Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Recursos competencials digitals i im

2,311 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Recursos competencials digitals i im

 1. 1. RECURSOS DIGITALS COMPETENCIALS I LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES CESIRE 20 DE GENER DE 2011 Núria Alart www.xtec.cat/~nalart, nalart@xtec.cat, nalart@twitter.com
 2. 2. “El docent fa que siguin competencials els recursos, els continguts i els materials digitals” “La metodologia emprada és la que pot ser competencial, no la tecnologia” 2
 3. 3. La societat està evolucionant a un ritme accelerat i l’escola segueix aferrada al segle XX” Hem de preparar a l’alumnat per a la societat del segle XXI, 3 tot i que, sigui mot incert”
 4. 4. Els continguts i/o recursos digitals són recursos elaborats amb la finalitat de facilitar i millorar els processos d’ensenyament-aprenentatge, per transmetre, generar, processar o emmagatzemar informació “Els podem anomenar recursos i/o continguts multimèdia” Relacionant-los amb la teoria de les Intel·ligències Múltiples, serien aquells que són capaços de proporcionar a cada individu, segons les seves característiques i singularitats individuals, la transformació de la informació en coneixement. També seran tots aquells que estan en qualsevol format, ja sigui textual, d’imatge, so, àudio, simulacions, etcètera, que ajudaran a assolir totes les competències4 bàsiques de l’alumnat i desenvolupar totes les intel·ligències.
 5. 5. CLARA 6 ANYS ES MANIFESTA... Hàbil amb les mans i sensible Gran passió per la natura Afectuosa, generosa, amable, servicial, cooperativa… Dificultats per resoldre situacions lògicomatemàtiques, 5 grafisme, lectoescriptura...
 6. 6. CLARA ES MANIFESTA... Què podem fer? Com i de quina manera l’ajudarem en el seu aprenentatge? Model acadèmic Als 17 anys, potser estarà treballant i estudiant en un centre 6 nocturn per obtenir el graduat escolar
 7. 7. Nen Quetxua Despert, espavilat, viu, social, amb destresa manual i artística, atenció, responsabilitat, enginy.... Aprèn dels pares i de la comunitat. Hem aprés a valorar a tothom i a les diferències? 7
 8. 8. LA INTEL·LIGÈNCIA Principis del s.XX A. Binet Crea el primer instrument Posteriorment: Stanford-Binet, Spearman, Thurtone, Guilford, Catell,… CONCEPTE D’INTEL·LIGÈNCIA ABANS Una Invariable Quantificable Innata/heredada Pràctica educativa = Ensenyament igual per a tothom 8
 9. 9. CONCEPTE D’INTEL·LIGÈNCIA ARA És múltiple És educable És una capacitat Es pot desenvolupar Pot variar segons les experiències Pràctica educativa = Ensenyament més personalitzat 9
 10. 10. LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES Dr. Howard Gardner de la Universitat de Harvard Al 1979, H. Gardner va rebre un encàrrec de la Fundació Holandesa Bernard Van Leer d’estudiar el potencial humà. Al 1983: formulà una nova teoria de la intel·ligència: “Estructures de la ment” http://www.youtube.com/watch?v=U9PkESxUjEY&feature=channel_page 10
 11. 11. QUÈ ÉS LA INTEL·LIGÈNCIA? Gardner La capacitat per a resoldre problemes, generar-ne de nous i crear productes o oferir serveis valuosos dins d’un determinat àmbit cultural. RESOLDRE, MÚLTIPLE GENERAR, ORGÀNICA CREAR 11
 12. 12. H. Gardner escoltava expressions com: “no és molt intel·ligent, però té una bona aptitud per a la música” No sabia com anomenar... COMPETÈNCIA (Ah, sí,si...) o INTEL·LIGÈNCIA (Més d’una) Complir unes PROVES per a ser una INTEL·LIGÈNCIA Tenir una localització definida en el cervell Posseir un sistema simbòlic i representatiu Evolucionar de manera independent i pròpia: història evolutiva. Pintures rupestres. 12 Trobada d’instruments musicals... Context històric
