Cedefop - Cmepius•  Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) je agencija  Evropske Unije katere nal...
Cmepius Študijski obiski• Cmepius Study Visit so 3 do 5 dnevna srečanja strokovnjakov poklicnega in strokovnega izobraže...
http://www.google.si/imgres?q=warsaw+panorama&hl=sl&newwindow=1&sa=X&biw=1440&bih=785&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=xu6TBQRjcK...
Znamenitosti Varšave• Morska deklica• Old town (Royal castle) - Stare Miasto (Zamek Królewski)• Krakowskie Przedmieście• ...
Old town
Old town
Krakowskie Przedmieście
Adam Mickiewicz
F. Chopin
Vhod v center
Predstavitev centra• Javno izobraževalna ustanova v Varšavi.• Namen: izobraževanje učiteljev in knjižničarjev, specializir...
Predstavitev centra 2• Financiranje: lokalne oblasti, prispevki šol in učiteljev za tečaje, komercialne aktivnosti, evrop...
Predstavitev centra 3
Tečaji za profesionalni razvoj učiteljev      in knjižničarjev• Udeleženci: ravnatelji šol, svetovalci učiteljev, šo...
Sodelovanje• Z domačimi in tujimi inštitucijami, ki se ukvarjajo z novostmi v IT (Češka, Slovaška, Nizozemska, Anglija, ...
Knjižnice na Poljskem• 31.150 knjižnic (1056 razsiskovalnih in visokošolskih, 8342 splošnih, 331 pedagoških, 20900 šolsk...
University Library
Stara univerzitetna knjižnica
Spletna stran• http://www.buw.uw.edu.pl/A-Z listahttp://atoz.ebsco.com/Titles/4623?lang=en&lan g.menu=en&lang.subject=enO...
National Library
Struktura•  Uporabniške storitve in knjižnične zbirke•  Storitve za mladostnike•  Nabava in periodika•  Katalogiziranj...
Struktura 1• Metodološki oddelek• Avtomatizacija in knjižnični procesi• Administracija in računovodstvo
Nacionalna knjižnica; Oddelek za   izobraževanje bibliotekarjev• Oddelek je bil ustanovljen 2007• Oddelek organizira pra...
Teme izobraževanja• indeksiranje s deskriptorji tezavra Nacionalne knjižnice Poljske,• -indeksiranje UDK,• katalogizacija...
Teme izobraževanja 2• Psihološki aspekti knjižničarjevega dela. Osvetljijo probleme, s katerimi se knjižničarji srečujejo...
Kako dobijo idejo na nov tečaj?•  Evalvacija vprašalnikov•  Elektronski vprašalniki 5000 knjižnicam•  Telefonski vpraša...
Mediateka Start - Meta• Medijsko središče• je kombinacija sodobnega računalniškega knjižničnega izobraževalnega središča•...
Mediateka Start Meta
Izobraževanje bibliotekarjev na        PoljskemPred 2. Svetovno vojno:• Free Polish University je nudila specializa...
Izobraževanje bibliotekarjev na        Poljskem 2Po 2. Svetovni vojni:• Dinamičen razvoj mreže splošnih knjižnic• O...
Izobraževanje bibliotekarjev na        Poljskem 3Klasifikacija knjižnic:• School libraries,• Academic libraries• Pu...
Izobraževanje bibliotekarjev na        Poljskem 4Podatki o številu knjižnic• 8.342 splošnih knjižnic• 1.056 razisko...
Izobraževanje bibliotekarjev na        Poljskem 5Knjižničarska zakonodaja• Zakon o knjižničarstvu (1997)• Zakon o v...
Izobraževanje bibliotekarjev na         Poljskem 6•  Sistem izobraževanja bibliotekarjev do 1997:•  - Srednje šo...
Izobraževanje bibliotekarjev na        Poljskem 7Sistem izobraževanja po 1997:• Bolonjski sistem izobraževanja• 20...
Izobraževanje bibliotekarjev na        Poljskem 8Nove kompetence v izobraževanju bibliotekarjev• Računalniška in in...
Izobraževanje bibliotekarjev na        Poljskem 9Podporniki izobraževanja:• Formalno izobraževanje: The Center for...
Izobraževanje bibliotekarjev na       Poljskem 10Kaj je popularno?• Videokonference,• Online predvajanje videokonfer...
Izobraževanje bibliotekarjev na      Poljskem 115 Gormanovih zakonov (priredba Ranganathovih zakonov knjižničarstva)...
Izobraževanje bibliotekarjev na       Poljskem 12Knjižničarska društva• The Polish Library Association• The Polish ...
Izobraževanje bibliotekarjev na       Poljskem 13Knjižničarski poklici v visokošolskih knjižnicahStoritve:• knjižni...
O Pedagoški univerzi v Krakowu in    študiju knjižničarstva• 7 fakultet: filozofija, filologija, pedagogika, geografi...
Podatki o študiju bibliotekarstva• 1959 prvi knjižničarski tečaji na filologiji (trening študentov za šolske knjižničarje...
Uporabniki, knjižnice in knjižničarjiGoogle generacija:• 89 % študentov uporabi za prvo iskanje iskalno orodje in ne knji...
Značilnost današnjih uporabnikov• Uporaba interneta namesto enciklopedij• Iskanje na spletu namesto, da bi vprašali knjiž...
