ul><ul><ul><li>กระดูกข้อมือ </li></ul></ul>
  12. 12. กระดูกหัก <ul><li>ทำให้กระดูกขาดการเชื่อมต่อกัน </li></ul><ul><li>แบบปิด </li></ul><ul><ul><li>ผิวหนังที่อยู่ด้านบนดูไม่เปลี่ยน </li></ul></ul><ul><li>แบบเปิด </li></ul><ul><ul><li>มีบาดแผลต่อจากผิวหนังไปจนถึงจุดที่กระดูกหัก </li></ul></ul><ul><ul><li>เกิดจากกระดูกหรือวัตถุที่ทำให้กระดูกหัก </li></ul></ul><ul><ul><li>มีอันตรายจาการติดเชื้อ </li></ul></ul><ul><ul><li>ไม่จำเป็นต้องเห็นปลายกระดูกโผล่ </li></ul></ul>
  13. 13. กระดูกหักแบบธรรมดา
  14. 14. คำเรียกกระดูกหัก <ul><li>กระดูกหักแบบเปิด กับ แบบปิด </li></ul><ul><li>คำเรียก X-Ray </li></ul><ul><ul><li>หักแบบกิ่งไม้สด ( greenstick ) </li></ul></ul><ul><ul><li>หักเฉียง ( oblique ) </li></ul></ul><ul><ul><li>หักขวาง ( transverse ) </li></ul></ul><ul><ul><li>หักเป็นชิ้นเล็กๆ ( comminuted ) </li></ul></ul><ul><ul><li>หักเป็นเกลียว ( spiral ) </li></ul></ul><ul><ul><li>หักภายใน ( โดนกระแทก ) ( impacted ) </li></ul></ul><ul><ul><li>หักบริเวณปลายกระดูกที่เจริญเติบโตได้ ( epiphyseal ) </li></ul></ul>
  15. 15. อาการแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับกระดูกหัก <ul><li>การเสียเลือด </li></ul><ul><ul><li>ใน 2 ชั่วโมงแรกอาจเสียเลือดได้ถึง </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>น่อง / แข้ง - 500 มล . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ต้นขา - 500 มล . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>เชิงกราน - 2000 มล . </li></ul></ul></ul><ul><li>ขัดขวางการไหลเวียนโลหิต </li></ul><ul><ul><li>กดทับเส้นโลหิตแดง </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ทำให้ชีพจรส่วนปลายช้าลง </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>ทำให้โลหิตดำไหลกลับสู่ปอดได้น้อยลง </li></ul></ul>
  16. 16. อาการแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับกระดูกหัก <ul><li>ไร้ความสามารถ </li></ul><ul><ul><li>ทำให้ส่วนที่รับความรู้สึกหรือนำกระแสประสาททำงานได้น้อยลง </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>โลหิตหล่อเลี้ยงร่างกายไม่เพียงพอ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>บาดเจ็บโดยตรงที่ประสาท </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>อยู่ผิดตำแหน่ง </li></ul></ul><ul><ul><li>ขาดจากกัน / ฉีกกระชาก </li></ul></ul><ul><ul><li>แผลถูกบดขยี้ ( อธิบายในเรื่องการบาดเจ็บเนื้อเยื่ออ่อน ) </li></ul></ul>
  17. 17. การประเมินการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและกระดูก <ul><li>การประเมินขั้นต้น </li></ul><ul><ul><li>ABCDs </li></ul></ul><ul><ul><li>จัดการกับสิ่งที่เป็นอันตรายถึงชีวิตก่อน </li></ul></ul><ul><ul><li>อย่า มองข้าม การบาดเจ็บที่เป็นอันตรายต่อชีวิต / กล้ามเนื้อและกระดูก </li></ul></ul><ul><ul><li>อย่าปล่อยให้ การบาดเจ็บทั้งหมด ดึงดูดความสนใจ แต่การบาดเจ็บที่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต / แขนขา เป็นอันตรายต่อการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อและโครงกระดูกมาก </li></ul></ul>
