Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

علاج الترامادول - كيف تعالج نفسك من الترامادول

45,875 views

Published on

العلاج من الترامادول- نصائح وارشادات للتخلص من الادمان على الترامادول القاتل

Published in: Healthcare
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

علاج الترامادول - كيف تعالج نفسك من الترامادول

 1. 1. ‫االدمان‬ ‫لعالج‬ ‫االمل‬ ‫مستشفى‬ ‫برعاية‬ INFO@HOPEEG.COM 00201008968989 – www.hopeeg.com
 2. 2. ‫بالترامادول‬ ‫التعريف‬ ‫الترامادول‬Tramadol‫هو‬‫من‬ِّ‫ت‬‫ها‬ِّ‫المنب‬"‫نة‬ِّ‫المسك‬"‫َّة‬‫ي‬‫األفيون‬‫و‬‫ُعطى‬‫ي‬ُ‫ء‬‫َّوا‬‫د‬‫ال‬‫للبالغين‬‫عن‬‫ريق‬َ‫ط‬‫م‬َ‫ف‬‫ال‬‫بمقدار‬05- 055‫ملغ‬َّ‫ل‬‫ك‬4-6‫ساعات‬(‫الجرعة‬‫القصوى‬455‫ملغ‬/‫اليوم‬.) . ‫آلية‬‫عمل‬‫الدواء‬ •‫ل‬َ‫م‬‫ع‬َ‫ي‬‫الترامادول‬‫عن‬‫ريق‬َ‫ط‬‫حاكاة‬ُ‫م‬‫ل‬َ‫م‬َ‫ع‬‫مواد‬‫َّة‬‫ي‬‫كيميائ‬،‫َّة‬‫ي‬‫بيع‬َ‫ط‬‫ى‬َّ‫م‬‫س‬ُ‫ت‬،‫اإلندورفينات‬‫َقليل‬‫ت‬‫ل‬،‫األلم‬‫حيث‬‫يو‬‫جد‬ ‫اإلندورفين‬‫في‬‫َّماغ‬‫د‬‫ال‬‫والحبل‬‫الشوكي‬‫َخفيف‬‫ت‬‫ل‬‫األلم‬‫عن‬‫طريق‬ِّ‫باط‬ِّ‫ت‬‫االِّر‬‫مع‬ِّ‫ت‬‫المستقبال‬‫َّة‬‫ي‬‫فيون‬َ‫أل‬‫ا‬. •‫حاكي‬ُ‫ي‬‫الترامادول‬َ‫ل‬‫عم‬‫اإلندورفين‬،‫بيعي‬َّ‫الط‬‫حيث‬‫رتبط‬َ‫ي‬‫مع‬ِّ‫ت‬‫المستقبال‬‫َّة‬‫ي‬‫األفيون‬‫في‬‫َّماغ‬‫د‬‫ال‬‫والحبل‬‫ا‬،‫لشوكي‬ ‫َع‬‫ن‬‫م‬َ‫ي‬‫و‬َ‫ل‬‫انتقا‬‫إشارات‬‫األلم‬‫التي‬ُ‫ل‬‫ترس‬‫ها‬ِّ‫ب‬ُ‫األعصاب‬‫إلى‬‫َّماغ‬‫د‬‫ال‬. •‫كما‬‫ل‬َ‫م‬‫ع‬َ‫ي‬‫أيضا‬‫عن‬‫ريق‬َ‫ط‬ِّ‫َعزيز‬‫ت‬‫َشاط‬‫ن‬‫ل‬ِّ‫ق‬‫وا‬َّ‫ن‬‫ال‬‫َّة‬‫ي‬‫صب‬َ‫ع‬‫ال‬‫في‬‫َّماغ‬‫د‬‫ال‬‫والحبل‬،‫الشوكي‬‫مثل‬‫َّة‬‫د‬‫ما‬‫يروتونين‬ِّ‫الس‬ ‫ورأدرينالين‬ُّ‫ن‬‫وال‬،‫ي‬ِّ‫ب‬‫العص‬‫وهذا‬‫ما‬‫د‬ِّ‫ع‬‫ُسا‬‫ي‬‫على‬‫تخفيف‬‫األلم‬ً. ‫موانع‬‫استعمال‬‫الدواء‬ •‫إذا‬‫كان‬‫لدى‬‫المريض‬‫س‬ُّ‫س‬َ‫ح‬َ‫ت‬‫تجاه‬‫الترمادول‬‫أو‬ِّ‫أي‬‫ن‬ِّ‫و‬َ‫ك‬ُ‫م‬‫آخر‬‫من‬‫هذا‬‫َّواء‬‫د‬‫ال‬. •‫يجب‬ُ‫ع‬‫طال‬ِّ‫إ‬‫ِّم‬‫قد‬ُ‫م‬‫عاية‬ ِّ‫الر‬‫ية‬ ِّ‫الصح‬‫إذا‬‫كان‬‫لدى‬‫المريض‬‫س‬ُّ‫س‬َ‫ح‬َ‫ت‬ِّ‫ألي‬‫واء‬َ‫د‬‫آخر‬. •‫يجب‬ُ‫غ‬‫اإلبال‬‫عن‬‫س‬ُّ‫س‬‫ح‬َّ‫ت‬‫ال‬‫الذي‬‫أصاب‬َ‫المريض‬‫َّة‬‫ي‬‫والكيف‬‫التي‬‫ر‬َّ‫ث‬‫أ‬‫بها‬‫فيه‬.‫ن‬َّ‫م‬‫ويتض‬‫ذلك‬َ‫الكشف‬‫عن‬‫وجود‬‫طفح‬‫أو‬ ‫بثور‬‫أو‬‫ة‬َّ‫ك‬‫ح‬‫َّة‬‫ي‬‫جلد‬‫أو‬‫ضيق‬‫في‬‫س‬ُّ‫ف‬‫التن‬‫أو‬‫فير‬َ‫ص‬َ‫د‬‫عن‬‫هيق‬َّ‫ش‬‫ال‬‫أو‬‫عال‬ُ‫س‬‫أو‬‫م‬ُّ‫َور‬‫ت‬‫الوجه‬‫أو‬‫فتين‬َّ‫ش‬‫ال‬‫أو‬‫سان‬ِّ‫الل‬‫أو‬،‫لق‬َ‫ح‬‫ال‬ ‫أو‬‫َّة‬‫ي‬‫أ‬‫أعراض‬‫أخرى‬‫ة‬َ‫ب‬‫صاح‬ُ‫م‬‫عمال‬ِّ‫ت‬‫الِّس‬‫َّواء‬‫د‬‫ال‬. •‫إذا‬‫كان‬ُ‫ريض‬َ‫م‬‫ال‬‫من‬‫ني‬ِّ‫دم‬ُ‫م‬‫ِّرات‬‫المخد‬. •‫إذا‬‫كان‬ُ‫ريض‬َ‫م‬‫ال‬‫من‬‫ني‬ِّ‫دم‬ُ‫م‬‫حول‬ُ‫ك‬‫ال‬‫أو‬‫ل‬ِّ‫ستعم‬َ‫ي‬‫أيا‬‫من‬‫األدوية‬‫التي‬‫تحتوي‬‫على‬‫حول‬ُ‫ك‬‫ال‬. •‫إذا‬‫كان‬ُ‫ريض‬َ‫م‬‫ال‬‫َناول‬‫ت‬َ‫ي‬‫أيا‬‫من‬‫هذه‬‫األدوية‬:‫أدوية‬‫ل‬ِّ‫ك‬‫المشا‬‫َّة‬‫ي‬‫فس‬َّ‫ن‬‫ال‬‫ِّهنية‬‫والذ‬،‫أدوية‬‫اآلالم‬،‫بوب‬ُ‫ح‬‫وم‬َّ‫ن‬‫ال‬"‫مات‬ِّ‫المنو‬".