Izzivi za knjižničarje• Knjižnična profesija mora razviti novo vizijo za 21. Stoletje• Izobraževanje knjižničarjev se mor...
Knjižničarjeve kompetence• Tradicionale: posredovanje informacij brez razlage, ponudba informacij in orodij, knjižničar ...
Knjižničarjeve sposobnosti uporabeuprabljanja PC in informacijske pismenosti•  Osnovne računalniške spretnosti•  Zahtevn...
Knjižničarjeve spretnosti v   vsakdanjem poklicnem življenju•  Sposobnost skupinskega dela•  Osebne spretnosti•  Inov...
Zadolžitve knjižničarjev• Storitev branja (reader services): referenčni knjižničar, svetovalec pri iskanju literature, u...
Zahteve• Spretnosti dela z Google generacijo• Uporabo interneta za informacijske storitve• Računalniške kompetence
eTwinningKaj je eTwinning?• eTwinning je Skupnost evropskih šol• Projekt eTwinning zasnujeta vsaj dve šoli iz dveh različ...
Kaj je eTwining?• eTwining nudi spletno učilnico Twinnspace• Spletna učilnica je platforma• Spletna učilnica nudi številna...
Zakaj se udeležiti projekta?Orodje za motivacijo mladih• Spodbuja sodelovanje med evropskimi šolami• Spodbuja uporabo IKT•...
UdeleženciPri projektu sodelujejo učitelji vseh disciplin, ravnatelji, knjižničarji in predšolski otroci, učenci in dija...
eTwinning portalPublic   Teacher’s            TwinSpaceportal   Desktop
Prednosti projekta         No       paperwork 1 school /1 teacher =  eTwinning     Free several   ...
Delavnice srečanja• Tdnet (eresource management solutions)http://web.tdnet.com/• Microsoft Photo Story 3 for Windows• Micr...
Bolgarija• Kolegica Stefka Ilieva prihaja iz mesta Plovdiv v Bolgariji• Bolgarija je parlamentarna republika• Populacija:...
Bolgarija
Plovdiv
Antični teater
Antični stadion
•  http://antichen-stadion-plovdiv.bg/?p=92&l=1
Dzhumaya square
Aljoša
Plovdiv, glavna ulica
Regionalna knjižnica Ivan Vazov        The library moved into this building        in 1974.
Metodološki oddelek v knjižnici Ivan        Vazov- Metodološki oddelek- Poklic metodolodist,- Poslanstvo oddelka je...
Metodološki oddelek 2• Nudi individualne konsultacije in asistence v knjižnicah• Sodeluje s knjižnicami, pomaga,• Nudi se...
Metodološki oddelek 3• Knjižnica je vključena v projekt Bill in Melina Gates.• Metodološki oddelek zadolžen za praktično ...
Metodološki oddelek 4• Nudi tečaje dela s PC in internet za začetnike• Razvijajo nove storitve za občane,• Nezaposlenim po...
Glob@l Libraries - Bulgaria• Glob@l Libraries – Bulgarija je skupna pobuda bolgarskega Ministrstva za kulruo in Program ...
Glob@l Libraries – Bulgaria 2• Za knjižničarje• Za občane
Glob@l Libraries – Bulgaria - za       knjižničarjeTematske skupine• Informacijske in komunikacijske tehnologije• Ja...
Glob@l Libraries – Bulgaria - za      knjižničarje 2Informacijske in komunikacijske tehnologije• PC delovne postaje ...
Glob@l Libraries – Bulgaria - za      knjižničarje 3Public library management• Moderna vizija knjižničarstva• Javni ...
Glob@l Libraries – Bulgaria - za      knjižničarje 4Moderne knjižnične storitve• Spretnosti komuniciranja• Spretnost...
Glob@l Libraries – Bulgaria - za      knjižničarje 5Sodelovanje s skupnostjo in uporabniki• Skupinsko delo• Vseživlj...
Glob@l Libraries – Bulgaria - za      knjižničarje 6Zagovorništvo, zbiranja sredstev in pripravo projektov• Zagovor...
Glob@l Libraries – Bulgaria - za      knjižničarje 7Sodelovanje s skupnostjo in uporabniki• Skupinsko delo• Vseživlj...
Glob@l Libraries – Bulgaria - za        občane• Osnovna računalniška pismenost• Usposabljanje v računalniških znanj...
Sofija
Sofia•  Aleksander Nevski katedrala•  Nacionalna knjižnica Cirila in Metoda•  Nacionalne teater•  Spomenik Johna Vince...
Katedrala Aleksander Nevski
Narodno gledališče Ivan Vazov
John Vincent Atanasoff
Narodno sabranie
Eagle Bridge
Zgodnja krščanska cerkev
Ruska cerkev
Palača kulture
Obisk mladinske knjižnice v Sofiji
Nacionalna knjižnica Cirila in Metoda v        Sofiji
Nacionalna knjižnica Cirila in Metoda v        Sofiji• Ustanovljena 1878• 1953 se je knjižnica preselila v novo st...
Katalogi• Uporabljajo katalog COBISS/Opac (edina knjižnica v Bolgariji)• 820.000 bibliografskih zapisov• Elektronski kata...