  18. 18. การประเมินการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อและกระดูก <ul><li>“ P” หกตัวในการประเมินการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อและกระดูก </li></ul><ul><ul><li>Pain เจ็บ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>เมื่อคลำ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>เมื่อขยับ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>เมื่อยู่นิ่งๆ </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Pallor ซีด - ผิวซีดหรือมีเลือดไหลกลับสู่เส้นเลือดฝอยน้อยมาก </li></ul></ul><ul><ul><li>Paresthesia ชา - รู้สึกเหมือน “ เข็มทิ่ม ” </li></ul></ul><ul><ul><li>Pulses ชีพจร - น้อยลงหรือหายไป </li></ul></ul><ul><ul><li>Paralysis อัมพาต </li></ul></ul><ul><ul><li>Pressure แรงดัน </li></ul></ul>
  19. 19. การประเมินการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและโครงกระดูก <ul><li>การคลำและการตรวจ </li></ul><ul><ul><li>บวม / การห้อเลือด </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>เสียเลือด / ของเหลวคั่งในจุดที่กระดูกแตก </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>กระดูกผิดรูปร่าง / สั้นลง </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>เปรียบเทียบกับแขนขาอีกข้างถ้าสงสัยในความปกติ </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>แข็งเกร็ง / ไร้ความสามรถ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>การที่ยังคงเคลื่อนไหวได้ ไม่ได้ บอกว่ากระดูกได้บรรเทาแล้ว </li></ul></ul></ul>
  20. 20. การประเมินการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและโครงกระดูก <ul><li>การคลำและการตรวจ </li></ul><ul><ul><li>ความรู้สึกเจ็บเมื่อสัมผัส </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>จับสองจุดที่ขาใช้มืออีกข้างหนึ่งคลำ . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>มักพบความรู้สึกเจ็บเมื่อสัมผัสเหนือจุดที่บาดเจ็บ </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>เสียงกรอบแกรบ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>รู้สึกถึงการเสียดสี ครูดคราด </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>เกิดจากการเสียดสีกันของกระดูก </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>อย่า พยายามทำให้อาการนั้นลดลง </li></ul></ul></ul>
  21. 21. การประเมินการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและกระดูก <ul><li>การคลำและการตรวจ </li></ul><ul><ul><li>การประเมินส่วนปลายการบาดเจ็บ : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>สีผิว </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>อุณหภูมิผิว </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ความรู้สึก </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>หน้าที่การเคลื่อนไหว </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>ถ้าไม่แน่ใจให้เปรียบเทียบกับแขนขาอีกข้าง </li></ul></ul><ul><ul><li>เมื่อสงสัยว่ามีกระดูกหักให้ใส่เฝือก ! </li></ul></ul>
