Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
April 1, 2014 1
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
HỘI CHỨNG PHẾ NANG
BS.NGUYỄN QUÝ KHOÁNG
BS.NGUYỄN QUANG TRỌNG
KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
B...
April 1, 2014 2
DÀN BÀI
 Định nghĩa.
 Giải phẫu:Phế nang,tiểu thùy sơ cấp, chùm phế
nang,tiểu thùy thứ cấp Miller.
 Các...
April 1, 2014 3
DÀN BÀI
 Định nghĩa.
 Giải phẫu:Phế nang,tiểu thùy sơ cấp, chùm phế
nang,tiểu thùy thứ cấp Miller.
 Các...
April 1, 2014 4
ĐỊNH NGHĨA
 Hội chứng phế nang bao gồm các dấu hiệu
diễn tả sự hiện diện của dịch hoặc tế bào
(lành,ác) t...
April 1, 2014 5
DÀN BÀI
 Định nghĩa.
 Giải phẫu:Phế nang,tiểu thùy sơ cấp, chùm phế
nang,tiểu thùy thứ cấp Miller.
 Các...
April 1, 2014 6
GIẢI PHẪU
PHẾ NANG (ALVEOLUS)
 Mỗi phổi có từ 300-500 triệu phế nang,các phế nang sắp xếp
nhƣ những chùm ...
April 1, 2014 7
GIẢI PHẪU
TIỂU THÙY SƠ CẤP (PRIMARY LOBULE)
 Tiểu thùy sơ cấp là đơn vị chức năng nhỏ nhất của
phổi.
 Nó...
April 1, 2014 8
GIẢI PHẪU
CHÙM PHẾ NANG (ACINUS)
 Chùm phế nang bao gồm tất cả các cấu trúc sau tiểu phế
quản tận (termin...
April 1, 2014 9
GIẢI PHẪU
CHÙM PHẾ NANG (ACINUS)
April 1, 2014 10
GIẢI PHẪU
TIỂU THÙY THỨ CẤP MILLER (SECONDARY LOBULE)
 Đây là đơn vị cấu trúc nhỏ nhất của phổi mà đƣợc ...
April 1, 2014 11
GIẢI PHẪU
TIỂU THÙY THỨ CẤP MILLER
 Trục của tiểu thùy thứ cấp
đƣợc tạo thành bởi tiểu PQ
trung tâm tiểu...
April 1, 2014 12
GIẢI PHẪU
TIỂU THÙY THỨ CẤP MILLER
A:CHÙM PHẾ NANG.
B.TIỂU THÙY SƠ CẤP.
1.Tiểu PQ trung tâm tiểu thùy.
2....
April 1, 2014 13
GIẢI PHẪU
TIỂU THÙY THỨ CẤP MILLER
 Các túi phế nang
thông thƣơng với
nhau qua lỗ Kohn.
 Ngoài ra,kênh
...
April 1, 2014 14
GIẢI PHẪU
TIỂU THÙY THỨ CẤP MILLER
 Khi vách mô liên kết (mô kẽ) giữa các tiểu thùy thứ cấp
(còn gọi là ...
April 1, 2014 15
GIẢI PHẪU
TIỂU THÙY THỨ CẤP MILLER
D.Anthoine.L’Imagerie Thoracique
April 1, 2014 16
GIẢI PHẪU
TIỂU THÙY THỨ CẤP MILLER
CÁC CẤU TRÚC CÓ THỂ THẤY ĐƢỢC TRÊN HRCT
April 1, 2014 17
GIẢI PHẪU
TIỂU THÙY THỨ CẤP MILLER
LÁT CẮT DÀY: THẤY ĐƢỢC
MẠCH MÁU PHỔI
LÁT CẮT MỎNG: THẤY ĐƢỢC VÁCH
LIÊN...
April 1, 2014 18
GIẢI PHẪU
TIỂU THÙY THỨ CẤP MILLER
April 1, 2014 19
GIẢI PHẪU
TIỂU THÙY THỨ CẤP MILLER
TỔN THƢƠNG CHÙM PHẾ NANG
(ACINI)
TỔN THƢƠNG TOÀN TIỂU THÙY THỨ
CẤP MIL...
