Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Charlie i la fàbrica de xocolata CS

861 views

Published on

A la Setmana cultural els alumnes del CS han fet activitats relacionades amb el llibre "Charlie y la fábrica de chocolate"

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Charlie i la fàbrica de xocolata CS

  1. 1. CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
  2. 2. TÍTOL DE L’ACTIVITAT: Lectura de Charlie y la fábrica de chocolateADREÇADA a alumnes del CSOBJECTIUS:• Practicar diferents tipus de lectura ( em veu alta per part del professor; lectura em veualta per part de l’alumne, lectura silenciosa..).•Aprendre a reflexionar sobre el que sha llegit, sabent-ho explicar mitjançant evidènciesorals o escrites i sabent-ho compartir.• Realitzar una activitat on l’alumnat pot opinar sobre la lectura i el seu sentit.•Fomentar la lectura amb suport digital i amb el llibre.•Cercar informació , tractar-la i comunicar-la mitjançant un power point.•Aprendre a fer una animació.•Seguir una recepta de cuina.COMPETÈNCIES BÀSIQUES:c. LingüísticaC artística i visualC. Tractament de la informació i competència digitalC d’ aprendre a aprendreConeixement i la interacció amb el món físicC autonomia i iniciativa personal
  3. 3. CERCANT INFORMACIÓHan buscat informació a internet:b.Se’ls ha donat una pauta per saberquina informació requereixenc.Se’ls han facilitat les planes on trobar lainformació
  4. 4. LLEGINT EL LLIBREHan practicat els diferents tipus de lectura,com és lectura guiada, lectura individual,....utilitzant la pantalla
  5. 5. HEM FET UNA ANIMACIÓ DEL CAPÍTOL LLEGIT
  6. 6. MIRANT LA PEL·LÍCULA

×