Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 
 
 
 
 
สูตรฟิสิกส์หน้ารู้ครับ
<ul><li>v =u+at </li></ul><ul><li>สูตรที่ 1 </li></ul>
 
<ul><ul><ul><ul><ul><li>s = ut+1 at </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>สูตรที่ 3 </li></ul></ul></ul></...
<ul><li>v – u = 2 as </li></ul><ul><li>สูตรที่ 4 </li></ul>
โจทย์ปัญญาหน้ารู้ครับ
ข้อที่ 1 <ul><li>ตาตี่ตกต้นตาลตายใต้ต้นตาลตอตาลต้มตูด ถ้าต้นตาลมีความสูง 20 เมตร ตาตี่จะตายในกี่วินาที  1) 5 วินาที 2...
เฉลยข้อ 1 <ul><li>ตอบข้อที่ 4 2 วินาที </li></ul>
คำถามข้อที่ 2 <ul><li>ผลักวัตถุออกจากขอบดาดฟ้า ตึกสูง 20 m ด้วยความเร็วต้น 15 m/s ตามแนวระดับ วัตถุจะตกถึงพื้นที่ระยะ...
<ul><li>เรื่อง การเคลื่อนที่สองมิติ </li></ul><ul><li>จัดทำโดย </li></ul><ul><li>นาย ปราโมทย์ งามแพง </li></ul><ul><li>นา...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ดงมะไฟพิทยาคม การเคลื่อนที่ในหนึ่งและสองมิติ

2,599 views

Published on

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

Published in: Education
 • Be the first to comment

ดงมะไฟพิทยาคม การเคลื่อนที่ในหนึ่งและสองมิติ

 1. 6. สูตรฟิสิกส์หน้ารู้ครับ
 2. 7. <ul><li>v =u+at </li></ul><ul><li>สูตรที่ 1 </li></ul>
 3. 9. <ul><ul><ul><ul><ul><li>s = ut+1 at </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>สูตรที่ 3 </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 4. 10. <ul><li>v – u = 2 as </li></ul><ul><li>สูตรที่ 4 </li></ul>
 5. 11. โจทย์ปัญญาหน้ารู้ครับ
 6. 12. ข้อที่ 1 <ul><li>ตาตี่ตกต้นตาลตายใต้ต้นตาลตอตาลต้มตูด ถ้าต้นตาลมีความสูง 20 เมตร ตาตี่จะตายในกี่วินาที 1) 5 วินาที 2) 4 วินาที 3) 3 วินาที 4 ) 2 วินาที </li></ul>
 7. 13. เฉลยข้อ 1 <ul><li>ตอบข้อที่ 4 2 วินาที </li></ul>
 8. 14. คำถามข้อที่ 2 <ul><li>ผลักวัตถุออกจากขอบดาดฟ้า ตึกสูง 20 m ด้วยความเร็วต้น 15 m/s ตามแนวระดับ วัตถุจะตกถึงพื้นที่ระยะห่างกี่เมตร จากฐานตึก </li></ul><ul><li>วิธีทำ Sy=Ut+1/2Gt2 Sx=UxT </li></ul><ul><li>Sx=15(2) </li></ul><ul><li>20=0+1/2 10t2 Sx=30 </li></ul><ul><li>20/5=t2 </li></ul><ul><li>T=2 </li></ul>
 9. 15. <ul><li>เรื่อง การเคลื่อนที่สองมิติ </li></ul><ul><li>จัดทำโดย </li></ul><ul><li>นาย ปราโมทย์ งามแพง </li></ul><ul><li>นางสาวปิยะพร ผลจันทร์ </li></ul><ul><li>นางสาว วัชราภรณ์ นวลเพ็ญ </li></ul><ul><li>นางสาว พรนภา แสงกล้า </li></ul><ul><li>นาย สิทธิชัย การสุวรรณ </li></ul><ul><li>เสนอ </li></ul><ul><li>ครู ธิดารัตน์ สร้อยจักร </li></ul>

×