 3. 3. ‫تداخل‬‫الدواء‬‫مع‬‫األدوية‬‫األخرى‬ ‫ال‬‫يجب‬ُ‫ل‬‫تناو‬‫الترامادول‬‫إذا‬َ‫كان‬ُ‫ريض‬َ‫م‬‫ال‬‫َناول‬‫ت‬َ‫ي‬‫طات‬ِّ‫ب‬َ‫ث‬ُ‫م‬ِّ‫كسيداز‬ُ‫أ‬ِّ‫ِّي‬‫د‬‫حا‬ُ‫أ‬‫مين‬َ‫أل‬‫ا‬MAOI(‫وهي‬‫من‬‫َّات‬‫د‬‫ضا‬ُ‫م‬ ‫االكتئاب‬)،‫مثل‬‫الفينيلزين‬Phenelzine‫واإليزوكاربوكسازيد‬Isocarboxazid‫يبرومين‬ِّ‫س‬‫والترانيل‬ Tranylcypromine‫الل‬ ِّ‫خ‬‫أربعة‬‫عشر‬‫يوما‬‫قبل‬‫ل‬ ُ‫َناو‬‫ت‬‫هذا‬‫َّواء‬‫د‬‫ال‬. •‫تكون‬‫هناك‬‫زيادة‬‫خطر‬‫وبات‬َّ‫ن‬‫لل‬‫ة‬َّ‫ي‬‫رع‬َّ‫ص‬‫ال‬‫أو‬‫جات‬ُّ‫ن‬‫التش‬‫إذا‬‫رى‬َ‫ج‬ُ‫ل‬‫تناو‬‫الترامادول‬‫مع‬‫األدوية‬‫الية‬َّ‫ت‬‫ال‬: -‫َّا‬‫د‬‫ضا‬ُ‫م‬‫ت‬،‫هان‬ُّ‫ذ‬‫ال‬‫مثل‬‫الكلوربرومازين‬Chlorpromazine‫والهالوبيريدول‬Haloperidol(‫وهما‬‫من‬‫ية‬ِّ‫و‬‫د‬َ‫أل‬‫ا‬ ‫ِّئة‬‫د‬َ‫ه‬ُ‫م‬‫ال‬‫َّة‬‫د‬‫ضا‬ُ‫م‬‫وال‬‫يء‬َ‫ق‬‫لل‬.) -‫الميفلوكين‬Mefloquine. -‫َّات‬‫د‬‫ضا‬ُ‫م‬‫االكتئاب‬‫من‬‫زمرة‬‫طات‬ِّ‫مثب‬‫رداد‬ِّ‫ت‬‫ِّس‬‫ا‬‫يروتونين‬َّ‫س‬‫ال‬،‫َّة‬‫ي‬‫االنتقائ‬‫مثل‬‫الفلوكسيتين‬Fluoxetine‫يتالوبرام‬ِّ‫والس‬ Citalopram‫والباروكسيتين‬Paroxetine. -‫َّات‬‫د‬‫ضا‬ُ‫م‬‫االكتئاب‬‫الثية‬ُ‫ث‬،‫الحلقات‬‫مثل‬‫ميتريبتيلين‬َ‫أل‬‫ا‬Amitriptyline. •‫كون‬َ‫ي‬‫هناك‬‫ر‬َ‫ط‬َ‫خ‬‫َزايد‬‫ت‬ُ‫م‬ِّ‫عاس‬ُّ‫ن‬‫لل‬‫ديد‬َّ‫ش‬‫ال‬‫خدير‬َّ‫ت‬‫وال‬‫إذا‬‫جرى‬‫تناول‬‫ترامادول‬‫مع‬‫أي‬‫من‬‫األدوية‬‫الية‬َّ‫ت‬‫ال‬(‫والتي‬‫ي‬‫مكن‬ ‫أيضا‬‫أن‬‫ب‬ِّ‫يسب‬‫عاس‬ُّ‫ن‬‫ال‬) -‫حول‬ُ‫ك‬‫ال‬. -،‫الباربيتورات‬‫مثل‬‫األموباربيتال‬Amobarbital‫والفينوباربيتال‬Phenobarbital(‫من‬ِّ‫ة‬‫دوي‬َ‫أل‬‫ا‬‫مة‬ِّ‫َو‬‫ن‬ُ‫م‬‫ال‬‫ِّئة‬‫د‬َ‫ه‬ُ‫م‬‫وال‬ ‫َّة‬‫د‬‫ضا‬ُ‫م‬‫وال‬‫الج‬ِّ‫ت‬‫لالخ‬.) -‫ينات‬ِّ‫نـزوديازب‬ِّ‫ب‬‫ال‬Benzodiazepine(‫من‬ِّ‫ة‬‫دوي‬َ‫أل‬‫ا‬‫ِّئة‬‫د‬َ‫ه‬ُ‫م‬‫ال‬‫ية‬ ِّ‫رخ‬ُ‫م‬‫وال‬‫الت‬َ‫ض‬َ‫ع‬‫لل‬)،‫م‬‫ثل‬‫الديازيبام‬Diazepam ‫يمازيبام‬ِّ‫والت‬Temazepam. -‫طات‬ِّ‫ب‬َ‫ث‬ُ‫م‬ِّ‫كسيداز‬ُ‫أ‬ِّ‫ِّي‬‫د‬‫حا‬ُ‫أ‬‫مين‬َ‫أل‬‫ا‬MAOI(‫وهي‬‫من‬‫َّات‬‫د‬‫ضا‬ُ‫م‬‫االكتئاب‬)،‫مثل‬‫الفينيلزين‬Phenelzine. -‫َّات‬‫د‬‫ضا‬ُ‫م‬‫الهيستامين‬،‫َة‬‫ن‬ِّ‫المسك‬‫على‬‫سبيل‬‫المثال‬‫يرامين‬ِّ‫ن‬ِّ‫ي‬‫ورف‬ُ‫ل‬‫الك‬(‫واء‬َ‫د‬‫ضاد‬ُ‫م‬‫س‬ُّ‫س‬َ‫ح‬َّ‫ت‬‫ل‬ِّ‫ل‬)Chlorpheniramine -‫أقراص‬،‫وم‬َّ‫ن‬‫ال‬‫مثل‬‫وبيكلون‬ُّ‫الز‬Zopiclone. -‫نات‬ِّ‫المسك‬‫َّة‬‫ي‬‫األفيون‬،‫َّة‬‫ي‬‫القو‬‫مثل‬‫المورفين‬Morphine‫والكوديين‬Codeine‫نائي‬ُ‫ث‬‫و‬‫هيدرو‬‫الكودين‬ Dihydrocodeine(‫من‬‫األدوية‬‫ة‬ َ‫ِّر‬‫المخد‬‫َة‬‫ن‬ِّ‫والمسك‬‫َّة‬‫د‬‫ضا‬ُ‫م‬‫وال‬‫عال‬ُّ‫س‬‫لل‬.) -‫َّات‬‫د‬‫ضا‬ُ‫م‬‫االكتئاب‬‫الثية‬ُ‫ث‬،‫الحلقات‬‫مثل‬‫ميتريبتيلين‬َ‫أل‬‫ا‬Amitriptyline. -‫ين‬ِّ‫ربامازيب‬َ‫ك‬‫ال‬Carbamazepine(‫واء‬َ‫د‬‫ضاد‬ُ‫م‬ِّ‫الج‬ِّ‫ت‬‫لالخ‬‫ن‬ِّ‫ك‬َ‫س‬ُ‫م‬‫و‬.) •‫ز‬ ِّ‫ُعز‬‫ي‬‫الترامادول‬َ‫التأثير‬َّ‫د‬‫المضا‬‫ر‬ُّ‫ث‬‫لتخ‬‫َّم‬‫د‬‫ال‬‫باألدوية‬‫َّة‬‫د‬‫المضا‬،‫ر‬ُّ‫ث‬‫للتخ‬‫مثل‬‫الوارفارين‬Warfarin. •‫يجب‬ُ‫ب‬ُّ‫ن‬‫َج‬‫ت‬‫شروبات‬َ‫م‬‫ال‬‫َّة‬‫ي‬‫الكحول‬‫واألدوية‬‫األخرى‬‫َجات‬‫ت‬‫ن‬ُ‫م‬‫وال‬‫َّة‬‫ي‬‫الطبيع‬‫التي‬‫ِّئ‬‫هد‬ُ‫ت‬‫من‬‫ردود‬‫أفعال‬‫المريض‬،‫وهذا‬ ُ‫ل‬‫يشتم‬‫على‬‫نات‬ِّ‫المسك‬‫ِّئات‬‫ومهد‬‫األعصاب‬‫طات‬ِّ‫ومثب‬‫المزاج‬‫َّات‬‫د‬‫ومضا‬‫الهيستامين‬‫واألدوية‬‫األخرى‬‫التي‬‫ر‬ِّ‫ؤث‬ُ‫ت‬‫ف‬‫ي‬ ‫األلم‬.
