Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

таниулсан зөвшөөрөл эмнэлзүйн судалгаа

2,680 views

Published on

таниулсан зөвшөөрөл эмнэлзүйн судалгаа

  1. 1. ЭМНЭЛЗҮЙН СУДАЛГАА Жич: Эмийн ургамлаас бэлдмэл гаргаж авах, /Шинэ технологи/ бол энд хамаарна. Судлаач: Ёс зүйн хороонд материал бүрдүүлэхдээ дараах материалуудыг уншиж танилцсан байна. 1.“Анагаах ухааны ёс зүй”-2007 ном 2.Ёс зүйн хичээлийн лекцүүд 3.Хельсингийн тунхаглал Зөвшөөрөв: ЭМШУИС-ийн Анагаах Ухааны Ёс Зүйн Хяналтын Салбар Хорооны хурлын тэмдэглэл № Судалгаанд оролцогчоос авах таниулсан зөвшөөрлийн хуудас № Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! ЭМШУИС-ийн ………………………………………………. Сургуулийн магистрант/докторант/оюутан .......................... овогтой .................................. миний бие ........................., .................................. (зэрэг, цол) ............................ овогтой ...........................................-ийн удирдлага дор "....................................................................................................................... ...........................................................................................................................................” сэдвээр судалгааны ажил хийж байна. Танд өгөх мэдээлэл: Энэхүү судалгаа нь........................................................................................................... ............................................... ......................................................................................................................................................................................................... ................................................. зорилгоор хийгдэж байгаа болно.  Судалгааны явцад танаас.............................(үзлэг хийх, хэмжилт хийх, цус авах г.м технологийн талаар дэлгэрэнгүй, ойлгомжтой, гадаад үг бага хэрэглэж, тодорхой бичнэ).. .......................................... .......................................................................................... авна.  Та судалгаанд өөрийн зөвшөөрлөөр оролцох бөгөөд судалгааны аль ч үед судалгаанаас гарах эрхтэй.  Та судалгаанд оролцохгүй байх эрхтэй.Ингэснээр таны эмчилгээ үйлчилгээнд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй. Ашиг тус: Та энэ судалгаанд хамрагдсанаар ....... (үйлчлүүлэгчид ямар ашиг тустайг бичнэ.) ……………………………… .................................................................. туслах бөгөөд цаашид .......................................................... боломжтой болох юм. Эрсдэл ба хөндөгдөх ёс зүйн асуудлууд: Уг судалгаанд оролцсон тохиолдолд../халдвар хамгааллын дэглэм алдагдаж,халдвар авах эрсдэлтэй боловч ..... нэг удаагийн ..... хэрэглэж, мэргэжлийн (эмч,сувилагч,лаборант г.м)............... үйлдлийг гүйцэтгэх тул .................. эрсдэл гаргахгүй. Эрсдэл гарсан тохиолдолд ………………... хариуцана. Нууцлал: Мэдээллийг зөвхөн эрдэм шинжилгээний зорилгоор ашиглах бөгөөд судалгаанаас гарсан үр дүнг хэвлэлд нийтлүүлэхэд хувь хүний нэрийг нийтлэхгүй. Төлбөр: Та судалгаанд оролцсон тохиолдолд танаас төлбөр авахгүй,бид төлбөр төлөхгүй. (Төлөх бол хэн төлөх тухай тодорхой бичнэ.) Таныг судалгаанд оролцож, бидний ажилд тусална гэдэгт итгэж байна: Би дээрх мэдээлэлтэй танилцаж судалгааны зорилго, ач холбогдлыг ойлгосон тул судалгаанд оролцохыг зөвшөөрч байна. Би гарын үсэг зурснаар судалгаанд өөрийн хүсэлтээр оролцож байгаагаа илэрхийлж байна. Судалгаанд оролцогчийн овог........................................... нэр ................................................ Гарын үсэг........................................................ Та хүсвэл хаяг, утасны дугаараа бичнэ үү?............................................................................ Зөвшөөрсөн: 201... оны . . сарын . . өдөр Судлаачтай холбоо барих хаяг: ЭМШУИС-ийн ............................ Сургуулийн магистрант/докторант/оюутан утас: ..................................... mail хаяг: ........................................... Баярлалаа. Танд эрүүл энхийг хүсье! Танилцаж зөвшөөрсөн:Удирдагч багш................./Гарын үсэг/................../Багшийн нэр/
