Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

As desigualdades económicas e o mercado de traballo

Presentación rápida para preparar un exame de 3º da ESO

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

As desigualdades económicas e o mercado de traballo

 1. 1. Desigualdades económicas
 2. 2. Como o sabemos? ● PIB ● IDH
 3. 3. Como o sabemos? ● PIB: Produto Interior Bruto ● IDH: Índice de Desenvolvemento Humano
 4. 4. Como o sabemos? ● PIB: Produto Interior Bruto. A riqueza que produce un país durante un ano. ● IDH: Índice de Desenvolvemento Humano.
 5. 5. O PIB non da suficiente información
 6. 6. O PIB non da suficiente información: mellor a renda per cápita
 7. 7. A renda per cápita pode non ser suficiente
 8. 8. Por iso o IDH emprega: ● Renda per cápita (que da máis información que o PIB). ● Esperanza de vida. ● Nivel de estudos.
 9. 9. O mercado de traballo ● Poboación activa: – Ocupada. ● Por conta allea ou asalariada. ● Por conta propia ou autónoma. – Desocupada. ● Poboación inactiva:
 10. 10. Para comparar a evolución da situación laboral empregamos... ● A taxa de desemprego, que compara a poboación parada (desocupada) coa poboación activa total (é dicir, ocupada e desocupada).
 11. 11. Cando comezou o capitalismo os salarios baixaron moitísimo ● Ao longo do século XIX o movemento obreiro foi conseguindo melloras loitando a través de SINDICATOS por medio de negociacións ou ben con folgas e manifestacións.
 12. 12. Que hai que saber dos sindicatos? ● Definir sindicato: ● Saber de onde sacan os cartos: ● Que fan: ● Como o fan: ● Cales son os principais:
 13. 13. Os empresarios e empresarias tamén se asocian para defender os seus intereses
 14. 14. Que é o Estatuto dos Traballadores? ● A lexislación mínima que debe cumplir calquera empresaria ou empresario que nos contrate, ou que debemos cumplir nos cando contratamos a alguén. ● Pode haber acordos particulares, os Convenios colectivos, pero nunca poden recoñecer menos dereitos que o Estatuto.
 15. 15. Vivimos nun Estado do Benestar Que fai o Estado do Benestar pola poboación desocupada? ● Paga subsidios. ● Fomenta a contratación por conta allea. ● Axuda ao autoemprego. ● Fai programas de formación. ● Integra ás persoas con discapacidade...
 16. 16. E como costea os gastos de todo iso o Estado do Benestar? ● Cos impostos. ● Á hora de cobrar distinguimos: – Salario bruto: – Salario neto: ● Segundo as retencións que nos fixeran mes a mes, a declaración do IRPF pode dar a pagar ou a devolver.
 17. 17. Economía somerxida: ● Actividade económica non declarada de forma oficial. ● Por culpa do fraude fiscal os poderes públicos deixan de ingresar cartos que necesitan para beneficiar a toda a poboación. ● Ademais se traballas sen contrato non te respectan os teus dereitos. ● Se como cliente non pagas IVE non podes reclamar.

×