Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

газарзүй 2009 он b c d e хувилбар

2,613 views

Published on

 • Be the first to comment

газарзүй 2009 он b c d e хувилбар

 1. 1. В хувилбар1-р хэсэг1. Антарктид тив ДТД хамгийн өндөр тив болоход ямар хүчин зүйл голлох нөлөө үзүүлсэн бэ? A. Рельеф B. Ургамалшил C. Голын нягтрал D. Уулсын систем E. Эх газрын мөстлөг2. Доорхи ястнуудаас Хөвсгөл аймагт нутагладгийг нь сонгоно уу? А. Буриад В. Захчин С. Дархад D. Казак Е. Халх3. Монгол орны экспортын бүтээгдэхүүн болдог ашигт малтмалыг сонгоно уу? А. Төмрийн хүдэр В. Шохойн чулуу С. Жонш D. Газрын тос Е. Мөнгө4. Дараахь зурагт Монгол орны “Нүүрсхүчлийн хүйтэн рашааны муж”-д багтах Жанчивлангийнрашааны байрлалыг хэдийн тоогоор тэмдэглэсэн байна вэ? А. 1 В. 2 С. 3 3 D. 4 4 Е. 5 2 1 55. Аадар бороо хэдийд үүсэх вэ? А. Хүйтэн фронт В. Дулаан орны агаарын масс С. Дулаан фронт D. Сэрүүн бүсийн агаарын масс Е. Зөвхөн эсрэг циклон зонхилох үед
 2. 2. 6. ЭЗГЗ-н сул-ашиггүй байрлалд оршдоггүй улс А. Сингапур B. Чад C. Бутан D. Балба E. Лаос7. Таны худалдан авах бүтээгдэхүүний үнэ ямар үед хамгийн их байх вэ? А. Илүүдэл нийлүүлэлт В. Нийлүүлэлт хэвийн С. Эрэлт их D. Үнэ тэнцвэртэй Е. Цалин нэмэгдсэн8. Монгол орны Зэсийн гол үйлдвэр байдаг хотыг сонгоно уу? А. Дархан В. Эрдэнэт С. Улаан-Баатар D. Хархорин Е. Улаангом9. Европ тивийн далайд гарцгүй улс А. Болив B. Австри C. Мали D. Афганистан E. Шинэ-Зеланд10. Дараах зурагт Юкатаны хойгийг хэдийн тоогоор тэмдэглэсэн вэ? 5 A. 1 B. 2 2 C. 3 1 D. 4 3 E. 5 4
 3. 3. 11. Хар тогоруу олноор нутагшдаг учраас хамгаалах зорилгоор Улсын тусгай хамгаалалтандавсан нутгийг сонгоно уу? А. Яхь нуур В. Нөмрөг С. Монгол Дагуур D. Хан Хэнтий Е. Ханжаргалант12. …………………….. нь Монголын баруун хэсэг Монгол Алтайн нуруу, Их нууруудын хотгор,Говь нутаг, Хянганы уулаар аялсан байна. А. В.А.Комаров В. С.Н.Потанин С. Н.М.Пржевальский D. Г.Е.Грумм-Грижимайло Е. П.К.Козлов13. Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн хуваарийн хувьд Холбооны улс биш улс А. ХБНГУ B. Унгар C. АНУ D. ОХУ E. Бразил14. Манай орны төрөл бүрийн давсны ордууд нь ............... ба дөрөвдөгчийн хурдаст агуулагдана. А. Цэрдийн хурдас В. Юрийн хурдас С. Неогений хурдас D. Карбоны хурдас Е. Девоны хурдас15. Зөв хариултыг тохируул 1.Далайн хамгийн нам цэг А. Хойд Америк,Өмнөд Америк 2.Ази тивийг Африк тивээс тусгаарладаг хоолой Б.Европ ,Африк 3.Панамын суваг ямар 2 эх газрыг тусгаарладаг вэ? В.Суэцийн суваг 4.Гибралтарийн хоолой ямар 2 тивийг тусгаарладаг вэ? Г. Марианы хотгор A. 1-Г, 2-А, 3-В, 4-Б B. 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В C. 1-Г, 2-В, 3-А, 4-Б D. 1-В, 2-Б, 3-Г, 4-А E. 1-Б, 2-В, 3-А, 4-Г
 4. 4. 16. Доор амьтдаас зөвхөн Ази тивд байдаг амьтдыг сонго. A. Цаа буга B. Цагаан баавгай C. Уутат баавгай D. Оцон шувуу E. Хавтгай17. Дараах уугуул оршин суугчдаас Америк тивд хамаарагдахыг нь сонго A. Абориген B. Бушмен C. Индиан D. Түнгүс E. Уугуул оршин суугчгүй18. Дараах зурагт Бискайн буланг хэдийн тоогоор тэмдэглэсэн вэ? 1 5 A. 3 B. 2 C. 5 3 D. 1 E. 4 2 419. Алтай, Хангай, Хөвсгөл, Хэнтийн уулс хэзээ өнөөгийн дүрс хэлбэрийг олсон бэ? А. Неогений галавт В. Дөрөвдөгчийн галавт С. Пермийн галавт D. Силурын галавт Е. Кембрийн галавт20. Нарнаас гарах энергийн эх сурвалж юу вэ? A. Устөрөгчийн атом гелид шилжих халуун цөмийн урвал B. Устөрөгчийн атом метанд шилжих цөмийн урвал C. Уран, тори зэрэг цацраг идэвхит бодисын задрал D. Хөдөлж байгаа биеийн кинетик энерги E. Хүндийн хүчний энерги
 5. 5. 21. Эх газрын хавтан далайн хавтантай түлхэлцэх хөдөлгөөний улмаас юу үүсэх вэ? A. Төв хэсгээр уул нуруу үүснэ B. Төв хэсгээр тал үүснэ C. Эх газрын эргээр нам дор газар үүснэ D. Далайн гүн ховил , эх газрын эргээр уул нуруу үүснэ E. Далайн уул нуруу үүснэ22. Та улсын зэрэглэлтэй хотод амьдрахаар шийдсэн бол аль хотыг сонгох вэ? А. Алтай В. Мөрөн С. Улаан-Баатар D. Мандалговь Е. Баруун-Урт23. Махны чиглэлийн Фермерийн аж ахуй эрхлэхээр шийдсэн бол аль үйлдэрийг сонгох вэ? А. Хангай В. Говь гурван сайхан С. Ханын хэцийн хүрэн D. Галшар Е. Сэлэнгэ24. Тухайн улсын иргэд эх орноо орхин гарч явж гадаадын харъяат болох үзэгдэл А. Оюуны шүүрэл B. Хүн амын гадаад шилжих хөдөлгөөн C. Хүн амын ердийн өсөлт D. Хүн амзүйн хямрал E. Хүн амын тэсрэлт25. Монгол улсын эдийн засгийн болон худалдааны чөлөөт бүс бүхий бүс нутгийг сонгоно уу? А. Баруун В. Зүүн С. Төв D. Хангай Е. Улаанбаатар26. Дараах зурагт харлуулж тэмдэглэсэн байрзүйн зургийн хуудсын нэрлэлийг сонгоно уу? 103000’ 103030’ 47000’ Б А. L-47-29-Г А В. M-48-39-Г С. N-47-29-Г D. L-48-39-Г В Г Е. M-47-29-Г 46 40’ 0
