Calendari intel·ligències 2012

21,320 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
7 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
21,320
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17,990
Actions
Shares
0
Downloads
42
Comments
1
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Calendari intel·ligències 2012

 1. 1. Aplicació de les Intel·ligències Múltiples. Calendari 2012 Núria Alart CALENDARI ANY 2012 INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES I COMPETÈNCIES BÀSIQUESAquest calendari té la finalitat d’aportar informació a totes les persones interessades a estimular les diferents intel·ligències i competències bàsiques.Cada mes es proposa treballar una intel·ligència i la competència relacionada. Trobareu activitats, jocs i recursos per al desenvolupament de cadascunade les intel·ligències i competències. Cada tres mesos us oferim un resum de les intel·ligències proposades, juntament amb la competència digital. Alfinal del calendari trobareu una taula d’observació de les Intel·ligències Múltiples que ens ajudarà a conèixer millor als infants i joves i poder ser mésconscients de les seves potencialitats i debilitats que tenen.Què són les intel·ligències múltiples?Ara sabem que amb el temps ha anat canviant el concepte tradicional sobre la intel·ligència, que existeix més d’un tipus d’intel·ligència. En total se n’handefinit nou: lingüística, logicomatemàtica, musical, visual espacial, cinestèsica corporal, naturalista, intrapersonal, interpersonal i existencial, que esrelacionen entre elles. En néixer, disposem de totes les intel·ligències, però el més habitual és que només en tinguem tres o quatre de mésdesenvolupades, la resta les podem millorar amb l’educació al llarg de la vida.Què són les competències bàsiques?Les competències bàsiques són les capacitats que tenen els infants i joves en posar en pràctica d’una manera integrada, els coneixements, habilitats iactituds que serveixen per a resoldre problemes o tasques de la vida real que l’ajudaran a ser un ciutadà lliure i responsable.Per què és important conèixer i treballar totes les intel·ligències dels infants i joves?Perquè daquesta manera coneixereu millor les seves capacitats i els podreu acompanyar i orientar al llarg de tot el seu procés educatiu. Encara quetinguin desenvolupades unes intel·ligències més que unes altres, cal incentivar cadascuna delles si volem tenir una educació completa. Aquestaeducació més global i equilibrada, ens ajudarà a reforçar aquelles intel·ligències que ja tenen més desenvolupades i d’altra banda, també ajudarà a lesmés febles.Perquè es pot aprendre un mateix coneixement des de cada una de les intel·ligències. Així, si per exemple tenen més desenvolupada la intel·ligènciamusical, podeu crear condicions i oportunitats perquè a partir daquesta intel·ligència puguin aprendre continguts com les taules de multiplicar o un temade ciències naturals, a través, per exemple, de lentonació o de la repetició duna cançó.Perquè contribuireu a millorar la seva autoestima; tradicionalment shan valorat més les intel·ligències logicomatemàtica i lingüística, però actualmentes pot afirmar que hi ha diferents formes dentendre i representar el món, múltiples intel·ligències, totes elles importants per al desenvolupament globalde la persona.Perquè us ajudarà a entendre millor la seva manera de fer i sentir. D’aquesta manera, podreu participar del seu procés educatiu d’una manera mésempàtica, és a dir, us podreu posar en el seu lloc.Com podem saber en quina intel·ligència destaquen els infant i joves?Una manera molt senzilla és observant-los en les seves activitats diàries o en noves situacions. El tipus d’activitat, la manera com la duen a terme i lafacilitat en com la realitzen us indicarà en quina o quines intel·ligències és probable que destaquin. 1