 13. 13. CÒRTEX CEREBRAL- INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES- SITUACIÓ Logicomatemàtica: l. frontal esquerre i parietal dret Lingüística: l.temporal esquerra Naturalista: l.parietal esquerra i frontal A:Broca y Wernicke Intrapersonal: l.frontal, PARIETAL parietals i sistema límbic FRONTAL OCCIPITAL TEMPORAL Existencial: l.temporal CEREBEL Visualespacial: regions Musical: l.temporal dret posteriors de l’hemisferi dret Cinestèsicacorporal: cerebel, Interpersonal: l.frontals, temporals ganglis basals escorça motriu 13 (hemisferi dret) i sistema límbic Font: T. Armstrong
 14. 14. Dibuixos: GRAIM Capacitat de controlar els moviments Capacitat de produir i corporals i de apreciar ritmes, tons, manipular objectes Capacitat d’autoestima Capacitat de percebre i timbres… amb habilitat. i automotivació. comprendre als altres Capacitat de Capacitat Capacitat de Sensibilitat situar-se un mateix d’identificació del reconèixer Sensibilitat als especial pel en relació llenguatge i manipular patrons llenguatge parlat i 14 característiques natural. espais. lògics o numèrics. escrit existencials
 15. 15. Les necessitem totes Totes són igual d’importants Es combinen de forma única en cada ésser humà Tothom les tenim totes en diferents graus de desenvolupament Els docents tendim a ENSENYAR de la manera que nosaltres APRENEM http://www.slideshare.net/nalart/intelligncies-mltiples-2010 15
 16. 16. Altres intel·ligències en estudi CREATIVA INTUITIVA ÈTICA-MORAL CULINÀRIA HUMOR OLFACTIVA... 16
 17. 17. Daniel Goleman Coneixement de les pròpies emocions Capacitat de controlar-les. Capacitat d’automotivar-se Reconeixement de les emocions alienes Control de les relacions 17
 18. 18. Professor i escriptor francès …”Quan no era l’últim de la classe, és que n’era el penúltim… Obtús per a l’aritmètica …. Profundament negat per a l’ortografia, incapaç de memoritzar les dates i de localitzar els llocs geogràfics, … mandrós … Jo no entenia res… http://www.maldeescuela.com/ 18
 19. 19. TOTS SOM DIVERSOS La diversitat és una qualitat intrínseca de l’ésser humà. Situació social Intel.ligències Cultures Estils i ritmes Interessos Albert Einstein Michael Phelps Pablo Picasso Marta Graham 19
 20. 20. Estils d’aprenentatge.Atenció Diversitat Ritme Coneixements previs Input/ output preferències Autonomia Persistència/ Agrupament esforç Modalitat Habilitats d’interacció d’aprenentatge 20
 21. 21. Preferència estil sensorial Organitzat, ordenat, Parla sol, es distreu fàcilment. Mou Respon a les mostres físiques Con observador i tanquil. els llavis al llegir. Mostra facilitat d’estimació. Li agrada tocar-ho tot. Preocupat pel seu aspecte. de paraula. No li preocupa el seu Es mou i gesticula molt. Surt ben duc Veu aguda, barbeta aspecte. Li agrada la música. arreglat de casa, però de seguida aixecada. Se li noten les Modula el tó i timbre de la seva s’arruga perquè no para quiet. To ta emocions a la cara. veu. Expressa les seves emocions de veu baix. Expressa les seves verbalment. emocions amb moviments. Apre Aprèn tot allò que veu. Aprèn allò que sent, a base de Aprèn allò que experimenta Necessita una visió repetir-se a si mateix pas a pas tot directament, allò que l’impliqui nen detallada i saber a on va. Li el procés. Si s’oblida d’un sol pas moviment. Li costa comprendre tatge costa recordar allò que sent. es perd. No té una visió global. allò que no pot posar en pràctica. Acti Mirar, imaginar, llegir, veure, Escoltar, cantar, ritme, debats, Tocar, moure’s, sentir, treball de pel·lícules, diagrames, fotos, discussions, cintes d’àudio, camp, pintar, dibuixar, ballar, Vi cartells, pintures, lectures, parlar en públic, parlar laboratori, fer coses, mostrar, diapositives, telescopis, per telèfon, grups petits, reparar coses.... tats microscopis, còmics, vídeos, entrevistes... mapes... S’estima que un 40% de les persones és visual, un 30% auditiu i un 30 % cinestèsic Partitura: visual. Tècnica: cinestèsica. Oïda: auditiu 21
 22. 22. Les intel·ligències no són etiquetes, sinó fortaleses que poden servir com a canals per a superar les debilitats INTRAPERSONAL I INTERPERSONAL Cada persona posseeix una combinació única d’intel·ligències 22