Digitalna knjižnica     http://www.nationallibrary.bg/cgi-bin/e-       cms/vis/vis.pl?s=001&p=0192&g=Kriteriji ...
Storitve za uporabnike:• Izkaznice za 1 dan, mesec, leto• knjižnica zaprta v mesecu avgustu in vsak torek zaradi revizije...
Nacionalna knjižnica Cirila in Metoda v        Sofiji
Nacionalna knjižnica Cirila in Metoda v        Sofiji
Nacionalna knjižnica Cirila in Metoda v        Sofiji
Nacionalna knjižnica
Nacionalna knjižnica
V. Levski spomenik v Sofiji
Srečanje knjižničarjev in učiteljev v        Balchiku• Balchik je mesto ob Črnem morju• Nahaja se 40 km severno of ...
Program posvetovanja• PISA• eTwinning
Letna konferencaLetna koferenca marca v Berlinu• 500 udeležencev iz 32 držav; 15 udeležencev iz Bolgarije• Poudarek na sp...
Posvetovanje
PISA• Programme for International Student Assessment• Mednarodna raziskava, ki se je začela leta 2000• Cilj: ocena izobraž...
Izkušnje eTwininga v Bolgariji• Leta 2006 se je registriralo k projektu 200 šol in vrtcev• Trenutno preko 800 šol in 200 ...
Izkušnje eTwinninga v Bolgariji 2• Veliko učiteljev je zainteresiranih za projekt v tujem jeziku, saj je učenje tujih jez...
Projekti, pri katerih sodelujejoUstvarjalne sposobnosti in mišljenja• Sodelujejo s 5 državami Evrope• Ustvarjalnost pri po...
Projekti, pri katerih sodelujejo 2Priprava obrokov• Učenci se bodo seznanili z različnimi tradicijami v zvezi s hrano v r...
Bolgarija - ŠpanijaSodelovanje v projektu European friends• Učenci od 11-14 let• Učenci naj postanejo odgovorni državljani...
Tudi to je obala
Tudi to je obala 2
Vračanje domov
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Warsawpredstavitev
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Warsawpredstavitev

600 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
600
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Warsawpredstavitev

 1. 1. Cedefop - Cmepius• Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) je agencija Evropske Unije katere naloga je spodbujanje in razvoj poklicnega izobraæevanja in usposabljanja v EU.• Cmepius je javni zavod Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja• Cedefop skupaj s Centrom za mobilnost in evropske programe izobraaevanja in usposabljanja (CMEPIUS) koordinira program študijskih obiskov za Slovenijo.
 2. 2. Cmepius Študijski obiski• Cmepius Study Visit so 3 do 5 dnevna srečanja strokovnjakov poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja.• Namen: diskusija in izmenjava izkušenj med udeleženci na področju izbrane tematike ter spoznavanja izobraževalnih sistemov v drugih državah
 3. 3. http://www.google.si/imgres?q=warsaw+panorama&hl=sl&newwindow=1&sa=X&biw=1440&bih=785&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=xu6TBQRjcKggIM:&imgrefurl=http://czarnota.org/gallery/displayimage.php%3Fpid%3D2555&docid=cKdgMySQGlgvXM&imgurl=http://czarnota.org/gallery/albums/warszawa/Panoramy/2006_03_28_Warszawa_panoramy/2006_03_28_-_002_-_Warszawa_-_panorama_Srodmiescia.jpg&w=1024&h=683&ei=pLMLUJW_OZOzhAet6tX3CQ&zoom=1&iact=rc&sig=100533072298116232187&page=2&tbnh=144&tbnw=202&start=24&ndsp=30&ved=1t:429,r:20,s:24,i:209&tx=54&ty=53
 4. 4. Znamenitosti Varšave• Morska deklica• Old town (Royal castle) - Stare Miasto (Zamek Królewski)• Krakowskie Przedmieście• Barbikan• Hotel Campanile
 5. 5. Old town
 6. 6. Old town
 7. 7. Krakowskie Przedmieście
 8. 8. Adam Mickiewicz
 9. 9. F. Chopin
 10. 10. Vhod v center
 11. 11. Predstavitev centra• Javno izobraževalna ustanova v Varšavi.• Namen: izobraževanje učiteljev in knjižničarjev, specializiran za računalništvo ter informacijsko in komunikacijsko tehnologiji (ICT)• Poslanstvo: izobraževanje učiteljev in knjižničarjev v Mazoviji (provinca Varšave) za usposabljanje spretnosti v uporabi informacijske tehnologe.• Cilji: preverjanje kvalifikacij učiteljev, opis njihovih potreb, ocenjevanje učiteljskih kompetenc na njihovem strokovnem področju in informacijskih tehnologijah, podpora profesionalnega razvoja učiteljev, sodelovanje in svetovanje pri uporabi medijev v šolah in knjižnicah, promoviranje dobrih praks na področju poučevanja in objavljanje le-teh, kreiranje informacijskih baz za učitelje, zagotavljanje visoko specializiranih storitev za učitelje in študente,
 12. 12. Predstavitev centra 2• Financiranje: lokalne oblasti, prispevki šol in učiteljev za tečaje, komercialne aktivnosti, evropska sredstva• Nudijo 250 računalnikov, več printerjev, multimedijske naprave, internet, intranet• Zaposlenih 72 učiteljev in 3 IT specialisti ter 55 drugih zaposlenih (tehnično in administrativno osebje)• Učitelji so visoko specializirani za poučevanje različnih predmetov z naslednjih področij: metode poučevanja, didaktičnih idej, razvijajo informacijska orodja za učenje in poučevanje.Ukvarjajo se z raziskovanje, izdajajo publikacije o izobraževanju v informacijskih tehnologijah.
