პროექტის გეგმა

1,272 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,272
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
131
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

პროექტის გეგმა

  1. 1. ინტელის სასაწვლო პროგრამა ძირითადი კურსი სასწავლო პროექტის გეგმა სასწავლო თემის ავტორი სახელი და გვარი ნანა გრძელიძე რაიონი აჭარა სკოლა სსიპ ქ. ბათუმის # 6 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა ქალაქი ბათუმი თემის მონახაზი თემის დასახელება My school თემის შინაარსი მოსწავლეები მუშაობენ ჯგუფებად.ისინი აგროვებენ ინფორმაციას სკოლის შესახებ: ისტორია, სასწავლო გარემო, კლუბები,ღონისძიებები...ამზადებენ სკოლის საინფორმაციო ბუკლეტს და ავრეცელებენმას თემში. საგანი ინგლისური ენა ლიტერატურა დონე/კლასი B2 -----10 განხორციელების დროის ჩარჩო ორი კვირა თემის საფუძვლები შინაარსობრივი სტანდარტები და ინდიკატორები საგნობრივი სტანდარტი: უცხ.ს.V.12. მოსწავლესშეუძლიადაწეროსსარეკლამოხასიათისინფორმაციულიტექსტი (ტურისტულიგზამკვლევი, ინფორმაციულიბუკლეტი). უცხ.ს.V.13. წერისასმოსწავლესშეუძლიაშექმნასტექსტისსტრუქტურა, ფლობსდაფუნქციურადიყენებსსაბაზისოენობრივუნარ-ჩვევებს. წერა----მოსწავლექმნისსარეკლამოხასიათისტექსტს, თხზავსმცირემოცულობისთხრობითტექსტს, აყალიბებსსაკუთარმოსაზრებას,ნიმუშისმიხედვითწერსსხვადასხვაშინაარსისღიაბარათს. სწავლისსწავლა-------მოსწავლეაცნობიერებს, რომმიზნისმიღწევისსხვადასხვაგზაარსებობს. ყველა უფლება დაცულია© ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page1of5
  2. 2. ინტელის სასაწვლო პროგრამა ძირითადი კურსი მოსწავლედამოუკიდებლადმართავსსასწავლოსაქმიანობას, მართავსრესურსებს. მოსწავლეთანამშრომლობსთანაკლასელებთან, მასწავლებელთან. მოსწავლეთანამშრომლობსგუნდისწევრებთან. ისტ ტექნ . 1 მოსწავლეაფასებსციფრულიმასალისხარისხსდაინფორმაციისსანდოობას. ხარისხისდასანდოობისგაუმჯობესებისმიზნითშეაჯერებსსხვადასხვაწყაროდანმიღებულიმასალას. 2 მოსწავლეიყენებსისტ-სციფრულიმასალისსხვადასხვაფორმითწარდგენისას; აცნობიერებსწარსადგენიმასალისხარისხსდაშესაბამისობასაუდიტორიისმოთხოვნებთან. 21 –ე საუკუნის უნარჩვევები: მუშაობისორიგინალობისადაგამომგონებლობისდემონსტრირება; ● ინფორმაციის კლასიფიკაცია, ანალიზი და სინთეზირება პრობლემების გადასაჭრელად და კითხვებზე პასუხების გასაცემად. ● იდეებისადააზრისნათლადდაეფექტურადგამოხატვაწერილობითითუსიტყვიერიფორმით; ● სხვადასხვაჯგუფთანეფექტურიმუშაობისუნარისდემონსტრირება; ● ინფორმაციისეფექტურადდაეფექტიანადმოპოვება, კრიტიკულიდაკომპეტენტურიშეფასება, ინფორმაციისზუსტადდაშემოქმედებითადგამოყენებამოცემულსაკითხთანთუპრობლემასთანდაკავშირებით; ● მედიაგზავნილებისშექმნის, ●მათიმიზნობრიობის, გამოყენებულიინსტრუმენტების, მახასიათებლებისადაკონვენციებისცოდნა; მოსწავლეების ამოცანები/სწავლის შედეგები მოსწავლეები შეძლებენ მოიძიონ ინფორმაცია და ვიდეო მასალა სასურველ თემაზე. წარმოადგინონ მოპოებული და დამუშავებული მონაცემები პრეზენტაციისა და ბუკლეტის სახით.პროექტზე მუშაობის დროს მოსწავლეები უფრო კარგად გაეცნობიან სასწავლო პროცესს, გამოთქვამენ ამა თუ იმ აქტივობებში მონაწილეობის სურვილს, რაც ხელს შეუწყობს მათ მოტივირებას და დაინტერესებას. მიმართულების მიმცემი საკვანძო შეკითხვები ზოგადი კითხვა სად ვსწავლობთ? რაროლიეკისრებასკოლასსაზოგადოებრივ ცხოვრებაში? თემატური კითხვები შინაარსობრივი კითხვები რაკრიტერიუმებითავირჩიოთსკოლა? რათავისებურებებიახასიათებს 21-ე საუკუნისსკოლას? რატომჩემისკოლა? ყველა უფლება დაცულია© ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page2of5