 6. 6. 27. БНХАУ-тай хиллэдэг аймгийг сонго? A. Увс B. Завхан C. Баянхонгор D. Өвөрхангай E. Хөвсгөл28. Төмрийн хүдэрийн нөөцөөр тэргүүлэх улс орон А. БНХАУ, Энэтхэг B. ОХУ, Бразил C. Канад, АНУ D. Австрали, ӨАБНУ E. Швед, Франц29. Дэлхийн цагаан будааны тариалан, үйлдвэрлэл төвлөрдөг бүс нутаг А. Баруун ба Зүүн, Өмнөд Европ B. Хойд ба Өмнөд Америк C. Африк ба Баруун Өмнөд Ази D. Австрали ба Далайн орнууд E. Зүүн ба Өмнөд, Зүүн Өмнөд Ази30. Чулуулгуудыг гарал үүслээр нь зөв харгалзуул. 1. Тунамал чулуулаг а. Хөөсөн чулуу 2. Магмын чулуулаг б. Элс 3. Хувирмал чулуулаг в. Боржин г. Конгломират д. Талст занар A. 1аб, 2бг, 3д B. 1бв, 2дг, 3а C. 1бг, 2ав, 3д D. 1дг, 2бв, 3а E. 1вг, 2дб, 3а31. Чойбалсан хотыг нүүрсээр хангадаг уурхайг сонгоно уу? А. Багануур В. Адуунчулуун С. Хартарвагатай D. Тавантолгой Е. Могойн гол
 7. 7. 32. Дэлхий дээр дулааны 7 бүслүүр байдаг. Дулааны бүслүүрийн хилийг яаж тогтоодог вэ? A. Мэлхий, матрын зам болон туйлын цагирагаар B. өргөрөгөөр C. Уртрагаар D. Изотермээр E. Ургамал амьтны тархалтаар33. Агаарын даралт ба тунадасны хуваарилалтын хоорондох зүй тогтол хамаарлын зөвхариултыг олно уу? A. Агаарын даралт их бол тунадасны хэмжээ их B. Агаарын даралт бага бол тунадасны хэмжээ бага C. Агаарын даралт их бол тунадасны хэмжээ бага D. Агаарын даралт бага бол тунадасны хэмжээ хэвийн E. Агаарын даралт их бол тунадасны хэмжээ хэвийн34. Бүс нутгийн олон улсын байгууллага А. MERCOSUR B. Дэлхийн банк C. ОУВС D. ОПЕК E. Хамтын Нөхөрлөл35. Хуурай газрын хамгийн хямдхан тээврийн төрөл А. Төмөр зам B. Авто зам C. Далайн D. Дамжуулах хоолой E. Агаарын36. Гадаад худалдааны алдагдал А. Экспорт+импорт B. Экспорт-импорт C. Импорт- экспорт D. Экспорт+зээл E. Импорт+зээл37. Нэг хүнд оногдох автоашины тоогоор дэлхийд тэргүлдэг улс А. Швед B. Австри C. АНУ D. Канад E. Бельги
 8. 8. 38. Өгөгдсөн өнцгийн зургаас β; +δ үсгээр юуг тэмдэглэсэн бэ? A. Үнэн азимут, Голдожуудын ойртолт B. Дирекцийн өнцөг, соронзон хазайлт C. Дирекцийнг өнцөг, Голдожуудын ойртолт D. Үнэн азимут, соронзон хазайлт E. Соронзон хазайлт, Голдожуудын ойртолт39. Зөв хариултыг олж сонгоно уу? 1. Нар баруунаас манддаг гариг а. Буд 2. 1.5 хоног болоход шинэ жил болдог гариг б. Сугар 3. Хамгийн олон дагуултай гариг в. Ангараг 4. Дэлхий , Бархасбадь 2-ын хооронд орших гариг г. Санчир A. 1а, 2б, 3в, 4г B. 1б, 2а, 3г, 4в C. 1г, 2в, 3а, 4б D. 1в, 2г, 3б, 4а E. 1г, 2б, 3а, 4в40. Дэлхийн тэнхлэг орбитын хавтгайд 65° хазгай байсан бол мэлхий, матрын зам хаана үүсэх байсан бэ? A. 23° B. 30° C. 65° D. 45° E. 25°41. Хавиргын хилийн боомт аль аймгийн нутагт орших вэ? A. Ховд B. Дорнод C. Өмнөговь D. Сүхбаатар E. Хөвсгөл
 9. 9. 42. Далайн нөхөх урсгалыг олно уу? A. Хойд Пассатын урсгал B. Өмнөд Пассатын урсгал C. Баруун зүгийн салхины урсгал D. Газар дундын тэнгисийн урсгал E. Канарын урсгал43. Нар жаргах зүг гэсэн утгатай эртний финик үгээр нэрлэсэн тив A. Европ B. Ази C. Америк D. Австрали E. Африк44. Монгол орны нутгийг байгалийн газарзүйн мужлалд хуваасан Төрийн шагналт, академичШ.Цэгмидийн мужлалтаар Орхон голын хөндий нь ямар мужуудыг зааглах вэ? А. Хэнтийн муж ба Хөвсгөлийн мужуудыг В. Хөвсгөлийн муж ба Алтайн уулархаг их мужуудыг С. Хэнтийн муж ба Хангайн мужуудыг D. Хангайн муж ба Хөвсгөлийн мужуудыг Е. Говь-Алтайн муж ба Говийн мужуудыг45. х.ө 460 –ын өргөрөг дээр орших 2 хот 6 цагийн зөрөөтэй бол 2 хотын хооронд хэдэн км зайтай вэ?(460–ын өргөрөг дээр 10-ын нумын урт 77,5км) A. 6268км B. 6368км C. 6975км D. 6886км E. 6500км46. Зураг дээр тэмдэглэсэн цэгүүдээс өргөрөгийн дагуу хамгийн хол ба хамгийн ойр орших хосцэгүүдийг олно уу? 10° 20° 30° 40° A. MN; BK B K B. MN; LC 70° D A C. LC: DA 60° L C D. DA: BK 50° M N 40° E. BK; LC
 10. 10. 2-р хэсэг2.1. х.ө 480 дээр орших Ховд хотын дэлхий тэнхлэгээ эргэхэд үүсэх шугаман хурдыг олно уу? (480–ын өргөрөг дээр 10-ын нумын урт 74,6км) A. 310,8м/с B. 364м/с C. 340,8м/с D. 365м/с E. 350,8м/с2.2. Торлолын талбайг бодож олно уу? (450–ын өргөрөг дээр 10-ын нумын урт 78,8км 460–ын өргөрөг дээр 10-ын нумын урт 77,5км) A. 53000,46км2 4 B. 43061,46км2 6 C. 52670,55км2 4 D. 52094,79км2 5 E. 65200,55км22.3. дэлхийн бөмбөрцгийн өмнөд хагаст орших Б хотод 6-р сарын 22-нд нарны тусгалын өнцөг 26°байсан бол Б хот ямар өргөрөгт оршдог вэ? A. ө.ө 50° 30„ B. ө.ө 40° 30„ C. ө.ө 45° 20„ D. ө.ө60° 30„ E. ө.ө 10° 30„2.4. Уулын харьцангуй өндөр 400м агаарын даралт уулын бэлд 970мб бол температур 16°С оройд ньдаралт температур ямар байх вэ? A. 900мб ба 16.26°С B. 940мб ба 12.5° С C. 890мб ба 14.2°С D. 950мб ба 14.26°С E. 930мб ба 13.6°С
