SlideShare a Scribd company logo
1 of 31
การบาดเจ็บที่สมองและกะโหลกศีรษะ นาวาอากาศโท เบรนดา  ซาวเวิสด์
การบาดเจ็บที่ศีรษะ ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 
ร่างกายทำงานบกพร่อง ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
การบาดเจ็บที่ศีรษะ ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
หนังศีรษะถลอกหรือฉีกขาด ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
กะโหลกศีรษะร้าว ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
กะโหลกศีรษะร้าว ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
กะโหลกศีรษะร้าว ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
การกระทบกระเทือนที่ ศีรษะ ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
การกระทบกระเทือนที่ ศีรษะ ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
เลือดออกในสมอง ( กะโหลกศีรษะ ) ลงไป ,[object Object],[object Object],[object Object]
การตกเลือดที่ช่องระหว่างกะโหลกศรีษะและเยื่อหุ้มสมอง  Epidural Hematoma ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
การมีเลือดตกในเยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง Subdural Hematomas ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
เลือดออกในสมอง ( Intracerebral Hemorrhage ) ,[object Object],[object Object],[object Object]
สมองบวม ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
สมองขาดเลือดไปหล่อเลี้ยง ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
ความกดดันในสมอง ( กะโหลกศีรษะ ) ,[object Object],[object Object],[object Object]
การปรับสมดุลอัตโนมัติของร่างกาย ( Autoregulation ) ,[object Object],[object Object],[object Object]
ความกดดันในสมอง ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
ทฤษฎีของ Monro-Kellie
มาตราส่วนกลาสโกวโคมา Glasgow Coma Scale ลืมตา ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
มาตราส่วนกลาสโกวโคมา การตอบสนองต่อเสียงพูด ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
มาตราส่วนกลาสโกวโคมา การตอบสนองด้วยการเคลื่อนไหว ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
มาตราส่วนกลาสโกวโคมา ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
การตรวจประเมินรูม่านตา ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
ปฏิกิริยาทางร่างกาย ,[object Object],[object Object],[object Object]
การพยาบาล ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
การพยาบาล ,[object Object],[object Object],[object Object]
การจัดการกับผู้บาดเจ็บที่สงสัยว่าจะมีการบาดเจ็บที่สมอง
คำถาม ?

More Related Content

What's hot

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาAngkana Chongjarearn
 
การดูแลผู้บาดเจ็บที่ทรวงอก
การดูแลผู้บาดเจ็บที่ทรวงอกการดูแลผู้บาดเจ็บที่ทรวงอก
การดูแลผู้บาดเจ็บที่ทรวงอกPatamaporn Seajoho
 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ ฟื้นคืนชีพ (CPR)
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ ฟื้นคืนชีพ (CPR)การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ ฟื้นคืนชีพ (CPR)
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ ฟื้นคืนชีพ (CPR)yahapop
 
การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ
การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ
การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจtechno UCH
 
Presentคำแนะนำการใช้ยาเทคนิคพิเศษ (2) (1) (1) (1) (1)
Presentคำแนะนำการใช้ยาเทคนิคพิเศษ (2) (1) (1) (1) (1)Presentคำแนะนำการใช้ยาเทคนิคพิเศษ (2) (1) (1) (1) (1)
Presentคำแนะนำการใช้ยาเทคนิคพิเศษ (2) (1) (1) (1) (1)saowaluk2556
 
Clinical Practice Guidelines for Hemorrhagic Stroke 2008
Clinical Practice Guidelines for Hemorrhagic Stroke 2008Clinical Practice Guidelines for Hemorrhagic Stroke 2008
Clinical Practice Guidelines for Hemorrhagic Stroke 2008Utai Sukviwatsirikul
 
TAEM10:Emergency chest pain
TAEM10:Emergency chest painTAEM10:Emergency chest pain
TAEM10:Emergency chest paintaem
 
แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน Safety โดยสถาบัน...
แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน Safety โดยสถาบัน...แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน Safety โดยสถาบัน...
แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน Safety โดยสถาบัน...Suradet Sriangkoon
 
Monitor traumatic shock 16 พค.58
Monitor traumatic shock 16 พค.58Monitor traumatic shock 16 พค.58
Monitor traumatic shock 16 พค.58Krongdai Unhasuta
 
การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดรักษาด้วยเครื่องช่วยหายใจ
การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดรักษาด้วยเครื่องช่วยหายใจการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดรักษาด้วยเครื่องช่วยหายใจ
การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดรักษาด้วยเครื่องช่วยหายใจChutchavarn Wongsaree
 
บันทึกทางการพยาบาล
บันทึกทางการพยาบาลบันทึกทางการพยาบาล
บันทึกทางการพยาบาลSutthiluck Kaewboonrurn
 
