NAP2020 - ekonomikas izrāviens

912 views

Published on

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja Mārtiņa Krieviņa prezentācija Saeimas un NVO forumā 2012.gada 14.maijā.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
912
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
101
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

NAP2020 - ekonomikas izrāviens

 1. 1. NAP2020 -ekonomikas izrāviens Mārtiņš Krieviņš Pārresoru koordinācijas centrs Rīgā, 2012. gada 14. maijā
 2. 2. Galvenie pieturas punkti• Paveiktais NAP izstrādē• NAP2020 kopējais ietvars• Prioritāšu akcenti• Turpmākie soļi
 3. 3. Avots: Latvijas avīzePaveiktais NAP2020 izstrādēDarbs pie NAP2020 izstrādes notiek ļoti strauji, ievērojot laika un resursuierobežojumus. Vienlaikus dokumenta izstrādes procesā cenšamiesiekļaut pēc iespējas plašāku ekspertu loku, kas nodrošinātu tā kvalitāti.
 4. 4. Līdz šim paveiktais• 2012.gada janvāris – sagatavota NAP2020 izstrādes metodika• 2012.gada februāris – sagatavots NAP2020 prioritāšu pamatojuma ziņojums – analīze par esošo situāciju (publiski apspriests)• 2012.gada marta vidus – Ministru kabinets konceptuāli atbalsta trīs prioritātes un vadmotīvu – starta šāviens satura risinājumu izstrādei• 2012.gada marta vidus – darbu uzsāk visu trīs prioritāšu satura darba grupas, kuru sastāva veidošanā ievērots līdzsvara princips (50:50)• 2012.gada aprīļa vidus – darba grupās izstrādāts pamatpiedāvājums, taču turpmāka detalizācija «iesprūst»• 2012.gada maija sākums – sagatavots un publiskots NAP2020 melnraksts
 5. 5. Konkrētasvajadzības vs. Laika vēlmju trūkums saraksti Pareizi lozungi Ierobežots vs. pieejamo nozaru līdzekļu lobisti apjomsIlgtermiņa vīzijas un Stratēģiskas vajadzīgo izvēles vs. līdzekļu konkrēti aprēķinu projekti gatavība Avots: Gatis Buravcovs
 6. 6. NAP izstrādes uzraudzība• NAP2020 izstrādes vadības grupa – 31 gan valsts, gan nevalstisko organizāciju pārstāvji• Ministru prezidents un Ministru kabinets• Saeimas NAP izstrādes un ieviešanas apakškomisija, kā arī Saeimas frakcijas• Valsts prezidenta Stratēģiskās attīstības komisija• Citas organizācijas, individuāli eksperti, kā arī masu informācijas līdzekļi
 7. 7. Avots: Latvijas AvīzeNAP2020 kopējais ietvarsAr drosmīgiem lēmumiem esam panākuši stabilitāti, taču nu ir jādomāpar ekonomikas izrāvienu, kas nodrošinātu vienlīdzīgus spēlesnoteikumus un godīgus ienākumus visiem. Būtiskākie atslēgas vārdi šajākontekstā ir produktivitāte un konkurētspēja.