 4. 4. ‫االحتياطات‬‫التي‬‫يجب‬‫مراعاتها‬‫لدى‬‫استعمال‬‫هذا‬‫الدواء‬ •‫ضا‬ُّ‫تعر‬ ‫أكثر‬ ‫يكون‬ ‫ه‬َّ‫ن‬‫أل‬ ،‫َديد‬‫ش‬ ‫بحذر‬ ‫َّواء‬‫د‬‫ال‬ ‫هذا‬ ُ‫ل‬‫تناو‬ ‫يجب‬ ،‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫عاما‬ ‫ين‬ِّ‫وست‬ ‫خمسة‬ ‫المريض‬ ُ‫عمر‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫َّواء‬‫د‬‫لل‬ ‫َّة‬‫ي‬‫الجانب‬ ‫لآلثار‬. •ِّ‫مقد‬ ‫مع‬ ‫األخرى‬ ‫ة‬َ‫ي‬‫دو‬َ‫أل‬‫ا‬ ُ‫ة‬‫ع‬َ‫ج‬‫را‬ُ‫م‬ ‫يجب‬‫ة‬َ‫ي‬‫دو‬َ‫أل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫غيره‬ ‫مع‬ ‫دا‬ِّ‫جي‬ ‫يمتزج‬ ‫ال‬ ‫قد‬ َ‫ء‬‫َّوا‬‫د‬‫ال‬ ‫هذا‬ َّ‫ألن‬ ،‫ية‬ ِّ‫الصح‬ ‫عاية‬ ِّ‫الر‬ ‫م‬. •‫تأثير‬ ‫مدى‬ ‫ف‬ َ‫ُعر‬‫ي‬ ‫ى‬َّ‫ت‬‫ح‬ ‫األخرى‬ ‫األنشطة‬ ‫ومختلف‬ ‫القيادة‬ ُ‫ب‬ُّ‫ن‬‫تج‬ ‫يجب‬ ‫لذلك‬ ،‫وعيه‬ ‫كامل‬ ‫في‬ ُ‫المريض‬ ‫كون‬َ‫ي‬ ‫ال‬ ‫َّما‬‫ب‬‫ر‬ ‫فيه‬ ‫َّواء‬‫د‬‫ال‬ ‫هذا‬. •ُّ‫ن‬‫وتج‬ ،‫َّة‬‫ي‬‫الكحول‬ ‫المشروبات‬ ُ‫ب‬ُّ‫ن‬‫َج‬‫ت‬ ‫يجب‬‫وردود‬ ‫المريض‬ ‫نشاط‬ ‫في‬ ‫ر‬ِّ‫تؤث‬ ‫التي‬ ‫َّة‬‫ي‬‫الطبيع‬ ‫والمنتجات‬ ‫األخرى‬ ‫ة‬َ‫ي‬‫دو‬َ‫أل‬‫ا‬ ‫ب‬ ‫األخرى‬ ‫ة‬َ‫ي‬‫دو‬َ‫أل‬‫وا‬ ‫الهيستامين‬ ‫َّات‬‫د‬‫ضا‬ُ‫م‬‫و‬ ‫المزاج‬ ‫طات‬ِّ‫ومثب‬ ‫األعصاب‬ ‫ِّئات‬‫ومهد‬ ‫نات‬ِّ‫المسك‬ ‫على‬ ُ‫ل‬‫تشتم‬ ‫وهي‬ ،‫أفعاله‬ ‫األلم‬ ‫في‬ ‫ر‬ِّ‫تؤث‬ ‫التي‬. •‫دي‬َّ‫ث‬‫ال‬ ‫من‬ ‫َّة‬‫ي‬‫طبيع‬ ‫رضاعة‬ ‫ترضع‬ ُ‫ة‬‫المرأ‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ية‬ ِّ‫الصح‬ ‫الرعاية‬ ‫ِّم‬‫مقد‬ ُ‫إخبار‬ ‫يجب‬. •‫للحمل‬ ‫ط‬ِّ‫خط‬ُ‫ت‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫ل‬ِّ‫الحام‬ ‫للمرأة‬ ‫سبة‬ِّ‫بالن‬ ‫ية‬ ِّ‫الصح‬ ‫الرعاية‬ ‫ِّم‬‫مقد‬ ُ‫إخبار‬ ‫يجب‬. ‫الوقاية‬‫من‬‫ادمان‬‫الترامادول‬ ‫للوقاية‬‫من‬‫إدمان‬‫الترامادول‬‫ينبغى‬‫أخذ‬‫الدواء‬‫فقط‬‫عندما‬‫تستدعى‬،‫الحالة‬‫لذلك‬‫يفضل‬‫أن‬‫يكون‬‫ذلك‬‫تحت‬‫إشر‬‫اف‬ ‫الطبيب‬‫كما‬‫يجب‬‫استشارة‬‫الطبيب‬‫إذا‬‫وجد‬‫أن‬‫هناك‬‫حاجة‬‫إلى‬‫أخذ‬‫جرعة‬‫إضافية‬‫من‬‫الدواء‬‫أو‬‫مالحظة‬‫أى‬‫تغييرات‬ ‫أخرى‬‫غير‬‫عادية‬‫في‬‫السلوك‬‫أو‬‫المزاج‬..‫وينبغى‬‫أخذ‬‫الحبوب‬‫كما‬،‫هى‬‫وأال‬‫تكون‬‫سحقت‬‫أو‬‫مختلطة‬‫مع‬‫السائل‬ ‫الحقن‬‫أو‬‫عن‬‫طريق‬،‫استنشاق‬‫ألن‬‫ذلك‬‫يمكن‬‫أن‬‫يسبب‬‫ردود‬‫فعل‬‫تهدد‬‫الحياة‬. ‫اسباب‬‫ادمان‬‫الترامادول‬ ‫أن‬‫السبب‬‫وراء‬‫لجوء‬‫البعض‬‫الدمان‬‫الترامادول‬‫أنه‬‫يعمل‬‫على‬‫زيادة‬‫النشاط‬‫والقدرة‬،‫الجنسية‬‫معتقدين‬‫أن‬‫التراما‬‫دول‬ tramadol‫ال‬‫يوجد‬‫منها‬‫مشاكل‬‫لكونها‬‫منتشرة‬‫وأصبحت‬‫منتشرة‬‫فى‬‫متناول‬،‫الجميع‬‫مشيرا‬‫إلى‬‫أن‬‫حقيقة‬‫هذه‬ ‫المواد‬‫من‬“‫الترامادول‬”‫ومشتقاته‬‫هو‬‫مسكن‬‫قوى‬‫ال‬‫يعمل‬‫على‬‫التنشيط‬‫بل‬‫إنه‬‫يسكن‬،‫اآلالم‬‫وبالتالى‬‫ال‬‫يشعر‬ ‫المتعاطى‬‫باإلرهاق‬‫ولذا‬‫سيقوم‬‫بالعمل‬‫لفترات‬‫طويلة‬‫مستهلك‬‫جسمه‬‫دون‬‫أن‬‫يشعر‬‫باإلرهاق‬.