April 1, 2014 20
DÀN BÀI
 Định nghĩa.
 Giải phẫu:Phế nang,tiểu thùy sơ cấp, chùm phế
nang,tiểu thùy thứ cấp Miller.
 Cá...
April 1, 2014 21
CÁC DẤU HIỆU X QUANG
1.Bóng mờ có đậm độ dịch,bờ mờ nhoè.
2.Các bóng mờ có khuynh hƣớng hội tụ.
3.Các bón...
April 1, 2014 22
DÀN BÀI
 Định nghĩa.
 Giải phẫu:Phế nang,tiểu thùy sơ cấp, chùm phế
nang,tiểu thùy thứ cấp Miller.
 Cá...
April 1, 2014 23
NGUYÊN NHÂN
A.Tổn thƣơng khu trú:
1.Viêm phổi do vi trùng.
2.Nhồi máu phổi.
3.Lao phổi.
4.Nấm phổi.
B.Tổn...
April 1, 2014 24
NGUYÊN NHÂN
2.Mạn tính:
a/Lao phổi.
b/Nấm phổi.
c/K tiểu phế quản-phế nang.
d/Sarcoidose.
e/Hodgkin.
f/Đọ...
April 1, 2014 25
DÀN BÀI
 Định nghĩa.
 Giải phẫu:Phế nang,tiểu thùy sơ cấp, chùm phế
nang,tiểu thùy thứ cấp Miller.
 Cá...
April 1, 2014 26
HÌNH ẢNH X QUANG
A.J.Chandrasekhar,M.D.Chest X-ray Atlas.
VIÊM PHỔI THÙY TRÊN (P)
April 1, 2014 27
HÌNH ẢNH X QUANG
VIÊM PHỔI PHÂN THÙY NGOÀI THÙY GIỮA (P)
April 1, 2014 28
HÌNH ẢNH X QUANG
Bóng mờ tròn ở phân thùy đỉnh của thùy dƣới phổi (P)  VIÊM
PHỔI TRÒN
April 1, 2014 29
HÌNH ẢNH X QUANG
Bóng mờ tròn ở thùy trên phổi (P)  VIÊM PHỔI TRÒN
April 1, 2014 30
HÌNH ẢNH X QUANG
Bóng mờ tròn ở giữa phổi (P) 
U PHỔI ?
Hai ngày sau 
VIÊM PHỔI
April 1, 2014 31
HÌNH ẢNH X QUANG
Khí ảnh nội phế quản trên
Siêu âm.
Phân bố động mạch phổi
bình thƣờng.
VIÊM PHỔI TRÒN
April 1, 2014 32
HÌNH ẢNH X QUANG
D.Anthoine et al.L’Imagerie Thoracique.1996-1998.
VIÊM PHỔI (Légionellose)
April 1, 2014 33
HÌNH ẢNH X QUANG
-AIR BRONCHOGRAM SIGN (+) -
SILHOUETTE SIGN (+) với vòm hoành (T).
-SILHOUETTE SIGN (-) ...
April 1, 2014 34
HÌNH ẢNH X QUANG
VIÊM PHỔI (Có air bronchogram)
April 1, 2014 35
HÌNH ẢNH X QUANG
VIÊM PHỔI (Có air bronchogram)
Joseph K.T.Lee. Lee computed body tomography with MRI cor...