 8. 8. Izaugsmiatbalstošas teritorijas Cilvēkadrošumspēja Tautassaimniecības izaugsme
 9. 9. 9
 10. 10. NAP2020 virsmērķu karte Starptautiski konkurētspējīga, atvērt a un ilgtspējīga ekonomika dzīves līmeņa paaugstināšanai Spēcīga vidusšķira, kas Būtiskākonodrošina tautas ataudzi Līdz 2020. sociālekonomiskās valstī, kur katram ir gadam ikgadējā attīstības atšķirību iespējas gādāt par IKP izaugsme mazināšana starp savu, savu tuvinieku un visma 5% gadā Latvijas reģioniem Latvijas attīstību 10
 11. 11. Avots: Gatis Buravcovs Prioritāte “Cilvēka drošumspēja” Cilvēks ar pietiekamu drošumspēju rūpējas par sevi un citiem, veido savas personīgās attīstības stratēģijas. Lai gan drošumspēja primāri ir indivīda atbildība, valsts un sabiedrība rada apstākļus tās stiprināšanai. Valsts arī rosina iedzīvotājus ar augstu drošumspēju gādāt ne tikai par sevi un tuviniekiem, bet arī par līdzcilvēkiem un valsti. 11Avots: Gatis Buravcovs
 12. 12. Spēcīga vidusšķira, kas nodrošina tautas ataudzi valstī, kur katram ir iespējas gādāt par savu, savu tuvinieku un Latvijas attīstību Prognozējami ienākumi un cienīgs darbs Cilvēku sadarbība un Kompetenču piederība attīstība Latvijai Cilvēka drošumspēja Tautas Vesels ataudze cilvēks 12
 13. 13. PROGNOZĒJAMI IENĀKUMI UN CIENĪGS DARBSSamazināt darbaspēka nodokļus, prioritāri mazturīgajiemNodarbinātības barometrsAttālināta darba veicināšanaJauniešu integrācija darba tirgū 6 mēnešu laikāĀrpusģimenes aprūpē esošo bērnu virzīšana uz ekonomisku patstāvībuRiska grupu piekļuves darba tirgum veicināšanaNabadzībai pakļauto operatīva pieeja sociālajiem pakalpojumiem 13
 14. 14. KOMPETENČU ATTĪSTĪBAInovatīvu mācību darba formu ieviešana un radošuma veicināšanaVērtībizglītības integrēšana visā mācību procesāKvalificētu un radošu vispārējās izglītības pedagogu sagatavošanaSvešvalodu apguve no 1. klasesKlientorientētas un koordinētas interešu izglītības sistēmas izveideIespēju radīšana talantu atklāšanai un izkopšanaiIekļaujošas izglītības nodrošināšana 14
 15. 15. VESELS CILVĒKSProfilakse tabakas, alkohola, narkotiku u.c. Izplatīšanas ierobežošanaiAlkohola ārstniecības programmu pieejamība reģionosIzpratnes veidošana par veselīga uztura nozīmiTautas sporta un aktīvas atpūtas popularizēšanaGarīgās veselības uzlabošanaSpecifisku, Latvijā izplatītu slimību profilaksei 15
 16. 16. TAUTAS ATAUDZEAtbalstošas izmaiņas nodokļu sistēmāKvalitatīva pirmsskolas izglītība no 1,5 gadu vecumaAtbalsts darba, izglītības un ģimenes dzīves apvienošanaiAprūpes formu daudzveidošanaBāreņu, bez apgādības, invalīdu u.c. aprūpe mājās vai ģimeniskā vidēNepilngadīgo likumpārkāpumu samazināšana 16
 17. 17. CILVĒKU SADARBĪBA UN PIEDERĪBA LATVIJAIAtbalstīt sabiedrības aktivitātes, kas veicina sadarbību un iecietībuIedzīvotāju, īpaši bērnu un jauniešu, iesaiste kopienas aktivitātēs Nodrošināt publiskās pārvaldes pakalpojumu augstu kultūru komunikācijā ar un rūpēs par sabiedrībuLatviešu valodas apguve mazākumtautībām, nepilsoņiem, jaunajiemimigrantiem, ārzemju latviešiemKultūras telpas daudzveidīgs piedāvājumsPilsonisko vērtību kopuma veicināšana 17
 18. 18. Avots: Dienas BiznessPrioritāte “Tautas saimniecības izaugsme”Ekonomikas izrāviens nav iedomājams bez tautas saimniecības attīstības un īpašitās struktūras uzlabojumiem, jo pretējā gadījumā pastāv iespēja uzpūst kārtējoburbuli, kas nesīs problēmas, nevis labklājības pieaugumu sabiedrībai un valstij.