 5. 5. ‫ع‬‫المات‬‫تظهر‬‫على‬‫مدمن‬‫الترامادول‬ 0-‫احمرار‬،‫العينين‬‫وشبه‬‫مغلقتين‬(‫ناعستين‬.) 2-‫الترنح‬‫أثناء‬،‫المشي‬(‫تشحيط‬.) 3-‫األكل‬‫الدائم‬‫والشرب‬‫الدائم‬‫واألكثر‬‫من‬،‫المعتاد‬‫ألن‬‫الترامادول‬‫يشعر‬‫متعاطيه‬‫بالجوع‬‫والعطش‬. 4-‫التحدث‬‫بلسان‬،‫ثقيل‬‫وتأتأة‬‫في‬‫الكالم‬. 0-‫الكذب‬‫المستم‬،‫ر‬‫فيخفي‬‫مكان‬‫تواجده‬‫وال‬‫يخبر‬‫متى‬‫عودته‬‫في‬‫حال‬‫خروجه‬. 6-‫حب‬‫العزلة‬‫وإغالق‬‫الباب‬،‫عليه‬‫وعدم‬‫االهتمام‬‫بأحد‬‫من‬‫عائلته‬. 7-‫ضعف‬‫القدرة‬،‫الجنسية‬‫حتى‬‫العجز‬‫الكامل‬. 8-‫ترك‬‫الصالة‬‫والصيام‬‫والطاعة‬. 9-‫تردي‬‫وضعه‬،‫المالي‬‫ويطلب‬‫المزيد‬‫من‬‫المال‬ 05-‫ال‬‫يهتم‬‫ا‬‫كثير‬‫بمظهره‬‫ونظافته‬. 00-‫تصرفات‬‫غريبة‬‫كالضحك‬‫أو‬‫البكاء‬‫فجأة‬. 02-‫التغير‬‫السريع‬‫والمفاجئ‬‫في‬،‫المزاج‬‫فتجده‬‫من‬‫عصبي‬‫إلى‬‫هادئ‬‫أو‬‫العكس‬. 03-‫تدني‬‫مستوى‬‫التحصيل‬‫العلمي‬‫الدراسي‬‫وفقد‬‫التركيز‬‫والحفظ‬. 04-‫الشعور‬‫الدائم‬‫بالخوف‬،‫والمراقبة‬‫ودائما‬‫الدفع‬‫عن‬‫نفسه‬‫حتى‬‫لو‬‫لم‬‫يتم‬‫توجيه‬‫تهمة‬‫له‬. ‫االدمان‬ ‫عالج‬ ‫مصحات‬ ‫ا‬‫دمان‬‫المخدرات‬‫المدمن‬ ‫على‬ ‫يقتصر‬ ‫ال‬ ‫اآلفـــة‬ ‫هذه‬ ‫خطر‬ ‫أن‬ ‫األســـوأ‬ ‫لكن‬ ،‫ونفسيا‬ ‫جسديــا‬ ‫المدمن‬ َ ‫حياة‬ ‫دمر‬ُ‫ـ‬‫ت‬ ( ‫المجتمع‬ ‫فـــي‬ ‫والجرائم‬ ‫العنف‬ ‫نسبة‬ ‫من‬ ُ‫د‬‫ويزي‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫أبعد‬ ‫إلى‬ ‫يذهب‬ ‫بل‬ ‫فحسب‬82%( ،‫العربي‬ ‫بالعالم‬90%‫مــن‬ ‫ذلك‬ ‫يؤيدون‬ )‫مصر‬. ‫للمخدرات‬ ‫السلبية‬ ‫اآلثار‬ ‫أن‬‫ال‬ ‫تعني‬ ‫ال‬( ‫األبرياء‬ ‫مـــن‬ ‫كثير‬ ‫على‬ ‫أيضــا‬ ‫سلبـــا‬ ‫تؤثر‬ ‫بل‬ ‫وحده‬ ‫مدمـن‬82%‫من‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬ ‫لذا‬ ،‫تصرفاته‬ ‫عن‬ ‫مسؤول‬ ُ‫وغير‬ ‫يفعل‬ ‫ماذا‬ ‫يعي‬ ‫ال‬ ‫المدمن‬ ‫ألن‬ ‫وذلك‬ )‫وافقوا‬ ‫العربي‬ ‫بالعالم‬ ‫آراؤهم‬ ‫المستطلعة‬ ‫يذهبون‬ ‫كثيرين‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫مــن‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ‫السيئة‬ ‫اآلفــة‬ ‫هذه‬ َ ‫ضحية‬ ُ‫المدمــن‬‫ه‬َ‫ضحيتـ‬. ‫المدمن‬ ‫فعلى‬ ،‫علي‬ِّ‫ف‬ ‫بتغيير‬ َ‫نقوم‬ ‫ألن‬ ‫منها‬ ‫نبدأ‬ ‫رئيسة‬ ‫نقطة‬ ‫وهو‬ ‫العربي‬ ‫عالمنا‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫اعتدنا‬ ‫أساسي‬ ‫عامل‬ ...‫الخجل‬ ‫بته‬ُ‫تجر‬ ‫من‬ ‫اإلستفادة‬ ‫الحالة‬ ‫بهذه‬ ‫ستتم‬ ‫إذ‬ ،‫الموضوع‬ ‫هذا‬ ‫عـــن‬ ‫الـــمأل‬ ‫على‬ ‫والتكلــــم‬ ‫اإلفصـــاح‬ ‫مــــــن‬ َ‫ل‬‫يخج‬ ‫أال‬ ‫ُع‬‫ي‬‫وس‬ ،‫المريرة‬.‫السامة‬ ‫المواد‬ ‫لهذه‬ ‫ج‬ِّ‫و‬َ‫ُر‬‫ي‬ ‫من‬ ُ‫اقب‬63%‫أيدوا‬. ‫ف‬ ،‫كثيرين‬ ‫برأي‬ ‫اإلجتماعية‬ ‫المشاكل‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫لتفادي‬ ‫الرئيسة‬ ‫العوامل‬ ‫من‬ ‫الوعي‬ ‫نشر‬ ‫أن‬ ‫فيه‬ ‫شك‬ ‫ال‬ ‫ومما‬74%‫من‬ ‫و‬ ‫اإلناث‬64%‫بتزايد‬ ‫المدمنات‬ ‫النساء‬ ‫أن‬ ‫رأت‬ ‫هذه‬ ‫والنسبة‬ ،‫مهم‬ ‫سبب‬ ‫التوعية‬ ‫نقص‬ ‫أن‬ ‫يرون‬ ‫عربيا‬ ‫الذكور‬ ‫من‬ ‫توفي‬ ‫ضروريا‬ ‫كان‬ ‫لذلك‬ ‫ملحوظ‬‫ر‬‫االدمان‬ ‫لعالج‬ ‫مصحات‬‫الترامادول‬ ‫ادمان‬ ‫من‬ ‫العالج‬ ‫وخاصتا‬tramadol.
 6. 6. ‫اشكال‬‫الترمادول‬‫و‬‫االسماء‬‫المشهورة‬‫بين‬‫الناس‬ ‫االبيض‬:‫التامول‬‫و‬‫بيكون‬‫اى‬‫تركيز‬‫سواء‬255‫او‬220‫و‬‫اكس‬‫و‬‫اتنين‬‫اكس‬‫و‬‫الكالم‬‫التجارى‬‫ده‬ ‫االحمر‬‫او‬‫الفراولة‬:‫الترامادول‬‫العادى‬‫الى‬‫بتركيز‬255‫و‬‫سموه‬‫فراولة‬‫علشان‬‫الحباية‬‫اصغر‬‫من‬‫التامول‬‫و‬‫لونها‬ ‫احمر‬‫لون‬‫الفراولة‬ ‫التفاح‬:‫الى‬‫هوا‬‫ترمادول‬‫برده‬‫بس‬‫بتركيز‬‫اعلى‬220‫و‬‫الحباية‬‫صغيرة‬‫و‬‫فى‬‫نفس‬‫الوقت‬‫لونها‬‫احمر‬ ‫التى‬‫دول‬:‫لون‬‫الحباية‬‫احمر‬‫ساعات‬‫تبقى‬‫غامقة‬‫و‬‫ساعات‬‫تبقى‬‫فاتحه‬‫زى‬‫ما‬‫اتكلمنا‬‫قبل‬‫كده‬‫ان‬‫االدوية‬‫دى‬ ‫متصنعه‬‫فى‬‫ورش‬‫و‬‫بير‬‫سلم‬‫و‬‫غير‬‫مطابقة‬‫للمواصفات‬‫و‬‫طبعا‬‫تاريخ‬‫الصالحية‬‫الى‬‫مكتوب‬‫على‬‫العلبة‬‫ا‬‫و‬‫الشريط‬ ‫ده‬‫وهمى‬‫الن‬‫الشريط‬‫اصال‬‫معمول‬‫مش‬‫من‬‫شركة‬‫ادوية‬‫وال‬‫حتى‬‫الترمادول‬‫نفسه‬‫و‬‫طبعا‬‫كله‬‫بياخد‬‫و‬‫هوا‬‫مش‬ ‫عارف‬‫متصنع‬‫من‬‫ايه‬‫و‬‫كمية‬‫السموم‬ ‫مصطلحات‬‫الترمادول‬ ‫مترمل‬:‫يعنى‬‫الشخص‬‫الى‬‫قدامك‬‫ضارب‬‫ترامادول‬‫بدل‬‫ما‬‫يقولك‬‫مبرشم‬‫و‬‫كده‬‫و‬‫تختلف‬‫من‬‫مكان‬‫لمكان‬ ‫فرده‬:‫المقصود‬‫بيها‬‫حباية‬‫واحدة‬ ‫علبة‬:‫العلبة‬‫دى‬‫بيبقى‬‫فيها‬‫عشر‬‫شرايط‬‫و‬‫كل‬‫شريط‬05‫حبايات‬‫يعنى‬‫بمجموع‬055‫حباية‬ ‫باكيت‬:‫ده‬‫باكيت‬‫كبير‬‫بيحتوى‬‫على‬05‫علب‬‫و‬‫كل‬‫علبه‬05‫شرايط‬‫و‬‫كل‬‫شريط‬05‫حبايات‬