  22. 22. การประเมินการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและโครงกระดูก <ul><li>การประเมินเบื้องต้น </li></ul><ul><ul><li>ABCDs </li></ul></ul><ul><ul><li>จัดการกับภัยคุกคามถึงชีวิตก่อน </li></ul></ul><ul><ul><li>อย่า มองข้าม การบาดเจ็บกล้ามเนื้อและโครงกระดูกที่เป็นภัยต่อ ชีวิต / แขนขา </li></ul></ul><ul><ul><li>อย่าเสียสมาธิจากอาการบาดเจ็บโดยรวม ที่ไม่ใช่การบาดเจ็บกล้ามเนื้อและโครงกระดูกที่เป็นภัยต่อ ชีวิต / แขนขา </li></ul></ul>
  23. 23. การจัดการ - โดยทั่วไป <ul><li>วัตถุประสงค์ของการยึดกระดูกหักไม่ให้เคลื่อนไหว </li></ul><ul><ul><li>ป้องกันการบาดเจ็บเพิ่มเติมที่จะเกิดขึ้นกับประสาท / เส้นโลหิต </li></ul></ul><ul><ul><li>ลดการไหลของเลือด , การบวมจากการคั่งของของเหลว </li></ul></ul><ul><ul><li>กันการเกิดกระดูกหักแบบบาดแผลเปิด </li></ul></ul><ul><ul><li>บรรเทาความเจ็บปวด </li></ul></ul><ul><ul><li>การยึดกระดูกท่อนยาวที่หักเสียแต่เนิ่นๆจะช่วยป้องกันอาการไขมันอุดเส้นโลหิต </li></ul></ul>
  24. 24. การจัดการ - โดยทั่วไป <ul><li>หลักการสำคัญในการจัดการกระดูกหัก </li></ul><ul><ul><li>ดามข้อที่อยู่บนและล่าง </li></ul></ul><ul><ul><li>ดามปลายกระดูก </li></ul></ul><ul><ul><li>พันบริเวณกระดูกหักแบบที่มีบาดแผลเปิดไว้หลวมๆ </li></ul></ul><ul><ul><li>การประเมินระบบประสาทของเส้นโลหิต </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ก่อนและหลังการดาม </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>ดึงกระดูกท่อนยาวให้ตรงอย่างแผ่วเบา </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ให้คงอยู่ในแนวปกติให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ลดความงอของจุดที่กระดูกหัก </li></ul></ul></ul>
  25. 25. การจัดการ – โดยทั่วไป <ul><li>หลักการสำคัญในการจัดการกระดูกหัก ( ต่อ ) </li></ul><ul><ul><li>จัดตำแหน่งการใช้งาน </li></ul></ul><ul><ul><li>จัดการความเจ็บปวด </li></ul></ul><ul><li>การดามร่างกาย </li></ul><ul><ul><li>ในกรณีเร่งด่วน ให้ดามยึดทั้งตัวผู้ป่วยด้วยกระดานแผ่นยาว </li></ul></ul><ul><ul><li>ดามกระดูกหักที่ขาให้เป็นส่วนเดี่ยวกันเข้ากับกระดานแผ่นยาว </li></ul></ul><ul><li>กระดานแผ่นยาว </li></ul><ul><ul><li>ดามกระดูกและข้อต่อทุกส่วน </li></ul></ul><ul><ul><li>ไม่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ </li></ul></ul><ul><ul><li>เน้นสภาวะวิกฤต </li></ul></ul>
  26. 26. การอยู่ผิดที่ <ul><li>ปลายกระดูกที่หลุดออกจากจุดต่อกับข้อต่อ </li></ul><ul><li>อาการที่พบได้มากคือ เจ็บปวด มีแรงกด </li></ul><ul><li>ลักษณะที่ชัดเจน คือ ผิดรูปร่าง </li></ul><ul><li>อาจมีอาการขยับข้อต่อไม่ได้ </li></ul>
