Nacionālais attīstības plāns
2014. – 2020. gadam
NAP2020 ir hierarhiski augstākais vidēja termiņa plānošanas
dokuments Latvijā
NAP2020 izvirza būtiskākos vidēja termiņa mē...
Politikas plānošanas hierarhija
3
Nacionālā reformu
programma
stratēģijas «ES
2020» ieviešanai
Lēmumu pieņemšanas process
Trīs sabiedriskās apspriešanas:
* 459 priekšlikumi par NAP2020 prioritāšu pamatojuma ziņojumu
*...
Metodoloģija
Vispārējais princips – uzdevumu kopumam jābūt samērojamam ar valstij
pieejamajiem finanšu resursiem, tas nedr...
Stratēģiskie indikatori
Stratēģiskais mērķis
Tāds ekonomikas izrāviens, kas
nodrošina visu Latvijas iedzīvotāju
labklājība...
Stratēģiskā daļa
7
NAP2020 ietver:
• 3 prioritātes, 12 rīcības
virzienus, 98 uzdevumus
un rezultatīvos rādītājus
• Indikat...
Tautas saimniecības izaugsme
8
PRIORITĀTES MĒRĶIS:
• Ilgtspējīga Latvijas ekonomikas izaugsme ar pieaugošu valsts
konkurēt...
Cilvēka drošumspēja
9
PRIORITĀTES MĒRĶIS:
• Radīt spēcīgu vidusšķiru un nodrošināt tautas ataudzi Latvijā –
valstī, kur ik...
Izaugsmi atbalstošas teritorijas
10
PRIORITĀTES MĒRĶI:
• Radīt līdzvērtīgākas darba iespējas un dzīves apstākļus visiem
ie...
Finanšu avoti
11
NAP2020Valsts (vidēja
termiņa) budžets
Pašvaldību
budžets
(līdzfinansējums)
Privātās
investīcijas
(līdzfi...
NAP2020 →
ES budžeta resursi
12
Partnerības līgums un darbības programma ir balstīti uz
NAP2020
Lauksaimniecības un zivsai...
NAP2020 →
Latvijas budžeta veidošana
13
Budžeta
apstiprināšana
Saeimā
Rudens
Sarunas ar
sociālajiem un
sadarbības
partneri...
NAP2020 →
vidēja termiņa izvērtējums
14
NAP2020 vidēja
termiņa izvērtējums
(2017. gada II puse)
noteiks nepieciešamās
izma...
Pārresoru koordinācijas centrs
15
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nacionālā attīstības plāna īstenošana

560 views

Published on

Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam vieta attīstības plānošanas sistēmā valstī, mijiedarbība ar citiem plānošanas dokumentiem, tā īstenošanas un uzraudzības kārtība, mērķi un attīstības virzieni.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
560
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nacionālā attīstības plāna īstenošana

