Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Докторантур Магистрантурын Алба      Докторын зэргийн хамгаалалтанд бүрдүүлэх материалын жагсаалт      Докторант ………………………...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Бүрдүүлэх материал

1,947 views

Published on

  • Be the first to comment

Бүрдүүлэх материал

  1. 1. Докторантур Магистрантурын Алба Докторын зэргийн хамгаалалтанд бүрдүүлэх материалын жагсаалт Докторант ……………………………… овогтой ……………………………..… Та бүрдүүлсэн материалаа “√” – р тэмдэглэнэ үү. Урьдчилсан хэлэлцүүлэгт бүрдүүлэх материалын жагсаалт:1. Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт (зургаа наах)2. Магистрын диплом хуулбар (баталгаажуулсан байх)3. Докторантаар элссэн болон шилжилт хөдөлгөөнийг гэрчлэх баримт4. Сэдэв, аргачилал, удирдагч батлуулсан тухай хурлын протокол (Суралцах хугацаанд сэдвийн нэрийг сольсон бол сүүлийн хурлын протокол)5. Судалгааны ажлын явцыг хэлэлцүүлсэн тухай протокол6. Докторантын ажлын дэвтэр7. Сургалтын төлбөр (докторантын ажлын дэвтэр дээр тэмдэглүүлсэн байх)8. Тухайн сэдвээр хэвлүүлсэн бүтээлийн жагсаалт(биет байдлаар хавсаргана)9. ЭМШУИС-ийн Био-Анагаахын Ёс зүйн салбар хорооны зөвшөөрөл, дүгнэлт10. ЭМШУИС-ийн Нэр томьёоны хурлын протокол11. Хамтын ажиллагааны гэрээ12. Экспертийн комиссын дүгнэлт (Экспертийн комиссын гишүүдийг ДМА томилно)13. Сургалтын ганцаарчилсан төлөвлөгөөний дагуу судалсан хичээлүүд, дүн, багц цаг цуглуулсныг нотолсон Бүрэлдэхүүн Сургууль(БС) - ийн захирлын тодорхойлолт14. Хамгаалалтад бэлэн болсныг тодорхойлсон удирдагчийн дүгнэлт15. Диссертаци16. Хамгаалалтанд орохыг зөвшөөрсөн ДМА-ны тодорхойлолт Жинхэнэ хамгаалалтанд нэмж бүрдүүлэх материалын жагсаалт:17. Хамгаалалтанд оруулахыг хүссэн БС-ийн захирлын нэр дээр гаргасан өргөдөл18. Горилогчийн материалыг Зөвлөлд хүргүүлэх тухай БС-ийн захирлын албан бичиг19. Урьдчилсан хэлэлцүүлгийн хурлын протокол, санал шүүмж20. Урьдчилсан хэлэлцүүлгээс гарсан санал шүүмжийн дагуу хийгдсэн засварын илтгэх хуудас21. Хамгаалалтын зарыг өдөр тутмын хэвлэлд нийтлүүлсэн тухай баримт22. Хамгаалалтын зарыг БСШУЯ-ны вэб-д байршуулсан нотолгоо Хамгаалалтын дараа бүрдүүлэх материалын жагсаалт:23. Жинхэнэ хамгаалалтын хурлын протокол, санал шүүмж24. Жинхэнэ хамгаалалтаас гарсан санал шүүмжийн дагуу хийгдсэн засварын илтгэх хуудас25. ЭМШУИС ба Улсын Төв Номын Сан, ШУТҮП-д диссертаци байршуулсаныг гэрчлэх бичиг26. Докторын диплом ба хавсралтын хуулбар27. Докторын диплом, ёслолын хувцасны үнэ ( ₮)

×