  27. 27. การอยู่ผิดที่ <ul><li>เส้นประสาท , เส้นโลหิต พาดผ่านใกล้กระดูกมากดังนั้นอาจเกิดแรงกดดันในจุดที่กระดูกหักได้ </li></ul><ul><li>การตรวจชีพจรที่อยู่ห่างหัวใจเป็นเรื่องสำคัญ </li></ul><ul><ul><li>มีชีพจรอยู่ </li></ul></ul><ul><ul><li>ความแรงของชีพจร </li></ul></ul><ul><ul><li>มีความรู้สึก </li></ul></ul>
  28. 28. เคล็ด ( ข้อ , เอ็น ) <ul><li>เอ็นยึดรอบข้อต่อ ยืด ฉีกขาด </li></ul><ul><li>เกิดเมื่อข้อต่อบิดงอเกินสภาวะเคลื่อนไหวปกติ </li></ul><ul><li>ที่พบบ่อย = ข้อเท้า </li></ul>
  29. 29. การจัดการการเคล็ด <ul><li>ลักษณะที่สังเกตได้ </li></ul><ul><ul><li>เจ็บ </li></ul></ul><ul><ul><li>ความรู้สึกเจ็บเมื่อสัมผัส </li></ul></ul><ul><ul><li>บวม </li></ul></ul><ul><ul><li>สีผิดปกติ </li></ul></ul><ul><li>ส่วนใหญ่ไม่เห็นผิดรูปร่างอย่างชัดเจน </li></ul><ul><li>ประคบน้ำแข็ง , กด , ยก , ยึดให้อยู่นิ่ง </li></ul><ul><li>เมื่อสงสัย , ให้ดาม </li></ul><ul><li>คำนึงถึงอาการชา </li></ul>
  30. 30. เคล็ด ( กล้ามเนื้อ ) <ul><li>การฉีกขาด การยืด ของกล้ามเนื้อ / เอ็น </li></ul><ul><li>เกร็ง , เจ็บ เมื่อขยับ </li></ul><ul><li>ปกติไม่ผิดรูปร่าง หรือบวม </li></ul><ul><li>มีอาการเจ็บเมื่อขยับ </li></ul><ul><li>หลีกเลี่ยงการขยับ การรับน้ำหนัก </li></ul>
  31. 31. การบาดเจ็บจากแขนขาขาด <ul><li>ลำดับแรกสุด - ABC’s </li></ul><ul><ul><li>เลือดที่ไหลออกจากตอ ( ส่วนที่เหลืออยู่ ) มัก ไม่ใช่ ปัญหา </li></ul></ul><ul><li>ลำดับต่อไปคือ รักษาแขนขา </li></ul>การจัดการการบาดเจ็บจากแขนขาขาด <ul><li>ห้ามเลือด </li></ul><ul><li>ยกบาดแผลให้สูง </li></ul><ul><li>กดแผล ( ตอ ) </li></ul><ul><li>หลีกเลี่ยงการขันชะเนาะ นอกจากจะเป็นวิธีสุดท้ายที่จะช่วยได้ </li></ul>
  32. 32. การขันชะเนาะห้ามเลือดกับแขนขาด
  33. 33. การขันชะเนาะห้ามเลือดกับขาขาด
  34. 34. การบาดเจ็บจากแขนขาขาด - การจัดการแขนขา <ul><li>ใช้ผ้าทำแผลชุ่มน้ำเกลือพัน </li></ul><ul><li>ใช้ถุงพลาสติก </li></ul><ul><li>วางถุงพลาสติกบนน้ำแข็ง </li></ul><ul><li>อย่า </li></ul><ul><ul><li>ทำให้ส่วนที่ขาดอุ่น </li></ul></ul><ul><ul><li>วางชิ้นส่วนนั้นลงในน้ำ </li></ul></ul><ul><ul><li>วางบนน้ำแข็งโดยตรง </li></ul></ul><ul><ul><li>ใช้น้ำแข็งแห้ง </li></ul></ul>
  35. 35. การใช้สายโยงและการพยุงกระดูกต้นแขนหัก
  36. 36. การใช้ผ้าสามเหลี่ยมทำสายโยง
  37. 37. การดามข้อศอกหัก
  38. 38. การพยุงข้อศอกหัก
  39. 39. การดามกระดูกแขนท่อนล่างหัก
  40. 40. การดามและการพยุงกระดูกแขนท่อนล่างหัก
  41. 41. การดามกระดูกข้อมือหัก
  42. 42. การทำสายโยงจากเสื้อคลุม
  43. 43. กระดูกเชิงกรานหัก <ul><li>แรงกระแทกโดยตรงหรือโดยอ้อม </li></ul><ul><li>ช่องกระดูกเชิงกรานมักแตกออกเป็นสองส่วน </li></ul><ul><li>กระดูกหักทำให้เกิดความเสียหายต่อ </li></ul><ul><ul><li>เส้นเลือดสำคัญ </li></ul></ul><ul><ul><li>กระเพาะปัสสาวะ </li></ul></ul><ul><ul><li>ไส้ตรงทำให้มีการติดเชื้อปนเปื้อน </li></ul></ul><ul><ul><li>ประสาท ( ร่างแหเส้นประสาทกระดูกกระเบนเหน็บ หรือกระดูกก้น ) </li></ul></ul>