 23. 23. DESENVOLUPAR INTEL·LIGÈNCIES TRES FACTORS: 1. Dotació biològica 2. Història vital. 3. Antecedents culturals. Mozart: innat, familiars, moment històric INFLUÈNCIES DE EXTERNES 1. Accés a recursos: poca economia, no accés a instruments musicals 2. Històrics-culturals: segons interessos del moment. Mozart 3. Geogràfics: diferents oportunitats. Entorn rural, entorn urbà. 4. Familiars: influència segons professió familiar. Pintors-advocats 23 5. Situacionals: cura de familiars
 24. 24. Programats per a ser únics L’experiència individual modifica l’estructura del cervell 24
 25. 25. Howard Gardner Ref. A. Sala 25
 26. 26. Deixem ser protagonistes de l’aprenentatge a l’alumnat? Escola Inclusiva http://www.youtube.com/nuriaalart#p/u/31/IVrmN0ejsZY 26
 27. 27. Escolto i oblido, veig i entenc, faig i aprenc. Confuci Presentaré el material d’aprenentatge de manera que involucri el màxim d’intel·ligències possibles 27
 28. 28. La teoria de les IM ens poden ajudar en: Per a què l’alumnat APRENGUI 28
 29. 29. Com puc utilitzar i/o desenvolupar... Incorporar la natura Evocar sentiments o o importància del Fer que l’alumnat records personals? medi ambient? comparteix, aprengui de manera cooperativa? Fer que participi tot Fer reflexionar el cos o al menys sobre una obra facilitar experiències d’art o fet natural? amb les mans? Usar materials visuals, l’art i el Incloure la color? música, els sons El llenguatge oral i o un marc rítmic? escrit per a assolir un Incorporar els números, bon domini del tema a càlculs, lògica o treballar? pensament crític? 29
 30. 30. Tinc el pressentiment, que m’han donat aquest ordinador per a què no miri per la finestra! “naturalistes.cat” (nalart) F.Imatge :http://maslenguados.wordpress.com/2010/02/22/cambio-libro-por-portatil 30
 31. 31. Tinc el pressentiment, que m’han donat aquest ordinador per a què no miri per la finestra! ...I això que voldria saber sobre el clima, la meteorologia, l’observació de les aus, dels arbres, del sòl...entendre i investigar molts perquès!!! “naturalistes.cat” (nalart) F.Imatge :http://maslenguados.wordpress.com/2010/02/22/cambio-libro-por-portatil 31
 32. 32. Objectius per treballar a l’aula Ajudar a l’alumnat a descobrir les seves IM. Multiplicar les seves habilitats: ser més competent. Trobar en cada intel·ligència un sentit aplicable a la vida. Presentar el tema de diferents maneres per poder aprendre Incloure informacions de tot tipus: imatges,só, manipulacions... Diversificar les formes d’avaluar a l’alumnat IMPLANTACIÓ DE LES TIC/TAC DINS DEL CURRÍCULUM 32
 33. 33. Les competències bàsiques es basen en: Integració dels continguts Enfocament globalitzador Renovació metodològica Competències docents Sistema d’avaluació L’aprenentatge per competències suposa uns canvis en les pràctiques 33 docents que no es poden decretar
 34. 34. “La felicitat és l’absència de por” Eduard Punset 34 http://www.youtube.com/watch?v=OQeUVfEjb9k La por
 35. 35. La implantació de les TIC/TAC en el currículum ens ajudaran Quants alumnes porten rellotge de polsera? Quants alumnes tenen mòbil? I ordinador?... 35
 36. 36. 36
 37. 37. Penseu un tema oblidat que sigui molt significatiu per a vosaltres? Per parelles compartiu: Quin és el tema? Explicar. Per què és important? 37
 38. 38. WEB 2.0 38
 39. 39. “Amb la pissarra digital dono millor les classes.” Prof anònim 39
 40. 40. Interacció. Comunicació Contextos concrets Personalització Construir i desenvolupar capacitats i/o intel·ligències Autonomia de l’alumnat i el professorat. Repositoris de continguts, Variats de cerca simple i ràpida Activitats on s’hagi de buscar informació, desenvolupar habilitats creatives, resoldre problemes, dilemes, casos... 40
 41. 41. WebQuest Mini WebQuest EduWiki Blogs Ràdio MultitasquesWeb Caceres del Tresor E-portafoli TAF Twitter Espurn@ ............... 41