  3. 3. ინტელის სასაწვლო პროგრამა ძირითადი კურსი შეფასების გეგმა შეფასების დროის ჩარჩო პროექტზე მუშაობის დაწყებამდე მოსწავლეები მუშაობენ პროექტებზე და ასრულებენ დავალებებს პროექტზე მუშაობისდასრულების შემდეგ გონებრივი ღია და ინდივიდუალური და პრეზენტაციისა იერიში, დახურული ჯგუფური მუშაობა, და ვიცი- შეკითხვები კონფერენციები. საინფორმაციო მინდა წერილობითი ვიცოდე. სახით პროექტზე მუშაობის ბუკლეტის შეფასების რუბრიკები შეფასება. ჩანაწერები ვიცი-მინდა ვიცოდე-ვისწავლე. პროექტის რუბრიკა პრეზენტაციის ატვირტვა სკოლის ვებგვერდზე შეფასების/შეფასების ინსტრუმენტების მოკლე მონახაზი შეფასდება პროექტზე მუშაობის პროცესში ჯგუფური მუშაობა. პროექტის დასრულების შემდეგ კი ფასდება მოსწავლეთა პრეზენტაციისა და ბუკლეტის მომზადების ხარისხი. სხვა საკითხები საბაზისო უნარ-ჩვევები    წერილობითი და ზეპირი ფორმით სამიზნე ენაზე კითხვის, მასალების ინტერპრეტირების და მოსაზრებების უნარი ბიბლიოთეკაში მუშაობის და რესურსების მოძიების უნარები ვორდისპროგრამაშიმუშაობისდაპუბლიკაციისშექმნისსაბაზისოცოდნა გამოხატვის სასწავლო პროცედურები ყველა უფლება დაცულია© ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page3of5
  4. 4. ინტელის სასაწვლო პროგრამა ძირითადი კურსი 1- მოსწავლეების ჯგუფებად განაწილება. 2- საკვლევი ობიექტების განაწილება. 3- მოსწავლეები აგროვებენ ვიდეო მასალას ( იღებენ სურათებს) 4- მოსწავლეები თარგმნიან მცირე ზომის ინფორმაციას მოძიებულ მასალაზე დაყრდნობით. 5- საინფორმაციო ბუკლეტის შექმნა. 6- სლაიდშოუს მომზადება 7- ჯგუფებიდან ლიდერის არჩევა პრეზენტაციისათვის დიფერენცირებული სწავლება სპეციალური საჭიროებები არაინგლისურენოვანი მოსწავლეები (მოსწავლეები, რომლებისთვის სწავლების ენა არ არის მშობლიური) მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეები თარგმნიან მშობლიურ ენაზე მოძიებულ მასალას ინგლისურ ენაზე. სასწავლო თემისთვის საჭირო მასალები ტექნოლოგია – ტექნიკა (მონიშნეთპროექტისათვისსაჭიროტექნოლოგიურიუზრუნველყოფა) ფოტოკამერა ლაზერული დისკი VCR, ვიდეო კომპიუტერი (ები) საბეჭდი მანქანა/პრინტერი ვიდეოკამერა ციფრული კამერა პროექტორი ვიდეო საკონფერენციო აღჭურვილობა. DVD ფლეიერი სკანერი სხვა ინტერნეტკავშირი ტელევიზორი ტექნოლოგია – პროგრამული უზრუნველყოფა (მონიშნეთ პროექტის ფარგლებში გამოყენებული პროგრამა/პროგრამები ) მონაცემთა ბაზა/ცხრილები ფოტო/სურათების დამუშავება ვებგვერდის შექმნა საგამომცემლო პროგრამები ინტერნეტძიება ვორდის პროგრამა ყველა უფლება დაცულია© ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page4of5
  5. 5. ინტელის სასაწვლო პროგრამა ძირითადი კურსი ელფოსტის პროგრამა მულტიმედია სხვა ენციკლოპედია კომპაქტდისკზე ბეჭდვითი მასალები ინვენტარი/მასალები ინტერნეტრესურსები სხვა რესურსები ყველა უფლება დაცულია© ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page5of5

×