 7. 7. 01‫حقائق‬‫عن‬‫الترامادول‬ 0-‫الترامادول‬‫يوصف‬‫لعالج‬‫األلم‬‫المتوسط‬‫و‬‫األلم‬‫من‬‫الدرجة‬‫المتوسطة‬‫الى‬‫الشديدة‬. ‫الترامادول‬‫ينتمي‬‫الى‬‫مجموعه‬‫من‬‫األدوية‬‫تعرف‬‫بأنها‬‫منبهة‬‫للمستقبالت‬‫األفيونية‬‫في‬‫الجسم‬.‫في‬‫األساس‬، ‫الترامادول‬‫يعمل‬‫على‬‫تغيير‬‫الطريقة‬‫التي‬‫يشعر‬‫بها‬‫الجسم‬‫باأللم‬.‫بعض‬‫الناس‬‫يعتقدون‬‫بالخطأ‬‫أن‬‫التراما‬‫دول‬‫هو‬ ‫عبارة‬‫عن‬‫أحد‬‫مضادات‬‫اإللتهاب‬‫الغير‬‫إستيرويدية‬،‫ولكنه‬‫ليس‬‫كذلك‬. 2-‫الترامادول‬‫متوفر‬‫في‬‫التركيبة‬‫سريعة‬‫التحرر‬‫وكذلك‬‫في‬‫التركيبة‬‫ممتدة‬‫التحرر‬. ‫الترامادول‬‫يمكن‬‫أن‬‫يوصف‬‫في‬‫هيئة‬‫أقراص‬‫سريعة‬‫التحرر‬(05‫مللجرام‬)‫أو‬‫على‬‫هيئة‬‫أقراص‬‫ممتدة‬‫التحرر‬( 055،255،355‫ملليجرام‬. )‫األقراص‬‫المتدة‬‫التحرر‬‫في‬‫العادة‬‫تحفظ‬‫من‬‫أجل‬‫المرضى‬‫الذين‬‫يعانون‬‫من‬‫ألم‬ ‫مزمن‬‫و‬‫الذين‬‫يحتاجون‬‫لعالج‬‫مستمر‬‫و‬‫طويل‬‫األجل‬.‫طبيبك‬‫هو‬‫من‬‫سيقرر‬‫الجرعة‬‫المناسبة‬‫من‬‫أجلك‬‫وجدولها‬ ‫الخاص‬. 3-‫أقراص‬‫الترامادول‬‫ممتدة‬‫التحرر‬‫يجب‬‫أن‬‫يتم‬‫تناولها‬‫كلها‬‫وال‬‫يصلح‬‫أن‬‫تقسم‬‫أو‬‫تمضغ‬‫أو‬‫تطحن‬. ‫من‬‫المهم‬‫أن‬‫يتم‬‫تناول‬‫الترامادول‬‫بطريق‬‫صحيحة‬‫ومناسبة‬‫و‬‫أن‬‫يتم‬‫تتبع‬‫التعليمات‬‫الموجودة‬‫في‬‫الوصفة‬.‫إذا‬‫تم‬ ‫تناوله‬‫بطريقة‬‫غير‬‫صحيحة‬‫أو‬‫بغير‬‫الطريقة‬‫التي‬‫تم‬‫وصفه‬‫بها‬،‫فمن‬‫الممكن‬‫أن‬‫تحدث‬‫أثار‬‫جانبية‬‫شديدة‬‫و‬‫حتى‬ ‫الموت‬‫قد‬‫ينتج‬‫عن‬‫ذلك‬. 4-‫الترامادول‬‫قد‬‫يكون‬‫عادة‬‫عند‬‫بعض‬‫األشخاص‬. ‫ال‬‫تتناول‬‫الترامادول‬‫أكثر‬‫مما‬‫هو‬‫موصوف‬‫لك‬.‫تناول‬‫المزيد‬‫من‬‫الترامادول‬‫أو‬‫تناولة‬‫بصورة‬‫متكررة‬‫قد‬‫ينتج‬‫ع‬‫نه‬ ‫تعود‬‫و‬‫إعتماد‬‫عليه‬.‫وأيضا‬‫ال‬‫يجب‬‫أن‬‫تتوقف‬‫عن‬‫تناول‬‫الترامادول‬‫إال‬‫بعد‬‫إستشارة‬‫طبيبك‬.‫قد‬‫تشعر‬‫بب‬‫عرض‬ ‫أعراض‬‫اإلنسحاب‬‫إذا‬‫قمت‬‫بإيقافه‬‫فجأة‬.‫أما‬‫طبيبك‬‫فسوف‬‫يقوم‬‫في‬‫الغالب‬‫بتقليل‬‫جرعه‬‫الترامادول‬‫تدريج‬‫يا‬. 0-‫التفاعالت‬‫الدوائية‬‫من‬‫الممكن‬‫أن‬‫تحدث‬‫مع‬‫الترامادول‬. ‫كن‬‫منتبها‬‫من‬‫حدوث‬‫التفاعالت‬‫الدوائية‬‫المحتملة‬‫التالية‬: ‫الكرمازيبين‬‫يقلل‬‫من‬‫تأثير‬‫الترامادول‬ ‫الكوينيدين‬‫يزيد‬‫من‬‫تركيز‬‫الترامادول‬‫بنسبة‬05%‫الى‬65% ‫الجمع‬‫بين‬‫الترامادول‬‫و‬MAO(‫مثبط‬‫األكسدة‬‫أحادي‬‫األمين‬)‫أو‬SSRI(‫مثبطات‬‫إمتصاص‬‫السيروتونين‬‫اإلنتقائية‬) ‫من‬‫الممكن‬‫أن‬‫يؤدي‬‫الى‬‫النوبات‬‫و‬‫غيرها‬‫من‬‫األثار‬‫الجانبية‬‫الخطيرة‬،‫قم‬‫بالتأكد‬‫من‬‫إخبار‬‫طبيبك‬‫بكل‬‫األدوية‬‫التي‬ ‫تتناولها‬.
 8. 8. 6-‫الترامادول‬‫عند‬‫الجمع‬‫بينه‬‫وبين‬‫بعض‬‫المواد‬‫األخرى‬‫من‬‫الممكن‬‫أن‬‫يؤدي‬‫الى‬‫إنخفاض‬‫في‬‫وظائف‬‫الجهاز‬ ‫التنفسي‬‫والجهاز‬‫العصبي‬‫المركزي‬. ‫بكلمات‬‫أخرى‬،‫التنفس‬‫قد‬‫يتأثر‬‫أو‬‫حتى‬‫يتوقف‬‫عند‬‫الجمع‬‫بين‬‫الترامادول‬‫و‬‫الكحول‬‫أو‬‫المهد‬‫ئات‬‫أو‬‫المواد‬‫ال‬‫منومة‬ ‫أو‬‫أي‬‫نوع‬‫أخر‬‫من‬‫المواد‬‫المهدئة‬‫و‬‫المساعدة‬‫على‬‫إسترخاء‬‫الجسم‬. 7-‫يجب‬‫تجنب‬‫تناول‬‫الترامادول‬‫أثناء‬‫الحمل‬. ‫بسبب‬‫عدم‬‫التأكد‬‫من‬‫أمان‬‫إستخدام‬‫الترامادول‬‫حتى‬‫األن‬‫مع‬‫الحمل‬‫فيجب‬‫عدم‬‫إستخدام‬‫الترامادول‬‫مع‬‫السيدات‬ ‫الحوامل‬‫وتجنبه‬‫قدر‬‫اإلمكان‬‫األمان‬‫والسالمة‬‫من‬‫إستخدام‬‫الترامادول‬‫لألمهات‬‫المرضعات‬‫لم‬‫يتم‬‫التأكد‬‫منه‬‫حتى‬ ‫األن‬. 8-‫الترامادول‬‫يتم‬‫التكيف‬‫معه‬‫جيدا‬‫في‬‫أغلب‬‫األحيان‬.‫أي‬‫أثار‬‫جانبية‬‫في‬‫العادة‬‫تكون‬‫مؤقتة‬. ‫بعض‬‫اآلثار‬‫الجانبية‬‫األكثر‬‫شيوعا‬‫المرتبطة‬‫بإستخدام‬‫الترامادول‬‫هي‬‫ما‬‫يلي‬: ‫الغثيان‬-‫اإلمساك‬-‫الدوخة‬-‫الصداع‬-‫النعاس‬-‫القيء‬ ‫وتشمل‬‫اآلثار‬‫الجانبية‬‫األقل‬‫شيوعا‬:،‫الحكة‬‫والتعرق‬‫واإلسهال‬‫والطفح‬،‫الجلدي‬‫وجفاف‬،‫الفم‬‫والدوار‬. ‫بعض‬‫المرضى‬‫حدث‬‫لهم‬‫نوبات‬‫مرضية‬‫بعد‬‫تناول‬‫الترامادول‬. 9-‫دراسة‬‫مرجعية‬‫إلستخدام‬‫الترامادول‬‫في‬‫عالج‬‫إلتهاب‬‫المفاصل‬‫والعظام‬‫كشفت‬‫عن‬‫بعض‬‫المنافع‬‫الصغيرة‬. ‫الدراسة‬‫المرجعية‬‫ذكرت‬‫أنه‬‫عند‬‫إستخدام‬‫الترامادول‬‫لمدة‬‫ثالث‬‫شهور‬،‫ينتج‬‫عن‬‫ذلك‬‫إقالل‬‫من‬‫األلم‬‫و‬‫تحسن‬ ‫وظيفي‬‫و‬‫تحسن‬‫في‬‫التيبس‬‫بالمفاصل‬‫و‬‫تحسن‬‫عام‬‫بالصحة‬. ‫على‬‫الرغم‬‫من‬‫ذلك‬،‫قد‬‫ينتج‬‫عن‬‫الترامادول‬‫بعض‬‫األثار‬‫الجانبية‬‫الخطيرة‬‫التي‬‫توجب‬‫على‬‫المريض‬‫إيقاف‬‫ت‬‫ناول‬ ‫الترامادول‬ ‫يجب‬‫أن‬‫تعرف‬‫أن‬‫المخاطر‬‫تفوقت‬‫على‬‫المنافع‬‫لدى‬‫كثير‬‫من‬‫األشخاص‬‫الذين‬‫حاولوا‬‫تناول‬‫الترامادول‬. 05-‫إذا‬‫حدث‬‫تناول‬‫جرعة‬‫زائدة‬‫من‬‫الترامادول‬،‫أتصل‬‫بمركز‬‫التحكم‬‫ومكافحة‬‫التسمم‬‫المحلي‬‫لديك‬،‫أو‬‫إتصل‬ ‫بالطوارئ‬‫إذا‬‫ظهر‬‫لك‬‫أن‬‫هذا‬‫الموقف‬‫هو‬‫حالة‬‫طارئة‬. ‫أعراض‬‫الجرعة‬‫الزائدة‬‫تشمل‬‫انخفض‬‫حجم‬‫البؤبؤ‬،‫بالعين‬‫صعوبة‬‫في‬‫التنفس‬‫أو‬‫البقاء‬،‫مستيقظا‬‫فقدان‬‫ل‬،‫لوعي‬ ،‫الغيبوبة‬‫النوبة‬،‫القلبية‬‫أو‬‫النوبات‬،‫أطلب‬‫المساعدة‬‫حتى‬‫إذا‬‫كنت‬‫غير‬‫متأكد‬‫مما‬‫يجب‬‫عليك‬‫فعله‬.