 2. 2. Aplicació de les Intel·ligències Múltiples. Calendari 2012 Núria AlartGENERIntel·ligència IntrapersonalÉs la capacitat de ser conscients dels propis sentiments i emocions, saber-los expressar i gestionar. Conèixer lespròpies capacitats, habilitats i límits, acceptar-se i autocontrolar-se. Aquesta intel·ligència està relacionada amb lacompetència bàsica d’aprendre a aprendre que es treballa a l’escola. Aquesta implica la consciència, la gestió i elcontrol de les pròpies capacitats i coneixements des d’un sentiment de competència o eficàcia personal.Us proposem durant aquest mes, les següents activitats per fer amb infants i joves: DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 1 Automotivació Preparar el llistat de regals pel dia de Reis. 2 3 4 5 6 7 8 Autoestima Autoestima Autocontrol Autoavaluació: Relaxació personal: Autoconeixement Explicar: Què Per què et sembla emocional Autoconsciència: Escriure en un Relaxar-nos Estimular el pensament t’agrada de com que t’estimen els Saber expressar Explicar que ha quadern com ens escoltant música positiu: Què t’agrada ets? altres? diferents emocions passat avui? sentim. fer i et surt molt bé? 9 10 11 12 13 14 15 Autoconsciència Autocontrol Autoestima Autoconsciència Autoavaluació: Planificar-se Escriure en el diari emocional Animar amb una Abans d’anar a dormir Què podries millorar Autocontrol: Escoltar la previsió del personal Posar nom a les frase positiva: recordar les activitats del teu Endreçar el seu temps i escollir la roba emocions m’agrada el teu… del dia comportament? armari adequada negatives. 16 17 18 19 20 21 22 Autoestima Autoconeixement Autocontrol: Valoracions de les Com ho faries? En Planificar-se: Buscar elements Autoconeixement: Autoestima: Automotivació: actituds positives una situació Organitzar-se la amagats en llibres Pensar en un somni Jugar a endevinalles Per què estàs content? del vostres fills determinada? motxilla. d’imatges personals 23 24 25 26 27 28 29 Autocontrol Autoavaluació Autocontrol Autoconeixement Autoavaluació Autoconeixement: Automotivació Penjar a l’habitació Posar nom a les Prendre decisions: Fer el nostre arbre Pensar en la cosa Fem la nostra Pensar objectius a curt l’horari previst per emocions positives: Què puc fer, que genealògic més bonica de mi autobiografia termini: què faré aquesta setmana Com et sents m’agradarfia fer...? és.... abans/després de...? quan.. 30 31 Autocontrol: Autoestima Endreçar l’habitació Fer-nos carícies 2
 3. 3. Aplicació de les Intel·ligències Múltiples. Calendari 2012 Núria AlartFEBRERIntel·ligència InterpersonalÉs la capacitat que tenim per a posar-nos en la situació de l’altre, comprendre els seus sentiments i la seva forma depensar. També per a saber relacionar-se i gestionar els conflictes d’una forma positiva, tenint en compte els interessospropis i els dels altres. Aquesta intel·ligència està relacionada amb la competència Social i ciutadania que es treballa al’escola. Aquesta suposa comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la convivència i els conflictes emprant el judiciètic basat en els valors i pràctiques democràtiques, i exercir la ciutadania, actuant amb criteri propi, contribuint a laconstrucció de la pau i la democràcia, i mantenint una actitud constructiva, solidària i responsable davant el complimentdels drets i obligacions cívics.Us proposem durant aquest mes, les següents activitats per fer amb infants i joves: DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 1 2 3 4 5 Habilitats socials Empatia Recordar el donar Posar-se en el lloc Assertivitat Relacionar-se Interactuar les gràcies i el si us de l’altre en una Què sé fer per ajudar Jugar a jocs de taula Participar en una plau. situació conflictiva els altres? dramatització 6 7 8 9 10 11 12 Assertivitat Empatia Assertivitat Col·laborar Assertivitat Assertivitat Planificar-se Defensar idees Escriure una carta Compartir dels Ajudar a organitzar Respectar el torn de Acceptar les opinions Anar de compres acceptant les dels altres a un amic nostres una obra de teatre. paraula dels altres en una als àpats sentiments conversa 13 14 15 16 17 18 19 Mediar Cooperació Empatia Resoldre un Organitzar Interactuar Empatia Fer jocs per equips Fer una conflicte entre Dirigir i coordinar Organització Explicar una història Ajudar a un amic que te entrevista. germans o amics una feina de casa Preparar una festa col·lectiva un problema. 