NAP2020 melraksts - vadības grupas 5.sēde

715 views

Published on

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja Mārtiņa Krieviņa prezentācija NAP2020 vadības grupas 5.sēdē 2012.gada 17.maijā. Papildu informācija: http://www.nap.lv/nap2020-vadības-grupa

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

NAP2020 melraksts - vadības grupas 5.sēde

 1. 1. NAP2020 vadības grupas 5.sēde Mārtiņš Krieviņš Pārresoru koordinācijas centrs Rīgā, 2012. gada 17. maijā
 2. 2. NAP Vadības grupas sēdes Nr.5 darba kārtība• Sēdes ilgums: 14:30 – 16:00 (90 minūtes)• Sēdes darba kārtība: – Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam «melnraksta» prezentācija (max 15 minūtes) – Diskusija par Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam «melnrakstu» (max 65 minūtes) – Dažādi (max 10 minūtes) 2
 3. 3. NAP2020 «melnraksts»NAP «melnraksts» ir mēģinājums pāriet no darba grupās sagatavotajiemdarba materiāliem uz vienotu tekstu. Šis materiāls kalpo par pamatuturpmākajām diskusijām gan par dokumenta struktūru, gan indikatorulietojamību, gan uzdevumu konkrētību. 3
 4. 4. Paveiktais kopš iepriekšējās Vadības grupas1• Līdz 2012.gada aprīļa vidum – darba grupās izstrādāts ideju pamatpiedāvājums, taču turpmāka detalizācija «iesprūst»• 19.04.2012. ministru seminārs par NAP2020 izstrādi• 24.04.2012. informācija Ministru kabinetā par Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam izstrādes gaitu• līdz 09.05.2012. PKC darbs pie NAP2020 «melnraksta», pārliekot darba materiālu vienotā tekstā• 10.05.2012. NAP2020 «melnraksta» publiskošana komentāru sniegšanai līdz š.g. 24.maijam 4
 5. 5. Paveiktais kopš iepriekšējās Vadības grupas2• Tikšanās un diskusijas, kurā PKC pārstāvji piedalījušies: – RTU diskusija par enerģētikas un vides sektoru prioritātēm ; – Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības pašvaldību vadītāju sapulce Salacgrīvā; – Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības padome; – Kurzemes plānošanas reģiona padome; – Novadu pašvaldību apvienības Novadu dienas sanāksme Ogrē; – Saeimas Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"–"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" frakcija; – LU konference «Latvijas inovācijas potenciāls Baltijas valstu pieredzes kontekstā»; – tikšanās ar LDDK; – Saeimas un NVO forums «Stabilitāte. Partnerība. Attīstība»; – projekta «Starptautisks biznesa inkubatoru tīkls» (IBI Net) noslēguma konference; – LZA sēde «Ekonomiski finansiālā situācija ES: problēmas un risinājumi». 5
 6. 6. Konkrētasvajadzības vs. Laika vēlmju trūkums saraksti Pareizi lozungi Ierobežots vs. pieejamo nozaru līdzekļu lobisti apjomsIlgtermiņa vīzijas un Stratēģiskas vajadzīgo izvēles vs. līdzekļu konkrēti aprēķinu projekti gatavība Avots: Gatis Buravcovs
 7. 7. Izcila uzņēmējdarbības vide Stabili pamati tautas Tautas saimniecības ataudzei attīstību atbalstoši mērķorientēti ieguldījumi Prognozējami ienākumi infrastruktūrā un cienīgs darbs Tautas saimniecības attīstību atbalstošaCilvēku sadarbība un kvalitatīva izglītība piederība Latvijai Augstražīga un Vesels cilvēks eksportspējīga ražošana Kompetenču Attīstīta pētniecība un attīstība inovācija Pakalpojumu pieejamība līdzvērtīgu dzīves un darba Ekonomiskās apstākļu radīšanai aktivitātes veicināšana reģionos – teritoriju potenciāla izmantošana Pārvaldības optimizācija atbilstoši apdzīvojuma struktūrai un teritoriju Dabas un kultūras ekonomiskās attīstības kapitāla efektīva prognozēm apsaimniekošana 7
