Su menh lich su cua giai cap cong nhan

13,095 views

Published on

bài thảo luận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

1 Comment
4 Likes
Statistics
Notes
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
13,095
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
126
Comments
1
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Su menh lich su cua giai cap cong nhan

 1. 1. Chương IV Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân1.Khái niệm GCCN và sứ mệnh lịch sử của GCCN2.Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của GCCN3.Các giai cấp và tầng lớp trung gian4.Vai trò Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN5.Sứ mệnh lịch sử của GCCN Việt Nam
 2. 2. 1. Khái niệm GCCN và sứ mệnh lịch sử của GCCN1.1. Khái niệm- Cơ sở phương pháp luận: + GCCN là sản phẩm của c/m công nghiệp. + Hai tiêu chí nhận biết GCCN Về nghề nghiệp Về vị trí trong QHSX TBCN- Khái niệm: GCCN là một tập đoàn xã hội ổn định,hình thành và phát triển cùng với quá trình hình thànhvà phát triển của nền SX công nghiệp hiện đại, với nhịpđộ phát triển của LLSX có tính chất XHH ngày càngcao;là LLSX cơ bản và tiên tiến, trực tiếp hoặc gi¸n t p tham iÕgia vào quá trình sản xuất, tái sản xuất ra của cải vậtchất và cải tạo các quan hệ xã hội; là lực lượng chủ yếucủa tiến trình lịch sử quá độ từ CNTB lên CNXH.
 3. 3. “GC vô sản là do cuộc c/m công nghiệp sảnsinh ra; cuộc c/m này xảy ra ở Anh vào nửasau của thế kỷ trước, và sau đó tái diễn ở tấtcả các nước văn minh trên thế giới”. (Mác-Ăngghen tuyển tập T1 Nxb St H 1980tr441,442). “Phát minh đầu tiên làm thay đổi sâu sắctình cảnh người lao động Anh là cái máy sợiJenny của anh thợ dệt Jame Hargeaves ởStandhill, gần Blackburn thuộc Nord – Lancasihre (năm 1764). (Mác-Ăngghen tuyển tập T1 Nxb St H 1980tr441,442).
 4. 4. “GCVS là một g/c xã hội hoàn toàn chỉ sống dựa vàoviệc bán sức lao động của mình, chứ không phải sốngdựa vào lợi nhuận của bất cứ số tư bản nào, đó là mộtg/c mà hạnh phúc và đau khổ, sống và chết, toàn bộ sựsống còn của họ đều phụ thuộc vào yêu cầu về laođộng, tức là vào tình hình chuyển biến tốt hay xấu củacông việc làm ăn, vào những sự biến động của cuộccạnh tranh không gì ngăn cản nổi. Nói tóm lại, g/c VShay g/c của những người VS là g/c lao động trong thếkỷ XĨX”. (“Những nguyên lý của CNCS”, Mác-Ăngghen tuyển tập T1Nxb St H 1980 tr441,442). “Giai cấp Vô sản là giai cấp những công nhân làmthuê hiện đại, vì mất các tư liệu sản xuất của bản thân,nên buộc phải bán sức lao động của mình để sống” (Tuyên ngôn của ĐCS- Mác-Ăngghen tuyển tập T1 Nxb StHn 1980 tr540).
 5. 5. 1.Khái niệm giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của GCCN1.2. Nội dung SMLS của GCCN. - SMLS của g/c cách mạng: + Lật đổ xã hội cũ, xây dựng xã hội mới tiến bộ hơn. + SMLS đó do địa vị lịch sử khách quan (đặc biệt là địa vị kinh tế - xã hội) của g/c đó quy định.
 6. 6. Sù chuyÓn biÕn c¸c h× nh th¸i kinh tÕ x· héi trong lÞ ch söT×nh r HT XHCé s¶ n chñnghÜ KT ng a® é g/c c«ng nh©nk/Õ t HT XHT b¶ n chñnghÜ KT ­ ax· héi g/c t­ HT XHPhong kiÕ n KT s¶n g/c phong HT XHChiÕ m h÷u n«l KT Ö kiÕn HT XHCé s¶ n nguyªn t ñ KT ng hy g/c chñ n« T ê gia hi n
 7. 7. -Néi dung SMLS của g/c công nhân: xóa bỏ chế độ TBCN, xóa bỏ chế độ ngườibóc lột người, giải phóng GCCN, nhân dân laođộng và toàn thể nhân loại khỏi mọi áp bức, bóclột, nghèo nàn lạc hậu, xây dựng xã hội CSCNvăn minh. Mác: GCCN là người đào huyệt chôn CNTB,t b­íc x© y dùng cnxh, cncs.õng
