Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IM I Mapes Mentals

27,708 views

Published on

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

IM I Mapes Mentals

  1. 1. INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES I ELS MAPES MENTALS Núria Alart 2009 [email_address] / www.xtec.cat /~~nalart
  2. 2. Mapes Mentals Els mapes mentals són un recurs que permet l’organització i la representació d’informació de manera molt senzilla, espontània i creativa per a que sigui assimilada i recordada pel cervell. Aquesta metodologia permet que les idees generin a la vegada altres i que sigui fàcil de visualitzar com es connecten, es relacionen i expandeixen fora de les restriccions de l’organització lineal tradicional. Al desenvolupar els mapes mentals s’utilitzen els dos hemisferis cerebrals , estimulant el desenvolupament equilibrat del cervell, fomentant la creativita t, la retenció de conceptes i l’aprenentatge en general.
  3. 3. RECURSOS I ESTRATÈGIES PER DESENVOLUPAR CADA INTEL·LIGÈNCIA
  4. 5. INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
  5. 14. El Dr. Buzan diu que “cada bit d’informació que accedeix al cervell (sensació, record, pensament, paraula, nombre, aliment, olor, color, línia, imatge, escrit, etc), es pot representar com una esfera central d’on irradien inmumerables enllaços d’informació”. Ref: T.Buzan; 2002

×