 42. 42. http://sites.google.com/site/webquestcathome/ “La tecnologia a les aules pot ser utilitzada per a facilitar l’aprenentatge per a cada intel·ligència” “La clau està en proporcionar un entorn eficaç d’aprenentatge per a l’alumnat, recordant que tothom aprèn de diferents maneres” 42
 43. 43. “Una WebQuest és una estratègia d’investigació guiada, -amb recursos principalment d’Internet, -que obliga a la utilització d’habilitats cognitives d’alt nivell -preveu el treball cooperatiu, la responsabilitat individual i l’autonomia de l’alumnat. -prioritza la transformació de la informació -inclou una avaluació autèntica” Creador: BERNIE DODGE Universitat de San Diego (California) 1995 43
 44. 44. No és - Per utilitzar Internet. Per fer activitats o treballs de “Processos mentals - Per navegar per la xarxa complexos” en seqüències de recerca, en contextos sense cap objectiu. reals d’aprenentatge,… Ens permet: - Per fer ús gratuït de les Avançar a un ritme propi i de manera autònoma TIC/TAC Investigar i treure conclusions - Per seguir unes instruccions Localitzar una determinada informació sense cap interès. Interactuar amb el medi i els companys/es 44 http://www.xtec.cat/~nalart/wq2010/casa/index.htm
 45. 45. Portada: Pàgina principal amb els enllaços als diferents apartats de la WQ Introducció: Estableix el marc i aporta informació. Tasca: El resultat final de l’activitat. Procés: Descripció dels passos a seguir, inclou recursos i ajuts. Avaluació: Explicació de com serà avaluada (matriu, rúbrica). Conclusió: Recorda el que s’ha aprés i anima a continuar. Guia didàctica: Planificació del projecte, unitat i/o problema a resoldre. 45 http://www.xtec.cat/~nalart/wq2010/oficis%20circ/index.htm
 46. 46. WebQuest una activitat competencial CB COMUNICATIVES METODOLÒGIQUES Lingüística, audiovisual i artística Matemàtica, digital, aprendre a aprendre WQ Llegir, escriure i interpretar amb els Resoldre i entendre problemes i activitats llenguatges audiovisulas. proposades. Posar en joc l’esforç i el treball individual, Facilitar a l’alumnat bons recursos d’Internet. en parelles o en petit grup que portarà a Fomentar l’autoavaluació. parlar, convèncer, consensuar, Potenciar l’aprenentatge cooperatiu. argumentar, etc. Potenciar una actitud crítica i reflexiva en la Estimular la curiositat i la creativitat de valoració de la informació. l’alumnat. CB PERSONALS CONVIURE HABITAR EN EL MÓN Autonomia i iniciativa personal Coneixement món físic, social i ciutadania WQ Respectar els diferents ritmes Traspassar a l’aula tot interaccionant directament d’aprenentatge. amb el món físic, mitjançant recursos totalment Potenciar la responsabilitat i l’autonomia actualitzats i del món real. personal. Aplicar valors i actituds personals Comprendre la realitat social en què es viu, i interrelacionades. (Autoestima, mantenint una actitud constructiva, solidària i responsabilitat, autocrítica, etc) responsable. Obtenir bons resultats gràcies a una estràtegia didàctica engrescadora. 46
 47. 47. En una WebQuest l’alumnat: Transformar i contrastar la informació. Desenvolupar habilitats cognitives. Actuar amb responsabilitat individual Treballar de manera cooperativa. Demostrar autonomia. Crear alguna cosa. Regular i planificar la seva actuació. Treballar de manera crítica, creativa i solidària. Reflexionar sobre el seu procés d’aprenentatge. Prendre decisions. Proposar nous objectius. Font: Carme Barba, 2008 47
 48. 48. En una WebQuest el professorat: Organitzar els grups, l’espai els recursos. Crear un entorn d’aprenentatge. Facilitar el material. Facilitar que els productes siguin del món real. Observar i avaluar el procés, la participació dels grups, el producte... Seleccionar, avaluar i actualitzar els recursos. Adaptar les activitats al nivell de l’alumnat. Ajudar a resoldre els dubtes. Assegurar la participació de tot l’alumnat. Acompanyar, guiar i assessorar tot el procés d’aprenentatge. Atendre la diversitat. Mostrar empatia. Font: Carme Barba, 2008 48