 13. 13. Predstavitev centra 3
 14. 14. Tečaji za profesionalni razvoj učiteljev in knjižničarjev• Udeleženci: ravnatelji šol, svetovalci učiteljev, šolski inšpektorji, IT učitelji, knjižničarji, študenti, starši• Ponudba: izobraževanje v informacijskih poizvedbah (iskanje informacij) in izobraževanje v izdelavi aplikacij za ponudbo informacij• Ponudba: računalniške delavnice za različne stopnje, kvalifikacija za poučevanje IT, tečaji za administratorje na šolah, izobraževanje vodilnih kadrov in inšpektorjev, izobraževanje knjižničarjev• Pri ponudbi izobraževalnih tečajev sodelujejo z drugimi ponudniki, ki se ukvarjo z matematiko in informatiko, pedagogiko• Nudijo preko 100 vrst izobraževalnih tečajev za več kot 5000 udeležencev letno.
 15. 15. Sodelovanje• Z domačimi in tujimi inštitucijami, ki se ukvarjajo z novostmi v IT (Češka, Slovaška, Nizozemska, Anglija, Portugalska, Ciper, Madžarska)• Organizirajo tudi mednarodne konference
 16. 16. Knjižnice na Poljskem• 31.150 knjižnic (1056 razsiskovalnih in visokošolskih, 8342 splošnih, 331 pedagoških, 20900 šolskih• 2 centralna kataloga : NUKAT za visokošolske knjižnice in KARO za vse knjižnice.• Posamezne knjižnice uporabljajo različne sisteme (INNOPAC; ALEPH), ki so kompatibilni z omenjenima.
 17. 17. University Library
 18. 18. Stara univerzitetna knjižnica
 19. 19. Spletna stran• http://www.buw.uw.edu.pl/A-Z listahttp://atoz.ebsco.com/Titles/4623?lang=en&lan g.menu=en&lang.subject=enOpachttps://opac.buw.uw.edu.pl/cgi- bin/katalog/chameleon?sessionid=201207260 9193925648&skin=default&inst=consortium& function=START&lng=en
 20. 20. National Library
 21. 21. Struktura• Uporabniške storitve in knjižnične zbirke• Storitve za mladostnike• Nabava in periodika• Katalogiziranje• Referenčne in informacijske storitve• Regionalne študije• Specialne kolecije• Objave
 22. 22. Struktura 1• Metodološki oddelek• Avtomatizacija in knjižnični procesi• Administracija in računovodstvo
 23. 23. Nacionalna knjižnica; Oddelek za izobraževanje bibliotekarjev• Oddelek je bil ustanovljen 2007• Oddelek organizira praktične in teoretične izobraževalne tečaje, predstavitve, predavanja, konference, seminarje in delavnice s področja knjižničnih in informacijskih ved in kulture izobraževanja• Ciljna publika: knjižničarji, zaposleni v arhivih, muzejih in drugih kulturnih ustanovah ter drugi zainteresirani.
 24. 24. Teme izobraževanja• indeksiranje s deskriptorji tezavra Nacionalne knjižnice Poljske,• -indeksiranje UDK,• katalogizacija ter• identifikacija in ohranjanje fotografij (nudijo zaposleni iz laboratorija za konzerviranje in ohranjanja gradiva),• projekt digitalizacije za kulturne inštitucije . Učijo se o tem, kako digitizirati gradivo, pripravo gradiva, proces digitizacije, copyright v kontekstu digitalne knjižnice. Udeležencem predstavijo digitalizacijski studijo nacionalne knjižnice.
 25. 25. Teme izobraževanja 2• Psihološki aspekti knjižničarjevega dela. Osvetljijo probleme, s katerimi se knjižničarji srečujejo, metode in stili dela s težavnimi uporabniki, kako se spopasti s stresom, vidiki človeškega funkcioniranja v delovnem okolju, stili komuniciranja, tehnike v medčloveških odnosih.• Knjižnica kot center socialno-kulturnih aktivnosti v lokalnem okolju. Namenjen knjižničarjem, ki sodelujejo z drugimi inštitucijami, kot so razni kulturni centri. Poskušajo odgovoriti na vprašanje, kako nemogoče spremeniti v mogoče, kako druge prepričati v sodelovanje, kaj pomeni razmišljaj globalno in delaj lokalno itd. Pomembno tema tega projekta je tudi, kako spremeniti idejo v projekt.
 26. 26. Kako dobijo idejo na nov tečaj?• Evalvacija vprašalnikov• Elektronski vprašalniki 5000 knjižnicam• Telefonski vprašalniki• Ideje in sugestije zaposlenih v Nacionalni knjižnici
 27. 27. Mediateka Start - Meta• Medijsko središče• je kombinacija sodobnega računalniškega knjižničnega izobraževalnega središča• opremljeno s prostorom za izvajanje znanstvenih poskusov, ki ustvarjajo igro in zanimanja.• brezplačen dostop do interneta.