 11. 11. С хувилбар1-р хэсэг2. Австрали тив хамгийн хуурай тив болоход ямар хүчин зүйл голлох нөлөө үзүүлсэн бэ? А. Рельеф B. Ургамалшил C. Байршил D. Уулсын систем E. Далайн урсгал2. Доорхи ястнуудаас Хэнтий аймагт нутагладгийг нь сонгоно уу? А. Буриад В. Захчин С. Дархад D. Казак Е. Халх3. Монгол орны экспортын бүтээгдэхүүнийг сонгоно уу? А. Төмрийн хүдэр В. Шохойн чулуу С. Ноолуур D. Газрын тос Е. Мөнгө4. Дараахь зурагт Монгол орны “Метан, азотот давсархаг рашааны муж”-д багтах Бигэрийн рашааны байрлалыг хэдийн тоогоор тэмдэглэсэн байна вэ? А. 1 3 В. 2 С. 3 1 D. 4 5 2 Е. 5 45. Хүйтэн фронт хэдийд үүсэх вэ? А. Хүйтэн агаарын масс дулаан агаарт шахагдах үед В. Дулаан орны агаарын масс зонхилох үед С. Дулаан агаарын масс хүйтэн агаарт шахагдах үед D. Зөвхөн сэрүүн бүсийн агаарын масс зонхилох үед Е. Зөвхөн эсрэг циклоны үед
 12. 12. 6. ЭЗГЗ-н давуу-ашигтай байрлалд оршдог улс А. Парагвай B. Болив C. Балба D. Египет E. Лаос7. Таны худалдан авах бүтээгдэхүүний үнэ ямар үед хамгийн тогтвортой байх вэ? А. Илүүдэл нийлүүлэлт В. Нийлүүлэлт бага С. Цалин нэмэгдсэн D. Үнэ тэнцвэртэй Е. .Цалин нэмэгдсэн8. Монгол орны эрчим хүчний гол үйлдвэр байдаг хотыг сонгоно уу? А. Дархан В. Эрдэнэт С. Улаан-Баатар D. Хархорин Е. Улаангом9. Африк тивийн далайд гарцгүй улс А. Болив B. Австри C. Мали D. Афганистан E. Шинэ-Зеланд10. Дараах зурагт Принейн хойгийг хэдийн тоогоор тэмдэглэсэн вэ? 5 A. 4 2 B. 2 C. 1 1 D. 3 3 E. 5 4
 13. 13. 11. Бөхөн нутагшдаг учраас хамгаалах зорилгоор Улсын тусгай хамгаалалтанд авсан нутгийгсонгоно уу? А. Говийн Их Дархан цаазат газар В. Ээж хайрхан уул С. Хан Хөхий D. Цагаан шувуут уул Е. Манханы тал12. ................................. нь Соѐны нуруу, Хөвсгөлийн уулсын ургамлыг судлан Монгол орныургамлын гарал үүслийг сонирхон ургамлын газарзүйн мужлалыг үйлдэж, эртний мөстөл, олонжилийн цэвдэг, Хөвсгөл нуурын гарал үүслийн талаар судалгаа хийжээ.А. В.А.Комаров В. С.Н.Потанин С. Н.М.Пржевальский D. Г.Е.Грумм-Грижимайло Е. П.К.Козлов13. Британийн Хамтын (Үндэсний) Нөхөрлөлийн гишүүн бус улс А. Алжир B. Канад C. Пакистан D. Гана E. Малайз14. Адуунчулууны нүүрсний орд газар нь хэдий үед үүссэн вэ?А. Цэрдийн галавт В. Юрийн галавт С. Неогений галавт D. Карбоны галавт Е. Пермийн галавт15. Зөв хариултыг тохируул 1. Дунай А. Африк 2. Миссипи Б. Ази 3. Конго В. Европ 4. Шар мөрөн Г. Хойд Америк A. 1-Г, 2-А, 3-В, 4-Б B. 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В C. 1-В, 2-Г, 3-А, 4-Б D. 1-В, 2-Б, 3-Г, 4-А
 14. 14. E. 1-Б, 2-В, 3-А, 4-Г16. Зөвхөн Антарктид тив байдаг амьтныг сонго. A. цаа буга B. цагаан баавгай C. уутат баавгай D. оцон шувуу E. хавтгай17. Дараах уугуул оршин суугчдаас Африк тивд хамаарагдахыг нь сонго A абориген B. бушмен C. индиан D. түнгүс E. уугуул оршин суугчгүй18. Дараах зурагт Гвинейн буланг хэдийн тоогоор тэмдэглэсэн вэ? 1 5 A. 5 B. 2 C. 3 D. 1 3 E. 4 2 419. Өмнөговь, Архангай, Өвөрхангай, Хөвсгөл, булган, Сүхбаатар аймгийн нутагт хэзээ галт уулоргилж байсан бэ? А. Палеогений галавт В. Дөрөвдөгчийн галавт С. Пермийн галавт D. Силурын галавт Е. Кембрийн галавт
 15. 15. 20. Дэлхий нар хоѐрын хоорондох зай 1 сарын 3-нд 147 сая км, 7-р сарын 4-нд 152 сая км болж холдож ойртдог учрыг тайлбарлана уу A. Бүх гаригууд нарыг тойрох замаар тойрон эргэх ба түүний төвд нар оршдог тул B. Улирал солигддог тул холдож ойртоно. C. Бүх гаригууд нарыг эллипс замаар тойрон эргэх ба түүний нэг конус дээр нар оршдог тул D. дэлхийн тэнхлэг хазгай тул холдож ойртоно E. нарны тэнхлэг хазгай тул холдож ойртоно21. Далайн хавтан, далайн хавтантай түлхэлцэх хөдөлгөөний улмаас ямар үр дагавар гарах вэ? A. Эх газрын эргээр уул нуруу үүснэ B. Тал газар үүснэ C. Далай үүснэ D. Хойг, Булан үүснэ E. Далайн гүн ховил, арлуудын нум үүснэ22. Та улсын зэрэглэлтэй хотод амьдрахаар шийдсэн бол аль хотыг сонгох вэ? А. Алтай В. Мөрөн С. Дархан D. Мандалговь Е. Баруун-Урт23. Сүлжмэлийн үйлдвэрт нарийн ноос бэлтгэх гэрээ хийсэн бол та хонин сүрэгтээ альүйлдэрийг сонгон өсгөх вэ? А. Хангай В. Говь гурван сайхан С. Ханын хэцийн хүрэн D. Галшар Е. Сэлэнгэ24. Эрүүл мэндийн үйлчилгээ сайжирч төрөхийн эндэгдэл, өвчнөөс шалтгаалсан нас баралтбуурч хүн амын өсөлт эрс нэмэгдэх үзэгдэл А. Оюуны шүүрэл B. Хүн амын гадаад шилжих хөдөлгөөн C. Хүн амын ердийн өсөлт D. Хүн амзүйн хямрал E. Хүн амын тэсрэлт