 9. 9. ‫الترامادول‬‫والصرع‬ ‫لقد‬‫ظهر‬‫واضحا‬‫ان‬‫ادمان‬‫الترامادول‬(‫وهناك‬‫أسماء‬‫تجارية‬‫عديدة‬‫للترامادول‬‫منها‬‫التراماجاك‬‫والتامول‬‫والترامنديل‬ ‫والكونترامال‬)‫الذي‬‫يستخدم‬‫كمسكن‬‫لآلالم‬‫الشديدة‬‫والحادة‬‫المصاحبة‬‫للحاالت‬‫المقبلة‬‫علي‬‫الموت‬‫نتيجة‬‫للس‬‫رطان‬ ‫حفظنا‬‫هللا‬‫يؤدي‬‫الي‬‫االعتماد‬‫الجسمي‬‫والنفسي‬‫ثم‬‫اإلدمان‬‫حيث‬‫تظهر‬‫أعراض‬‫االنسحاب‬‫علي‬‫المريض‬‫بعد‬‫تع‬‫اطيه‬ ‫لفترة‬‫غير‬‫طويلة‬‫الن‬‫المخ‬‫يفرز‬‫مادة‬‫االندروفين‬‫التي‬‫تشبه‬‫االفيونات‬‫في‬‫خواصها‬‫حتي‬‫تساعد‬‫االنسان‬‫ع‬‫لي‬‫تحمل‬ ‫اآلالم‬‫العادية‬‫لكن‬‫الترامادول‬‫مثل‬‫باقي‬‫المخدرات‬‫يثبط‬‫من‬‫افراز‬‫المخ‬‫لهذه‬‫المادة‬‫ويجعله‬‫يعتمد‬‫تدريجيا‬‫علي‬ ‫االفيونات‬‫الخارجية‬‫ووقف‬‫افراز‬‫المخ‬‫لالفيونات‬‫الطبيعية‬‫من‬‫المخ‬‫وهو‬‫ما‬‫يمثل‬‫خطورة‬‫كبيرة‬‫حيث‬‫يسبب‬‫ا‬‫لتعود‬ ‫ويحتاج‬‫المريض‬‫الي‬‫زيادة‬‫الجرعة‬‫بشكل‬‫مستمر‬‫للحصول‬‫علي‬‫التأثير‬‫المطلوب‬.‫وهنا‬‫مكمن‬‫الخطورة‬‫لكونه‬‫ي‬‫ؤدي‬ ‫الي‬‫اإلدمان‬‫والتوقف‬‫عنه‬‫يؤدي‬‫الي‬‫الميل‬‫للقيء‬‫واالسهال‬‫وصعوبات‬‫في‬‫التنفس‬‫واآلالم‬‫الشديدة‬‫وعدم‬‫التركي‬‫ز‬ ‫والهذيان‬‫الي‬‫جانب‬‫الهلوسة‬‫وهو‬‫قاتل‬‫اذا‬‫ما‬‫استخدم‬‫مع‬‫الخمور‬‫حيث‬‫يؤدي‬‫الي‬‫شلل‬‫التنفس‬. ‫ان‬‫الترامادول‬‫ال‬‫يؤثر‬‫فقط‬‫علي‬‫ناقل‬‫االشارة‬‫العصبية‬‫االندورفين‬‫ولكن‬‫الكارثه‬‫انه‬‫يوثر‬‫علي‬‫ناقل‬‫االشارة‬‫ا‬‫لعصبية‬ ‫الكاتيكوالمين‬‫والسيروتونين‬‫مؤديا‬‫الي‬‫االصابه‬‫باعراض‬‫مثل‬‫المرض‬‫العقلي‬‫في‬‫شكل‬‫ضالالت‬‫الشك‬‫المر‬‫ضي‬ ‫واالصابه‬‫باعراض‬‫االضطرابات‬‫الوجدانية‬‫الذهانية‬‫وعادة‬‫ما‬‫يكون‬‫ذلك‬‫لتغير‬‫الجرعات‬‫وانقطاعها‬‫احيانا‬‫فتشحص‬ ‫اعراض‬‫انسحاب‬ ‫وقد‬‫اظهرت‬‫االبحاث‬‫حدوث‬‫االلتهابات‬‫الفيروسية‬‫في‬‫المخ‬‫لمتعاطي‬‫الترامادول‬‫بنسبه‬3‫في‬‫ال‬0555‫وحدثت‬‫في‬‫سن‬ ‫فوق‬‫الثالثون‬‫وواحد‬‫في‬‫االلف‬‫اللتهابات‬‫المخ‬‫الغير‬‫فيروسية‬ ‫ومن‬‫الكوارث‬‫الكبري‬‫التي‬‫تحدث‬‫مع‬‫الترامادول‬‫النوبات‬‫الصرعيه‬‫الكبري‬‫ونوبات‬‫فقد‬‫االدراك‬‫مما‬‫يعرض‬‫المر‬‫يض‬ ‫للحوادث‬‫والوفاه‬‫نتيجة‬‫لذلك‬.‫والترامادول‬‫ال‬‫يؤدي‬‫فقط‬‫لحدوث‬‫النوبات‬‫الصرعية‬‫عند‬‫من‬‫لديهم‬‫االستعداد‬‫لذل‬‫ك‬‫فقط‬ ‫بل‬‫يحدث‬‫نوبات‬‫صرعية‬‫الول‬‫مره‬‫بدون‬‫سابق‬‫اصابه‬‫وهن‬‫تقه‬‫الخطورة‬‫ةوهذه‬‫االصابة‬‫تحدث‬‫مع‬‫مختلف‬‫االعمار‬
 10. 10. ‫مراحل‬‫العالج‬‫من‬‫الترامادول‬ ‫ماذا‬‫لو‬‫اردت‬‫االقالع‬‫عن‬‫الترامادول‬‫ولكن‬‫اشك‬‫اننى‬‫ادمنته‬‫هل‬‫تفضل‬‫عالج‬‫الترامادول‬‫بالمنزل‬‫او‬‫مصحة‬‫؟‬ ‫يجب‬‫ان‬‫يتم‬‫من‬‫خالل‬‫اخصائي‬‫وبثالث‬‫مراحل‬ ‫المرحلةاألولى‬: ‫وهى‬‫مرحلة‬‫سحب‬‫المخدر‬‫من‬‫الجسم‬‫وهى‬‫مرحلة‬‫تتراوح‬‫من‬4‫أيام‬:00‫يوما‬‫حسب‬‫الجرعة‬‫المستخدمة‬‫في‬‫السابق‬ ‫ومدة‬‫استخدام‬‫المخدرات‬.‫وبالنسبة‬‫إلدمان‬‫الترامادول‬‫فإن‬‫معظم‬‫الحاالت‬‫يمكن‬‫عالجها‬‫في‬‫المنزل‬‫ولكن‬‫في‬‫بعض‬ ‫الحاالت‬‫يقد‬‫يستلزم‬‫األ‬‫مر‬‫دخول‬‫المستشفى‬‫للسيطرة‬‫على‬‫األعراض‬‫االنسحابية،ويتم‬‫عالج‬‫هذه‬‫المرحلة‬‫بوقف‬‫ة‬‫فجأة‬ ‫مع‬‫إعطاء‬‫المريض‬‫بعض‬‫األدوية‬‫التي‬‫تخفف‬‫من‬‫األعراض‬‫االنسحابية‬‫مثل‬‫العقاقير‬‫التي‬‫تساعد‬‫على‬‫النوم‬(‫باستخدام‬ ‫مضادات‬‫االكتئاب‬‫أو‬‫الذهان‬‫ويفضل‬‫عدم‬‫استخدام‬‫المهدئات‬‫الصغرى‬‫حتى‬‫ال‬‫يحدث‬‫إدمان‬‫عليها‬)‫ويمكن‬‫إعطاء‬ ‫بعض‬‫من‬‫المسكنات‬‫التي‬‫تعمل‬‫دون‬‫التأثير‬‫على‬‫المخ‬‫مثل‬‫الفولتارين‬‫أو‬‫الكيتوبروفين‬. ‫المرحلة‬‫الثانية‬: ‫وهى‬‫مرحلة‬‫التشجيع‬‫وزيادة‬‫الدافعية‬‫لالستمرار‬‫على‬‫العالج‬‫وعدم‬‫العودة‬،‫للمخدرات‬‫وتتم‬‫هذه‬‫المرحلة‬‫بواسطة‬ ‫الطبيب‬‫النفسى‬‫أو‬‫األخصائى‬‫النفسى‬‫ويكون‬‫وقتها‬‫بعد‬‫االنتهاء‬‫مباشرة‬‫من‬‫مرحلة‬‫التطهير‬‫من‬‫السموم‬. ‫المرحلة‬‫الثالثة‬: ‫وهى‬‫مرحلة‬‫العالج‬‫السلوكى‬‫والمعرفى‬ ‫لتغيير‬‫المعتقدات‬‫واألفكار‬‫الخاطئة‬‫المتعلقة‬‫باستخدام‬‫المخدرات‬‫والنظرة‬‫تجاه‬‫النفس‬‫والمجتمع‬.