April 1, 2014 36
HÌNH ẢNH X QUANG
K TIỂU PHẾ QUẢN-PHẾ NANG LAN TỎA
April 1, 2014 37
HÌNH ẢNH X QUANG
PHÙ PHỔI CẤP NGUYÊN NHÂN DO TIM
April 1, 2014 38
HÌNH ẢNH X QUANG
April 1, 2014 39
HÌNH ẢNH X QUANG
PHÙ PHỔI CẤP
April 1, 2014 40
HÌNH ẢNH X QUANG
PHÙ PHỔI DO NGUYÊN NHÂN
THẦN KINH
CHẤN THƢƠNG SỌ NÃO 
XUẤT HUYẾT NỘI SỌ
April 1, 2014 41
HÌNH ẢNH X QUANG
PHÙ PHỔI TỔN THƢƠNG
AIR BRONCHOGRAM SIGN (+)
April 1, 2014 42
HÌNH ẢNH X QUANG
PHÙ PHỔI TỔN THƢƠNG
AIR BRONCHOGRAM SIGN (+)
April 1, 2014 43
HÌNH ẢNH X QUANG
SARS-SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME
15/03/2003 19/03/2003 20/03/2003
PHÙ PHỔI TỔN THƢ...
April 1, 2014 44
HÌNH ẢNH X QUANG
D.Anthoine et al.L’Imagerie Thoracique.1996-1998.
BỆNH MÀNG TRONG
April 1, 2014 45
HÌNH ẢNH X QUANG
D.Anthoine et al.L’Imagerie Thoracique.1996-1998.
ĐỌNG PROTEIN PHẾ NANG
April 1, 2014 46
DÀN BÀI
 Định nghĩa.
 Giải phẫu:Phế nang,tiểu thùy sơ cấp, chùm phế
nang,tiểu thùy thứ cấp Miller.
 Cá...
April 1, 2014 47
KẾT LUẬN
 Để hiểu rõ hội chứng này,ta cần nắm
vững giải phẫu của chùm phế nang và
tiểu thùy thứ cấp Mill...
April 1, 2014 48
CẢM ƠN SỰ CHÚ Ý THEO DÕI CỦA
QUÝ BÁC SĨ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Xq hoi chung phe nang

 • Be the first to comment

Xq hoi chung phe nang

 1. 1. April 1, 2014 1 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH HỘI CHỨNG PHẾ NANG BS.NGUYỄN QUÝ KHOÁNG BS.NGUYỄN QUANG TRỌNG KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH BỆNH VIỆN AN BÌNH -TP.HCM
 2. 2. April 1, 2014 2 DÀN BÀI  Định nghĩa.  Giải phẫu:Phế nang,tiểu thùy sơ cấp, chùm phế nang,tiểu thùy thứ cấp Miller.  Các dấu hiệu X quang.  Nguyên nhân.  Hình ảnh X quang.  Kết luận.
 3. 3. April 1, 2014 3 DÀN BÀI  Định nghĩa.  Giải phẫu:Phế nang,tiểu thùy sơ cấp, chùm phế nang,tiểu thùy thứ cấp Miller.  Các dấu hiệu X quang.  Nguyên nhân.  Hình ảnh X quang.  Kết luận.
 4. 4. April 1, 2014 4 ĐỊNH NGHĨA  Hội chứng phế nang bao gồm các dấu hiệu diễn tả sự hiện diện của dịch hoặc tế bào (lành,ác) trong phế nang.  Hội chứng này thƣờng gặp trong các bệnh lý cấp tính,diễn tiến mau lẹ.
 5. 5. April 1, 2014 5 DÀN BÀI  Định nghĩa.  Giải phẫu:Phế nang,tiểu thùy sơ cấp, chùm phế nang,tiểu thùy thứ cấp Miller.  Các dấu hiệu X quang.  Nguyên nhân.  Hình ảnh X quang.  Kết luận.
 6. 6. April 1, 2014 6 GIẢI PHẪU PHẾ NANG (ALVEOLUS)  Mỗi phổi có từ 300-500 triệu phế nang,các phế nang sắp xếp nhƣ những chùm nho quanh cây phế quản đƣợc phân chia theo kiểu chia đôi từ trung tâm ra ngoại vi (23 lần phân chia),mỗi phế nang có đƣờng kính # 250µm.  Diện tích bề mặt trao đổi khí ở mỗi phổi có kích thƣớc bằng một sân quần vợt (75m2).  Phế nang (alveolus) là đơn vị cơ bản của quá trình trao đổi khí.Nó không thấy đƣợc trên X quang vì kích thƣớc quá nhỏ.