 16. 16. 25. Хамгийн олон ястан амьдардаг бүс нутгийг сонгоно уу? А. Баруун В. Зүүн С. Төв D. Хангай Е. Улаанбаатар26. Дараах зурагт харлуулж тэмдэглэсэн байрзүйн зургийн хуудсын нэрлэлийг сонгоно уу? 103000’ Б 103030’ 47000’ А. L-47-29-Б А В. M-48-39-Б С. N-47-29-Б Г D. L-48-39-Б В Е. M-47-29-Б 46040’27. Өвөрхангай аймагтай хиллэдэггүй аймгийг сонго? A. Ховд B. Баянхонгор C. Өмнөговь D. Архангай E. Дундговь28. Дэлхийн нефтийн нөөцийн үндсэн нөөц төвлөрсөн бүс нутаг А. Баруун Сибирь B. Мексикийн булан C. Персийн булан D. Гвинейн булан E. Сиамын булан29. Дэлхийн хонины ноосны үйлдвэрлэл төвлөрдөг бүс нутаг А. Баруун Европ B. Хойд Америк C. Дорнод Европ D. Австрали E. Төв Ази
 17. 17. 30. Чулуулгийн гарал үүслээр нь зөв харгалзуулсан зөв хариултыг олно уу 1. Тунамал А. Конгломерат А. 1вд, 2аг, 3б 2.Магмын Б. Хээрийн жонш В. 1аг, 2б, 3вд 3. Хувирмал В. Гнейс С. 1б, 2вд, 3аг Г. Нүүрс D. 1бв ,2а, 3гд Д. Антрацит нүүрс Е. 1да, 2в, 3гб31. Улаангом хотыг нүүрсээр хангадаг уурхайг сонгоно уу? А. Багануур В. Адуунчулуун С. Хартарвагатай D. Тавантолгой Е. Могойн гол32. Хамгийн дулаан сарын 0 -ийн изотерм ба хойд өмнөд туйлын хооронд орших бүслүүр A. Хүйтний бүслүүр B. Мөнх хүйтний бүслүүр C. Туйлын бүслүүр D. Халуун бүслүүр E. Сэрүүн бүслүүр33. Халсан агаар дээш хөөрч, хөөрч буй агаарын температур адиабатаар буурсаар шүүдэр цэгтхүрэхэд конденсаци үүсч тунадас орох нөхцөл бүрддэг. Энэ үед ямар төрлийн тунадас үүсэх вэ? A. Конвекцийн тунадас B. Фронтийн тунадас C. Мөндөр D. Орографийн тунадас E. Гадаргын тунадас34. НАФТА-д багтдаггүй улс А.. АНУ B. Канад C. Мексик D. Дани35. Хамгийн хямд усан тээврийн төрөл
 18. 18. А. Нуурын B. Гол мөрний C. Далайн D. Каботаж E. Мөсөн далайн36. Гадаад худалдааны ашиг А. экспорт+импорт B. экспорт-импорт C. импорт- экспорт D. экспорт+зээл E. импорт+зээл37. Нэг хүнд оногдох ЦЭХ-ний үйлдвэрлэлээр дэлхийд тэргүүлэх улс А. Швед B. Норвег C. АНУ D. Канад E. Австрали38. Өгөгдсөн өнцгийн зургаас α ;-γ үсгээр юуг тэмдэглэсэн бэ? A. Соронзон хазайлт, Голдожуудын ойртолт B. Дирекцийн өнцөг, Голдожуудын ойртолт C. Үнэн азимут, соронзон азимут D. Соронзон азимут, Голдожуудын ойртолт E. Дирекцийн өнцөг, соронзон азимут39. Зөв хариултыг сонгоно уу 1. Улирлын ялгаа байхгүй гариг а.Тэнгэрийн ван 2. тэнхлэг нь 82 хазгай гариг в. Сугар 3. наранд хамгийн ойр оршдог гариг г. Буд 4. бархасбадь тэнгэрийн ван 2-ын хооронд оршдог гариг д. Санчир A. 1а, 2б, 3в, 4г
 19. 19. B. 1б, 2а, 3г, 4в C. 1в, 2а, 3г, 4д D. 1б, 2а, 3в, 4г E. 1г, 2в, 3б, 4а40. Дэлхийн тэнхлэг орбитын хавтгайд 68 хазгай байсан бол мэлхийн матрын зам хаана үүсэхбайсан бэ? A. 22 B. 23 C. 30 D. 25 E. 68041. Бичигтийн хилийн боомт аль аймгийн нутагт орших вэ? A. Ховд B. Дорнод C. Өмнөговь D. Сүхбаатар E. Хөвсгөл42. Далайн дулаан урсгалыг олно уу? A. Перугийн урсгал B. Зүүн Австралийн урсгал C. Канарын урсгал D. Бенгалийн урсгал E. Баруун зүгийн салхины урсгал43. “Хүйтэрдэггүй газар орон” гэсэн утгатай эртний латин, ром үгээр нэрлэсэн тив A. Европ B. Ази C. Америк D. Австрали E. Африк44. Монгол орны нутгийг байгалийн газарзүйн мужлалд хуваасан Төрийн шагналт, академичШ.Цэгмидийн мужлалтаар Хутаг нуурын уудам хотгор нь ямар мужуудыг зааглах вэ? А. Хэнтийн муж ба Хөвсгөлийн мужуудыг В. Хөвсгөлийн муж ба Монгол Алтайнмужуудыг С. Хангайн муж ба Хөвсгөлийн мужуудыг
 20. 20. D. Говь-Алтайн муж ба Монгол Алтайн мужуудыг Е. Хангайн муж ба Хэнтийн мужуудыг 045. х.ө 48 –ын өргөрөг дээр орших 2 хот 2 цагийн зөрөөтэй бол 2 хотын хооронд хэдэн км зайтайвэ? (480–ын өргөрөг дээр 10-ын нумын урт 74,6км) A. 2668км B. 2238км C. 3086км D. 3116км E. 2000км F.46. Зураг дээр тэмдэглэсэн цэгүүдээс өргөргийн дагуу хамгийн хол орших 2 цэгийг ол? 15° 30° 45° 60° C O A. СО 40° A K B. ND 30° M E C. ME 20° D. AK N D 10° E. CD2-р хэсэг A. A.2.1. х.ө 600 дээр орших Норвегийн нийслэл Осло хотын дэлхий тэнхлэгээ эргэхэд үүсэх шугаманхурдыг олно уу? (600–ын өргөрөг дээр 10-ын нумын урт 55,8км) A. 432,5м/с B. 342,5м/с C. 232,5м/с D. 282,5м/с E. 575,5м/с2.2. Торлолын талбайг бодож олно уу? (470–ын өргөрөг дээр 10-ын нумын урт 76,1км 480–ын өргөрөг дээр 10-ын нумын урт 74,6км) A. 50228,31км2 B. 51022,31км2 480 C. 52028,31км2 470 D. 49228,31км2 A. 53222,31км22.3. Дэлхийн бөмбөрцгийн өмнөд хагаст орших С хотод 12-р сарын 22-нд үд дундын нарны тусгалынөнцөг 53.5° байсан бол С хот ямар өргөрөгт оршиж байгааг олно уу? A. өө40 ° B. өө10°