 28. 28. Mediateka Start Meta
 29. 29. Izobraževanje bibliotekarjev na PoljskemPred 2. Svetovno vojno:• Free Polish University je nudila specializacijo za knjižničarstvo• Warshaw Public Library nudila knjižničarsko šolo (1 leto)• 1931 državni izpiti za knjižničarje
 30. 30. Izobraževanje bibliotekarjev na Poljskem 2Po 2. Svetovni vojni:• Dinamičen razvoj mreže splošnih knjižnic• Organizirana mreža pedagoških knjižnic• Ustanavljali so nove univerze in fakultete, vse več visokošolskih knjižnic• Danes: 12 univerz na Poljskem nudi študij bibliotekarstva, med njimi 2 pedagoški univerzi v Krakowu in Kielce. Univerze so v Varšavi, Krakowu, Wroclawu, Torunu, Lodžu
 31. 31. Izobraževanje bibliotekarjev na Poljskem 3Klasifikacija knjižnic:• School libraries,• Academic libraries• Public libraries,• Pedagogical libraries• Special libraries (for the blind and deaf, prison and hospital libraries, etc.)
 32. 32. Izobraževanje bibliotekarjev na Poljskem 4Podatki o številu knjižnic• 8.342 splošnih knjižnic• 1.056 raziskovalnih in visokošolskih knjižnic (863 visokošolskih knjižnic)• 331 pedagoških knjižnic
 33. 33. Izobraževanje bibliotekarjev na Poljskem 5Knjižničarska zakonodaja• Zakon o knjižničarstvu (1997)• Zakon o visokošolskemu izobraževanju (2011)• Zakon o šolstvu (1991)• Copyright Law (1991)• Zakon o zaščiti osebnih podatkov (1997)• Zakon o obveznem izvodu (1996)• Zakon o zaščiti podatkovnih baz (2001)• Kodeks
 34. 34. Izobraževanje bibliotekarjev na Poljskem 6• Sistem izobraževanja bibliotekarjev do 1997:• - Srednje šole (s profilom knjižničarstva)• - Višje šole (2 ali 3 leta)• - Pedagoške kolidži• - Višje pedagoške šole• - Visoke šole• - Postidiplomski študij
 35. 35. Izobraževanje bibliotekarjev na Poljskem 7Sistem izobraževanja po 1997:• Bolonjski sistem izobraževanja• 2010 – izdani standardi za izobraževanje bibliotekarjev• Visokošolski študij bibliotekarstva : prva stopnja (BA), druga stopnja (MD), tretja stopnja (PhD), postdoktorski študij.• Postdoktorski študij: biblioterapija (bralni program za pomoč pacientom, ki se zdravijo za psihičnimi boleznimi), informacijska arhitektora (pretvorba podatkov v razumljive informacije, organiziranje podatkov v razumljivo obliko, oblikovanje strukture inforamcij v obliko, da najdejo svojo pot do znanja.
 36. 36. Izobraževanje bibliotekarjev na Poljskem 8Nove kompetence v izobraževanju bibliotekarjev• Računalniška in informacijska tehnologija• Iskanje informacij• Socialne fukcije: informacijsko opismenjevanje, računalniško opismenjevanje• Management in marketing• Tendece: vse manj bibliotekarjev kaže zanimanje za tradicionalna dela: bibliografije in katalogiziranje•
 37. 37. Izobraževanje bibliotekarjev na Poljskem 9Podporniki izobraževanja:• Formalno izobraževanje: The Center for Library and Documentation Education in Warsaw (Ministrstvo za kulturo)• Izobraževalni tečaji:• The National Library, Department of Library and Documentation Education (ZEBID)• Information Society Development Foundation (FRSI):• Polish Librarians’ Association• Book Institute• The Centre for Education Development• The Centre for Computer Education and Computer Application
 38. 38. Izobraževanje bibliotekarjev na Poljskem 10Kaj je popularno?• Videokonference,• Online predvajanje videokonferenc in delavnic• E-learning tečaji• V skladu s tem so natale variante na klasične Ranganathove zakonve
 39. 39. Izobraževanje bibliotekarjev na Poljskem 115 Gormanovih zakonov (priredba Ranganathovih zakonov knjižničarstva)• Knjižnice podpirajo človečnost• Spoštuj vse oblike prenosa znanja in komunikacije• Uporaba tehnologije za posredovanje storitev• Zaščita prostega dostopa do informacij• Spoštuj preteklost in oblikuj prihodnost
 40. 40. Izobraževanje bibliotekarjev na Poljskem 12Knjižničarska društva• The Polish Library Association• The Polish Association of Information Science• The Association of Polish Schools Teachers Librarians
 41. 41. Izobraževanje bibliotekarjev na Poljskem 13Knjižničarski poklici v visokošolskih knjižnicahStoritve:• knjižničar začetnik (po diplomi)• Knjižničar (več kot 3 leta dela v knjižnici)• Knjižničar senior (več kot 6 let dela v knjižnici)• KustosKvalificirani knjižničarji za bolj zahtevne naloge: asistent, samostojni knjižničar, kvalificiran kustos, kvalificiran kustos-senior.