 19. 19. TAUTAS SAIMNIECĪBAS IZAUGSMEStarptautiski konkurētspējīga un ilgtspējīga ekonomika Latvijas valsts izaugsmei un tautas dzīves līmeņa paaugstināšanai Atbalsta rīcības Pamata rīcības virzieni virzieni 19
 20. 20. AUGSTRAŽĪGA UN EKSPORTSPĒJĪGA RAŽOŠANA1 • 0% kapitāla nodokļa reinvestētajai peļņai2 • Iekārtām un produktu attīstībai eksportējošajiem un ražojošajiem3 • Infrastruktūras sakārtošana lielajiem investīciju projektiem4 • Vienas pieturas apkalpošanas punkts lielajiem investīciju projektiem5 • Valsts attīstības finanšu institūcijas izveide6 • Ekonomiskās pārstāvniecības, vēstniecības lielajos tirgos7 • Apmācības uzņēmējdarbības veicināšanai un attīstībai8 • Apmācības par kotēšanos biržā
 21. 21. IZCILA UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE1 • MVU tests2 • Pārliekas regulācijas novēršana3 • Nodokļu sloga pārnešana no darbaspēka uz patēriņu4 • Radikāla rīcība ēnu ekonomikas apkarošanā5 • Tiesu sistēmas efektivitātes celšana6 • Uzņēmējdarbības aktīvu maksimāli ātra atgriešanās ekonomikā7 • Korupcijas novēršana un apkarošana8 • Patentēšanas sistēmas sakārtošana
 22. 22. ATTĪSTĪTA PĒTNIECĪBA UN INOVĀCIJA1 • Zinātnes kvantitatīva un kvalitatīva atjaunotne2 • Infrastruktūras attīstīšana un zinātniskā sadarbība3 • Ārvalstu mācībspēku un Latvijas pētnieku piesaiste4 • Inovāciju pašatjaunojošā fonda izveide5 • Līdzekļi privātajam sektoram pētījumu veikšanai ražošanā6 • Nodokļu atvieglojumi privātā sektora ieguldījumu sekmēšanai7 • Atbalsts inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrādei
 23. 23. TAUTAS SAIMNIECĪBAS IZAUGSMI ATBALSTOŠA KVALITATĪVA IZGLĪTĪBA • Profesionālās izglītības sistēma augstražīgai ražošanai1 • Augstākā izglītība, orientējoties uz eksaktajām, dabas un inženierzinātnēm2 • Mūžizglītība atbilstoši reālajām darba tirgus prasībām3 • Atbalsts jauniešiem pirmās darba pieredzes iegūšanai / uzņēmējdarbības uzsākšanai4 • Piemaksas uzņēmējiem par ilgstošo bezdarbnieku nodarbināšanu5 • Talantu attīstīšanas programmas izveide6
 24. 24. TAUTAS SAIMNIECĪBU ATTĪSTĪBU ATBALSTOŠIMĒRĶORIENTĒTI IEGULDĪJUMI INFRASTRUKTŪRĀ • 9+21 ceļu tīkla sakārtošana, ņemot vērā tranzīta kravu 1 apjomus • Ostu pārvaldība eksporta sekmēšanai un ienākumu 2 paaugstināšanai • Energoefektivitātes celšana 3 • Atjaunojamo resursu izmantošana enerģijas izkliedētā 4 ražošanā
 25. 25. Prioritāte “Izaugsmi atbalstošas teritorijas” Latvijas reģionos joprojām atrodas liels neizmantotais attīstības potenciāls. Tam pamatā ir cilvēki – viņu prasmes un uzņēmējspējas, kas apvienotas ar pieejamajiem resursiem. Tieši šī potenciāla prasmīgā izmantošanā arī slēpjas iespēja panākt ekonomisko izrāvienu gan mājsaimniecībās, gan katrā pašvaldībā, gan valstī kopumā.Avots: IR
 26. 26. Būtiskāko sociālekonomiskās attīstības atšķirību mazināšana starp Latvijas reģioniem Pakalpojumu pieejamība Ekonomiskās aktivitātes līdzvērtīgu dzīves un darba veicināšana reģionos apstākļu radīšanai Izaugsmi atbalstošas teritorijas Pārvaldības optimizācija atbilstoši apdzīvojuma Dabas un kultūras kapitālastruktūrai un ekonomiskajai efektīva apsaimniekošana attīstībai
