Portafoli lic

9,876 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
9 Likes
Statistics
Notes
 • Enhorabona Núria, m'ha semblat molt complet i instructiu. Et consultaré dubtes de cara al proper any, perquè vull implantar-ho als meus alumnes des del primer dia.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
9,876
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5,323
Actions
Shares
0
Downloads
71
Comments
1
Likes
9
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Portafoli lic

 1. 1. SE (LIC) Barcelona 9 de Juliol de 2012 Núria Alartnalart@xtec.cat, www.xtec.cat/~nalart , nalart@twitter.com
 2. 2. Què en sabem?Història i fonamentació teòricaQuè és?Per què serveix?Què conté?Com i de quina manera elaborar-lo?Quina utilitat té. Valor afegitAvantatges i inconvenientsLes seves partsAvaluació
 3. 3. Els artistes sempre han utilitzat el portafoli per a documentar els seus treballs (pintors, fotògrafs,…)Les escoles Montessori inicien la seva utilització a l’escola primària.A partir de 1990 s’utilitza en les Univesitats (Austràlia, Canadà, USA i altres universitats del nord d’Europa H. Gardner parla del “portfolio” com el procediment d’avaluació de les intel·ligències múltiples.Estudiants del Regne Unit que abandonen la secundària l’utilitzen per a documentar les seves competències.
 4. 4. CB COMUNICATIVES METODOLÒGIQUES Lingüística, audiovisual i artística Matemàtica, digital, aprendre a aprendre -Comprendre textos de diverses tipologies. -Reconèixer les pròpies potencialitats i carències. -Estimular la curiositat i la creativitat de -Ser conscient i regular habilitats per l’aprenentatge: l’alumnat. la memòria, la concentració, l’atenció, la comprensió... -Usar diferents llenguatges: sonor, visual, icònic, -Ser capaç d’autoavaluar-se, heteroavaluar-se i gràfic, còmic, fotogràfic... autoregular-se. -Saber comunicar oralment. -Practicar hàbits, rutines... qualitats de pensament i -Expressar-se per escrit i amb els llenguatges preguntes. audiovisuals, fent servir el propi cos i les TIC -Descobrir els estils d’aprenentatge. -Saber identificar preguntes o problemes Tenir una actitud crítica i reflexiva: Per què? Quina? Com? Quan?CB PERSONALS CONVIURE HABITAR EN EL MÓN Autonomia i iniciativa personal Coneixement món físic, social i ciutadania -Adquirir consciència de les pròpies capacitats: -Desenvolupar habilitats socials a la xarxa com a la intel·lectuals, emocionals i físiques. vida real: saber conviure en societat. -Tenir confiança en si mateix. -Conèixer i fer valdre els drets de la ciutadania digital -Desenvolupar competències personals: -Comprendre la realitat social en què es viu, motivació, actituds.. mantenint una actitud constructiva, solidària i -Buscar consell quan es necessita. responsable. -Aprendre dels errors i afrontar els problemes. -Traspassar a l’aula tot interaccionant amb el món -Desenvolupar plans de millora personal. físic, mitjançant recursos totalment actualitzats i del -Tenir esperit de superació i mantenir la món real. motivació. -Enriquir les relacions i les habilitats socials. -Comprendre i analitzar les pròpies emocions i comportaments.
 5. 5. Quan treballem per competències l’alumnatha de donar respostes a les preguntes que planteja la situació problema i mobilitzar els seus coneixements, habilitats i actituds per elaborar un producte o més I fer-se noves preguntes
 6. 6. “És una metodologia d’avaluació alternativa que té en compte el nou paradigma educatiu centrat en l’estudiant”
 7. 7. El cor i l’ànima del portafoli és la reflexió”
 8. 8. Autoconeixement Coneixement estudiantAutoavaluació Autogestió Avaluació REFLEXIÓ Planificació de aprenentatge l’aprenentatge Meta- aprenentatge Entendre com s’aprèn Adatpació: Barbara Stäuble, Universitat Tecnològica Austràlia
 9. 9. Autoconeixement com a assoliment d’aprenentatge Documentació Portafoli d’aprenentatgeReflexió Col·laboració Font: Zubizarreta,2004
 10. 10. La reflexió com l’element essencial del portafoli Millora habilitats lingüístiques Procés dialèctic Consciència d’allò que aprens Construcció de significats Habilitats d’ordre superior Cognició i emoció alhoraQuè has fet? Com ho has fet? Què és allò que t’ha costat més a fer?Què canviaries si el tornessis a fer? Què és allò que t’ha agradat mésdel treball? Ha sortit com esperaves? Per què ho has fet així? Creus que has aprés? Què creus que demostra aquest treball de tu? Propostes de millora ...
 11. 11. Part duna assignaturaUn projecteUna assignatura, àrea i/o matèria
 12. 12. “Col·lecció d’evidències (materials, activitats, productes…) estructurades, ordenades iseleccionades amb la intenció d’explicar el rendimento l’aprenentatge realitzat, reflexionar sobre aquest i avaluar-lo”
 13. 13. Explica la història dels seus esforços i èxits. Inclou els criteris de la selecció i les pautes per jutjar els seus mèrits. (Per què les has seleccionat, què i com has après)