 42. 42. O Pedagoški univerzi v Krakowu in študiju knjižničarstva• 7 fakultet: filozofija, filologija, pedagogika, geografija, matematika, fizika in tehnika.• Okoli 20.000 študentov• 793 visokošolskih učiteljev
 43. 43. Podatki o študiju bibliotekarstva• 1959 prvi knjižničarski tečaji na filologiji (trening študentov za šolske knjižničarje, učili so biblitekarji iz večjih knjižnic)• 1970 – 4 letni študij bibliotekarstva• 1975 oddelek za bibliotekarstvo• 1977 študij organiziran na samostojni enoti za bibliotekarstvo• 1995 – smeri bibliotekarskega študija: zgodovina knjižnic, knjižničarstvo, informacijske vede, teorija besedil in publiciranje, poljska literarna kultura v 19. In 20 st.• Zaposleni: 27 učnega osebja, 2 knjižničarja, 3 administrativni delavci, 450 študentov.
 44. 44. Uporabniki, knjižnice in knjižničarjiGoogle generacija:• 89 % študentov uporabi za prvo iskanje iskalno orodje in ne knjižnično spletno stran.• 93% študentov je zadovoljnih oz. zelo zadovoljnih z rezultati iskanja, ki jih dobijo s spletnimi orodji, 84% s pomočjo knjižničarjev• Zaznavanje študentov: iskalna orodja odgovarjajo njihovemu življenjskemu stilu.• Odkar uporabljajo iskalna orodja, uporabljajo knjižnico manj• Zanimivo: za študij uporabljajo klasične knjige, spletno ponudbo manj• Knjižnična ponudba na spletni strani ni urejena intiutivno, zato raje uporabljajo Google• Zakaj? Slabo razumevanje informacijskih potreb, zato težko razvijajo učinkovito iskalno strategijo
 45. 45. Značilnost današnjih uporabnikov• Uporaba interneta namesto enciklopedij• Iskanje na spletu namesto, da bi vprašali knjižničarja• Večje spretnosti preiskovanja svetovnega spleta kot ga imajo knjižničarji• So nepotrpežljivi• Slabi v informacijskih procesih (selekcija, vrednotenje)•
 46. 46. Izzivi za knjižničarje• Knjižnična profesija mora razviti novo vizijo za 21. Stoletje• Izobraževanje knjižničarjev se mora spremeniti iz perspktive vsebine in oblike v perspektivo uporabnika
 47. 47. Knjižničarjeve kompetence• Tradicionale: posredovanje informacij brez razlage, ponudba informacij in orodij, knjižničar kot institucionalni kustos informacij• Sodobne: učinkovita uporaba PC in drugih informacijskih orodij, pomoč uporabniku pri iskanju informacij, knjižničar postane agent uporabnikom pri uporabi PC in informacijskih orodji
 48. 48. Knjižničarjeve sposobnosti uporabeuprabljanja PC in informacijske pismenosti• Osnovne računalniške spretnosti• Zahtevne spretnosti v uporabi računalnikov• Spretnosti preiskovanja svetovnega spleta• Spretnosti raziskovanja in preiskovanja• Spretnosti predstavitve
 49. 49. Knjižničarjeve spretnosti v vsakdanjem poklicnem življenju• Sposobnost skupinskega dela• Osebne spretnosti• Inovativnost in kreativnost• Katalogiziranje• Iskanje informacij• Organizacija informacij• Uporaba orodij
 50. 50. Zadolžitve knjižničarjev• Storitev branja (reader services): referenčni knjižničar, svetovalec pri iskanju literature, učenje, razvoj knjižničnih zbirk• Tehnične storitve (katalogiziranje, digitalizacija, informacijska arhitektura)• Knjižnični management (upravljanje virov, upravljanje z ljudmi, upravljanje odnosov)
 51. 51. Zahteve• Spretnosti dela z Google generacijo• Uporabo interneta za informacijske storitve• Računalniške kompetence
 52. 52. eTwinningKaj je eTwinning?• eTwinning je Skupnost evropskih šol• Projekt eTwinning zasnujeta vsaj dve šoli iz dveh različnih evropskih držav• Storitev je zastonj, ni posebnih sistemskih administrativnih pogojev
 53. 53. Kaj je eTwining?• eTwining nudi spletno učilnico Twinnspace• Spletna učilnica je platforma• Spletna učilnica nudi številna orojda
 54. 54. Zakaj se udeležiti projekta?Orodje za motivacijo mladih• Spodbuja sodelovanje med evropskimi šolami• Spodbuja uporabo IKT• Izboljšuje jezikovno znanje• Zagotavlja nove načine poučevanja• Povečuje socialne in kulturne spretnosti
 55. 55. UdeleženciPri projektu sodelujejo učitelji vseh disciplin, ravnatelji, knjižničarji in predšolski otroci, učenci in dijaki.• Evropa : 170.000 članov, 93.000 šol• Poljska: 16.000 članov, 9.500 šol• Slovenija: 1.000 članov, 434 šol• Bolgarija: 3.000 članov, 1981 šoleTwining Portal http://www.etwinning.net/en/pub/index.htm
 56. 56. eTwinning portalPublic Teacher’s TwinSpaceportal Desktop
 57. 57. Prednosti projekta No paperwork 1 school /1 teacher = eTwinning Free several virtues platforms projects No obligations
 58. 58. Delavnice srečanja• Tdnet (eresource management solutions)http://web.tdnet.com/• Microsoft Photo Story 3 for Windows• Microsoft Office Labs (Screencasting)• Zastonj aplikacije http://www.pil- network.com/Resources/tools
 59. 59. Bolgarija• Kolegica Stefka Ilieva prihaja iz mesta Plovdiv v Bolgariji• Bolgarija je parlamentarna republika• Populacija: 8.000 milijonov ljudi• Mesta po številu prebivalcev: Sofia, Plovdiv, Varna
 60. 60. Bolgarija
 61. 61. Plovdiv
 62. 62. Antični teater
 63. 63. Antični stadion
 64. 64. • http://antichen-stadion-plovdiv.bg/?p=92&l=1
 65. 65. Dzhumaya square
 66. 66. Aljoša
 67. 67. Plovdiv, glavna ulica
 68. 68. Regionalna knjižnica Ivan Vazov The library moved into this building in 1974.