‫وكذلك‬‫يت‬‫م‬‫عالج‬ ‫االضطرابات‬،‫النفسية‬‫التي‬‫قد‬‫تكون‬‫سببا‬‫في‬‫اإلدمان‬‫مثل‬‫االكتئاب‬‫والقلق‬.‫كما‬‫أن‬‫العالج‬‫النفسى‬‫قد‬‫يتم‬‫من‬‫خالل‬ ‫جلسات‬ ‫العالج‬‫الفردى‬‫أو‬‫الجماعى‬ ‫وبمعاونة‬‫المجموعات‬،‫المعاونة‬‫التي‬‫تتكون‬‫من‬‫مجموعة‬‫من‬‫األشخاص‬‫سابقى‬‫اإلدمان‬‫ولكنهم‬‫أقلعوا‬‫عنها‬‫اآلن‬‫وفيها‬ ‫يتم‬‫تبادل‬‫الخبرات‬‫وتقديم‬‫الدعم‬‫لألشخاص‬‫اآلخرين‬‫وحديثى‬‫اإلقالع‬‫عن‬‫المخدرات‬. ‫توجد‬‫مجموعة‬‫من‬‫الحقائق‬‫لدى‬‫اطباء‬‫عالج‬‫االدمان‬‫وكذلك‬‫الطب‬‫النفسي‬‫مفادها‬‫ان‬‫الترامادول‬ ‫عالج‬‫او‬‫اى‬‫عقار‬ ‫ادمانى‬‫يمر‬‫بمراحل‬‫اولها‬‫التدرج‬‫واخرها‬‫التوقف‬‫ويحتاج‬‫ارادة‬‫صلبة‬‫وعزيمة‬‫وابراز‬‫قدرة‬‫التحمل‬‫العراض‬ ‫االنسحاب‬‫والذى‬‫يتمثل‬‫فى‬‫التوتر‬‫واالرق‬‫وعدم‬‫االحساس‬‫بالراحة‬‫الصداع‬‫وبعض‬‫االالم‬‫بالمفاصل‬‫وخصوصا‬‫ا‬‫لظهر‬ ‫مما‬‫ينتج‬‫عنها‬‫عصبية‬‫شديدة‬‫وهى‬‫اعراض‬‫طارئة‬‫تستمر‬‫بضع‬‫ايام‬‫ثم‬‫تختفى‬‫تماما‬‫بعد‬‫سحب‬‫المخدر‬‫من‬‫الدم‬‫و‬‫يفضل‬ ‫التغلب‬‫على‬‫هذه‬‫االعراض‬‫بالنوم‬‫وهذا‬‫فى‬‫بعض‬‫الحاالت‬‫التى‬‫ال‬‫تقوى‬‫على‬‫مجابهة‬‫مثل‬‫هذه‬‫االعراض‬‫التى‬ ‫تصاحب‬‫العالج‬‫من‬‫ادمان‬‫المخدرات‬
 11. 11. ‫عالج‬‫الترامادول‬ ‫نعم‬‫عندما‬‫تتخذ‬‫قرار‬‫بضرورة‬‫العالج‬‫من‬‫ادمان‬‫الترامادول‬‫فيجب‬‫ان‬‫تتفهم‬‫ان‬‫االمر‬‫ال‬‫يحتاج‬‫تسويف‬‫او‬‫مساومة‬ ‫الن‬‫الترامادول‬‫من‬‫المخدرات‬‫التى‬‫سوف‬‫تدمرك‬‫فى‬‫اسرع‬‫وقت‬‫وربما‬‫قضى‬‫عليك‬‫وانت‬‫تفكر‬‫فى‬‫اى‬‫وقت‬‫سوف‬ ‫اتصل‬‫بالطبيب‬‫او‬‫اصارح‬‫اهلى‬‫بالحقيقة‬‫لكى‬‫يساعدونى‬‫االمر‬‫اصعب‬‫مما‬‫تتخيل‬‫فالعالج‬‫هنا‬‫يبدأ‬‫بالقرار‬‫و‬‫ينجح‬ ‫باالرادة‬ ‫ال‬‫تقلق‬‫فهناك‬‫مجموعة‬‫رائعة‬‫من‬‫االدوية‬‫التى‬‫تساعد‬‫فى‬‫تخفيف‬‫اعراض‬‫انسحاب‬‫عقار‬‫الترامادول‬‫والتى‬‫تست‬‫عمل‬ ‫تحت‬‫اشراف‬‫الطبيب‬‫المعالج‬‫منها‬‫بعض‬‫مسكنات‬‫االوجاع‬‫غير‬‫االدمانية‬‫اشهرها‬‫االيبوبروفين‬‫وبعض‬‫االدوية‬ ‫االخري‬‫التى‬‫تساعد‬‫على‬‫الهدوء‬‫والنوم‬‫المريح‬ ‫بعض‬‫االرشادات‬‫التى‬‫تساعد‬‫على‬‫عالج‬‫الترامادول‬ ‫البد‬‫من‬‫شرب‬‫كميات‬‫كبيرة‬‫من‬‫المياه‬‫والسوائل‬‫حيث‬‫اثبتت‬‫فاعليتها‬‫فى‬‫دعم‬‫سحب‬‫السموم‬‫وتنظيف‬‫الجسم‬‫م‬‫ن‬ ‫المخدر‬ ‫االستيقاظ‬‫مبكرا‬‫وشرب‬‫كوب‬‫من‬‫القهوة‬‫ال‬‫بأس‬‫به‬‫للقضاء‬‫على‬‫الصداع‬‫ولكن‬‫البد‬‫ان‬‫يعقبه‬‫ممارسة‬‫لتمارين‬‫ب‬‫سيطة‬ ‫لتنشيط‬‫الدورة‬‫الدموية‬‫اسهلها‬‫المشى‬ ‫البد‬‫من‬‫المتابعة‬‫مع‬‫طبيبك‬‫الخاص‬‫واجراء‬‫بعض‬‫التحاليل‬‫لالطمئنان‬‫على‬‫الكبد‬‫وانزيماته‬ ‫شرب‬‫كمية‬‫معتدلة‬‫من‬‫الملينات‬‫الن‬‫تعاطى‬‫الترامادول‬‫يسبب‬‫االمساك‬‫والذى‬‫يعتبر‬‫كارثة‬‫بالنسبة‬‫للحامل‬‫و‬‫من‬‫اشهر‬ ‫الملينات‬‫عصير‬‫الجزر‬ ‫التأهيل‬‫النفسى‬‫والجسدى‬‫واالجتماعى‬‫واكتساب‬‫مهارات‬‫التعامل‬‫والعودة‬‫للحياه‬‫واالسرة‬‫مرة‬‫اخرى‬‫اخر‬‫مراحل‬ ‫العالج‬ ‫فى‬‫بعض‬‫الحاالت‬‫التى‬‫ترعرعت‬‫فى‬‫اسرة‬‫متدينة‬‫االرشاد‬‫الدينى‬‫يمنح‬‫المريض‬‫طاقة‬‫ايجابية‬‫ويكون‬‫جدار‬‫ي‬‫حول‬‫بينه‬ ‫وبين‬‫الرجوع‬‫للترامادول‬‫مرة‬‫اخري‬