20 21 22 23 24 25 26 Empatia Empatia Posar-se al lloc Cooperació Explicar la cosa Mediar Organitzar Companyonia Interactuar d’un altre.(amic, Fer un dibuix més bonica Fer una mediació Preparar un viatge Organitzar un Explicar un conte a un germà) col·lectiu d’alguna persona entre dos. conjuntament berenar. nen més petit 27 28 29 Compartir Cooperació Escriure reflexions Habilitats socials Disfressar-vos a una bústia per a Donar un consell a trobar respostes un amic o germà 3
 4. 4. Aplicació de les Intel·ligències Múltiples. Calendari 2012 Núria AlartMARÇIntel·ligència existencialÉs la capacitat que tenim per fer-nos preguntes sobre el món, l’existència dels éssers humans, la vida o la mort. Aquestaintel·ligència està relacionada amb la competència d’autonomia i iniciativa personal que es treballa a l’escola.Aquesta suposa l’adquisició de la consciència i aplicació d’un conjunt de valors i actituds personals, interrelacionades(responsabilitat, perseverança, coneixement de si mateix, autoestima, creativitat, autocrítica), el control emocional, decalcular riscos i afrontar problemes, així com la capacitat de demorar la satisfacció immediata, d’aprendre de les errades id’assumir riscos. Us proposem durant aquest mes, les següents activitats per fer amb infants i joves: DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 1 2 3 4 Reflexionar Valors Oferir Contemplació Fer preguntes Fer-los reflexionar acompanyament als Observar un arbre Per què vivim? perquè actuïn sempre amics quan ho a la primavera d’acord al què pensen necessiten. 5 6 7 8 9 10 11 Enfrontament al Tolerància: Meditació: dolor: Acceptar que els Fer preguntes: El bon humor Fer respiracions Perquè estic amics, els pares, els Cap a on anem? Manifestar el bon Respecte: Meditar: conscients durant trist?Què em germans... pensin de Tot pintant humor explicant Acollir i acceptar els Relaxar els muscles un minut. passa? manera diferent “mandales” acudits nous companys del cos per meditar 12 13 14 15 16 17 18 Dignitat: Reflexionar perquè Soledat Responsabilitat Resiliència: no acceptin Reflexionar sols al Reflexionar sobre Superar les La vida i la mort actuacions que llit abans d’anar a l’estudi, en les feines adversitats del dia Fer preguntes Investigar com i quan vagin en contra del dormir de la llar, en tasques explicant les seves Fer preguntes Veure la pel·lícula: moren alguns arbres què pensen socials activitats Per què morim? “L’espanta Taurons” centenaris 19 20 21 22 23 24 25 Generositat: Fer preguntes: Reflexionar Agraïment: compartir joguines, El patiment Relaxació Existeix un sol Pensar en la cura Reforçar el donar les regalar alguna cosa Aprendre amb el Soledat: Consentrar-se amb un Déu? del nostre cos: Què gràcies en qualsevol que els agradi, sofriment d’una Fer activitats en solitari: objecte respirant podem fer? activitat. elaborar un regal situació fictícia llegir, escoltar música... profundament 26 27 28 29 30 31 La vida i la mort Fer-se preguntes Investigar com La vida i la mort Meditar Reflexionar sobre Reflexió: Resiliència moren alguns Reflexionar i escriu Fer observar els l’origen de la vida a Perquè estic trist? Veure la pel·lícula: “La animals un procés de dol pensaments positius l’Univers Què em passa? vida és bella” 4