 49. 49. En una WebQuest el creador/a: Convertir-se en autor del seu propi material. Fer una recerca sobre un contingut determinat a treballar. Reflexionar sobre el seu propi procés d’aprenentatge. Seleccionar els seus propis recursos. Dissenyar les estratègies i les activitats més adients. Adequar els continguts al seu alumnat. Treballar de manera cooperativa amb diferents companys/es experts/es en la matèria. Compartir la seva obra amb els diferents docents a la xarxa. Convertir-se en investigador i creador dels seus propis materials Reciclar-se sobre la matèria. Font: Carme Barba, 2008 49
 50. 50. La WebQuest + Caceres del Tresor 50 http://www.xtec.cat/~nalart/wq2010/terratremol%20ciutat/index.htm
 51. 51. Caceres del Tresor: Què passa a la tardor? Què ha passat al bosc? Una Cacera del tresor és un tipus d'activitat didàctica molt senzilla. Consisteix en un seguit de preguntes i una llista de direccions de pàgines web, de les quals es pot extreure o inferir les respostes. Algunes inclouen una "Gran pregunta" al final, que requereix que els alumnes integrin els coneixements adquirits durant el procés. Un recurs educatiu amb moltes possibilitats didàctiques, competèncials i es poden treballar totes les intel·ligències. Permeten treballar diferents continguts segons els ritme d’aprenentatge de l’alumnat. Consta de cinc parts: 1. Títol. 2. Introducció. 3. Preguntes. 4. La gran pregunta. 5. Recursos 51 http://www.xtec.cat/~nalart/noveswq1/tardor/index.htm
 52. 52. Classificació de Caceres Comunitat Catalana WebQuest https://sites.google.com/site/webquestcathome/ Base de dades WebQuest: http://webquest.xtec.cat/enlla/ Caceres del Tresor: http://webquest.xtec.cat/WebCaceres/index.htm Xtec WebQuest: http://www.xtec.cat/recursos/webquests/index.htm 52
 53. 53. Què és una MTW? “És una metodologia didàctica, amb una proposta de diverses tasques per a les múltiples intel·ligències i nivells, que desenvolupa les competències bàsiques del currículum. Utilitza principalment recursos d’Internet, contempla 53 el treball cooperatiu, transforma la informació en coneixement, mitjançant la creació d’un, o més d’un producte final i la reflexió del procés d’aprenentatge, amb una autoavaluació i coavaluació dels resultats. Es comparteix”
 54. 54. Per què MTW? 54
 55. 55. Estructura i apartats 55
 56. 56. 56 TAXONOMIA BLOOM. Habilitats de pensament (Revisada Lorin Anderson, 2001)
 57. 57. Taxonomia de Bloom i la MTW Revisió Lorin Anderson, 2001 NIVELL. Habilitats pensament DESCRIPCIÓ MTW Proposta de tasques 1. Coneixement Recordar informació apresa prèviament. Reconèixer Cercar informació o “googlear” per recordar, informacions, idees, fets, dates, noms, símbols, definicions, Flick. Mapes mentals, (FreeMind) etiquetes, Enumerar, anomenar, identificar, definir, etc d’una manera aproximada a la manera com s’han après vinyetes, marcadors, xarxes socials, Ning, ... reconèixer, recordar, reproduir….. 2. Comprensió Demostrar que s’han après els conceptes. Entendre “fer-se Classificació digital, (Delicius) processador de seu”, allò que s’ha après; això es demostra quan es presenta textos, mapes conceptuals, diaris en blogs, Explicar, interpretar, descriure, comparar, la informació d’una altra manera, es transforma, se cerquen subscripcions (RSS), publicacions (Twitter), diferenciar, classificar, convertir, discutir, relacions, s’associa a un altre fet, s’interpreta o se’n saben presentacions, d’àudio, vídeo.. construccions estimar, generalitzar, donar exemples, dir les possibles causes i conseqüències col·laboratives (Wiki)... exposar, resumir. 3. Aplicació Aplicar el que s’ha après per resoldre un problema, Editar (Pinacle Studio), desenvolupar de manera seleccionar, transferir i utilitzar dades i lleis per completar un compartida un document (GoogleDocs), jugar Resoldre, utilitzar, manipular, calcular, problema o tasca, aplicar les destreses adquirides a noves (videojocs, simuladors...), demostracions de formular, recollir, usar, construir, projectar, situacions que es presenten, utilitzar la informació rebuda en presentacions gràfiques, conferències ...) proporcionar, relacionar, resoldre, situacions noves i concretes per resoldre problemes. demostrar, informar, relatar... 