ใบงานประวัติศาสตร์ที่ 3

9,164 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
9,164
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบงานประวัติศาสตร์ที่ 3

  1. 1. ใบงานประวัติศาสตติศาสตร์ศาสติศาสตร์รที่ 3ఀᖧ 3 กลุมสาระ สงคมศกษา ศาสนา ช"อหนวัติศาสตย:การนบศกราชแลุะการแบง สาระที่ 3ఀᖧ 4 ประวัติศาสตติศาสตร์ศาสติศาสตร์ร แลุะวัติศาสตฒนธรรม ยคสมยที่ 3ఀᖧางประวัติศาสตติศาสตร์ศาสติศาสตร์รในเอเชย ระดับบช*นมธยมศกษาป+ที่ 3ఀᖧ 2 ประกอบหนวัติศาสตยการเรยนร-.ที่ 3ఀᖧ 2 เร"อง : หลุกฐานที่ 3ఀᖧางประวัติศาสตติศาสตร์ศาสติศาสตร์รในเอเชย เวัติศาสตลุาเรยน : 4 ชวัติศาสตโมงค1าช*แจง ให้นักเรีนักเรียนกเรียนแบ่งยนักเรียนแบ่งกลุ่มงกลุ่ม กลม กลุ่ม กลมลุ่ม กละ 3 – 4 คนักเรียน แลุ่ม กลวรียนแบ่งวมกนักเรียนวเครียนแบ่งาะห้นักเรี งลุ่ม กลกษณะ!"าคญของ ห้นักเรีลุ่ม กลกฐานักเรียนทางปรียนแบ่งะวติศาสตร์ศา!ติศาสตร์รียนแบ่งจีนและอินักเรียนแลุ่ม กละอนักเรียนเดียยปรียนแบ่งะเภทของ ห้นักเรีลุ่ม กลกฐานักเรียนทางปรียนแบ่งะวติศาสตร์ศา!ติศาสตร์รียนแบ่งจีนและอินักเรียน ห้นักเรีลุ่ม กลกฐานักเรียนทางปรียนแบ่งะวติศาสตร์ศา!ติศาสตร์รียนแบ่งอนักเรียนเดียยห้นักเรีลุ่ม กลกฐานักเรียน1. ห้นักเรีลุ่ม กลกฐานักเรียน .................................................................................................... .....................................................................................................ทางโบ่งกลุ่มรียนแบ่งาณคดีย ................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................. .................................................................................................... ................................................................................................. .................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................ .................................................................................................. ................................................................................................ ................................................................................................... ............................................................................................... ..................................................................................................2. ห้นักเรีลุ่ม กลกฐานักเรียนท2 .................................................................................................... ...................................................................................................เป3นักเรียนลุ่ม กลาย ................................................................................................... ..................................................................................................ลุ่ม กลกษณอกษรียนแบ่ง .................................................................................................... .................................................................................................... ................................................................................................... .................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... .................................................................................................. .................................................................................................... .................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. .................................................................................................

×