 5. 5. Aplicació de les Intel·ligències Múltiples. Calendari 2012 Núria AlartABRILResum d’activitats de les intel·ligències treballades en els tres últims mesos. Aquestes es proposem ambactivitats per desenvolupar la competència digital.Us proposem durant aquest mes, les següents activitats per fer amb infants i joves: DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 1 Meditar Observar imatges de diferents arbres i ens fem preguntes 2 3 4 5 6 7 8 Companyonia Flexibilitat Emocions Bon humor Relaxació Negociació Relaxació Agrair un favor o un Pensar en una Buscar imatges a Explicar acudits Respirar i comptar Arribar a acords de Treballar cada diumenge ajut puntual a un imatge l’ordinador: buscat a Internet fins a10 quan ens manera consensuada 10 respiracions al matí amic a la xarxa d’Internet i Què sentim en una sobre un tema enfadem amb algun amic de la amb música d’Intenet. situar-te en ella situació negativa? preferit xarxa social. 9 10 11 12 13 14 15 Empatia Autoestima Humilitat Negociació Bon humor Esforç. Persitència Generositat Fer un regal a una Jugar a Demanar perdó a Buscar alternatives Explicar acudits sobre Acabar una activitat Elaborar un regal persona que ho preguntar què alguna persona en un conflicte i animals buscats a amb responsabilitat y sorpresa per algú i necessita i explicar el és allò que coneguda a Internet fem preguntes Internet persistència enviar-lo per Internet perquè t’agradaria fer? 16 17 18 19 20 21 22 Creativitat: Amistat: Autoconeixement Respecte: Bon humor Proporcionar Oferir Fer conscient de les Autocontrol Alegria Acollir i acceptar els Divertir-se fent activitats que acompanyament emocions positives Parlar i explicar una Explicar anècdotes nous companys. Com interpretacions desenvolupin la als amics quan ho en veure imatges història a tota la alegres que ens han ens sentim? de personatges seva pròpia iniciativa necessiten. d’Internet família passat durant el dia. 23 24 25 26 27 28 29 Habilitats socials Excel·lència: Autoavaluació Reforçar donant les Intentar fer el Autoestima Esperança Generositat: Valorar els mitjans Contemplació gràcies en qualsevol millor possible Valorar i elogiar les Consolar a un amic Compartir joguines, que disposem per a Gaudir observant una activitat i escriure les activitat activitats positives. o germà enfront objectes que els aconseguir lobjectiu pintura a l’ordinador un”email” diàries Com ens sentim? una malaltia agradi. plantejat 30 Llibertat: Ajudar a escollir, triar, elegir, trobar...segons els seus interessos. 5
 6. 6. Aplicació de les Intel·ligències Múltiples. Calendari 2012 Núria AlartMAIGIntel·ligència VisualespacialÉs la capacitat que tenim per percebre i expressar l’espai, la seva estructura i la seva organització. Aquesta intel·ligènciaestà relacionada amb la competència Artística i cultural que es treballa a l’escola. Aquesta suposa conèixer, comprendre,apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques, utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudir iconsiderar-les com a part del patrimoni dels pobles.Us proposem durant aquest mes, les següents activitats per fer amb infants i joves: DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 1 2 3 4 5 6 Colors Jugar amb senyals Disseny Visualitzar Formes Disseny de colors i atendre Imatges Dissenyar segells Fer dibuixos sobre un Fer un mosaic Dissenyar postals, les instruccions Fer fotografies conte. felicitacions... 7 8 9 10 11 12 13 Espai Crear Visualitzar Espai Observar Organitzar l’espai Espai Visualitzar Enganxar gomets Fer una pel·lícula Jugar a muntar un Mirar una pel·lícula utilitzant jocs de Fer jocs de laberints Fer un muntatge amb fent figures amb fotografies aparador construcció fotografies 14 15 16 17 18 19 20 Visualitzar Orientació Reproduir Espai Construcció Espai Visualitzar Buscar un itinerari mentalment imatges Buscar les Dissenyar cases Buscar els errors en Jugar a dibuixar i Color en un plànol després d’haver-les diferències en amb escuradents una làmina endevinar paraules Visitar en família un vist làmines sense parlar museu de pintura 21 22 23 24 25 26 27 Forma Construcció Dissenyar Construcció Forma Imatge Forma Jugar amb legos Fer polseres Dissenyar cartells, Fer trencaclosques Fer figures amb Anar al cinema Visitar un museu un menú.. plastilina o fang d’escultures 28 29 30 31 Creació Espai Participar en Decorar la casa o Espai-colorconcursos de dibuix una sala per una Orientació Fer un mapa mental festa Jugar a laberints per presentar-nos 6
