Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NAP2020 izstrādes gaita un sasniegtais progress

864 views

Published on

Pārresoru koordinācijas centra Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Pētera Vilka prezentācija

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

NAP2020 izstrādes gaita un sasniegtais progress

 1. 1. NAP2020 izstrādes gaitaun sasniegtais progress Pēteris Vilks Pārresoru koordinācijas centra Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs Rīgā, 2012.gada 29.maijā
 2. 2. Paveiktie darbi1• 24.04.2012. informācija Ministru kabinetā par Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam izstrādes gaitu• līdz 09.05.2012. PKC darbs pie NAP2020 «melnraksta», pārliekot darba materiālu vienotā tekstā• 10.05.2012. NAP2020 «melnraksta» publiskošana komentāru sniegšanai līdz š.g. 24.maijam 2
 3. 3. Paveiktie darbi2• Tikšanās un diskusijas, kurās PKC pārstāvji piedalījušies: – Saeimas Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"–"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" frakcija; – LU konference «Latvijas inovācijas potenciāls Baltijas valstu pieredzes kontekstā»; – tikšanās ar LDDK; – Saeimas un NVO forums «Stabilitāte. Partnerība. Attīstība»; – projekta «Starptautisks biznesa inkubatoru tīkls» (IBI Net) noslēguma konference; – LZA sēde «Ekonomiski finansiālā situācija ES: problēmas un risinājumi»; – Stratēģiskās attīstības komisijas sēde; – tikšanās ar Latvijas Pensionāru federāciju; – Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Nacionālā attīstības plāna izstrādes un ieviešanas uzraudzības apakškomisijas sēde; – Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijas sēde; – LTRK diskusija "NAP vadmotīvs - ekonomikas izrāviens: vai un kā izrausimies?; – „Ekonomistu apvienības 2010” Pavasara konference. 3
 4. 4. NAP2020 «melnraksts»NAP «melnraksts» ir mēģinājums pāriet no darba grupās sagatavotajiemdarba materiāliem uz vienotu tekstu. Šis materiāls kalpo par pamatuturpmākajām diskusijām gan par dokumenta struktūru, gan indikatorulietojamību, gan uzdevumu konkrētību. 4
 5. 5. NAP2020 priekšlikumi1Saņemti < 600 ierosinājumu no:NVOpašvaldībāmplānošanas reģioniemprivātpersonāmvalsts iestādēm – Ministrijas: SM, ZM, LM, ĀM, VM, AizM, EM, KM, IzM – Valsts kanceleja; SIF 5
 6. 6. NAP2020 priekšlikumi2 6
 7. 7. NAP2020 priekšlikumi3 Piemērs Nr.1 Piemērs Nr.2Nav laika lasīt visu šo plānu (tieši tāpat kā Izteikt mērķi šādā redakcijā:daudziem Latvijā nav laika demokrātijai -vienkārši jāpelna nauda - tas taču ir [195] Stiprināt Latvijaspareizi?), tāpēc vienīgais ieteikums ir attīstības centru starptautiskoatbilstoši Rietumeiropas sociāldemokrātuidejām Latvijā veicināt to, kuri savu iztiku konkurenci, t.sk. Rīgas kāpelna galvenokārt ar savu darbu, Ziemeļeiropas metropoles"empowerment" - lai viņiem ir iespēja - starptautisko lomulaiks un naudas līdzekļi - lai varētu mācīties,lai varētu piedalīties projektos, ka varbūtnenes uzreiz naudu, bet kas ir pamatsinovācijām un jauniem uzņēmumiemnākotnē. Latvijas iedzīvotāji ir gudra tautaun varam ticēt viņu spējām, bet viņiem irjādod laiks un resursi, lai varētu strādāt labiun attīstīties. 7
 8. 8. Izcila uzņēmējdarbības vide Stabili pamati tautas Tautas saimniecības ataudzei attīstību atbalstoši mērķorientēti ieguldījumi infrastruktūrā Prognozējami ienākumi un cienīgs darbs Tautas saimniecības attīstību atbalstošaCilvēku sadarbība un kvalitatīva izglītība piederība Latvijai Augstražīga un Vesels cilvēks eksportspējīga ražošana Kompetenču attīstība Attīstīta pētniecība un inovācija Pakalpojumu pieejamība līdzvērtīgu dzīves un darba apstākļu radīšanai Ekonomiskās aktivitātes veicināšana reģionos – teritoriju potenciāla izmantošana Pārvaldības optimizācija atbilstoši apdzīvojuma struktūrai un teritoriju ekonomiskās attīstības Dabas un kultūras prognozēm kapitāla efektīva apsaimniekošana 8
 9. 9. NAP2020 virsmērķi 9
 10. 10. Kā NAP stratēģisko rādītāju kopums atbalsta virsmērķu sasniegšanu?Ja darbs ir produktīvāks un investīcijas tiekieguldītas augstražīgajā un eksportspējīgajāsektorā... INDIKATORI: IKP uz vienu iedzīvotāju; IKP indekss; Darbaspēkaproduktivitāte; Tekošā konta deficīts... un produktivitātes celšanā tiek radītas iespējasiesaistīties visiem,... INDIKATORI: Reģionālā IKP uz vienu iedzīvotāju dispersija; Nefinanšuinvestīciju apjoms uz iedzīvotāju reģionos; Vidējie ienākumi uz vienumājsaimniecības locekli reģionos... tad labklājības līmenis paaugstinās, veidojasvidusšķira, un tās ataudze tiek nodrošināta. INDIKATORI: S80/S20 summārais ienākumu nevienlīdzībaskoeficients; Summārais dzimstības koeficients 10
 11. 11. NAP2020 izstrādes laika rāmis 11
 12. 12. www.nap.lv @NAP2020Pārresoru koordinācijas centrs Tālrunis: 67082811 12 E-pasts: pkc@pkc.mk.gov.lv

×