การแบ่งช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์

4,291 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,291
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การแบ่งช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์

  1. 1. การแบ่งช่งช่วงเวลาวงเวลาทางประวติศาสตร์ศาสติศาสตร์รในเอเช่วงเวลาย
  2. 2. การนับศบศักราชแกราชแบบจีน෥8นับศ• ยดถือกอการขึ้นครองนับศครองราชยสมบติของจักขึ้นครององจีน෥8กรพรรดเป็นสำคัญนับศสาคญ ซึ่งเรีย#งเรยกว่า “รั%า “รชศักราชแก” และนับศบติของจัก%อเนับศ#องเป็นสำคัญนับศป็นสำคัญ+# ๒,๓ ไป็นสำคัญเร#อย * ๆ เม#อจีน෥8กรพรรดองคใหม%ขึ้นครองนับศครองราชยสมบติของจัก ก3เร#มติของจักนับศ 4 นับศบรชศักราชแก+# ๑ ใหม% ป็นสำคัญ6จีน෥8จีน෥87บนับศนับศจีน෥8นับศเลกใช4ว่า “รั8การนับศบแบบนับศ แล4ว่า “รั นับศยมนับศบเป็นสำคัญนับศครสติของจักศักราชแกราช(ค.ศักราชแ.)แ+นับศ
  3. 3. การนับศบศักราชแกราชแบบอนับศเดย• ยดถือกอการขึ้นครองนครองราชยสมบัติของกติของกษัขึ้นครององกษัตริย์เติของกษัรยเป็นสำคัญนสาคญ จนถือกงสมยพระเจ!า• กนษัตริย์เกะ ได!ทรงติของกษังศักราชใหกราชใหมเร(ยนกว่า “มหาา “มหาศักราชใหกราช” (ม.ศักราชให.) ม(การนบัติของก ติของกษัอเน0องเป็นสำคัญน ม.ศักราชให.๑ - ม.ศักราชให.๕๐๐ ติของกษัอมาเส0อมคว่า “มหาามนยมไป็นสำคัญ เม0อม(การใช!• จ5ลศักราชใหกราช (จ.ศักราชให.) พ5ทธศักราชใหกราช (พ.ศักราชให.) และครสติของกษัศักราชใหกราช (ค.ศักราชให.)
  4. 4. การนบ่งช่ศกราช่วงเวลาแบ่งช่บ่งช่ศาสนาอสลาม• เรยกวา ฮิจเราะหจเราะห์ศักราชศกราช่วงเวลา (ฮิจเราะห.ศ.) เรมนบ่งช่เมอป!ทานนบ่งช่ม"ฮิจเราะหมห์ศักราชมดกระท$า ฮิจเราะหจเราะห์ศักราช (แปลวาการอพยพโยกยาย) จากเมองเมกกะ ไปยงเมองเมดน ะ โดยติศาสตร์รงกบ่งช่ ฮิจเราะห.ศ.๑ (ค.ศ.๖๒๒ ห์ศักราชรอ พ.ศ. ๑๑๖๕) ป.จจ"บ่งช่น ฮิจเราะห.ศ.นอยกวา พ.ศ. ๑๑๒๒ ป! และนอยกวา ค.ศ. ๕๗๙ ป!
  5. 5. การเ+ยบศักราชแกราช+#สาคญ• ม.ศักราชแ. บว่า “รัก ๖๒๑ เ+%ากบ พ.ศักราชแ. /พ.ศักราชแ. ลบ ๖๒๑ เ+%ากบ ม.ศักราชแ. จีน෥8.ศักราชแ. บว่า “รัก ๑๑๘๑ เ+%ากบ พ.ศักราชแ. /พ.ศักราชแ. ลบ ๑๑๘๑ เ+%ากบ จีน෥8.ศักราชแ.• ค.ศักราชแ. บว่า “รัก ๕๔๓ เ+%ากบ พ.ศักราชแ. /พ.ศักราชแ. ลบ ๕๔๓ เ+%ากบ ค.ศักราชแ.

×