 7. 7. April 1, 2014 7 GIẢI PHẪU TIỂU THÙY SƠ CẤP (PRIMARY LOBULE)  Tiểu thùy sơ cấp là đơn vị chức năng nhỏ nhất của phổi.  Nó gồm tất cả các cấu trúc sau tiểu phế quản hô hấp (respiratory bronchiole), bao gồm từ 16-40 phế nang.  Ở ngƣời lớn,có khoảng 23 triệu tiểu thùy sơ cấp.  Tiểu thùy sơ cấp cũng không thấy đƣợc trên X quang.
 8. 8. April 1, 2014 8 GIẢI PHẪU CHÙM PHẾ NANG (ACINUS)  Chùm phế nang bao gồm tất cả các cấu trúc sau tiểu phế quản tận (terminal bronchiole): động mạch,tĩnh mạch,mạch bạch huyết,thần kinh,mô liên kết…  Nó có đƣờng kính 4-8mm,hình thành từ 10-20 tiểu thùy sơ cấp và có khoảng 400 phế nang.  Khi bị thâm nhiễm,các chùm phế nang biểu hiện nhƣ những bóng mờ không rõ bờ-bóng mờ phế nang (acinar shadows,acini).
 9. 9. April 1, 2014 9 GIẢI PHẪU CHÙM PHẾ NANG (ACINUS)
 10. 10. April 1, 2014 10 GIẢI PHẪU TIỂU THÙY THỨ CẤP MILLER (SECONDARY LOBULE)  Đây là đơn vị cấu trúc nhỏ nhất của phổi mà đƣợc bao quanh bởi vách mô liên kết.  Tiểu thùy thứ cấp có hình tháp đa diện, đáy ở ngoại vi,đỉnh hƣớng về rốn phổi.  Nó hình thành từ 3-5 chùm phế nang và có đƣờng kính đáy 1-2,5cm.  Ở phổi ngƣời có khoảng 5000 tiểu thùy thứ cấp Miller.
 11. 11. April 1, 2014 11 GIẢI PHẪU TIỂU THÙY THỨ CẤP MILLER  Trục của tiểu thùy thứ cấp đƣợc tạo thành bởi tiểu PQ trung tâm tiểu thùy (central bronchiole) và tiểu ĐM trung tâm tiểu thùy (central arteriole).Bao quanh tiểu PQ và tiểu ĐM trung tâm tiểu thùy là mô kẽ.  Tĩnh mạch và mạch bạch huyết nằm ở vách liên tiểu thùy.
 12. 12. April 1, 2014 12 GIẢI PHẪU TIỂU THÙY THỨ CẤP MILLER A:CHÙM PHẾ NANG. B.TIỂU THÙY SƠ CẤP. 1.Tiểu PQ trung tâm tiểu thùy. 2.Tiểu PQ tận. 3.Tiểu PQ hô hấp. 4.Kênh phế nang. 5.Túi phế nang. 6.Phế nang.
 13. 13. April 1, 2014 13 GIẢI PHẪU TIỂU THÙY THỨ CẤP MILLER  Các túi phế nang thông thƣơng với nhau qua lỗ Kohn.  Ngoài ra,kênh Lambert nối thông phế nang với tiểu PQ trƣớc tận. 8.Lỗ Kohn (Pore de Kohn). 6.Kênh Lambert (Canal de Lambert).
 14. 14. April 1, 2014 14 GIẢI PHẪU TIỂU THÙY THỨ CẤP MILLER  Khi vách mô liên kết (mô kẽ) giữa các tiểu thùy thứ cấp (còn gọi là vách liên tiểu thùy-interlobular septa) dày lên,chúng đƣợc thấy cả trên X quang quy ƣớc (các đƣờng Kerley) lẫn trên CT có độ phân giải cao (high resolution CT-HRCT).