 1. 1. Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020. gadam
 2. 2. NAP2020 ir hierarhiski augstākais vidēja termiņa plānošanas dokuments Latvijā NAP2020 izvirza būtiskākos vidēja termiņa mērķus, prioritātes un makrolīmeņa rezultatīvos rādītājus, kā arī darbības virzienus un atbildīgās institūcijas 2
 3. 3. Politikas plānošanas hierarhija 3 Nacionālā reformu programma stratēģijas «ES 2020» ieviešanai
 4. 4. Lēmumu pieņemšanas process Trīs sabiedriskās apspriešanas: * 459 priekšlikumi par NAP2020 prioritāšu pamatojuma ziņojumu * >600 priekšlikumi par NAP2020 melnrakstu * >3000 priekšlikumi par NAP2020 projektu 6 reģionālās konferences Ikdienas tikšanās ar iesaistītajām un ieinteresētajām pusēm, informācija plašsaziņas līdzekļiem Sabiedriskās apspriešanas Tikšanās ar iesaistītajām un ieinteresē- tajām pusēm Vadības grupa (puse pārstāvju no valsts pārvaldes institūcijām, puse – sociālie un sadarbības partneri) kā padomdevējs un konsultants procesa laikā Darba grupu ieguldījums prioritāšu izvēršanā, nosakot stratēģiskos mērķus un nepieciešamo rīcību Vadības grupa Trīs darba grupas Regulāri ziņojumi Ministru kabineta sēžu laikā Regulāri neformālie semināri ministriem un koalīcijas partneriem Ministru Kabineta sēdes Saeimas procedūra 4
 5. 5. Metodoloģija Vispārējais princips – uzdevumu kopumam jābūt samērojamam ar valstij pieejamajiem finanšu resursiem, tas nedrīkst apdraudēt valsts fiskālo stabilitāti Kritēriji uzdevumu atbilstības izvērtēšanai: 5 atbilst Latvija 2030 un Eiropa 2020 konkrēti un precīzi, sniedz risinājumu izmaksu un ieguvumu bilance ir pozitīva, izmaksas ir samērīgas uzlabo kvalitāti, pieejamības vai samazina izmaksas papildu ieguvumi valsts attīstībai nerada draudus videi, ir ilgtspējīgi stratēģiski nozīmīgi Latvijas starptautiskās konkurētspējas pieaugums uzņēmumu starptautiskās konkurētspējas pieaugums uzlabo nodarbinātību, samazina bezdarbu izmanto kultūras, dabas, infrastruktūras un cilvēkresursus mazina sociālekonomiskās atšķirības mazina ienākumu nevienlīdzību mazina depopulāciju un novecošanos
 6. 6. Stratēģiskie indikatori Stratēģiskais mērķis Tāds ekonomikas izrāviens, kas nodrošina visu Latvijas iedzīvotāju labklājības pieaugumu un valsts ilgtspējīgu attīstību līdz 2020. gadam, panākot vidējo IKP izaugsmi vidēji 5% apmērā 6 EKONOMIKAS IZRĀVIENS IKP uz iedzīvotāju (EUR pēc pirktspējas paritātes) Summārais ienākumu nevienlīdzības koeficients % (S20/S80) Iedzīvotāju dabiskais pieaugums Virsmērķa sasniegšanas stratēģiskie rādītāji
 7. 7. Stratēģiskā daļa 7 NAP2020 ietver: • 3 prioritātes, 12 rīcības virzienus, 98 uzdevumus un rezultatīvos rādītājus • Indikatīvo finansējuma apjomu katram no 12 rīcības virzieniem • Atbildīgās un līdzatbildīgās institūcijas, sociālos un sadarbības partnerus katram no 98 uzdevumiem • Indikatīvos finansējuma avotus katram no 98 uzdevumiem
 8. 8. Tautas saimniecības izaugsme 8 PRIORITĀTES MĒRĶIS: • Ilgtspējīga Latvijas ekonomikas izaugsme ar pieaugošu valsts konkurētspēju starptautiskajos tirgos MĒRĶA SASNIEGŠANAS RĀDĪTĀJI: Apstrādes rūpniecības daļa % IKP Preču un pakalpojumu eksports % no IKP Produktivitāte apstrādes rūpniecībā Ieguldījumu pētniecībā un attīstībā % no iekšzemes kopproduktā Dabas resursu izmantošanas produktivitāte
 9. 9. Cilvēka drošumspēja 9 PRIORITĀTES MĒRĶIS: • Radīt spēcīgu vidusšķiru un nodrošināt tautas ataudzi Latvijā – valstī, kur ikkatram cilvēkam ir iespējas gādāt par savu, savu tuvinieku un Latvijas attīstību MĒRĶA SASNIEGŠANAS RĀDĪTĀJI: Iedzīvotāju skaits Latvijā Iedzīvotāju ienākumu nevienlīdzība Atpūtai un kultūrai izlietotā mājsaimniecību patēriņa daļa Iedzīvotāju apmierinātības ar dzīvi indekss