 8. 8. NAP2020 virsmērķi 8
 9. 9. Kā NAP stratēģisko rādītāju kopums atbalsta virsmērķu sasniegšanu?Ja darbs ir produktīvāks un investīcijas tiekieguldītas augstražīgajā un eksportspējīgajāsektorā... INDIKATORI: IKP uz vienu iedzīvotāju; IKP indekss; Darbaspēkaproduktivitāte; Tekošā konta deficīts... un produktivitātes celšanā tiek radītas iespējasiesaistīties visiem,... INDIKATORI: Reģionālā IKP uz vienu iedzīvotāju dispersija; Nefinanšuinvestīciju apjoms uz iedzīvotāju reģionos; Vidējie ienākumi uz vienumājsaimniecības locekli reģionos... tad labklājības līmenis paaugstinās, veidojasvidusšķira, un tās ataudze tiek nodrošināta. INDIKATORI: S80/S20 summārais ienākumu nevienlīdzībaskoeficients; Summārais dzimstības koeficients 9
 10. 10. NAP2020 izstrādes laika rāmis 10
 11. 11. Ko izdarīt labāk?• NAP2020 jākļūst vēl daudz saprotamākam, fokusētākam un konkrētākam, tādēļ gribam dzirdēt strukturētus viedokļus par: – kopējo dokumenta struktūru (apjomu); – lietotajiem indikatoriem (to skaitu); – liekajiem (maznozīmīgajiem) darbības virzieniem un uzdevumiem; – konkrētības līmeni, kas panākams līdz pirmajai redakcijai, ievērojot nepieciešamību NAP2020 sasaistīt ar finansējumu.• Vārds Jums! 11
 12. 12. Turpmākie soļiPatlaban ir tapis vien NAP2020 melnraksts. Tieši patlaban ir īstais laiksiesaistīties tā veidošanā, lai tā pirmā redakcija, kam jātop līdz jūnijavidum, būtu pēc iespējas kvalitatīvāka. Ikvienam viedoklim unpriekšlikumam ir nozīme! 12
 13. 13. NAP Vadības grupas sēdes Nr.6 darba kārtība• Sēdes datums: 2012.gada 14.jūnijs• Sēdes ilgums: 14:30 – 16:00 (90 minūtes)• Sēdes darba kārtība: – Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam pirmās redakcijas prezentācija (max 30 minūtes) – Diskusija par Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam pirmo redakciju (max 60 minūtes) 13
 14. 14. Veiksmes darbos! Ar cieņu, Pārresoru koordinācijas centrs pkc@pkc.mk.gov.lv 14
 15. 15. Spēcīga vidusšķira, kas nodrošina tautas ataudzi valstī, kur katram ir iespējas gādāt par savu, savu tuvinieku un Latvijas attīstību 15
 16. 16. PROGNOZĒJAMI IENĀKUMI UN CIENĪGS DARBS 16
 17. 17. KOMPETENČU ATTĪSTĪBA 17
 18. 18. VESELS CILVĒKS 18
 19. 19. TAUTAS ATAUDZE 19
 20. 20. CILVĒKU SADARBĪBA UN PIEDERĪBA LATVIJAI 20
 21. 21. TAUTAS SAIMNIECĪBAS IZAUGSMEStarptautiski konkurētspējīga un ilgtspējīga ekonomika Latvijas valsts izaugsmei un tautas dzīves līmeņa paaugstināšanai 21
 22. 22. AUGSTRAŽĪGA UN EKSPORTSPĒJĪGA RAŽOŠANA
 23. 23. IZCILA UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE
 24. 24. ATTĪSTĪTA PĒTNIECĪBA UN INOVĀCIJA
 25. 25. TAUTAS SAIMNIECĪBAS IZAUGSMI ATBALSTOŠA KVALITATĪVA IZGLĪTĪBA
 26. 26. TAUTAS SAIMNIECĪBU ATTĪSTĪBU ATBALSTOŠIMĒRĶORIENTĒTI IEGULDĪJUMI INFRASTRUKTŪRĀ
 27. 27. Būtiskāko sociālekonomiskās attīstības atšķirību mazināšana starp Latvijas reģioniem
 28. 28. EKONOMISKĀS AKTIVITĀTES VEICINĀŠANA REĢIONOS – TERITORIJU POTENCIĀLA IZMANTOŠANA 28
 29. 29. PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA LĪDZVĒRTĪGU DZĪVES UN DARBA APSTĀKĻU NODROŠINĀŠANAI
 30. 30. DABAS UN KULTŪRAS KAPITĀLA EFEKTĪVA APSAIMNIEKOŠANA
 31. 31. PĀRVALDĪBAS OPTIMIZĀCIJA ATBILSTOŠI APDZĪVOJUMA STRUKTŪRAI UN TERITORIJU EKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS PROGNOZĒM

×