Ppt ระบบประสาท (nervous system) ชีววิทยา ม.5
Ppt ระบบประสาท (nervous system) ชีววิทยา ม.5Ppt ระบบประสาท (nervous system) ชีววิทยา ม.5
Ppt ระบบประสาท (nervous system) ชีววิทยา ม.5สำเร็จ นางสีคุณ
 
เอกสารประกอบการประชุม Controversial in asthma (20 22 mar 2016) final
เอกสารประกอบการประชุม Controversial in asthma (20 22 mar 2016) finalเอกสารประกอบการประชุม Controversial in asthma (20 22 mar 2016) final
เอกสารประกอบการประชุม Controversial in asthma (20 22 mar 2016) finalUtai Sukviwatsirikul
 

What's hot (20)

Ppt. stroke1
Ppt. stroke1Ppt. stroke1
Ppt. stroke1
 
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
 
การดูแลผู้บาดเจ็บที่ทรวงอก
การดูแลผู้บาดเจ็บที่ทรวงอกการดูแลผู้บาดเจ็บที่ทรวงอก
การดูแลผู้บาดเจ็บที่ทรวงอก
 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ ฟื้นคืนชีพ (CPR)
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ ฟื้นคืนชีพ (CPR)การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ ฟื้นคืนชีพ (CPR)
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ ฟื้นคืนชีพ (CPR)
 
การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ
การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ
การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ
 
Presentคำแนะนำการใช้ยาเทคนิคพิเศษ (2) (1) (1) (1) (1)
Presentคำแนะนำการใช้ยาเทคนิคพิเศษ (2) (1) (1) (1) (1)Presentคำแนะนำการใช้ยาเทคนิคพิเศษ (2) (1) (1) (1) (1)
Presentคำแนะนำการใช้ยาเทคนิคพิเศษ (2) (1) (1) (1) (1)
 
Hypothermia
HypothermiaHypothermia
Hypothermia
 
Warning sign iicp
Warning sign iicpWarning sign iicp
Warning sign iicp
 
Clinical Practice Guidelines for Hemorrhagic Stroke 2008
Clinical Practice Guidelines for Hemorrhagic Stroke 2008Clinical Practice Guidelines for Hemorrhagic Stroke 2008
Clinical Practice Guidelines for Hemorrhagic Stroke 2008
 
TAEM10:Emergency chest pain
TAEM10:Emergency chest painTAEM10:Emergency chest pain
TAEM10:Emergency chest pain
 
Shock
ShockShock
Shock
 
Septic shock guideline
Septic shock guidelineSeptic shock guideline
Septic shock guideline
 
แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน Safety โดยสถาบัน...
แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน Safety โดยสถาบัน...แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน Safety โดยสถาบัน...
แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน Safety โดยสถาบัน...
 
Monitor traumatic shock 16 พค.58
Monitor traumatic shock 16 พค.58Monitor traumatic shock 16 พค.58
Monitor traumatic shock 16 พค.58
 
การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดรักษาด้วยเครื่องช่วยหายใจ
การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดรักษาด้วยเครื่องช่วยหายใจการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดรักษาด้วยเครื่องช่วยหายใจ
การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดรักษาด้วยเครื่องช่วยหายใจ
 
บันทึกทางการพยาบาล
บันทึกทางการพยาบาลบันทึกทางการพยาบาล
บันทึกทางการพยาบาล
 
Ppt ระบบประสาท (nervous system) ชีววิทยา ม.5
Ppt ระบบประสาท (nervous system) ชีววิทยา ม.5Ppt ระบบประสาท (nervous system) ชีววิทยา ม.5
Ppt ระบบประสาท (nervous system) ชีววิทยา ม.5
 
เอกสารประกอบการประชุม Controversial in asthma (20 22 mar 2016) final
เอกสารประกอบการประชุม Controversial in asthma (20 22 mar 2016) finalเอกสารประกอบการประชุม Controversial in asthma (20 22 mar 2016) final
เอกสารประกอบการประชุม Controversial in asthma (20 22 mar 2016) final
 
Pp+บุหรี่..
Pp+บุหรี่..Pp+บุหรี่..
Pp+บุหรี่..
 