 27. 27. EKONOMISKĀS AKTIVITĀTES VEICINĀŠANA REĢIONOS – TERITORIJU POTENCIĀLA IZMANTOŠANATālākapstrādes ķēžu veidošana, klasteru un kooperācijas iedzīvināšanaPiedāvājumu paketēšana investīciju piesaistei industriālajās teritorijāsIIN pārskatīšana, motivējot pašvaldības piesaistīt industriālās investīcijasLikumdošanas izmaiņas uzņēmumu pieejai preču izplatīšanas tīkliemPaplašināta pierobežas uzņēmumu sadarbība ar partneriem kaimiņvalstīs 27
 28. 28. PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA LĪDZVĒRTĪGU DZĪVES UN DARBA APSTĀKĻU NODROŠINĀŠANAIAutoceļu sakārtošana līdz vismaz apmierinošam stāvoklim, to uzturēšanaSabiedriskā transporta organizēšana (pagasti ar 9+21 vismaz 2x dienā)Ātra datu pārraides tīkla pieejamība visā teritorijāDigitālā satura un e-pakalpojumu attīstībaNoteikt un ieviest publisko pakalpojumu grozu atbilstoši apdzīvojuma līmenimNozīmīgāko transporta koridoru infrastruktūras attīstība
 29. 29. DABAS UN KULTŪRAS KAPITĀLA EFEKTĪVA APSAIMNIEKOŠANAMērķorientētu tūrisma produktu veidošanaKlimata pārmaiņu ietekmes radīto vides risku samazināšanaIzcilu kultūras vērtību saglabāšana kā identitātes un konkurētspējas virzītājuDabas kapitāla ekonomiski produktīva un ilgtspējīga izmantošanaVietējo preču un pakalpojumu palielināšana publiskajos iepirkumosNĪN diversifikācija zemes resursu produktīvākai izmantošanai
 30. 30. PĀRVALDĪBAS OPTIMIZĀCIJA ATBILSTOŠI APDZĪVOJUMA STRUKTŪRAI UN TERITORIJU EKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS PROGNOZĒM Administratīvā procesa pārskatīšana, procedūru vienkāršošana Vienas pieturas aģentūras principu ieviešana publiskajiem pakalpojumiem Neefektīvi izmantoto aktīvu identificēšana un kapitalizācija Ekonomiski efektīvāku administratīvo vienību veidošana Pašvaldībām tiesības nodot savu mantu lietošanā investoriem Ierobežot politiski motivētu lēmumu iespēju privāto investīciju gadījumos
 31. 31. Turpmākie soļiPatlaban ir tapis vien NAP2020 melnraksts. Tieši patlaban ir īstais laiksiesaistīties tā veidošanā, lai tā pirmā redakcija, kam jātop līdz jūnijavidum, būtu pēc iespējas kvalitatīvāka. Ikvienam viedoklim unpriekšlikumam ir nozīme! 31
 32. 32. ĪSTAIS LAIKS IESAISTĪTIES! Atruna Mēs vēlamies NAP2020 redzēt Naudas nepietiks visam, tādēļ mērķtiecīgu, koncentrētu un jāvienojas par svarīgākajiem konstruktīvu risinājumiem mērķu sasniegšanai Aicinājums Kā padarīt NAP2020 vēl Pastāsti par radošākiem, efektīvākiemfokusētāku, atsakoties no atsevišķām un lētākiem veidiem, kā sasniegt aktivitātēm vai uzlabojot tās NAP2020 izvirzītos mērķus Ieteikumi Jaunus rīcības virzienus vai Nepieciešams koncentrēties uz tāmuzdevumus piedāvāt, vien iesakot ar aktivitātēm, kas primāri nodrošinās tiem aizvietot kādus no esošajiem ekonomikas izrāvienu 32
 33. 33. NAP2020 izstrādes laika rāmis • Priekšlikumi un komentāri par NAP 2020 melnrakstu no valsts un24. maijs nevalstiskajām organizācijām 19. jūnijs • Ministru kabineta sēde par NAP2020 pirmo redakciju Jūlijs / • Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējumsaugusts • Ārējo ekspertu novērtējums (peer review) un sabiedriskā apspriešanaSeptembris • Ministru kabinets izskata un apstiprina NAP2020Līdz gada beigām • Saeima izskata un apstiprina NAP2020
 34. 34. Aicinām piedalīties:http://nap.lv/kā-es-varu-palīdzēt PALDIES!

×