 15. 15. April 1, 2014 15 GIẢI PHẪU TIỂU THÙY THỨ CẤP MILLER D.Anthoine.L’Imagerie Thoracique
 16. 16. April 1, 2014 16 GIẢI PHẪU TIỂU THÙY THỨ CẤP MILLER CÁC CẤU TRÚC CÓ THỂ THẤY ĐƢỢC TRÊN HRCT
 17. 17. April 1, 2014 17 GIẢI PHẪU TIỂU THÙY THỨ CẤP MILLER LÁT CẮT DÀY: THẤY ĐƢỢC MẠCH MÁU PHỔI LÁT CẮT MỎNG: THẤY ĐƢỢC VÁCH LIÊN TIỂU THÙY VÀ ĐỘNG MẠCH TRUNG TÂM TIỂU THÙY
 18. 18. April 1, 2014 18 GIẢI PHẪU TIỂU THÙY THỨ CẤP MILLER
 19. 19. April 1, 2014 19 GIẢI PHẪU TIỂU THÙY THỨ CẤP MILLER TỔN THƢƠNG CHÙM PHẾ NANG (ACINI) TỔN THƢƠNG TOÀN TIỂU THÙY THỨ CẤP MILLER
 20. 20. April 1, 2014 20 DÀN BÀI  Định nghĩa.  Giải phẫu:Phế nang,tiểu thùy sơ cấp, chùm phế nang,tiểu thùy thứ cấp Miller.  Các dấu hiệu X quang.  Nguyên nhân.  Hình ảnh X quang.  Kết luận.
 21. 21. April 1, 2014 21 CÁC DẤU HIỆU X QUANG 1.Bóng mờ có đậm độ dịch,bờ mờ nhoè. 2.Các bóng mờ có khuynh hƣớng hội tụ. 3.Các bóng mờ có thể hệ thống hóa. 4.Các bóng mờ tụ tập thành hình cánh bƣớm. 5.Có khí ảnh nội phế quản (air bronchogram). 6.Có những nốt “acini”. 7.Diễn biến thƣờng mau lẹ.
 22. 22. April 1, 2014 22 DÀN BÀI  Định nghĩa.  Giải phẫu:Phế nang,tiểu thùy sơ cấp, chùm phế nang,tiểu thùy thứ cấp Miller.  Các dấu hiệu X quang.  Nguyên nhân.  Hình ảnh X quang.  Kết luận.
 23. 23. April 1, 2014 23 NGUYÊN NHÂN A.Tổn thƣơng khu trú: 1.Viêm phổi do vi trùng. 2.Nhồi máu phổi. 3.Lao phổi. 4.Nấm phổi. B.Tổn thƣơng lan tỏa: 1.Cấp tính: a/OAP. b/ARDS. c/Viêm phổi do siêu vi. d/Bệnh màng trong. e/Viêm phổi hít. f/Máu tụ trong phổi.
 24. 24. April 1, 2014 24 NGUYÊN NHÂN 2.Mạn tính: a/Lao phổi. b/Nấm phổi. c/K tiểu phế quản-phế nang. d/Sarcoidose. e/Hodgkin. f/Đọng protein. g/Bệnh phổi do hít dầu. h/Viêm phổi mạn tính có bạch cầu ái toan tăng.
 25. 25. April 1, 2014 25 DÀN BÀI  Định nghĩa.  Giải phẫu:Phế nang,tiểu thùy sơ cấp, chùm phế nang,tiểu thùy thứ cấp Miller.  Các dấu hiệu X quang.  Nguyên nhân.  Hình ảnh X quang.  Kết luận.