 7. 7. Aplicació de les Intel·ligències Múltiples. Calendari 2012 Núria AlartJUNYIntel·ligència naturalistaÉs la capacitat que tenim per observar i entendre el món natural. Aquesta intel·ligència està relacionada amb lacompetència del coneixement i interacció amb el món físic que es treballa a l’escola. Aquesta suposa eldesenvolupament i aplicació del pensament cientificotècnic per interpretar la informació que es rep i per predir i prendredecisions amb iniciativa i autonomia en un món en què els avenços que es van produint són molt ràpids i teneninfluencia decisiva en la vida de les persones, la societat i el món natural.Us proposem durant aquest mes, les següents activitats per fer amb infants i joves: DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 1 2 3 Animals Aliments Plantes Mirar llibres d’animals Fer melmelada Sembrar llavors i plantar plantes 4 5 6 7 8 9 10 Animals Natura Observació Explicar Classificar pedres i Planta Anotar la Sostenibilitat Medi ambient Animals l’alimentació minerals Observar una temperatura de tots Fer experiments amb Fer activitats a l’aire Visitar una granja en d’alguns animals planta amb flors els dies diferents aigües. lliure família 11 12 13 14 15 16 17 Medi ambient Plantes Relació objectes Natura Reciclar els Plantes Medi ambient Mirar llibres de Col.leccionar Anotar observacions Animalsmaterials de rebuig Regar les plantes Fer paper reciclat plantes minerals, pedres... sobre la natura Visitar el zoo en família 18 19 20 21 22 23 24 Animals Conservació Observar el natura Aliments Animals Observació Plantes Animalscomportament d’un Utilitzar el Fer un menú per Elaborar una gàbia Mirar amb lupa Trasplantar plantes Visitar l’aquari en animal microscopi dinar per una ocellet insectes família 25 26 27 28 29 30 Plantes Aliments Identificar diferents Plantes Animals-plantes Medi ambient Animals Preparar l’esmorzar classes d’arbres Classificar els Classificar diferents Anar a la muntanya Cuidar animals per a tota la família segons les fulles, arbres segons les espècies d’excursió l’escorça... seves fulles 7
 8. 8. Aplicació de les Intel·ligències Múltiples. Calendari 2012 Núria AlartJULIOLIntel·ligència CinestèsicacorporalÉs la capacitat que tenim per utilitzar el cos per expressar-nos. Aquesta intel·ligència està relacionada amb lacompetència Artística i cultural que es treballa a l’escola. Aquesta suposa conèixer, comprendre, apreciar i valorarcríticament diferents manifestacions culturals i artístiques, utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudir i considerar-lescom a part del patrimoni dels pobles.Us proposem durant aquest mes, les següents activitats per fer amb infants i joves: DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 1 Esport Anar a patinar 2 3 4 5 6 7 8 Moviment corporal Motricitat fina Representacions Moviment corporal Motricitat fina Dramatitzacions Ballar una dansa Anar a pescar i corporals Inventar una Fer castells de sorra Fer una obra de teatre preparar l’ham Fer imitacions coreografia a la platja 9 10 11 12 13 14 15 Representacions Esport corporals Esport Representacions Moviment corporal Anar d’excursió o Fer fotografies amb Manipular Anar a remar amb Representar un Jugar a la gallineta caminar diferents posicions Esport Modelar amb fang o una piragua petit conte cega corporal. Anar en bicicleta pasta de paper 16 17 18 19 20 21 22 Manipular Manipulacions Moviment Representacions Tancar els