  44. 44. การจัดการกระดูกเชิงกรานที่หัก <ul><li>รักษาผู้ป่วยเหมือนมีอาการวิกฤต </li></ul><ul><li>ถ้าเป็นไปได้ให้อยู่ในท่าที่สบาย </li></ul><ul><li>ดาม = เพื่อให้ขยับน้อยที่สุด </li></ul><ul><ul><li>กระดานรูปท้องเรือ ( Scoop stretcher ) </li></ul></ul><ul><ul><li>ให้นอนบนกระดานแผ่นยาว </li></ul></ul><ul><ul><li>ดามด้วยเฝือกกางเกงแบบทหารเพื่อป้องกันการช็อก ( MAST ) </li></ul></ul><ul><li>ให้ของเหลวทดแทนตามปริมาณที่เสียไป </li></ul><ul><ul><li>อาจเสียเลือดถึง 4000 cc </li></ul></ul><ul><ul><li>ให้แลคเทตริงเกอร์ 2 ถุง </li></ul></ul>
  45. 45. เฝือกกางเกงแบบทหารเพื่อป้องกันการช็อก Military Anti-Shock Trousers เฝือกลมห้ามเลือดเพื่อป้องกันการช็อก Pneumatic Anti-Shock Garment
  46. 46. กระดูกต้นขาหัก <ul><li>ส่วนคอของกระดูกต้นขา ( สะโพก ) </li></ul><ul><ul><li>พบมากในกลุ่มคนอายุหกสิบกว่าๆ </li></ul></ul><ul><ul><li>ขาจะหมุนบิดออกด้านนอก </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ดุเหมือนสะโพกด้านหน้าอยู่ผิดที่ </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>อาจไม่เสียเลือดมากนักเพราะมีหมอนรองเบ้ากระดูก </li></ul></ul><ul><li>การจัดการ </li></ul><ul><ul><li>ไม่จับดามแบบยืดตรง </li></ul></ul><ul><ul><li>กระดานแผ่นยาว , กระดานรูปท้องเรือ ( scoop stretcher ) หรือ </li></ul></ul><ul><ul><li>เฝือกกางเกงแบบทหารเพื่อป้องกันการช็อก ( MAST ) </li></ul></ul>
  47. 47. กระดูกต้นขาหัก <ul><li>หักกลางท่อน </li></ul><ul><ul><li>เกิดจากการบิดอย่างแรงในเด็กหรือคนชรา </li></ul></ul><ul><ul><li>โดนกระแทกจากการลดความเร็วอย่างรวดเร็ว </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ช็อกจากการเสียของเหลว </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ไขมันอุดตันเส้นเลือดปอด </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>การยึดและดามแบบยืดตรงแต่เนิ่นๆจะช่วยป้องกันได้ </li></ul></ul><ul><ul><li>เสียเลือด 1000 ถึง 2000 cc </li></ul></ul>
  48. 48. กระดูกต้นขาหัก - การจัดการ <ul><li>ประเมินอาการแทรกซ้อนที่เกิดจากการดามแบบยืดตรง </li></ul><ul><li>อาจใช้ PASG, ยึดไว้กับกระดานแผ่นยาว </li></ul><ul><ul><li>ยึดเข้ากับขาอีกข้างให้อยู่นิ่งแล้วจึงใช้กระดานแผ่นยาว ( ก่อนใช้เฝือก Sager ) </li></ul></ul><ul><li>ประเมินหา : </li></ul><ul><ul><li>การบาดเจ็บที่เนื้อเยื่ออ่อน , เส้นโลหิต , หรือเส้นประสาท </li></ul></ul><ul><ul><li>การเสียเลือดปริมาณมาก </li></ul></ul>
