Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
§’§'i'= .i§’iQEK"liTlH3I'

"3/f’7:‘/ “*v’7“7 l~0)EE¥E
°l$iE3‘%%%§E0)§§iE

- E 3‘: |3)55}é¥l’= H%li0)lE‘l§lI:  72:8

<E: mm...
.'IEiT'. lfi3’R2‘
’("5’)CbC9 I535

0)fill§E‘l’§E78 I
l

I aeaaaa. 
bfiW%%®%fl&fi#L| 
' %wAaea@enu : 

I

haeemfiweee

<illJi?3ZI...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

なみかわてつじの活動報告#003

93 views

Published on

新宮市議会議員 なみかわてつじの活動報告です。

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

なみかわてつじの活動報告#003

  1. 1. §’§'i'= .i§’iQEK"liTlH3I' "3/f’7:‘/ “*v’7“7 l~0)EE¥E °l$iE3‘%%%§E0)§§iE - E 3‘: |3)55}é¥l’= H%li0)lE‘l§lI: 72:8 <E: mmme®eem> H’FJ‘: lE‘aEl12v'%"e2%03fi7a‘i: < trofcfiifilllfilfiiilfiilfilit E I I3/? $é? l’= fi%€%ElZZ¢)'CrY= Hfr§lél| :b F573 |5l’~JlZ?3§, lJL'CIz‘i'9"o fisfi/ i>l2l:0)Efi§§§7il= l'_’ll§Lt iilfi§l%fiEiREo6H03"E: ‘Fi5l4 %H%tL: ii§<0)A7o*‘t%$o)iE%fifi l: iE§’EL, iLf: o‘7‘? ’£*EdCiJfl§’@”a )§l'C‘¥J1lfi-($1?-%%7‘3‘‘T3EL: tto 7’: :é: >2.*£! il, :ifl%E&ltlti‘tl: lL%lll¥ifi 7J‘§’r@‘e”a”1’CIni@‘oill3ifilzt? iéll$)5i‘l 0)7§l: EJJ§%§l7‘>: a7‘; :&i éalzté §)i>E3‘E%: <Ja‘%)au~5:2:f~'d*o §l$l3)3fié? £§1J(= EElJ-, i2EJJ)? &*: * / T3‘—l‘T‘%§>T‘l: J0)l3"@%(= iE7J)£Ci 7:: L:7f2 at/ ")$E. 'fi7or5: Q3359: ifiinlztfiélfiflfllzénfleeruw f:7’: “tn'ctn= :a‘og‘§§’<>%Jll%lai7:: E0) l3f%l: liuof‘I6:l8fiial; ‘<f52<uo ’ErlEl03"y‘<-EfiiJ“’<Jo“C%iL, f:, ,ril; t H’FEJ: Defié%’3l1%? E¥E%a’Jé-Ttni 32 iE¥l£@l% -l‘§aT<L: li+§: ‘:‘FF? é<fi‘ aw», E7“; :l’o’B#Fla'iC“§‘lniL,7”: r‘o 9H $I§lJ§%%l: ci4a‘“UI%E‘§. I: 16% L/ Té'Il‘o T~fl24£37H iflflefl fifigflfifiili —¥llT:7££HW)lfiE3i~75ll1iL: ‘§9'Cb‘i3‘— <l3fi$éfi%~>‘i/3“F‘Efi? .?c7E: lnk%> ®fifi‘B~9’C%§fi%%’&§£% §3‘0)'EE§§%%%§§§ : >E§ilT*%§%io*‘iaiaof%TlSfifié? Ema) fifiiiwfiaiatuetitiai, (Sr~’l%%I><—/ l/ODTIJ 7b‘>l<fi7::65 tau k0)73t; .1:“) ®fifi‘Eo’C><—)Ix%§-3 bousai. shir1gu—t@ktaiworkjp l: $><~1lx>Ei2l§'9“>§> El-' El filiififiéfitwlittlfibvifiiat '~' ><—1l/ f‘E’= éi©‘o E @a@ae%ewwa 7”“ 0120—5O6—O43(fi4llE5l5l) ©I5}J“fié%’lfi0)fi5Zi£&| fiIL‘)I7l§7J“| E'HElC%§3”o <f3:wmea&a%eenm>> owes; ese zanex ~%%mfi®% flafififlwétwfitaufizffie waameacewensao EE‘£I5)§$élE§Jlil7‘E$§*élFiEiJé; ? Bfifié +? §.: l“E.0)E. ‘%}’@’ElEZiEfiE§0)$iE - E5lll5§7£I Elzlfifibbififio M ilailwaablar 2 0735»23—3334(i$2fifjéirtaE%5't) egshingu sh-tmbun tl: &iJ>Io‘C‘9C0)lEflfi‘.5 @5037? 2012.7 %E? ?:F? €”7/‘EEZJ 647-0053 ¥)i§rfi£¥)i2.17 Tel O90—5058—8289 Email tetsuji. namikawa@gmail. com Blog h tp: //namikawate suji. hatenablog. com/ Ififfié/ ET? ) Efififi/ E T ififlll §- i’»«e¥‘5llE i §fl%‘l%~‘/ Slléé/ £ §é%l§fifl1§l< filéfilléfifi §§’£fE$E§l/3% élifi
  2. 2. .'IEiT'. lfi3’R2‘ ’("5’)CbC9 I535 0)fill§E‘l’§E78 I l I aeaaaa. bfiW%%®%fl&fi#L| ' %wAaea@enu : I haeemfiweee <illJi?3ZI¥s: l,i§Z7J at 72t%%> filsrielsofififafiafixbtisaaiét §E’0)HX0r’f= H<3’><7Ei: l./ 'Cil’LI1fi’03i emartmrtsc 7fi)J|3%? _Fi§o I$%? §E’0)$l’<E}Hl; tnai:3il: FuElE, lFlo : l'~5%_: t:l)? l|3’*é. ‘ll%S‘*“/ $ J"©Fl‘E¥§lil‘“€ZE§ Jtenn»2O: r2mc: :atea)m; re : sr: leHx<o>z»m~: s -6H0) re Efice%EmW%fit8c$m ’§‘E>clZ5fl?8bf: o r: mn»elex22f—. sa2ll2ta: rwa 2/l. Li‘%/ l:IJlCli%. “‘lE.7E l"ElL, E‘*9”o <E§'§'%a)é: r3%'rtl>2tE%> IEfi0)§§%4"/ §?—? ~*7 l*l35Ii£ (-iFEl0)5’>1)J10‘E>§</ f‘/5’-7l’x‘7l~ lCJ: é'; ‘lE'-'l3§E ' fiEfiXi£75lT§°5 cabitllfifio [Z7l’L7J‘5]UstreamlZ. :lZ%§§%0)§ F3%l$'fiFElfi5Zi£75:fi0TbE>li§7l§? 7?£E: °7c7:”34%lCLJ£: $R§L§I'l%‘T“l‘fi§fl‘ L/ “C In 35' E 3} l C‘ l_ll lll A 191 0) 9‘? iA (rm) blilfifillifia. -Ill'i‘a‘fi= ‘I <l%: sfilt-2¢al! :lalo: l$llzsrt%> [ifilF'll3fiEfiéfélétfifl/ Z»%ili7:; L& Lr:517~; l~'r-y Infiflifitlfifia yaeltalaacme ii? [HEB/31L: l7i§H¥73‘%li’E’ri0)i$l§ 5) Tc*. E!? %7&1Z. Zm&§%i€Lf:0)’Cns A rsmltmicsn ccelmaablsys III! fié0)i: él@§Zl7E>‘2 -n»<«~*sr~c: :2 fig [Hi] 1% l‘/ :é: $A l'/1“C‘)fl<%tcl%%7b“‘é: 3 l. :7cl: l1J:5 Lo750<E§Zl? §L'CIn<o Hi rim) e 0D%’l‘Eu‘lI3Iz‘i*Esl1E¥¥l: )l”L; 'Il %7i*XI: "—l~“7’v7°3”E>«“%o [3<ElL: aIl*c7‘TlY~iJl%0)l"rf‘t. /ETt: c‘: “?E>§A7b fi: F'nElEkL’C§§§i? iL/ 'Cb‘%2:3"o < l$Ie: e~eaaao>: §.e> [mm ‘: T}El1Z%“( lJJF'a'i*E|3liifl§%3E§ 7'J“U’ifi7”:7r1f: oI5}J“§é%‘lEl%0)I Iv '7 7 -v 72 we ~7'«’§? lZlEL*iE%%%%7i§‘7a’: §Q E L, ’Cl: t<‘: “5 75», re rslnmaaitlllilajm l"fiI7933lfil"1fi0)}’lllI§IEfiE'I€IE03E35’E>§E? § lZ§§fiI5L'(§;58O73F§l7'57J)? [ri 21 ‘fi‘a‘. %'l%037§'C~‘l= fiEa‘“e”*a‘f: u ~: We lcrfi b)"C]s§lEEI9Ji‘ ilswér-tlase: yatexzeetga/ :3 I$%El: lilfiEJJ“9”»Z>c1:5 >1W)'CL ~ 3 2: an IC FfiEI: fi=‘l%2'R§§£ Ogilfi-EE¥r‘ififw‘l%*a53%F': -3&3 é‘Q§+%E i&EfiL§_ fl7'§l: §llLT§§§4%'GEufl§ xi‘ §(>: <-1)72l%tjL§L7*: o:fiiull: ,<_‘_E - ; $.f. M*/ v“’ *c03 53(>2<2)0)i A/ é%lI£1£l<ER i‘1'J’§Zl‘ lE%- : %+cc1 F'uEl#'Eb*E:57:: u»ot5$x§‘§E', ‘=; ‘1& L v73"/ E‘Fs“LtL ( K322? fl«<f: l:t,7b7’avl9l3@“‘/ a‘El0) I44 “ E3é’7”: C<‘: i7’: §¥flfl73t%. fiBfit'7,Ei.1llx 7:i‘fifil1lEill: $7Jin‘-lU7r1ZL7a‘L: :i nTv%:72%tLLf: :2>E: Ft-1&3}: L‘ 3552 Let Lf: o?fi§$Li%fl5lK3fl10“€7£? iC% ‘éélfli Lfco %T(§Li it/ films? F'+Ellvi/ xtfiilzfi E 0)T? ~0)fil”>2l‘u: lw*:7’7°/3 ‘/22% zsbffie 2: an x sage Ilaelg h€zl:35Zo«§‘0)§l£? (w’: l‘: u’l5:2:7£I7~1fi amfizortaltsisoiz-E I-ifi€j7li7§: bi3‘* lLllFi“C‘l‘ Wiitétl‘/ *:Il%SL: ri’§i3‘3‘lfi%i0)iI: -lé’€E as 7.%lL%rlllra: a)3véE2fior; ::lml7sw)ao 2 lPE% - : t§t; t’e. *W§E‘”T~o>: :l—: l T_I: §0)”: E‘§l3‘¥%7J‘ll’lfiTlC»JZ~§7cI§lfi7<7: a o“(b‘t: iJ")7": l:= EF%E7l96“9“L?1v7“€%T wamotmeo r2IflE5i": llfi§'i'D£ *-NH-I ll’: /iE’: l*l‘5”c§E§’§§l: 9% L/ l5l'<ai; E;%’f~>ilfl JEODR ié’C‘? i)%>i¥$l§Z§§%(¥5l’%§§/ £75‘lI- fi) '¥5ZHfiE'l33l§l§£§§£*: ‘7J“533l$l 5/lifil I$l7<7:3l§‘? o%SZ’i§l§}IEi: /z*: ‘75“: a"l%fi4l%ElL, '( , $i3“‘fib7rL'Clnf: o E 4

×