 26. 26. April 1, 2014 26 HÌNH ẢNH X QUANG A.J.Chandrasekhar,M.D.Chest X-ray Atlas. VIÊM PHỔI THÙY TRÊN (P)
 27. 27. April 1, 2014 27 HÌNH ẢNH X QUANG VIÊM PHỔI PHÂN THÙY NGOÀI THÙY GIỮA (P)
 28. 28. April 1, 2014 28 HÌNH ẢNH X QUANG Bóng mờ tròn ở phân thùy đỉnh của thùy dƣới phổi (P)  VIÊM PHỔI TRÒN
 29. 29. April 1, 2014 29 HÌNH ẢNH X QUANG Bóng mờ tròn ở thùy trên phổi (P)  VIÊM PHỔI TRÒN
 30. 30. April 1, 2014 30 HÌNH ẢNH X QUANG Bóng mờ tròn ở giữa phổi (P)  U PHỔI ? Hai ngày sau  VIÊM PHỔI
 31. 31. April 1, 2014 31 HÌNH ẢNH X QUANG Khí ảnh nội phế quản trên Siêu âm. Phân bố động mạch phổi bình thƣờng. VIÊM PHỔI TRÒN
 32. 32. April 1, 2014 32 HÌNH ẢNH X QUANG D.Anthoine et al.L’Imagerie Thoracique.1996-1998. VIÊM PHỔI (Légionellose)
 33. 33. April 1, 2014 33 HÌNH ẢNH X QUANG -AIR BRONCHOGRAM SIGN (+) - SILHOUETTE SIGN (+) với vòm hoành (T). -SILHOUETTE SIGN (-) với bờ tim (T). VIÊM THÙY DƢỚI PHỔI (T) Dalia Megiddo,M.D et al. Chest X-ray interpretation. Academia Medica,Jerusalem,ISRAEL.
 34. 34. April 1, 2014 34 HÌNH ẢNH X QUANG VIÊM PHỔI (Có air bronchogram)
 35. 35. April 1, 2014 35 HÌNH ẢNH X QUANG VIÊM PHỔI (Có air bronchogram) Joseph K.T.Lee. Lee computed body tomography with MRI correlation. 1998
 36. 36. April 1, 2014 36 HÌNH ẢNH X QUANG K TIỂU PHẾ QUẢN-PHẾ NANG LAN TỎA
 37. 37. April 1, 2014 37 HÌNH ẢNH X QUANG PHÙ PHỔI CẤP NGUYÊN NHÂN DO TIM
 38. 38. April 1, 2014 38 HÌNH ẢNH X QUANG
 39. 39. April 1, 2014 39 HÌNH ẢNH X QUANG PHÙ PHỔI CẤP
 40. 40. April 1, 2014 40 HÌNH ẢNH X QUANG PHÙ PHỔI DO NGUYÊN NHÂN THẦN KINH CHẤN THƢƠNG SỌ NÃO  XUẤT HUYẾT NỘI SỌ
 41. 41. April 1, 2014 41 HÌNH ẢNH X QUANG PHÙ PHỔI TỔN THƢƠNG AIR BRONCHOGRAM SIGN (+)
 42. 42. April 1, 2014 42 HÌNH ẢNH X QUANG PHÙ PHỔI TỔN THƢƠNG AIR BRONCHOGRAM SIGN (+)
 43. 43. April 1, 2014 43 HÌNH ẢNH X QUANG SARS-SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME 15/03/2003 19/03/2003 20/03/2003 PHÙ PHỔI TỔN THƢƠNG
 44. 44. April 1, 2014 44 HÌNH ẢNH X QUANG D.Anthoine et al.L’Imagerie Thoracique.1996-1998. BỆNH MÀNG TRONG
 45. 45. April 1, 2014 45 HÌNH ẢNH X QUANG D.Anthoine et al.L’Imagerie Thoracique.1996-1998. ĐỌNG PROTEIN PHẾ NANG
 46. 46. April 1, 2014 46 DÀN BÀI  Định nghĩa.  Giải phẫu:Phế nang,tiểu thùy sơ cấp, chùm phế nang,tiểu thùy thứ cấp Miller.  Các dấu hiệu X quang.  Nguyên nhân.  Hình ảnh X quang.  Kết luận.
 47. 47. April 1, 2014 47 KẾT LUẬN  Để hiểu rõ hội chứng này,ta cần nắm vững giải phẫu của chùm phế nang và tiểu thùy thứ cấp Miller.  Ghi nhớ 7 dấu hiệu X quang của hội chứng này.
 48. 48. April 1, 2014 48 CẢM ƠN SỰ CHÚ Ý THEO DÕI CỦA QUÝ BÁC SĨ

×