4. Anàlisi L’alumnat distingeix, classifica i relacions evidències o Recombinar (Mashing) mezcles i integració de estructures d’un fet, d’una qüestió, es fa preguntes, elabora moltes fonts. Enquestes, foros de discussió... Analitzar, organitzar, deduir, elegir, hipòtesis. Descompon el tot en les seves parts i pot resoldre Resumir, sintetitzar, comparar, gràfiques, fulls distingir, discriminar, categoritzar, il·lustrar, problemes a partir del coneixement adquirit. Intenta entendre de càlcul, eines en línia per a mapes mentals, contrastar, precisar, separar, limitar, l’estructura de l’organització del material informatiu conceptuals, sistemes d’informació geogràfica... prioritzar, subdividir, construir, fer examinant les parts de les quals es compon. La informació (Google Earth, Cmaps Tools... diagrames, comparar.. que obté li serveix per elaborar conclusions divergent 5. Avaluació Triar entre diferents alternatives i justificar l’elecció Realitzar i publicar comentaris a blogs, pàgina especificant els criteris utilitzats. Emetre judicis sobre la base web... participar en grups de discussió, treballar Avaluar, jutjar, defensar, criticar, justificar, de criteris preestablerts. Emetre judicis respecte al valor d’un en xarxa... Skype, Twitter, Blocs, Wiki, argumentar, concloure, contrastar, decidir, producte segons les seves opinions personals a partir d’uns discussions en cadena, Rubistar, e-portfoli... interpretar, valorar. objectius prèviament determinats. 6. Creació Crear, integrar, combinar idees, planejar, proposar noves Dissenyar, construir, Prezi, programar, filmar, maneres de fer. Crear aplicant els coneixements i habilitats animar, blogear, participar en una Wiki, publicar Adaptar, combinar, comparar, compondre, anteriors per produir alguna cosa nova o original. “podcasting” Tot això involucra un procés contrastar, desenvolupar, elaborar hipòtesis, 57 creatiu. Requereix comprendre els components i crear, estructurar, formular, els barregi en un producte coherent generar,modificar, reconstruir, reorganitzar.
 58. 58. DESTACA LA MTW: ACTIVITATS PER INTEL·LIGÈNCIES I PRODUCTE FINAL A COMPARTIR A LA XARXA INTEL·LI ACTIVITATS MULTITASQUESWEB GÈNCIES LINGÜIS Narracions orals de contes o històries. Activitats de biblioteca. Activitats d’escriptura. Diari personal. Debat a classe. TICA Argumentacions. Entrevistes: amb gravacions. Programes de ràdio. Revistes digitals o paper. Guia o prospecte... LOGICOMA Interpretacions estadístiques. Jocs i trencaclosques lògics. Fer una representació gràfica. Treballs amb números. TEMÀTICA Planificació d’estratègies. Esquemes. Eixos cronològics. Elaborar un pressupost. Calcular despeses econòmiques... NATURA Activitats a l’entorn natural. Cuidar plantes i mascotes a l’aula. Centres d’aprenentatge naturalistes. Diaris LISTA d’observacions. Projectes d’investigació. Organitzar col·leccions minerals, plantes.... Elaborar un itinerari per a una excursió. Programar unes colònies a l’entorn natural... VISUAL Utilització de visualitzacions i senyals de color pels aprenentatge. Creació de còmics, vídeos o pel·lícules. Murals ESPACIAL visuals. Mapes mentals. Crear una auca. Panells didàctics. Símbols gràfics. Línees del temps.... MUSICAL Cantar: el tema a treballar i escriure una cançó. Tocar instruments. Assistir a concerts. Crear acompanyaments, melodies conceptuals. Identificar sons ambientals. Música que treballa estats d’ànim. Expressar sentiments musicals. Preparar un concert. Crear una música per a un anunci publicitari... CORPORAL Preparar dramatitzacions: el teatre de la classe. Crear amb el pensament manual: aprendre mitjançant la manipulació d’objectes; plastilina. Conceptes cinètics: