Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tsahim test1

398 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tsahim test1

  1. 1. 1г ангийн багш: Ш.Наранчимэгсургууль:анги:нэр: хувилбар 1 хувилбар 2 Дээрх хү снэгтийг асуултын дугуу бө глө ж дуусаад Ctrl + S дараарай
  2. 2. рай
  3. 3. Хувилбар 1 тест1. Илэрхийлийн утгыг олоорой 2+15-10= хариуг доорх нү дэнд англи том A 18 B7 C 14 ү сгээр бө глөө рэй2. Тэгш тоог олоорой A 2, 3, 4 B 2, 4, 6, C 1, 3, 5 асуулт3. Сондгой тоог олооройA. 7, 9, 3, B. 11, 2, 6, C. 4,5,9 14. Дараагийн тоог олоорой 2, 3, 5, 8, … 2 A. 9 B. 11 C. 12 35. Илэрхийллийг бодоорой 5+(8-4)= 4 A. 9 B. 1 C. 4 56. Шилжүү лэрэй 13см = … дм … см 6A. 1дм 0см B. 1дм 3см C. 1дм 4см 77. Аравт гү йцээн нэмсэн зө в задлан нэмснийг олоорой 8 A. 6+7=6+4+7=17 B. 6+7=6+4+3=13 C. 7+6=7+3+3=10 98. тооны зү й тогтлыг олоод мэдэгдэхгү й байгааг олоорой 4, 7, 1010, 13, ? A. 14 B. 13 C. 169. Туяа 4 дэвтэртэй Тулга түү нээс 4 өө р олон дэвтэртэй Тулгахэдэн дэвтэртэй вэ? A. 8 B. 4 C. 610. 7см+9см -5см= хариуг олоорой A. 5см B. 10см C. 11см амжилт хү сье хэрвээ та хариуг бө глө сө н бол Ctrl+S хослолыг дарж хадгална уу!
  4. 4. хариуг доорхнү дэнд англи томү сгээр бө глөө рэй хариултарж хадгална уу!
  5. 5. Хувилбар 21. Манай анги 1 ын ямар бүлэг вэ? A. A B. Д2. Тэмээний төлийг юу гэдэг вэ? A. Тэмээ B. Ботго3. Хүн хэдэн хуруутай вэ? A. 5 B. 104. Хэдэн үндсэн эгшиг байдаг вэ? A. 10 B. 75. Хоёр тоог нэмээд гарсан тоог юу гэдэг вэ? А. Ялгавар В. Нийлбэр6. Урд зүгийн эсрэг зүг аль нь вэ? А. Баруун В. Зүүн7. Үлгэрт гардаг Эрхий Мэргэн хэдэн нарыг А. 7 В. 1харваж чадсан бэ?8. 5ын тооны их хөрш хэд вэ? А. 4 В. 69. 1 хоног хэдэн цаг байдаг вэ? А. 24 В. 1210. нэг жилд хэдэн улирал байдаг вэ? А. 2 В. 311. Арван хоёр жилийн 4т ямар амьтан байдаг А. Үхэр В. Туулайвэ?12. Хос эгшиг аль нь вэ? А. Ээ В. Ы13. ангид 8 хүүхэд байсан чи орж ирвэл хэдэн А. 10 В. 9хүүхэд болох вэ?14. жилд хэдэн сар байдаг вэ? А. 12 В. 2415. гийгүүлэгч үсэг аль нь вэ? А. Я В. У бөглөж дуусаад Ctrl+S ыг дараарай асуулт хариулт 1Хариулт цонхыг бөглөхдөө англи 2 үсгээр зөвхөн нэг нүдэнд нэг 3 4 үсэг бичин бөглөнө үү. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  6. 6. C. В C. Тугал C. 20 C. 13 С. Нэмэгдхүүн С. Хойд С. 6 С. 5 С. 10 С. 4 С. Морь С. Үй С. 8 С. 4 С. Шй
  7. 7. цахим тестын үнэлгээ харах овог Нэр Анги бүлэг үнэлгээ харах хэсэг хувилбар 1 хувилбар 2асуулт оноо хувилбар асуулт оноо хувилбар 1 0 буруу 1 0 буруу 2 0 буруу 2 0 буруу 3 0 буруу 3 0 буруу 4 0 буруу 4 0 буруу 5 0 буруу 5 0 буруу 6 0 буруу 6 0 буруу 7 0 буруу 7 0 буруу 8 0 буруу 8 0 буруу 9 0 буруу 9 0 буруу 10 0 буруу 10 0 буруу 11 0 буруу 12 0 буруу 13 0 буруу 14 0 буруу 15 0 буруу авах оноо 10 авах оноо 15 авсан оноо 0 авсан оноо 0 зөв хариулт 0 зөв хариулт 0 буруу хариулт 10 буруу хариулт 15 хувь 0 хувь 0 үнэлгээ F үнэлгээ F муу байна шүү дахин муу байна шүү дахин хийнэ хийнэ үү! үү!

×