 10. 10. Izaugsmi atbalstošas teritorijas 10 PRIORITĀTES MĒRĶI: • Radīt līdzvērtīgākas darba iespējas un dzīves apstākļus visiem iedzīvotājiem, izmantojot teritoriju attīstības potenciālus un unikālos resursus • Stiprināt Latvijas reģionu starptautisko konkurētspēju, palielinot Rīgas kā Ziemeļeiropas metropoles un citu valsts lielāko pilsētu starptautisko lomu MĒRĶA SASNIEGŠANAS RĀDĪTĀJI: Teritorijas attīstības indekss plānošanas reģionos Iekšzemes kopprodukta uz vienu iedzīvotāju reģionālā dispersija Rīgas plānošanas reģiona iedzīvotāju īpatsvars valstī
 11. 11. Finanšu avoti 11 NAP2020Valsts (vidēja termiņa) budžets Pašvaldību budžets (līdzfinansējums) Privātās investīcijas (līdzfinansējums) ES Kohēzijas, lauksaimniecības un zivsaimniecības politikas fondi ES budžeta instrumenti Cita ārvalstu finanšu palīdzība Veikto investīciju uzskaite
 12. 12. NAP2020 → ES budžeta resursi 12 Partnerības līgums un darbības programma ir balstīti uz NAP2020 Lauksaimniecības un zivsaimniecības politiku fondu programmēšanā tiek ievēroti NAP2020 uzstādījumi Latvijas nostāja par ES budžeta instrumentiem tika saskaņota ar NAP2020 Nozaru politikas plānošanas dokumentos jāpamato veicamās darbības par NAP2020 paredzētajām investīcijām un to ietekme uz NAP2020 izvirzīto mērķu sasniegšanu Atsevišķas aktivitātes tiks uzsāktas no 2014. gada janvāra, lai nodrošinātu darbību nepārtrauktību
 13. 13. NAP2020 → Latvijas budžeta veidošana 13 Budžeta apstiprināšana Saeimā Rudens Sarunas ar sociālajiem un sadarbības partneriem Lēmumu pieņemšana Ministru kabinetā Augusts Pārresoru koordinācijas centrs un Finanšu ministrija izvērtē visas jaunās politikas iniciatīvas atbilstoši NAP2020 un nacionālajām prioritātēm Jūlijs Finanšu ministrija publisko makroekono- miskās prognozes un pieejamo fiskālo telpu jaunām politikas iniciatīvām, ievērojot fiskālo disciplīnu Jūnija beigas Nozaru ministrijas identificē jaunās sektorālās un horizontālās politikas iniciatīvas, tās savstarpēji prioritizējot, un sniedzot finanšu aprēķinus trim gadiem Jūnijs Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020. gadam Vidēja termiņa budžeta plānošana Ikgadējā budžeta procedūra Fiskālās politikas prioritātes: • Fiskālās disciplīnas nodrošināšana • Uz ekonomikas izaugsmi, reģionālās un sociālās nevienlīdzības mazināšanu vērsta nodokļu politika • Fiskālās līdzsvarotības principa nodrošināšana Valsts budžeta izdevumu prioritātes: • Valsts demogrāfiskās politikas īstenošana, kas vērsta uz cilvēka drošumspējas stiprināšanu un tautas ataudzes stabilo pamatu veidošanu • Uzņemto starptautisko saistību izpilde • Nacionālā mēroga pasākumu nodrošināšana, sabiedrības integrācija un kultūras identitātes ilgtspējas nodrošināšana Tāds ekonomikas izrāviens, kas nodrošina visu Latvijas iedzīvotāju labklājības pieaugumu un valsts ilgtspējīgu attīstību līdz 2020. gadam, panākot vidējo IKP izaugsmi vidēji 5% apmērā
 14. 14. NAP2020 → vidēja termiņa izvērtējums 14 NAP2020 vidēja termiņa izvērtējums (2017. gada II puse) noteiks nepieciešamās izmaiņas, lai nodrošinātu uz rezultātiem balstītu budžeta veidošanu Nozaru un reģionālo / vietējo pašvaldību plānošanas dokumentu vidēja termiņa izvērtējumi Eiropas Komisijas 2017. gadā plānotais ziņojums un ieteikumi par ES fondu ieguldījumiem Latvijā Nacionālā iekšējā audita politika un izdevumu efektivitātes izvērtējums iepretim sasniedzamajiem rezultātiem Ikgadējais Eiropas Semestra process un ieteikumi Latvijai Eiropa 2020 stratēģijas ieviešanai
 15. 15. Pārresoru koordinācijas centrs 15

×