expressar amb mímica. Fabricació de materials: dominó, cartes d’aprenentatge, trencaclosques. Jocs a l’aula: jocs dels plats de paper. L’expressió corporal. Preparar una gimcana... INTERPER Aprenentatge cooperatiu. Preparar una mediació escolar o una resolució de conflictes. Elaborar un trencaclosques SONAL col·laboratius. Preparar una festa col·lectiva. Organitzar un taller. Preparar una campanya solidària.... INTRAPER Explicació personal de l’aprenentatge. Autoavaluació. Destreses de concentració. Diaris personals. Elaboració de SONAL Portafolis: reflexió. Elaboració de projecte de futur, projectes individuals. Educació emocional: treball sobre autoestima, empatia, gestió d’emocions i sentiments... EXISTENCIAL Anàlisi d’obres d’art. Sentiments sobre obres d’art, paisatges, animals, experiències 58
 59. 59. Metodologies associades MTW? 59
 60. 60. Què és un e-portafoli? 60 Plantilla https://sites.google.com/site/portafoliplantilla/home
 61. 61. Com crear-ne una MTW? 61 Plantilla MTW: https://sites.google.com/site/multitasquesweb/
 62. 62. Exemples 62 MTW Ens emocionem: https://sites.google.com/site/mtwensemocionem/
 63. 63. Els vídeos Utilització didàctica del vídeo: Transmissor d’informació. Instrument: motivador, d’avaluació, de comunicació, de producció i creativitat, d’anàlisi del context proper.... http://www.youtube.com/nuriaalart 63
 64. 64. Els podcast Es tracta d’arxius d’àudio que es poden escoltar amb qualsevol reproductor compatible amb els diferents formats existents: mp3, ogg, etc. Es poden escoltar en llocs sense cobertura. És una eina que permet publicar un so (cançó, text llegit) a una web, blog, moodle, etc. http://www.xtec.cat/~nalart/noveswq1/podcast/index.htm 64
 65. 65. Google docs http://es.calameo.com/read/000089677ce37e09bb29b https://docs.google.com/Doc?docid=0ASb8aUsY1abDZGRzazR0c3BfNjZnamtrOWNkdA&hl=en És un programa gratuït per a crear documents en línia amb la possibilitat de col·laborar en grup 65
 66. 66. Geolocalitzacions Mapa de les llengües FMAtlas, Wikimapia http://www15.gencat.net/pres_casa_llengues/mapes/ Mapes col·laboratius Paisatges sonors http://earth.google.es/ Gexoko koloreak: Herbari virtual utilitzant diverses eines, fent el que s’anomena un mashup (remescla) 66
 67. 67. Wiki És un lloc web col·laboratiu que pot ser editat per diferents usuaris. Aquest poden crear, editar, borrar o modificar el contingut d’una pàgina web, de manera interactiva, fàcil i ràpida, aquestes facilitats fan de la wiki una eina afectiva per a l’escriptura col·laborativa. Quan algú edita una pàgina wiki, els canvis apareixen immediatament en la web, sense passar per cap tipus de revisió prèvia. Projecte Espurn@ http://joanaraspall.wikispaces.com/ 67
 68. 68. Microblogging: Twitter www.twitter.com Enviar i publicar missatges breus. Twitter és una xarxa social 68 de microblogging. 140 caràcters (tweets)
 69. 69. 10 utilitzacions de Twitter en educació (Font: Steve Wheeler) 1.Tauler d’anuncis Tweet. Comunicar canvis a l’alumnat. 2. Síntesi d’articles, capítols llibre, etc. 3. Compartir enllaços. 4. Seguir a un personatge: BarackObama. 5. Crear un compte a un personatge famós del passat. Cervantes. 6. Micro trobades entre els subscrits a un compte Twitter. 7. Micro relats d’escriptura col·laborativa i progressiva. 8. Tweets en llengües estrangeres i traduccions 9. Començar un “meme” tema i seguir agregant (Tweming) 10. Animar a l’alumnat a trobar un amic/a d’un altre país i conversar regularment per a conèixer la seva cultura. 50 milions de twets per dia 69
 70. 70. Seguiu a gent interessant i us seguirà gent interessant! http://isparade.jp/ 70 nalart@twitter.com
 71. 71. Línies del temps Prehistòria (Fins a Edat antiga 3.500 Edat Mitjana 476 Edat Moderna Edat contempor. 3.500 AC) AC fins a 476 DC DC a 1492 DC 1492 fins a 1789 DC 1789 fina ara Resum d’un tema, autobiografia, relat d’un Timetoast.com, SmartDraw.com, personatge històric, músic, pintor... Fer un timerime.com… currículum vitae...per a totes les àrees o matèries 71
