Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Google cloud storage - google prediction api

1,319 views

Published on

Google cloud storage, google prediction api, namtuanftu, nguyễn an minh tuấn

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Google cloud storage - google prediction api

 1. 1. Google Cloud Storage -Google Prediction APINhóm 10:0912511 – Nguyễn An Minh Tuấn0912480 – Nguyễn Vĩnh Triết0912462 – Nguyễn Xuân Thưởng0912432 – Nguyễn Ngọc Thạch 1
 2. 2. 1. Giới thiệu Dự án Google Developers G.Cloud, G.Prediction là gì Tính năng nổi bật2. Google Cloud Storage3. Google Prediction API4. Demo 2
 3. 3. 3
 4. 4. Google Developers – Sự khác biệt  Support BUSINESS  Make it SIMPLE 4
 5. 5. Google Cloud Storage – Điện toán đám mây – RESTful API – Quản lý dễ dàng API Console, GCS Manager – Lưu trữ dữ liệu (Google Drive, Dropbox, MF) – Dùng cho các ứng dụng trong cloud của Google 5
 6. 6. http://blog.programmableweb.com/2010/06/09/new-job-requirement-experience-building-restful-apis/ 6
 7. 7. http://www.slideshare.net/jmusser/open-apis-whats-hot-whats-not-12506063 7
 8. 8. Quản lý dễ dàng Google API console 8
 9. 9. Quản lý dễ dàng Google Storage Manager 9
 10. 10. Chức năng 10
 11. 11. Dùng cho các ứng dụng trong cloud 11
 12. 12. Google Prediction API – Điện toán đám mây – RESTful API – Dùng thuật toán – Phân tích dữ liệu – Để tiên đoán hoặc phân loại dữ liệu 12
 13. 13. 13
 14. 14. Sử dụng G.Prediction: 3 bước đơn giản"Tous pour un, Google "French"un pour tous" Prediction1. Upload Upload DL vào G.Storage2. Train Xây dựng mẫu từ DL3. Predict Đưa ra dự đoán 14
 15. 15. Biết được điều khách hàngmuốn trước khi họ biết họ muốngì Gia tăng lợi nhuận Support Business 15
 16. 16. Tại sao lại chọn Google Prediction ? 16

×