 12. 12. ‫كيف‬‫تتخلص‬‫نهائيا‬‫من‬‫ادمان‬‫الترامادول‬ ‫البديل‬‫عن‬‫االرادة‬‫والعزيمة‬‫واتخاذ‬‫القرار‬‫السريع‬‫واعلم‬‫جيدا‬‫انك‬‫مهما‬‫توفر‬‫لديك‬‫من‬‫المسكنات‬‫واالدوية‬‫االخري‬ ‫فنها‬‫ال‬‫تغنى‬‫عن‬‫الطبيب‬‫او‬‫مستشفى‬‫متخصصة‬‫لعالج‬‫االدمان‬‫واقنع‬‫نفسك‬‫جيدا‬‫ان‬‫اى‬‫دواء‬‫ادمان‬‫هو‬‫استعبادى‬‫فما‬ ‫بالك‬‫بالترامادول‬‫الذى‬‫يستعبد‬‫الشاب‬‫فيجعله‬‫يبيع‬‫نفسه‬‫واهله‬‫ويدمر‬‫الكبد‬‫والمخ‬‫ويسبب‬‫التشنجات‬ ‫نعم‬‫ال‬‫نبالغ‬‫اذا‬‫تكلمنا‬‫عن‬‫الترامادول‬‫و‬‫اضراره‬‫وضرورة‬‫العالج‬‫منه‬‫حيث‬‫اصبح‬‫يهدد‬‫سالمة‬‫االوطان‬‫بأنتشاره‬ ‫داخل‬‫المدارس‬‫والجامعات‬‫بل‬‫فى‬‫الكافيهات‬‫واالحياء‬‫وربما‬‫ارتكبت‬‫بسببه‬‫افظع‬‫الجرائم‬‫وسفكت‬‫بسببه‬‫ال‬‫دماء‬ ‫واغتصبت‬‫النساء‬‫وقتلت‬‫االمهات‬‫وسرق‬‫االباء‬‫وذلك‬‫بسبب‬‫اسعباد‬‫الترامادول‬‫لشبابنا‬‫وبناتنا‬‫حفظنا‬‫هللا‬‫منه‬ ‫من‬‫افضل‬‫الوسائل‬‫التى‬‫تساعدك‬‫على‬‫عدم‬‫االنتكاس‬‫والعودة‬‫الدمان‬‫الترامادول‬‫او‬‫اى‬‫مخدر‬‫اخر‬‫هو‬‫االبتعاد‬‫عن‬‫اى‬ ‫عقار‬‫يسبب‬‫التعود‬‫او‬‫يؤدى‬‫لالدمان‬‫او‬‫عللت‬‫تناوله‬‫لتخفيف‬‫االرق‬‫ومعالجة‬‫فترة‬‫اصبت‬‫فيها‬‫باالكتئاب‬‫ا‬‫ما‬‫اذا‬‫شعرت‬ ‫بضعف‬‫وشهوة‬‫وشوق‬‫الى‬‫الترامادول‬‫فيجب‬‫عليك‬‫المبادرة‬‫بزيارة‬‫الطبيب‬‫على‬‫الفور‬‫لمنع‬‫االرتداد‬‫واالنتكاس‬‫ة‬‫مرة‬ ‫اخري‬ ‫عالج‬‫االدمان‬‫سيصبح‬‫من‬‫اسهل‬‫ما‬‫يكون‬‫لو‬‫توفر‬‫عنصر‬‫االرادة‬‫والعزيمة‬‫على‬‫عدم‬‫العودة‬‫له‬‫مهما‬‫كانت‬‫االسباب‬ ‫حتى‬‫لو‬‫بلغ‬‫االمر‬‫االبتعاد‬‫عن‬‫االصحاب‬‫وتغيير‬‫البيئة‬‫المحيطة‬ ‫ما‬‫هي‬‫المدة‬‫الزمنية‬‫للتخلص‬‫من‬‫إدمان‬‫الترامادول‬‫؟‬ ‫كقاعدة‬‫عامة‬‫فإن‬‫استجابة‬‫األشخاص‬‫لبرنامج‬‫العالج‬‫من‬‫اإلدمان‬‫تختلف‬‫وفق‬‫عدة‬‫عوامل‬‫من‬‫أهمها‬: –‫انتظام‬‫الشخص‬‫على‬‫العالج‬‫داخل‬‫المصحة‬. –‫عدم‬‫سعي‬‫الشخص‬‫لتهريب‬‫المخدر‬‫داخل‬‫المصحة‬. –‫عمر‬‫المريض‬‫وحالته‬‫الصحية‬‫العامة‬. –‫تناول‬‫المريض‬‫ألي‬‫أدوية‬‫أخرى‬‫تؤثر‬‫على‬‫برنامج‬‫عالج‬‫اإلدمان‬. –‫الحالة‬‫النفسية‬‫للمريض‬. –‫عالج‬‫الترامادول‬‫يتطلب‬‫الدعم‬‫النفسي‬‫واالجتماعي‬‫معا‬. ‫وتشير‬‫الدراسات‬‫العلمية‬‫إلى‬‫أن‬‫برامج‬‫عالج‬‫اإلدمان‬‫األقل‬‫من‬95‫ا‬‫يوم‬‫تعطي‬‫نتائج‬‫منخفضة‬‫ا؛‬‫غالب‬‫حيث‬‫إنه‬‫كلما‬ ‫زادت‬‫مدة‬‫برنامج‬‫عالج‬‫اإلدمان‬‫كلما‬‫كان‬‫الناتج‬‫العالجي‬‫منه‬‫أفضل‬‫بشكل‬‫كبير‬. ‫وبعض‬‫الحاالت‬‫قد‬‫تتطلب‬‫برنامج‬‫مطول‬‫قد‬‫يصل‬‫إلى‬‫اثني‬‫عشر‬‫ا‬‫شهر‬‫من‬‫أجل‬‫الحصول‬‫على‬‫عالج‬‫مالئم‬. ‫ويعتبر‬‫التوقف‬‫عن‬‫البرنامج‬‫العالجي‬‫وترك‬‫المصحة‬‫أو‬‫الهروب‬‫منها‬‫من‬‫أكثر‬‫المشكالت‬‫ا؛‬‫شيوع‬‫لذا‬‫فإن‬‫وسائل‬ ‫التحفيز‬‫النفسي‬‫والتشجيع‬‫تعتبر‬‫ا‬‫محور‬‫ا‬‫أساسي‬‫في‬‫برامج‬‫عالج‬‫اإلدمان‬
 13. 13. ‫العالج‬‫الدوائى‬‫للترامادول‬ –‫الميثادون‬Methadone –‫البوبرينورفين‬Buprenorphine –‫النالتريكسون‬Naltrexone ‫أشهر‬‫األدوية‬‫لعالج‬‫الترامادول‬‫بواسطة‬‫اطباء‬‫متخصصين‬: ‫إن‬‫من‬‫أشهر‬‫األدوية‬‫التي‬‫يتم‬‫اللجوء‬‫إليها‬‫في‬‫مراحل‬‫عالج‬‫ادمان‬‫الترامادول‬:– ‫وهذه‬‫األدوية‬‫تعمل‬‫من‬‫خالل‬‫آليات‬‫مختلفة‬‫لمنافسة‬‫الترامادول‬‫على‬‫المستقبالت‬‫العصبية‬‫المركزية‬‫التي‬‫تؤد‬‫ي‬‫إلى‬ ‫آثاره‬،‫المخدرة‬‫وبالتالي‬‫تساعد‬‫على‬‫عالج‬‫إدمان‬‫الترامادول‬‫من‬‫خالل‬: –‫تخفيف‬‫حدة‬‫آثار‬‫االنسحاب‬. –‫منع‬‫آثار‬‫تناول‬‫الترامادول‬‫المخدرة‬‫مما‬‫يقلل‬‫رغبة‬‫المدمن‬‫فيه‬.

×