 72. 72. Xarxes socials. Comunitat d’aprenentatge. Espurn@ http://espurna.ning.com/ 72
 73. 73. Storytelling. Pechakuchas Projecte Espurn@ Storytelling http://www.youtube.com/watch?v=nnPoB2u0xFY&feature=related 73
 74. 74. Els vídeojocs a l’ESO http://www.3rdworldfarmer.com/ http://www.softonic.com/s/zoo-tycoon Word Farmer Zoo tycoo Gestionar una plantació amb una quantitat de Zoo tycoo. Construcció i gestió diners. Presa de decisions com: escollir tipus de d’un zoològic conreu, el bestiar, compra d’eines i estris, gestió de problemes; plagues, epidèmies,… Conclusions del treball: http://5centims5.blogspot.com/ Ramon Barlam. Projecte Espurn@ 74
 75. 75. Entorns virtuals 3D. Second Life Taller de PDI, aprenentatge de llengües, storytelling,… 75 Escola virtual Espurn@ http://espurna.ning.com/group/escolavirtualespurna
 76. 76. Karaoke. “Dot.sub” Projecte Espurn@ www.dot.sub.com Un Karaoke és una manera de cantar en playback, seguint la lletra de la cançó impresa sobre una pantalla, amb diferents imatges o vídeos que segueixen la lletra de la cançó. http://www.espurna.cat/kalidoscopi/mod/glossary/view.php?id=319 ESO http://www.espurna.cat/kalidoscopi/mod/glossary/view.php?id=363 Primària 76
 77. 77. Trencaclosques Projecte Espurn@ http://www.jigsawplanet.com/ Sonor:“GenMagic” JigsawPlanet és una eina divertida que ens permet crear trencaclosques a partir d’una imatge pròpia. El trencaclosques creat, pot tenir diferents graus de dificultats 77
 78. 78. PROGRAMACIÓ “SCRATCH” “Scratch” és un entorn de programació que permet que l'alumnat pugui crear aplicacions interactives com videojocs, animacions, dibuixos animats.. JOCS CREATS PER NENS Ping, pong: http://scratch.mit.edu/projects/eruaix/1324237 Bàsquet: http://scratch.mit.edu/projects/eruaix/1324245 78
 79. 79. Projecte Espurn@: www.espurna.cat, http://www.espurna.cat/kitxalla/ 79
 80. 80. Repositoris d’ensenyament-aprenentatge personals Programes instal.lats en el USB, que ens permeten portar a sobre nostre el programari més habitual. http://espurna.ning.com/group/einesportables http://www.codigos-qr.com/tag/quickmark/ Codis QR QuickMark i més … 80
 81. 81. Docent a l’aula digital El docent és qui decideix quan es fa servir l’ordinador i per a què. Cal establir unes normes d’ús: apagar o baixar la tapa mentre es fan explicacions, disposar d’alternatives, USB per si no funciona. El docent ja no estarà sempre de cara a l’alumnat, es col·locarà de manera que es puguin veure els ordinadors. No perdre de vista els objectius. Les TIC/TAC no asseguren un resultat millor. Enriquir aquelles activitats que ja fèiem habitualment. Hem de compartir allò que creem (tant nosaltres com l’alumnat) Farem servir eines que ja coneixem i que ens donen seguretat, però estarem sempre oberts a conèixer-ne de noves. Cal conscienciar a l’alumnat que l’ordinador a l’aula és una eina de treball per fer cerca, per comunicar-se i per elaborar i compartir continguts. Haurem d’estar al dia dels portals educatius: xtec, edu365, Espurn@, Ning .... Cal dedicar-hi temps. Puc aprendre dels demés i ensenyar als altres Puc innovar i crear. Amb les TIC puc formar part de xarxes socials de docents i aprendre Cerca la teva xarxa social d’aprenentatge. (PLN) Adaptació: E. Sancho 81 Competència docent: http://www.youtube.com/watch?v=XLur9oyL22c
 82. 82. Ens cal, potenciar i valorar a l’alumnat per allò que pot excel·lir i així ajudar-lo amb les seves mancances o debilitats. “Els portàtils a l’aula han d’ajudar a transformar la manera d’aprendre” 82
 83. 83. MOLTES GRÀCIES! Imatges http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceiplaleala/ http://maiomillapan.wordpress.com/category/mis-estudios/ http://blog.educastur.es/publicacion/category/opinion/page/2/ 83 http://aprendices.wikispaces.com/Scratch http://www.liceoparroquial.cl/2010/07/recursos-educativos-digitales/

×