 69. 69. Metodološki oddelek v knjižnici Ivan Vazov- Metodološki oddelek- Poklic metodolodist,- Poslanstvo oddelka je vodilna vloga za koordiniranje in planiranje razvoja knjižničnih storitev v knjižnicah, ki se nahajajo v regiji Plovdiv.
 70. 70. Metodološki oddelek 2• Nudi individualne konsultacije in asistence v knjižnicah• Sodeluje s knjižnicami, pomaga,• Nudi seminarje, srečanja, kvalifikacije za knjižnicarje• Pomaga pri izdelav statističnih poročil
 71. 71. Metodološki oddelek 3• Knjižnica je vključena v projekt Bill in Melina Gates.• Metodološki oddelek zadolžen za praktično izvedbo program• Podaril 9,2 milijona dolarjev za računalniško opremo 960 knjižnic• Nudijo digitalno opismenjevanje ljudi
 72. 72. Metodološki oddelek 4• Nudi tečaje dela s PC in internet za začetnike• Razvijajo nove storitve za občane,• Nezaposlenim pomagajo najti delo• Pomagajo izpolnjevati razne obrazce• Nudijo sezname zdravil,• Preverjajo zdravstveno zavarovanje• Pomagajo mladim najti ustrezen program izobraževanja• Iščejo informacije o finančni podpori EU
 73. 73. Glob@l Libraries - Bulgaria• Glob@l Libraries – Bulgarija je skupna pobuda bolgarskega Ministrstva za kulruo in Program Združenih narodov za razvoj, ki ga podpira 15 milijonov dolarjev donacije funcaije Bill & Melinda Gates.• Glob@l Libraries – Bulgaria je zanovan tako, da olajša dostop do informacij, znanja, e-vsebin in storitev v skupnosti preko javnega omrežja bolgarskih knjižnic• Program je namenjen povečanju uporabe knjižnic po vseh državi
 74. 74. Glob@l Libraries – Bulgaria 2• Za knjižničarje• Za občane
 75. 75. Glob@l Libraries – Bulgaria - za knjižničarjeTematske skupine• Informacijske in komunikacijske tehnologije• Javni knjižnični management• Moderne knjižnične storitve• Sodelovanje s skupnostjo in uporabniki• Zagovorništvo, zbiranja sredstev in pripravo projektov
 76. 76. Glob@l Libraries – Bulgaria - za knjižničarje 2Informacijske in komunikacijske tehnologije• PC delovne postaje – hardware• PC delovne postaje - software• Delo z windowsi• Delo z MS Office• Internet in spletna komunikacija
 77. 77. Glob@l Libraries – Bulgaria - za knjižničarje 3Public library management• Moderna vizija knjižničarstva• Javni knjižnični management• Delo z uporabniki• Referenčne in informacijske aktivnosti• Lokalni informacijski viri
 78. 78. Glob@l Libraries – Bulgaria - za knjižničarje 4Moderne knjižnične storitve• Spretnosti komuniciranja• Spretnosti predstavitve
 79. 79. Glob@l Libraries – Bulgaria - za knjižničarje 5Sodelovanje s skupnostjo in uporabniki• Skupinsko delo• Vseživljenjsko učenje
 80. 80. Glob@l Libraries – Bulgaria - za knjižničarje 6Zagovorništvo, zbiranja sredstev in pripravo projektov• Zagovorništvo• Volunterstvo• Načrtovanje projektov
 81. 81. Glob@l Libraries – Bulgaria - za knjižničarje 7Sodelovanje s skupnostjo in uporabniki• Skupinsko delo• Vseživljenjsko učenje
 82. 82. Glob@l Libraries – Bulgaria - za občane• Osnovna računalniška pismenost• Usposabljanje v računalniških znanjih za ljudi s posebnimi potrebami• Osnovna računalniška pismenost za ljudi, ki so stari nad 60 let
 83. 83. Sofija
 84. 84. Sofia• Aleksander Nevski katedrala• Nacionalna knjižnica Cirila in Metoda• Nacionalne teater• Spomenik Johna Vincenta Atanasoffa, izumitelja računalnikov
 85. 85. Katedrala Aleksander Nevski
 86. 86. Narodno gledališče Ivan Vazov
 87. 87. John Vincent Atanasoff
 88. 88. Narodno sabranie
 89. 89. Eagle Bridge
 90. 90. Zgodnja krščanska cerkev
 91. 91. Ruska cerkev
 92. 92. Palača kulture
 93. 93. Obisk mladinske knjižnice v Sofiji
 94. 94. Nacionalna knjižnica Cirila in Metoda v Sofiji
 95. 95. Nacionalna knjižnica Cirila in Metoda v Sofiji• Ustanovljena 1878• 1953 se je knjižnica preselila v novo stavbo (na sliki)• Grajena v neoklasicističnem stilu• Spomenik sv. Cirila in Metoda