Thai nihss
Thai nihssThai nihss
Thai nihss
 

Viewers also liked

Chronic Traumatic Encephalopathy
Chronic Traumatic EncephalopathyChronic Traumatic Encephalopathy
Chronic Traumatic EncephalopathyChee Oh
 
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551taem
 
Ped emergency final to ems พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร
Ped emergency final to ems พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวรPed emergency final to ems พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร
Ped emergency final to ems พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวรtaem
 
TAEM10: Pediatric Emergency
TAEM10: Pediatric EmergencyTAEM10: Pediatric Emergency
TAEM10: Pediatric Emergencytaem
 
TAEM10:Intracranial emergency
TAEM10:Intracranial emergencyTAEM10:Intracranial emergency
TAEM10:Intracranial emergencytaem
 
The early warning system
The early warning systemThe early warning system
The early warning systemRenee Evans
 
Osce ศรว ครั้งแรก dec52
Osce ศรว ครั้งแรก dec52Osce ศรว ครั้งแรก dec52
Osce ศรว ครั้งแรก dec52vora kun
 
clinical approach to Rapidly Progressive Glomerulonephritis
clinical approach to Rapidly Progressive Glomerulonephritisclinical approach to Rapidly Progressive Glomerulonephritis
clinical approach to Rapidly Progressive GlomerulonephritisDr santosh km
 
common CNS disease in pediatric
common CNS disease in pediatriccommon CNS disease in pediatric
common CNS disease in pediatricSakda Taw
 
ข้อสอบNt จัดพิมพ์โดย med pnu3 goal100
ข้อสอบNt จัดพิมพ์โดย med pnu3 goal100ข้อสอบNt จัดพิมพ์โดย med pnu3 goal100
ข้อสอบNt จัดพิมพ์โดย med pnu3 goal100Hummd Mdhum
 
Osce คณะ si 115
Osce คณะ si 115Osce คณะ si 115
Osce คณะ si 115vora kun
 
Newborn nt ปี 5
Newborn nt ปี 5Newborn nt ปี 5
Newborn nt ปี 5Hummd Mdhum
 
Acute glomerulonephritis
Acute glomerulonephritisAcute glomerulonephritis
Acute glomerulonephritisNew Srsn
 

Viewers also liked (20)

Chronic Traumatic Encephalopathy
Chronic Traumatic EncephalopathyChronic Traumatic Encephalopathy
Chronic Traumatic Encephalopathy
 
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551
 
Theoryorem
TheoryoremTheoryorem
Theoryorem
 
Ped emergency final to ems พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร
Ped emergency final to ems พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวรPed emergency final to ems พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร
Ped emergency final to ems พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร
 
TAEM10: Pediatric Emergency
TAEM10: Pediatric EmergencyTAEM10: Pediatric Emergency
TAEM10: Pediatric Emergency
 
TAEM10:Intracranial emergency
TAEM10:Intracranial emergencyTAEM10:Intracranial emergency
TAEM10:Intracranial emergency
 
The early warning system
The early warning systemThe early warning system
The early warning system
 
Asthma guideline for children
Asthma guideline for childrenAsthma guideline for children
Asthma guideline for children
 
Osce ศรว ครั้งแรก dec52
Osce ศรว ครั้งแรก dec52Osce ศรว ครั้งแรก dec52
Osce ศรว ครั้งแรก dec52
 
PACU
PACUPACU
PACU
 
For extern
For externFor extern
For extern
 
clinical approach to Rapidly Progressive Glomerulonephritis
clinical approach to Rapidly Progressive Glomerulonephritisclinical approach to Rapidly Progressive Glomerulonephritis
clinical approach to Rapidly Progressive Glomerulonephritis
 
common CNS disease in pediatric
common CNS disease in pediatriccommon CNS disease in pediatric
common CNS disease in pediatric
 
ข้อสอบNt จัดพิมพ์โดย med pnu3 goal100
ข้อสอบNt จัดพิมพ์โดย med pnu3 goal100ข้อสอบNt จัดพิมพ์โดย med pnu3 goal100
ข้อสอบNt จัดพิมพ์โดย med pnu3 goal100
 
2010_PMC Respiatory Disease
2010_PMC Respiatory Disease2010_PMC Respiatory Disease
2010_PMC Respiatory Disease
 
Osce คณะ si 115
Osce คณะ si 115Osce คณะ si 115
Osce คณะ si 115
 
Newborn nt ปี 5
Newborn nt ปี 5Newborn nt ปี 5
Newborn nt ปี 5
 
Pneumonia
PneumoniaPneumonia
Pneumonia
 
Chest drain systems
Chest drain systemsChest drain systems
Chest drain systems
 
Acute glomerulonephritis
Acute glomerulonephritisAcute glomerulonephritis
Acute glomerulonephritis
 

More from Narenthorn EMS Center

CPR2015 update: ACS and Special circumstances
CPR2015 update: ACS and Special circumstancesCPR2015 update: ACS and Special circumstances
CPR2015 update: ACS and Special circumstancesNarenthorn EMS Center
 
CPR2015 update: BLS, CPR Quality and First aid
CPR2015 update: BLS, CPR Quality and First aidCPR2015 update: BLS, CPR Quality and First aid
CPR2015 update: BLS, CPR Quality and First aidNarenthorn EMS Center
 