 21. 21. C. өө20° D. өө60° E. өө 30°2.4. Уулын харьцангуй өндөр 500м уулын бэлд агаарын даралт 900мб температур нь +18°С байсанбол оройд даралт температур ямар байх вэ? A. 812 мб ба -16°С B. 815мб ба -15°С C. 825мб ба 14°С D. 820мб ба 16°С E. 850мб ба 15°С D хувилбар1-р хэсэг3. Eвроп тив хамгийн чийглэг тив болоход ямар хүчин зүйл голлох нөлөө үзүүлсэн бэ? A. Эргийн хэрчигдэл B. Ургамалшил C. Голын нягтрал D. Уулсын систем E. Далайн урсгал2. Доорхи ястнуудаас Баян-Өлгий аймагт нутагладгийг нь сонгоно уу? А. Буриад В. Захчин С. Дархад D. Казак Е. Халх3. Монгол орны экспортын бүтээгдэхүүн болдог ашигт малтмалыг сонгоно уу? А. Төмрийн хүдэр В. Шохойн чулуу С. Нүүрс D. Газрын тос Е. Мөнгө4. Дараахь зурагт Монгол орны “Азотот халуун рашааны муж”-д багтах Хужиртын рашааныбайрлалыг хэдийн тоогоор тэмдэглэсэн байна вэ? А. 1 5 В. 2 С. 3
 22. 22. 5. Дулаан фронт хэдийд үүсэх вэ? А. Хүйтэн агаарын масс дулаан агаарт шахагдах үед В. Дулаан орны агаарын масс зонхилох үед С. Дулаан агаарын масс хүйтэн агаарт шахагдах үед D. Зөвхөн сэрүүн бүсийн агаарын масс зонхилох үед Е. Зөвхөн эсрэг циклоны үед6. ЭЗГЗ-н сул-ашиггүй байрлалд оршдог улс А. Филиппин B. Мальт C. Балба D. Тайван E. Малайз7. Таны худалдан авах бүтээгдэхүүний үнэ ямар үед хамгийн их байх вэ? А. Эрэлт их В. Нийлүүлэлт хэвийн С. Цалин нэмэгдсэн D. Үнэ тэнцвэртэй Е. Аль нь ч биш8. Монгол орны ноолуурын гол үйлдвэр байдаг хотыг сонгоно уу? А. Дархан В. Эрдэнэт С. Улаан-Баатар D. Хархорин Е. Улаангом9. Америк тивийн далайд гарцгүй улс А. Болив B. Австри C. Мали D. Афганистан E. Шинэ-Зеланд
 23. 23. 10. Дараах зурагт Сомалийн хойгийг хэдийн тоогоор тэмдэглэсэн вэ? 5 A. 3 B. 2 C. 5 1 D. 1 3 E. 4 2 411. Минж нутагшдагучраас хамгаалах зорилгоор Улсын тусгай хамгаалалтанд авсан нутгийг сонгоно уу?А. Булган гол В. Яхь нуур С. Дэвэл арал D. Булган уул Е. Хяргас нуур12. ............................... нь 1913-1914 онд Хэнтийн нурууны геологийн зураг зохиосон байна. А. В.А.Комаров В. С.Н.Потанин С. Н.М.Пржевальский D. Г.Е.Грумм-Грижимайло Е. М.А.Усов13. НАТО-ийн гишүүн улс А. Түрк B. Австрали C. Мали D. Афганистан E. Шинэ-Зеланд14. Өмнөговийн Тавантолгойн нүүрсний орд газар хэдий үед үүссэн бэ? А. Цэрдийн галавт В. Юрийн галавт С. Неогений галавт D. Карбоны галавт
 24. 24. Е. Пермийн галавт15. Зөв хариултыг тохируул 1. Өмнөд Америкийн хамгийн өндөр цэг А. Аконкагуа 2. Африкийн уулс Б. Тибести 3. Азийн нэгэн гол В. Брахмапутра 4. Хойг Г. Юкатан A. 1-Г, 2-А, 3-В, 4-Б B. 1-А, 2-Б, 3-Г, 4-В C. 1-Г, 2-В, 3-А, 4-Б D. 1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г E. 1-Б, 2-В, 3-А, 4-Г16. Зөвхөн Америк тивд байдаг амьтныг сонго A. Хонин бух B. Мазаалай C. Уутат баавгай D. Оцон шувуу E. Хавтгай17. Дараах уугуул оршин суугчдаас Ази тивд хамаарагдахыг нь сонго A. Aбориген B. Бушмен C. Индиан D. Түнгүс E. Уугуул оршин суугчгүй18. Дараах зурагт Карпентарийн буланг хэдийн тоогоор тэмдэглэсэн вэ? 1 5 A. 2 B. 5 C. 3 D. 1 3 E. 4 2 4
 25. 25. 19. Хэдий үед манай нутгийн өмнөд ба зүүн хэсэгт зарим газар доош хотойж жижиг нууруудтогтож удаан оршиж байсан бэ? А. Эрт төрмөлийн эринд В. Дөрөвдөгчийн галавт С. Дунд төрмөлийн эринд D. Силурын галавт Е. Архейн эринд20. Сарны температур өдөртөө +130 С, шөнөдөө -170 С байдаг. Яагаад температурын зөрөө илбайгаа шалтгааныг тайлбарлана уу A. Тэнхлэгээ эргэх хугацаа удаан, усгүй, агаар мандалгүй B. Тэнхлэгээ эргэх хугацаа хурдан, усгүй, агаар мандалгүй C. Усгүй, агаар мандалгүй D. Тэнхлэгээ эргэдэггүй E. Дэлхийг тойрон эргэдэг21. Тектоникийн хавтангууд холдож салах эсвэл зөрөх хөдөлгөөний улмаас юу үүсэх вэ? A. Далай тэнгис, гол нуруу, зөрөг үүснэ B. Уул нуруу C. Тал газар D. Арлуудын нум уул нуруу E. Эх газар уул нуруу22. Та зүүн бүсийн тулгуур төв хотод амьдрахаар шийдсэн бол аль хотыг сонгох вэ? А. Алтай В. Мөрөн С. Өндөрхаан D. Мандалговь Е. Ховд23. Та адуун сүрэгтээ хурдны удамтай болохыг хүсвэл алийг сонгох вэ? А .Хангай В. Говь гурван сайхан
 26. 26. С Ханын хэцийн хүрэн D. Галшар Е .Сэлэнгэ24. Төрсөн хүүхдийн тооноос нас барсан хүний тоог хассан үзүүлэлт А. Оюуны шүүрэл B. хүн амын гадаад шилжих хөдөлгөөн C. хүн амын ердийн өсөлт D. хүнамзүйн хямрал E. Хүн амын тэсрэлт25. Түүхт Их Монгол улсын нийслэл хот байдаг бүсийг сонгоно уу? А. Баруун В. Зүүн С. Төв D. Хангай Е. Улаанбаатар26. Дараах зурагт харлуулж тэмдэглэсэн байрзүйн зургийн хуудсын нэрлэлийг сонгоно уу? 103000’ 103030’ 47000’ А. L-47-29-В А Б В. M-48-39-В С. N-47-29-В D. L-48-39-В В Г Е. M-47-29-В 46040’27. ОХУ, БНХАУ-тай хоѐулантай нь хиллэдэг аймгуудыг сонго? A. Ховд, Увс B. Дорнод, Баян-Өлгий C. Сэлэнгэ, Өмнөговь D. Хэнтий, Сүхбаатар E. Хөвсгөл, Булган28. Дэлхийн шатдаг хийн үндсэн нөөц төвлөрсөн бүс нутаг А. Баруун Сибирь B. Дундад Ази