 96. 96. Katalogi• Uporabljajo katalog COBISS/Opac (edina knjižnica v Bolgariji)• 820.000 bibliografskih zapisov• Elektronski katalog ISIS• Baze (Ebsco, Emerald, ScienceDirect, Proquest, ISI Web of Knowledge)
 97. 97. Digitalna knjižnica http://www.nationallibrary.bg/cgi-bin/e- cms/vis/vis.pl?s=001&p=0192&g=Kriteriji za digitizacijo• rokopisi, stare tiskane knjige, neobjavljeni dokumenti iz Zgodovinskega arhiva, portreti, fotografije, grafike in kartografske izdja, bolgarski časopisin od 1884-1944• Začetek leta 2006• Digitiziranih preko 230.000 enot
 98. 98. Storitve za uporabnike:• Izkaznice za 1 dan, mesec, leto• knjižnica zaprta v mesecu avgustu in vsak torek zaradi revizije knjižničnega fonda• razstave; trenutno 175 leto rojstva A. Levski, revolucionar in filozof
 99. 99. Nacionalna knjižnica Cirila in Metoda v Sofiji
 100. 100. Nacionalna knjižnica Cirila in Metoda v Sofiji
 101. 101. Nacionalna knjižnica Cirila in Metoda v Sofiji
 102. 102. Nacionalna knjižnica
 103. 103. Nacionalna knjižnica
 104. 104. V. Levski spomenik v Sofiji
 105. 105. Srečanje knjižničarjev in učiteljev v Balchiku• Balchik je mesto ob Črnem morju• Nahaja se 40 km severno of Varne (Varna je 80 od Burgasa; eksplozija je bila en teden po mojem odhodu)• Slovi po čudovitem botaničnem vrtu
 106. 106. Program posvetovanja• PISA• eTwinning
 107. 107. Letna konferencaLetna koferenca marca v Berlinu• 500 udeležencev iz 32 držav; 15 udeležencev iz Bolgarije• Poudarek na spodbujanju šolskih ekip, učiteljev in drugih strokovnjakov, ki sodelujejo v šolah in skupnosti• Projekt vključuje že 150.000 registriranih učiteljev po vsej Evropi
 108. 108. Posvetovanje
 109. 109. PISA• Programme for International Student Assessment• Mednarodna raziskava, ki se je začela leta 2000• Cilj: ocena izobraževalnih sistemov po svetu s preizkušanjem sposobnosti in znanja 15-letnikov• Program: informacijska pismenost učencev (bralna, matematična in naravoslovna pismenost)• Več kot 70 držav; Bolgarija na 46. mestu, Slovenija na 20. mestu: rezultati
 110. 110. Izkušnje eTwininga v Bolgariji• Leta 2006 se je registriralo k projektu 200 šol in vrtcev• Trenutno preko 800 šol in 200 projektov• Najbolj priljubljna tema je kultura, tradicija, igre, festivali, fizika, matematika, ekonomija, ekologija• Učitelji pravijo, da je učenje zanje bolj zanimivo ter da izobraževalne vsebine laže posredujejo učencem
 111. 111. Izkušnje eTwinninga v Bolgariji 2• Veliko učiteljev je zainteresiranih za projekt v tujem jeziku, saj je učenje tujih jezikov prioriteta v bolgarskem izobraževalnem sistemu. Nekatere srednje šole imajo kar 20 ur na teden učenja v tujem jeziku, predvsem angleščine. Srednješolci so zelo zainteresirani za študij v tujini, zato učenju jezikov posvečajo veliko pozornosti. Zelo zainteresirani dijaki obiskujejo še dodatne izobraževalne tečaje tujega jezika, tudi med počitnicami.• Nacionalni center za podporo eTwinning projekta organizira številne delavnice za učitelje, tudi online.
 112. 112. Projekti, pri katerih sodelujejoUstvarjalne sposobnosti in mišljenja• Sodelujejo s 5 državami Evrope• Ustvarjalnost pri poučevanju temeljnih jezikov: materin jezik, matematika, umetnost, drama, tuji jeziki• Cilj: dobro praksa in objava rezultatov
 113. 113. Projekti, pri katerih sodelujejo 2Priprava obrokov• Učenci se bodo seznanili z različnimi tradicijami v zvezi s hrano v različnih dražavah• Imeli bodo priložnost primerjati različne prehranbene navade v Evropi
 114. 114. Bolgarija - ŠpanijaSodelovanje v projektu European friends• Učenci od 11-14 let• Učenci naj postanejo odgovorni državljani močne in združene Evrope• Cilj: povečati občutek za ni meje za prijateljstvo• Cilj: spoznati državi, dejavnosti,
 115. 115. Tudi to je obala
 116. 116. Tudi to je obala 2
 117. 117. Vračanje domov

×