การอำนวยความสะดวกการจราจรระหว่างการซ้อมแผน
การอำนวยความสะดวกการจราจรระหว่างการซ้อมแผนการอำนวยความสะดวกการจราจรระหว่างการซ้อมแผน
การอำนวยความสะดวกการจราจรระหว่างการซ้อมแผนNarenthorn EMS Center
 
Team dynamic for Advanced life support checklist
Team dynamic for Advanced life support checklistTeam dynamic for Advanced life support checklist
Team dynamic for Advanced life support checklistNarenthorn EMS Center
 
Trauma Initial assessment and Resuscitation
Trauma Initial assessment and ResuscitationTrauma Initial assessment and Resuscitation
Trauma Initial assessment and ResuscitationNarenthorn EMS Center
 
การยกและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
การยกและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยการยกและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
การยกและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยNarenthorn EMS Center
 
Neonatal resuscitation การช่วยฟื้นชีวิตทารกและทารกแรกเกิด
Neonatal resuscitation การช่วยฟื้นชีวิตทารกและทารกแรกเกิดNeonatal resuscitation การช่วยฟื้นชีวิตทารกและทารกแรกเกิด
Neonatal resuscitation การช่วยฟื้นชีวิตทารกและทารกแรกเกิดNarenthorn EMS Center
 

More from Narenthorn EMS Center (20)

First aid by Narenthorn 2016
First aid by Narenthorn 2016First aid by Narenthorn 2016
First aid by Narenthorn 2016
 
CPR2015 update: ACS and Special circumstances
CPR2015 update: ACS and Special circumstancesCPR2015 update: ACS and Special circumstances
CPR2015 update: ACS and Special circumstances
 
CPR2015 update: PBLS
CPR2015 update: PBLSCPR2015 update: PBLS
CPR2015 update: PBLS
 
CPR2015 update: Adult ACLS
CPR2015 update: Adult ACLSCPR2015 update: Adult ACLS
CPR2015 update: Adult ACLS
 
CPR2015 update: PALS
CPR2015 update: PALSCPR2015 update: PALS
CPR2015 update: PALS
 
Neonatal resuscitation 2015
Neonatal resuscitation 2015Neonatal resuscitation 2015
Neonatal resuscitation 2015
 
CPR2015 update: BLS, CPR Quality and First aid
CPR2015 update: BLS, CPR Quality and First aidCPR2015 update: BLS, CPR Quality and First aid
CPR2015 update: BLS, CPR Quality and First aid
 
CPR2015 update: Ethical issues
CPR2015 update: Ethical issuesCPR2015 update: Ethical issues
CPR2015 update: Ethical issues
 
การอำนวยความสะดวกการจราจรระหว่างการซ้อมแผน
การอำนวยความสะดวกการจราจรระหว่างการซ้อมแผนการอำนวยความสะดวกการจราจรระหว่างการซ้อมแผน
การอำนวยความสะดวกการจราจรระหว่างการซ้อมแผน
 
Acute coronary syndrome 2010
Acute coronary syndrome 2010Acute coronary syndrome 2010
Acute coronary syndrome 2010
 
Team dynamic for Advanced life support checklist
Team dynamic for Advanced life support checklistTeam dynamic for Advanced life support checklist
Team dynamic for Advanced life support checklist
 
Acute Stroke 2010
Acute Stroke 2010Acute Stroke 2010
Acute Stroke 2010
 
ACLS 2010
ACLS 2010ACLS 2010
ACLS 2010
 
Trauma Initial assessment and Resuscitation
Trauma Initial assessment and ResuscitationTrauma Initial assessment and Resuscitation
Trauma Initial assessment and Resuscitation
 
PALS 2010
PALS 2010PALS 2010
PALS 2010
 
EKG in ACLS
EKG in ACLSEKG in ACLS
EKG in ACLS
 
การยกและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
การยกและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยการยกและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
การยกและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
 
Neonatal resuscitation การช่วยฟื้นชีวิตทารกและทารกแรกเกิด
Neonatal resuscitation การช่วยฟื้นชีวิตทารกและทารกแรกเกิดNeonatal resuscitation การช่วยฟื้นชีวิตทารกและทารกแรกเกิด
Neonatal resuscitation การช่วยฟื้นชีวิตทารกและทารกแรกเกิด
 
Airway workshop Reading material
Airway workshop Reading materialAirway workshop Reading material
Airway workshop Reading material
 
APHLS & EMS director 2011 Exam
APHLS & EMS director 2011 ExamAPHLS & EMS director 2011 Exam
APHLS & EMS director 2011 Exam