  2. 2. ЭМНЭЛЗҮЙН СУДАЛГАА Жич: Эмийн ургамлаас бэлдмэл гаргаж авах, /Шинэ технологи/ бол энд хамаарна. Судлаач: Ёс зүйн хороонд материал бүрдүүлэхдээ дараах материалуудыг уншиж танилцсан байна. 1.“Анагаах ухааны ёс зүй”-2007 ном 2.Ёс зүйн хичээлийн лекцүүд 3.Хельсингийн тунхаглал Зөвшөөрөв: ЭМШУИС-ийн Анагаах Ухааны Ёс Зүйн Хяналтын Салбар Хорооны хурлын тэмдэглэл № Судалгаанд оролцогчийн асран хамгаалагчаас авах таниулсан зөвшөөрлийн хуудас № Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! ЭМШУИС-ийн ………………………………………………. Сургуулийн магистрант/докторант/оюутан .......................... овогтой .................................. миний бие ........................., .................................. (зэрэг, цол) ............................ овогтой ...........................................-ийн удирдлага дор "....................................................................................................................... ...........................................................................................................................................” сэдвээр судалгааны ажил хийж байна. Танд өгөх мэдээлэл: Энэхүү судалгаа нь.......................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................. зорилгоор хийгдэж байгаа болно.  Судалгааны явцад таны асран хамгаалуулагчаас /хүүхэд,бусад/............................./үзлэг хийх ,хэмжилт хийх,цус авах г.м технологийн талаар дэлгэрэнгүй,ойлгомжтой,гадаад үг бага хэрэглэж, тодорхой бичнэ/.. ........................................................... авна.  Та судалгаанд өөрийн зөвшөөрлөөр оролцох бөгөөд судалгааны аль ч үед судалгаанаас гарах эрхтэй.  Та судалгаанд оролцохгүй байх эрхтэй. Ашиг тус: Таны асран хамгаалуулагч энэ судалгаанд хамрагдсанаар.........................................................(үйлчлүүлэгчид ямар ашиг тустайг бичнэ.) .........................................................туслах бөгөөд цаашид ............................................................. боломжтой болох юм. Эрсдэл ба хөндөгдөх ёс зүйн асуудлууд: Уг судалгаанд оролцсон тохиолдолд ……………. халдвар хамгааллын дэглэм алдагдаж, халдвар авах эрсдэлтэй боловч ..... удаагийн ............................................. хэрэглэж, мэргэжлийн эмч, сувилагч, лаборант, ……………................. үйлдлийг гүйцэтгэх тул....................... эрсдэл гаргахгүй. Эрсдэл гарсан тохиолдолд ………………………………………………………………………………. хариуцана. Нууцлал: Мэдээллийг зөвхөн эрдэм шинжилгээний зорилгоор ашиглах бөгөөд судалгаанаас гарсан үр дүнг хэвлэлд нийтлүүлэхэд хувь хүний нэрийг нийтлэхгүй. Төлбөр: Та бүхнийг судалгаанд оролцсон тохиолдолд танаас төлбөр авахгүй,бид төлбөр төлөхгүй. (Төлөх бол хэн төлөх тухай тодорхой бичнэ.) Таныг судалгаанд оролцож, бидний ажилд тусална гэдэгт итгэж байна: Би дээрх мэдээлэлтэй танилцаж судалгааны зорилго, ач холбогдлыг ойлгосон тул судалгаанд оролцохыг зөвшөөрч байна. Би гарын үсэг зурснаар судалгаанд өөрийн хүсэлтээр оролцож байгаагаа илэрхийлж байна. Судалгаанд оролцогчийн овог........................................... нэр ................................................ Асран хамгаалагчийн овог ...............................................нэр ........................................... . Асран хамгаалагчийн гарын үсэг........................................................ Та хүсвэл хаяг, утасны дугаараа бичнэ үү?............................................................................ Зөвшөөрсөн: 201... оны . . сарын . . өдөр Судлаачтай холбоо барих хаяг: ЭМШУИС-ийн ............................ Сургуулийн магистрант/докторант/оюутан утас: ..................................... mail хаяг: ........................................... Баярлалаа. Танд эрүүл энхийг хүсье! Танилцаж зөвшөөрсөн:Удирдагч багш ............................. /гарын үсэг/ ........................... /багшийн нэр/

×