 8. 8. 2. Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của GCCNMét c¸ch tổng quát: do địa vị kinh tế - xã hội kháchquan của GCCN quy định Trong CNTB GCCN gắn với lực lượng sản xuất tiên tiến nhất, cho nªn là lực lượng SømÖ nh quyết định phá vỡ QHSX TBCN. l ch sö Þ cña Sau khi giành được chính quyền GCCN G CCN đạibiểu cho sự tiến hóa tất yếu của lịch sử, cho nên, là giai cấp duy nhất có khả năng lãnh đạo xã hội xây dựng một PTSX mới cao hơn PTSX TBCN
 9. 9. - Mtc¸ch côt é hÓ VÒ kinh tÕ: G l con ® củanÒ s¶ n xu t CCN à Î n c«ng nghiÖ hiÖ ® i p n ¹ SømÖ nh VÒ x· héi: G tong CNT bÞgia c p t s¶ n CCN r B i ­l ch söÞ ¸p bø bã l t ®Ò® · to kh¶ n¨ng cho G c c é, i u ã® ¹ CCN Cñ a ®à kÕ tc¸cgia c p kh¸c v i ® u tong c¸c cué on i à® Ç r c gccn ® u ta ấ r nh. Địav kinh t -x· hé ® to r nh÷ng ®Æc đ iÓm Þ Õ i · ¹ a chÝnh trị - x· héi cñ G v do ® , to kh¶ n¨ng a CCN µ ã ¹ ® G hoà t à t ắng l i SM Scñ m×nh. Ó CCN n h nh h î L a
 10. 10. 3. Các giai cấp và tầng lớp trung gian- Đó là các giai cấp: nông dân, tầng lớp tríthức, tiểu thương, tiểu chủ… Mác: Trong tất cả các giai cấp hiện đang đối lập vớigiai cấp tư sản thì chỉ có giai cấp vô sản là thực sự cáchmạng. Các giai cấp khác đều suy tàn và tiêu vong cùngvới sự phát triển của đại công nghiệp; giai cấp vô sản,trái lại, là sản phẩm của bản thân nền đại công nghiệp. (Mác-Ăngghen:Tuyển tập t1 Nxb ST Hn 1980 tr554)->Chỉ duy nhất GCCN có SMLS xóa bỏCNTB, từng bước xây dựng CNXH, CNCStrên phạm vi toàn thế giới.
 11. 11. 4. Vai trò của Đảng Cộng sản trong quátrình thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN 4.1. Khái niệm về Đảng Cộng sản - Đảng Cộng sản là tổ chức cao nhất của GCCN, đảm bảo vai trò lãnh đạo cña GCCN (Từ điển CNCS khoa học). - Đảng Cộng sản mang bản chất giai cấp công nhân.
 12. 12. 4. Vai trò của Đảng Cộng sản trong quátrình thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN4.2. Quy luật hình thành ĐCS ® = cn m + cs pt cn X© nhË m p §.ta r nh ChñnghÜ a PTCN t ph¸t ù C«ng lªn i BéphË n §.ta r nh tªn t n i iÕ t gi¸c ù §CS L·nh ®¹ o
 13. 13. 4.3. Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định đầu tiên đảm bảo cho GCCN hoàn thành thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình ĐCS mang bản chất giai cấp công nhân Sù l·nh ®¹ o cña §CS lµ nh©n tèquyÕt ®Þ nh ĐCS đã thể hiện vai trò lãnh đạo thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ
 14. 14. 4.3. Vai trò của Đảng Cộng sản trong quátrình thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN Đề ra đường lối Tuyên truyền, vận động đưa đường lốiSù l·nh vào thực tiễn cuộc sống®¹ o cña §CS Tổ chức thực hiện đường lối Gương mẫu thực hịên đường lối
 15. 15. 5. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp côngnhân Việt Nam5.1. Nội dung sứ mệnh lịch sử của GCCNViệt Nam SMLS của GCCN Việt Nam được thểhiện thông qua việc thực hiện 2 giai đoạncách mạng:- Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân- Cách mạng XHCN
 16. 16. 5.2. Một số vấn đề về GCCN Việt Nam- Ra đời vào cuè t kû 19 đầu thế kỷ 20. i hÕ- Những điều kiện để GCCN Việt Namđảm đương vai trò lãnh đạo cách mạng(4 đ/k).- Những hạn chế của GCCN Việt Nam.- Vai trò GCCN Việt Nam hiện nay.
 17. 17. 5.3.Đảng Cộng sản Việt Nam- Ra đời: 3.2.1930.Quy luật: ĐCSVN = CNMLN + PTCN + PTYN- Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam: Thể hiện vai trò lãnh đạo. Nêu cao tinh thần phụ trách.- Lãnh đạo giai đoạn c/m DTDCND.- Khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới.- Đảng cần phải tự chỉnh đốn và tiếp tục đổimới.

×