 27. 27. C. Мексикийн булан D. Гвинейн булан E. Тонкины булан29. Дэлхийн ямааны ноолуурын үйлдвэрлэл төвлөрдөг орнууд А. Энэтхэг, Пакистан B. Иран, БНХАУ C. Энэтхэг, Түрк D. БНХАУ, Түрк E. БНХАУ, Монгол30. Чулуулгийн гарал үүслээр нь зөв харгалзуулсан зөв хариултыг олно уу. 1.Тунамал А. Шавар A. 1вд, 2д, 3аб 2.Магмын Б. Хөөсөн B. 1ба, 2вд, 3г 3. Хувирмал В. Гантиг C. 1б, 2вд, 3аг Г. Хүрмэн чулуу D. 1бв ,2а, 3гд Д. Шохойн E. 1ад, 2бг, 3в31. Даланзадгад хотыг нүүрсээр хангадаг уурхайг сонгоно уу? А. Багануур В. Адуунчулуун С. Хартарвагатай D. Тавантолгой Е. Могойн гол32. Хамгийн дулаан сарын 0°-ын изотермээр зааглагддаг, тундрын хилтэй давхацдагбүслүүрийг олно уу? A. Халуун бүслүүр B. Сэрүүн бүслүүр C. Хүйтэн бүслүүр D. Мөнх хүйтний бүслүүр E. Туйлын бүслүүр33. Харьцангуй чийг ямар замаар өөрчлөгдөх вэ? A. Ууршилтын замаар B. Температур өөрчлөгдөх замаар C. Ууршуулалтын ба температур өөрчлөгдөх замаар D. Агаар хөөрөх замаар E Агаар уруудах замаар34. ТУХН-т багтдаггүй улс А. Эстон B. Белорусь C. Казахстан
 28. 28. D. Киргиз E. Үзбекстан35. Хамгийн их ачаа эргэлттэй далайн боомт хот А. Роттердам B. Сингапур C. Лондон D. Шанхай E. Бомбей36. Гадаад худалдааны тэнцэл А. экспорт+импорт B. экспорт-импорт C. импорт- экспорт D. экспорт=импорт E. импорт+зээл37. Дэлхийн зах зээл дээр шатдаг хийн нөөц төвлөрсөн, хий экспортлогч улсууд А. ОХУ, Иран, Катар B. АНУ, Канад, Мексик C. Ирак, Күвейт, Эмират D. Голланд, Норвег, Их Британи E. Индонези, Малайз, Филиппин38. Өгөгдсөн өнцгийн зургаас β; Т үсгээр ямар өнцгийг тэмдэглэсэн бэ? A. Дирекцийн өнцөг, үнэн азимут B. Соронзон хазайлт, үнэн азимут C. Голдожуудын ойртолт, соронзон азимут D. Соронзон азимут, үнэн азимут E. Дирекцийн өнцөг, соронзон азимут39. Зөв хариултыг сонгоно уу 1. нар баруунаас манддаг гариг а. Ангараг 2. Даймос, Фобос 2 дагуултай гариг б. Санчир 3. Хамгийн хол оршдог гариг в.Тэнгэрийн ван 4. бархасбадь тэнгэрийн ван 2-ын хооронд оршдог гариг г. Дэлхий ван A. 1а, 2б, 3в, 4г B. 1в, 2а, 3г, 4б
 29. 29. C. 1в, 2г, 3а, 4б D. 1б, 2а, 3в, 4г E. 1г, 2в, 3б, 4а40. Дэлхийн тэнхлэг орбитын хавтгайд 600 хазгай байсан бол мэлхийн ба матрын зам хаанаүүсэх байсан бэ? A. 50 B. 66 C. 23 D. 30 E. 9041. Ханхын хилийн боомт аль аймгийн нутагт орших вэ? A. Ховд B. Дорнод C. Өмнөговь D. Сүхбаатар E. Хөвсгөл42. Далайн хүйтэн урсгалыг олно уу. A. Бразилын урсгал B. Антилын урсгал C. Гольфстримын урсгал D. Калифорны урсгал E. Куросиогийн урсгал43. Нэрт судлаач, аялагч хүний нэрээр нэрлэсэн тив A. Европ B. Ази C. Америк D. Австрали E. Африк44. Монгол орны нутгийг байгалийн газарзүйн мужлалд хуваасан Төрийн шагналт, академичШ.Цэгмидийн мужлалтаар Өвөрхангай аймгийн өмнөд хэсэг нь ямар мужид хамаарагдах вэ? А. Дорнод талын мужид В. Хангайн мужид С. Говь-Алтайн мужид D. Их хянганы их мужид
 30. 30. Е. Говийн мужид45. х.ө 500 –ын өргөрөг дээр орших 2 хот 4 цагийн зөрөөтэй бол 2 хотын хооронд хэдэн км зайтайвэ? (500–ын өргөрөг дээр 10-ын нумын урт 71,6км) A. 4456км B. 4398км C. 4295км D. 4296км E. 4346км46. Зураг дээр тэмдэглэсэн цэгүүдээс өргөрөгийн дагуу хамгийн ойр орших хос цэгүүдийг олно уу? 40° 50° 60° 70° N O B. AC 60° D E C. BK 50° D. DF B K 40° E. ND A C 30° F. NO B.2-р хэсэг2.1. х.ө 300 дээр орших Египетийн нийслэл Кайр хотын дэлхий тэнхлэгээ эргэхэд үүсэх шугаманхурдыг олно уу? (30–ын өргөрөг дээр 10-ын нумын урт 96,5км) A. 302м/с B. 502м/с C. 602м/с D. 402м/с E. 202м/с 2.2. Торлолын талбайг бодож олно уу? (480–ын өргөрөг дээр 10- ын нумын урт 74,6км 490 490-ын өргөрөг дээр 10-ын нумын урт 73,2км) 480
 31. 31. A. 49261,74км2 B. 49361,74км2 C. 50061,74км2 D. 51000,64км2 E. 49000,64км22.3. Дэлхийн бөмбөрцгийн хойд хагаст орших В хотод өвлийн туйлын өдөр үд дундын нарнытусгалын өнцөг 18.5° байсан бол В хот ямар өргөрөгт оршихыг бодож олно уу? A. хө 47° B. хө 46° C. хө 48° D. хө 44° E. хө 45°2.4. Уулын харьцангуй өндөр 700м агаарын даралт уулын бэлд 940мб температур нь 19° С байсанбол уулын оройд температур ба даралт ямар байх вэ? A. 825мб ба 15.2° С B. 860мб ба 16°С C. 840мб ба 16.2°С D. 870мб ба 14.8° С E. 865мб ба 11.6°С E хувилбар1-р хэсэг4. Америк тив хамгийн урт үргэлжилсэн тив болоход ямар хүчин зүйл голлох нөлөө үзүүлсэн бэ? A. Голын нягтрал B. Ургамалшил C. Байршил D. Уулсын систем E. Далайн урсгал2. Доорхи ястнуудаас Төв аймагт нутагладгийг нь сонгоно уу? А. Буриад В. Захчин С. Дархад