  49. 49. กระดูกต้นขาหัก - การจัดการ <ul><li>การดามแบบยืดตรง </li></ul><ul><ul><li>ใช้กับกระดูกหักกลางท่อน </li></ul></ul><ul><ul><li>ห้ามใช้ถ้าสงสัยว่ากระดูกหักเกิดที่ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ชีพจรส่วนต้น หรือ ส่วนปลาย บริเวณ 1/3 ของต้นขา </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>เชิงกราน </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>สะโพก ( หรือ สะโพกหลุด ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>เข่า ( หรือ เข่าหลุด ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ข้อเท้า ( หรือ ข้อเท้าหลุด ) </li></ul></ul></ul>
  50. 50. กระดูกขาหัก <ul><li>สะบ้าหัวเข่า </li></ul><ul><ul><li>เกิดจากโดนกระแทก </li></ul></ul><ul><li>กระดูกแข้ง / กระดูกน่อง </li></ul><ul><ul><li>มักมีอาการต่อไปนี้ได้มาก : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>กระดูกหักแบบเปิด </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>เสียเลือด </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ติดเชื้อ </li></ul></ul></ul><ul><li>กระดูกส้นเท้า </li></ul><ul><ul><li>เกิดจากการตกกระแทก ( เท้ากระแทกพื้น ) </li></ul></ul><ul><ul><li>มักส่งแรงกระแทกไปที่บริเวณระหว่างกระดูกเอวกับกระดูกก้นกบด้วย </li></ul></ul>
  51. 51. การจัดการ - กระดูกขาหัก <ul><li>สะบ้า , กระดูกแข้ง / กระดูกน่อง , และกระดูกส้นเท้า </li></ul><ul><ul><li>ประเมินหาความเสียหายต่อระบบประสาทเส้นโลหิต </li></ul></ul><ul><ul><li>จัดแนวกระดูกท่อนยาวให้ตรง </li></ul></ul><ul><ul><li>ดามจุดที่ดามได้ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ใช้เฝือกแผ่นไม้หรือกระดาษแข็ง </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ใช้เฝือกสุญญากาศ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ใช้เบาะรอง </li></ul></ul></ul>
  52. 52. การดามขาท่อนบนหัก
  53. 53. การดามเข่าหัก
  54. 54. การใช้ขาข้างที่ไม่หักต่างเฝือก
  55. 55. การจัดการการเสียเลือด <ul><li>กดแผลโดยตรง </li></ul><ul><ul><li>เป็นวิธีที่ได้ผลมากที่สุด </li></ul></ul><ul><ul><li>ใช้ผ้าทำแผลกด </li></ul></ul><ul><li>ยกบาดแผลขึ้นสูง </li></ul><ul><ul><li>ทำร่วมกับการกดแผลโดยตรง </li></ul></ul><ul><li>จุดกด </li></ul><ul><ul><li>ชีพจร ท่อนแขน , ต้นขา , คอ </li></ul></ul><ul><li>ขันชะเนาะ </li></ul><ul><ul><li>สิ่งสุดท้าย </li></ul></ul><ul><ul><li>ไม่ค่อยจำเป็น </li></ul></ul>
  56. 56. การใช้และมัดผ้าทำแผลสนาม
  57. 57. การออกแรงกด
  58. 58. จุดกดเพื่อห้ามเลือดจากเส้นโลหิตแดง
  59. 59. การขันชะเนาะ <ul><li>ทางเลือกสุดท้าย , แต่อย่ารอนานเกินไป </li></ul><ul><li>ใช้วัสดุเรียบแบนกว้าง </li></ul><ul><li>แถบผ้าจากเครื่องแบบ </li></ul><ul><li>ใกล้กับบาดแผลให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ </li></ul><ul><li>อย่าถอดออก </li></ul><ul><li>ให้มองเห็น </li></ul><ul><li>เขียนเวลาที่เริ่มใช้อย่างชัดเจนและสื่อสารให้เข้าใจระหว่างการเคลื่อนย้าย </li></ul><ul><li>ผู้ป่วยสุ่แพทย์ </li></ul>
  60. 60. การขันชะเนาะ
  61. 61. อ้างอิง <ul><li>Field Manual 8-230 U.S. Army 2003 </li></ul><ul><li>Combat Lifesaver Instructor Manual U.S. Army 2003 </li></ul>

  ×