 14. 14. Un portafoli és més que una "caixa plena de coses". És un recull seleccionat devidències que serveix perobservar, adonar-se, acompanyar i controlar levolució del coneixement, les habilitats i les actituds dels aprenentatges. És una forma de recopilar la informació que demostrales habilitats i èxits dels estudiants, com pensa, com qüestiona, analitza, sintetitza, produeix o crea, i cominteractua (a nivell intel·lectual, emocional i social) amb altres, és a dir, permet identificar els aprenentatges de conceptes, procediments i actituds dels estudiants.
 15. 15. És una modalitat davaluació, el seu ús permet anar guiant levolució del procés daprenentatge pelprofessorat i pel mateix estudiant, de manera que espuguin anar introduint canvis durant aquest procés. Es pot utilitzar davaluació, dautoavaluació i coavaluació.
 16. 16. La consciència que tenim dels passos que seguim en la resolució duna tasca. El grau de consciència dels nostresprocessos cognitius i afectius durant el procés daprenentatge.Potser se li podria anomenar coneixement autoreflexiu(Burón, 1996)
 17. 17. Saber Saberconceptual actitudinal Saber procedimentalTècniques que es converteixen en estratègies quan se sap com, per què… resums, mapes mentals o conceptuals, resolució de problemes, casos…
 18. 18. •Treballar les competències bàsiques.•Personalitzar laprenentatge.•Crear ponts entre lensenyament formal, informal i noformal.•Permetre apropar lescola a la realitat social.•Desenvolupar lautoconeixement: fortaleses i debilitats.•Aconseguir aprenents més autònoms.•Desenvolupar la iniciativa personal i presa de decisions.•Generar processos de "bastida"suport a la construcció denous conceptes i coneixements.(Professors i companys)•Facilitar lesperit emprenedor i creatiu.•Utilitzar una metodologia participativa, inclusiva, cooperativa...•Potenciar els processos dautoregulació i metacognició.•Organitzar, estructurar i endreçar el treball: creant hàbits irutines.•Promou el desenvolupament destratègies de discussió,negociació, interacció...•Desenvolupar habilitats cognitives dalt nivell.•Ajudar a reflexionar i autoavaluar-se.•Millorar els resultats en lalumnat.•Motivar i millorar lautoestima.
 19. 19. Suport tècnic: eines tecnològiques per a incorporar alsportafolis:Web 2.0•Els wikis (pàgines web col·laboratives)•Multimèdia (Històries Digitals i podcasts)•Interactive micro-blogging (Twitter, Jaiku o Edmodo)•Xarxes socials Google grups, Facebook, Ning...•Pàgines web (Google Sites)•Blogs (reflexiu Diari)Plataformes de codi obert:Mahara, Elgg...
 20. 20. Promou la participació de l’alumnat.Responsabilitat dels seus aprenentatgesOportunitat de conèixer actituds de l’alumnatTé una estructura de llarga duradaEs pot adaptar a les diverses necessitats, interessos ihabilitats de cada estudiantEls professors poden examinar les seves destreses.Es pot utilitzar en tots els nivells escolar. Promou l’autoavaluació i el control de l’aprenentatge. Permet una visió més àmplia i profunda d’allò que l’alumnat sap i pot fer.
 21. 21. Cal dedicar-hi temps, tant el professorat com l’alumnat.Resulta inapropiat per a mesurar el nivell de coneixements de fets i conceptes, per això, cal combinar amb un altre tipus d’avaluacions.L’alumnat no està acostumat i cal explicar bé.
 22. 22. Una rúbrica és un document (graella) que descriu diferents nivells de qualitat d’una tasca, treball i/o producte“És una eina d’avaluació formativa d’ensenyament- aprenentatge” “L’autoavaluació en una rúbrica facilita la metacognició” “Permet a l’alumnat conèixer els criteris de qualificació que seran avaluats”
 23. 23. •Des de que es comença la seva elaboració fins al final.•Entrevistes de seguiment.•PresentacióAvaluació amb rúbriques es pot tenir en compte:-Entrega de tots els treball obligatoris.-Presentació personal-Reflexió: tipus i profunditat (superficial, rellevant, esporàdica,constant...)-Organització i presentació.-Evidències de canvi destratègies com a resultat de la reflexió-Evidències de progrés de diferents destreses.-Autoavaluacions, coavaluacions.-Comentaris-Recursos i bibliografia...
 24. 24. L’avaluació final ha de possibilitaraugmentar l’autoestima l’alumnat ha de reconèixer que aprèn
 25. 25. Presentació “display” tríptic
 26. 26. Presentació “Power Point”http://www.slideshare.net/nalart/portfoli-aula-acollida
 27. 27. Plataforma Google Sites per crear e-portafolis Incloure text, imatges, fotografies, vídeos, enllaços...Tutorial: http://www.youtube.com/watch?v=7x0UneYP7PU&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=VUG5-sJoQEI&feature=related
 28. 28. e-portafoli secundària e-portafoli universitat https://sites.google.com/site/portafoliplantilla/ https://sites.google.com/site/eportafoliuniversitat/ https://sites.google.com/site/portafolidetutoria/ https://sites.google.com/site/xavitutoria/les-eines Com fer un portafoli http://www.xtec.cat/~nalart/coleccio/WQ_PORTFOLIO/index.htm
 29. 29. Micro tallers TAC http://sites.google.com/site/microtallerstac/Micro tallers: https://sites.google.com/site/microtallerstac/e-portfolio Xavier Suñé
 30. 30. Determinar el propòsit del portafoliSeleccionar el contingut i l’estructuraDecidir com s’utilitzarà i conservaràEstablir els criteris d’avaluacióAvaluar el contingut.Mostrar el producte final.Comunicar els resultats a l’alumnat
 31. 31. SE (LIC) Barcelona 9 de Juliol de 2012 Núria Alartnalart@xtec.cat, www.xtec.cat/~nalart , nalart@twitter.com

×