 32. 32. D. Казак Е. Халх3. Монгол орны экспортын бүтээгдэхүүн болдог ашигт малтмалыг сонгоно уу? А. Төмрийн хүдэр В. Шохойн чулуу С. Алт D. Газрын тос Е. Мөнгө4.Дараахь зурагт Монгол орны “Азотот халуун рашааны муж”-д багтах Ерөөгийн рашааны байрлалыгхэдийн тоогоор тэмдэглэсэн байна вэ? А. 1 В. 2 1 С. 3 D. 4 2 Е. 5 3 4 5 14. Муссон салхины нөлөө илэрдэг Монголын цорын ганц нутаг А. Монгол Дагуур В. Соѐлз уул С. Орвог гашуун D. Яхь нуур Е. Цогт чандмань уул6. Улстөрийн газарзүйн сул бөгөөд давуу байрлалд зэрэг орших улс А. Филиппин B. Мальт C. Монгол D. Тайван E. Малайз7. Таны худалдан авах бүтээгдэхүүний үнэ ямар үед хамгийн бага байх вэ? А.. Эрэлт бага В. Нийлүүлэлт бага С . Цалин нэмэгдсэн D. Үнэ тэнцвэртэй
 33. 33. Е. Аль нь ч биш8. Монгол орны Махны гол үйлдвэр байдаг хотыг сонгоно уу? А. Дархан В. Эрдэнэт С. Улаанбаатар D. Хархорин Е. Улаангом9. Бүх улсууд нь далайд гарцгүй орнууд байдаг бүс нутаг А. Баруун Африк B. Төв Америк C. Төв Ази D. Өмнөд Европ E. Зүүн Ази10. Дараах зурагт Арнемлендийн хойгийг хэдийн тоогоор тэмдэглэсэн вэ? 5 A. 1 B. 5 C. 2 1 D. 3 3 E. 4 4 211. Нэн ховор цаа буганутагшсан ТХГН-ийг сонгоно уу? А. Хөх Сэрхийн нуруу В. Асралт хайрхан С. Улаан тайга D. Ноѐнхангай Е. Отгонтэнгэр12. ............................. нь 1899-1926 онуудад Монгол Алтай, Говь-Алтай, Говь нутаг, Хэнтий нуруузэрэг газраар явж газрын гадарга, хөрс, ургамал, амьтаны аймгийг судлан бас археологийншинжилгээ хийжээ. А. В.А.Комаров В. С.Н.Потанин
 34. 34. С. П.К.Козлов D. Г.Е.Грумм-Грижимайло Е. М.А.Усов13. Бүх улсууд нь далайд гарцгүй орнууд байдаг бүс нутаг А. Баруун Африк B. Төв Америк C. Төв Ази D. Өмнөд Европ E. Зүүн Ази14. Манай орны газрын тос, нефтийн ордууд нь хэдий үеийн хурдасанд агуулагдах вэ? А. Цэрдийн хурдас В. Юрийн хурдас С. Неогений хурдас D. Карбоны хурдас Е. Дөрөвдөгчийн хурдас15. Зөв хариултыг тохируул 1. Австралийн хойг А. Тигр 2. Европийн булан Б. Бискай 3. Азийн нэгэн гол В. Ахаггар 4. Африкийн уулс Г. Арнемленд A. 1-Г, 2-Б, 3-А, 4-В B. 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В C. 1-Г, 2-В, 3-А, 4-Б D. 1-В, 2-Б, 3-Г, 4-А E. 1-Г, 2-В, 3-А, 4-Б16. Зөвхөн Африк тивд байдаг амьтныг сонго A. Хонин бух B. Мазаалай C. Анааш D. Оцон шувуу E. Хавтгай17. Дараах уугуул оршин суугчдаас Антарктид тивд хамаарагдахыг нь сонго A. Абориген B. Бушмен C. Индиан
 35. 35. D. Түнгүс E. Уугуул оршин суугчгүй18. Дараах зурагт Бенгалийн буланг хэдийн тоогоор тэмдэглэсэн вэ? 1 5 A. 1 B. 2 C. 5 D. 3 3 E. 4 2 419. Дорнод талд байгаа өргөн хөндийнүүд, говь нутагт байгаа урт, урт хуурай сайрууд нь хэдийүед гол горхи олнооор үүсэн урсаж, урсгал усны үйл ажиллагаа хүчтэй болж байсны гэрч вэ? А. Эрт төрмөлийн эринд В. Дөрөвдөгчийн галавт С. Дунд төрмөлийн эринд D. Силурын галавт Е. Архейн эринд20. Сар дэлхий рүү зөвхөн нэг талаараа хардаг. Үүний учир шалтгааныг тайлбарлана уу? A. Сар тэнхлэгээ эргэдэггүй тул B. Сар тэнхлэгээ нар зөв эргэдэг тул C. Сар дэлхийг тойрон эргэдэг тул D. Сарны тэнхлэгээ эргэх хугацаа , дэлхийг тойрох хугацаатай тэнцүү учир E. Сарны тэнхлэгээ эргэх хугацаа , нарыг тойрох хугацаатай тэнцүү учир21. Галт уул , газар хөдлөлтийн бүсүүд яагаад давхацдаг вэ? Учрыг тайлбарлана уу? A. Галт уул дэлбэрэхэд газар хөдөлдөг B. Уулархаг нутгаар тархдаг C. Далай тэнгистэй ойр байрлавал D. Тектоник хөдөлгөөнийг үүсгэдэг E. Тектоник хавтангуудын хил заагийг дагасан
 36. 36. 22. Та баруун бүсийн тулгуур төв хотод амьдрахаар шийдсэн бол аль хотыг сонгох вэ? А Алтай В. Мөрөн С. Ховд D. Мандалговь Е. Баруун-Урт23. Та ашиг шим өндөр зүтгэх чадвараар илүү тэмээний шилмэл омогийг сонгоно уу? А. Хангай В. Говь гурван сайхан С. Ханын хэцийн хүрэн D. Галшар Е. Сэлэнгэ24. Төрсөн хүүхдийн тооноос нас барсан хүний тоо их болох үзэгдэл А. Оюуны шүүрэл B. Хүн амын гадаад шилжих хөдөлгөөн C. Хүн амын ердийн өсөлт D. Хүнамзүйн хямрал E. Хүн амын тэсрэлт25. Хүн амын нягтшил хамгийн их бүс нутгийг сонгоно уу? А. Баруун В. Зүүн С. Төв D. Хангай Е. Улаанбаатар26. Дараах зурагт харлуулж тэмдэглэсэн байрзүйн зургийн хуудсын нэрлэлийг сонгоно уу? 103030’ 104000’ 47000’ А. L-47-40-A А Б В. M-48-40-A С. N-47-40-A D. L-48-40-A Е. M-47-40-A В Г 46 40’ 027. ОХУ, БНХАУ-ын алинтай ч хиллэдэггүй аймгийг сонго?
