Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
LOGO 
Рационал илтгэгчтэй 
зэрэг 
Багш Я.Нандинцэцэг
Зорилго: 
Рационал илтгэгчтэй зэргийг унших, зэрэгт 
дэвшүүлэх , тодорхойлолт болон зэрэгт 
дэвшүүлэх дүрэм ашиглан тооцо...
Өмнөх мэдлэгээ эргэн санавал: 
n зэргийн язгуурын чанар: 
n n n a  b  ab 
a 
 n 
 b 
 0  n 
n 
a 
b 
b 
 m 
n m n ...
Тодорхойлолт 1: n нь тэгш натурал тоо, 
1 
бол a n  n a байна. 
0  a 
Тодорхойлолт 2: n нь тэгш натурал тоо, m нь 
a  0...
Жишээ бодлого: 
3 
3 
36 2 
    
36  36 216 
4 
 3 
27    
3 4 27  43 81 
 
2 
 
3 
1 
8  
2 
8 
3 
 2 
1 
...
Рационал илтгэгчтэй зэргийн чанар: 
a;b 
Дурын бодит тоонуудын хувьд дараах 
чанарууд биелнэ.
1 
2 
3 
4 
5 
6 
m n m n a a a    
 m n mn a  a 
  m m m a b  a b 
; 0 
1 
   a 
a m 
a 
m 
m 
a m n 
 ; ...
Дасгал ажил 
1. Рационал илтгэгчтэй зэрэг болгон бичээрэй 
4 2  8 
 3 
7 x  4 
2. Язгуур хэлбэрт оруулж бичээрэй 
4 ...
Гэрийн даалгавар 
1. Рационал илтгэгчтэй зэрэг болгон бичээрэй 
 3 
3 x  2 
4 4  5 
2. Язгуур хэлбэрт оруулж бичээрэ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Математикийн хичээл 10-р анги

9,433 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Математикийн хичээл 10-р анги

  1. 1. LOGO Рационал илтгэгчтэй зэрэг Багш Я.Нандинцэцэг
  2. 2. Зорилго: Рационал илтгэгчтэй зэргийг унших, зэрэгт дэвшүүлэх , тодорхойлолт болон зэрэгт дэвшүүлэх дүрэм ашиглан тооцоо хийх чадварт суралцах.
  3. 3. Өмнөх мэдлэгээ эргэн санавал: n зэргийн язгуурын чанар: n n n a  b  ab a  n  b  0  n n a b b  m n m n a  a n m nm a  a 1. 2. 3. 4.
  4. 4. Тодорхойлолт 1: n нь тэгш натурал тоо, 1 бол a n  n a байна. 0  a Тодорхойлолт 2: n нь тэгш натурал тоо, m нь a  0 m m    бүхэл тоо ба бол n n буюу байна.  a a      m a  a 1  m n n
  5. 5. Жишээ бодлого: 3 3 36 2     36  36 216 4  3 27    3 4 27  43 81  2  3 1 8  2 8 3  2 1  3 8  1  2 2 1 4
  6. 6. Рационал илтгэгчтэй зэргийн чанар: a;b Дурын бодит тоонуудын хувьд дараах чанарууд биелнэ.
  7. 7. 1 2 3 4 5 6 m n m n a a a     m n mn a  a   m m m a b  a b ; 0 1    a a m a m m a m n  ;  0  a a a n  m m a 0 ;      b b a b m 1 3 3 2  1 3  3 2  3 2  2 2  4 3 9 32  3 2 8 23  3  2          2 2 2 2 1 49  4 9 623 1 4 9  2   2  1 2  1  2 1 16  1 2 16  1 16 1 4  3 2 1 2 5 5 3 1 2  5 2 2  52  5 8   3    1 27  3 1 3 1 8 27  3 3 8 27 2 3
  8. 8. Дасгал ажил 1. Рационал илтгэгчтэй зэрэг болгон бичээрэй 4 2  8  3 7 x  4 2. Язгуур хэлбэрт оруулж бичээрэй 4 3 5 3. Утгыг олоорой. 3 9  2 5 a 5 9 2 23 3 3 x 16 2 4 8 3 2 5 3 100 2 36
  9. 9. Гэрийн даалгавар 1. Рационал илтгэгчтэй зэрэг болгон бичээрэй  3 3 x  2 4 4  5 2. Язгуур хэлбэрт оруулж бичээрэй 7 5 3 3. Утгыг олоорой. 5 9  5 6 x 2 1 5 7 4 2 6 4 x 2 27 3 4 3 16  1 4  81 2 3 125

×