 37. 37. A. Ховд B. Өвөрхангай C. Өмнөговь D. Сүхбаатар E. Хөвсгөл28. Дэлхийн хөнгөн цагааны нөөц төвлөрсөн бүс нутаг А. Карибын тэнгийн сав B. Дундад Ази C. Мексикийн булан D. Гвинейн булан E. Тонкины булан29. Гахайн аж ахуй, гахайны махны үйлдвэрлэлээр тэргүүлдэг улсууд А. Энэтхэг, ХБНГУ B. Япон, БНХАУ C. Энэтхэг, БНХАУ D. БНХАУ, Түрк E. БНХАУ, АНУ30. Чулуулгуудыг гарал үүслээр нь зөв харгалзуул. 1. Тунамал чулуулаг а. Гнейс A. 1бг, 2ав, 3д 2. Магмын чулуулаг б. кварц B. 1вд, 2бг, 3а 3. Хувирмал чулуулаг в. Хайрга C. 1ав, 2бд, 3г г. Хүрмэн чулуу D. 1ба, 2дг, 3в д. Элсэн чулуу E. 1дг, 2аб, 3в31. Мөрөн хотыг нүүрсээр хангадаг уурхайг сонгоно уу? А. Багануур В. Адуунчулуун С. Хартарвагатай D. Тавантолгой Е. Могойн гол32. Жилийн +20 С-ын изотермээр зааглагддаг хуурай газар дээр дал модны, далайд шүрэнарлын тархалттай давхцдаг бүслүүр аль нь вэ? A. Мөнх хүйтний бүслүүр B. Мөнх хүйтний бүслүүр C. Халуун бүслүүр D. Сэрүүн бүслүүр
 38. 38. E. Экватор орчмын бүслүүр33.Харьцангуй чийг ба температурын хоорондох хамаарлын зөв зүй тогтлыг олно уу? A. Температур буурахад харьцангуй чийг ихэснэ B. Температур ихсэхэд харьцангуй чийг ихэснэ C. Температур буурахад харьцангуй чийг буурна D. Температур ихсэхэд харьцангуй чийг хэвийн E Температур буурахад харьцангуй чийг хэвийн34. MERCOSUR бүс нутгийн олон улсын байгууллагад элсээгүй улс А. Бразил B. Аргентин C. Урагвай D. Парагвай E. Суринам35. Хамгийн үнэтэй тээврийн төрөл А. Төмөр зам B. Авто зам C. Усан D. Дамжуулах хоолой E. Агаарын36. Монгол улсын гадаад худалдаанд тэргүүлэх байр суурь эзэлдэг бүс нутаг А. Баруун Европ B. Хойд Америк C. Дорнод Европ D. Зүүн Өмнөд Ази E. Зүүн Ази37. Дэлхийн экспортод 2008 онд тэргүүлсэн 3 улсыг зөв дарааллаар сонго А. АНУ, ХБНГУ, БНХАУ B. АНУ, БНХАУ, ХБНГУ C. ХБНГУ, БНХАУ, АНУ D. БНХАУ, АНУ, ХБНГУ E. БНХАУ, ХБНГУ, АНУ38. Өгөгдсөн өнцгийн зургаас +δ; -γ үсгээр ямар өнцгийг тэмдэглэсэн бэ?
 39. 39. A. Дирекцийн өнцөг, соронзон хазайлт B. Үнэн азимут, соронзон хазайлт C. Голдожуудын ойртолт, соронзон хазайлт D. Голдожуудын ойртолт,соронзон азимут E. Үнэн азимут, соронзон азимут39. Зөв хариултыг тохируулж олно уу? а . Тэнхлэгээ нар зөв эргэдэг гариг 1. Бархасбадь A . 1б, 2г, 3а, 4в б. Хамгийн том гариг 2. Ангараг, Бархасбадь B. 1в, 2а, 3б, 4г в. Дагуулгүй гариг 3. Сугар, Тэнгэрийн ван C. 1г, 2в, 3а, 4б г. Астройдууд ямар 2 гаригийн 4. Буд D. 1а, 2б, 3в, 4г хооронд орших вэ? E. 1б, 2в, 3г, 4а40. Дэлхийн тэнхлэг перпендикуляр шугамд (босоо шугамд) 25° хазгай байсан бол туйлын цагираг хаана үүсэх байсан бэ? A. 25° B. 60° C. 65° D. 66° E 23°41. Булганы хилийн боомт аль аймгийн нутагт орших вэ? A. Ховд B. Дорнод C. Өмнөговь D. Сүхбаатар E. Хөвсгөл42. Далайн дрейф урсгалыг олно уу? A. Пассатын эсрэг урсгал B. Перугийн урсгал C. Баруун зүгийн салхины урсгал D. Зүүн Австралийн урсгал E. Канарын урсгал43. Эртний грекээр “өмнөд газар” гэсэн утгатай тив A. Европ
 40. 40. B. Ази C. Америк D. Австрали E. Африк44. Монгол орны нутгийг байгалийн газарзүйн мужлалд хуваасан Төрийн шагналт, академичШ.Цэгмидийн мужлалтаар Төв аймгийн урд ба баруун хэсэг нь ямар мужид хамаарагдах вэ? А. Дорнод талын мужид В. Хангайн мужид С. Говь-Алтайн мужид D. Хэнтийн мужид Е. Говийн мужид45. х.ө 450 –ын өргөрөг дээр орших 2 хот 4 цагийн зөрөөтэй бол 2 хотын хооронд хэдэн км зайтайвэ? (450–ын өргөрөг дээр 10-ын нумын урт 78,8км) A. 4728км B. 4748км C. 6035км D. 5400км E. 4600км46. Зураг дээр тэмдэглэсэн цэгүүдээс өргөргийн дагуу хамгийн хол ба ойр орших хос цэгүүдийг ол ? 100° 110° 120° 130° C. AB;MD M D D. AB;KO 60° K O E. KO;LC 45° L C F. LC; AB 30° A B G. MD;KO 15°2-р хэсэг
 41. 41. 2.1. х.ө 200 дээр орших Мексикийн нийслэл Мехико хотын дэлхий тэнхлэгээ эргэхэд үүсэх шугаманхурдын олно уу? (200–ын өргөрөг дээр 10-ын нумын урт 104,6км) A. 637,5м/с B. 337,5м/с C. 237,5м/с D. 537,5м/с E. 435,8м/с2.2. Торлолын талбайг бодож олно уу? (490-ын өргөрөг дээр 10-ын нумын урт 73,2км 500–ын өргөрөг дээр 10-ын нумын урт 71,7км) B. 49261,74км2 C. 48295,17км2 D. 47243,74км2 E. 46225,17км2 F. 45289,74км22.3. Дэлхийн бөмбөрцгийн хойт хагаст орших К хотод 3-р сарын 21 нд үд дундын нарны тусгалынөнцөг 60° байсан бол энэ хот аль өргөрөгт орших вэ ? A. хө 10° B. хө 20° C. хө 5° D. 0° E. хө 30°2.4. Уулын харьцангуй өндөр 800м уулын бэлд агаарын даралт 960мб температур +20оС байсан болуулын оройд агаарын даралт температур хэд байх вэ ? A. 850мб ба 13 оС B. 700мб ба 12.5 оС C. 600мб ба 15 оС D. 800мб ба 16 оС E. 880мб ба 15.2 оС

×