ulls i Moviment corporal Moviment corporal Tacar els ulls i Esport corporal Fer mímica i imitar endevinem coses Disfressar-se amb Ballar de dos en dos endevinar coses per Jugar a cuit i amagar Enfilar-se a un gestos pel gust i pel tacte. robes grans l’olfacte arbre a collir fruita 23 24 25 26 27 28 29 Motricitat fina Manipulació Construir Dansa Construir diferents Esport Esport instruments amb Inventar una objectes utilitzant el Motricitat fina Esport Anar d’excursió a la Anar a la piscina material de rebuig coreografia mecano Construir amb lego Jugar a pilota muntanya 30 31 Motricitat fina Representació Cosir, fer mitja, corporal Fer el joc punt de creu... dels miralls. 8
 9. 9. Aplicació de les Intel·ligències Múltiples. Calendari 2012 Núria Alart AGOST Resum d’activitats de les intel·ligències treballades en els tres últims mesos. Aquestes es proposem amb activitats per desenvolupar la competència digital. Us proposem durant aquest mes, les següents activitats per fer amb infants i joves: DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 1 2 3 4 5 Mediambient Espai Dramatització Buscar un Modelar Localitzar la casa en Esport Buscar i veure una documental a Fer un objecte amb un programa de Convidar a un amic a obra de teatre que Internet sobre el papiroflèxia buscat a geolocalització a jugar a pilota a casa per us agradi a Internet reciclatge Internet l’ordinador correu electrònic 6 7 8 9 10 11 12 Mediambient Esport Clima Escriure un Natura Explicar la Anotar les Animals Dansamissatge de correu Buscar imatges a informació temperatures Encarregar-se de la Buscar a Internet Visualitzarelectrònic sobre el Internet de paisatges i d’esports en un màximes del mes cura d’algun animal diferents danses Veure en família una temps atmosfèric fer una presentació. diari digital a l’ordinador tradicionals pel·lícula a la televisió 13 14 15 16 17 18 19 Natura Aliments Esport Visualitzar Buscar diferents Visualitzar Esport Enviar sms als Buscar imatges a Buscar a Internet platges naturals Dissenyar Veure documental a Jugar a l’ordinador amb familiars per Internet sobre esports una pel·lícula per visitar a Dibuixar una postal i la televisió sobre jocs d’esportsconvidar-los a dinar preferits Internet enviar-la per e-mail animals 20 21 22 23 24 25 26 Color Animals Animals Elaborar pintures Col·leccionar Animals Visual Disseny Fer un vídeo amb Color amb el programa imatges d’Internet Buscar imatges a Buscar a Internet el Preparar un recull de fotografies Visitar un museu de de dibuix de d’animals Internet d’animals i lloc visitat durant les fotografies de la famíliad’animals salvatges pintures on-line l’ordinador domèstics fer una presentació. vacances 27 28 29 30 31 Mediambient Motricitat fina Dissenyar Mediambient Animals Buscar i reflexionar aBuscar un tutorial a Buscar imatges a Fer una gràfica de Visitar un Internet algun Internet per a fer Internet de plantes i fer temperatures a zoològic on-line problema paper reciclat una presentació. l’ordinador mediambiental 9
 10. 10. Aplicació de les Intel·ligències Múltiples. Calendari 2012 Núria AlartSETEMBREIntel·ligència LingüísticaÉs la capacitat que tenim per utilitzar les paraules de manera correcta a lhora de parlar o escriure, així com la capacitat quetenen per comprendre i explicar allò que han llegit o escoltat. Aquesta intel·ligència està relacionada amb la competènciaLingüística que es treballa a l’escola. Aquesta suposa saber comunicar oralment (conversar i escoltar) i expressar-se perescrit i amb els llenguatges audiovisuals, fent servir el propi cos i les TIC, amb gestió de la diversitat de llengües, amb l’úsadequat de diferents suports i tipus de text i amb adequació a les diferents funcions.Us proposem durant aquest mes, les següents activitats per fer amb infants i joves: DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 1 2 Escriure Escriure Descriure a una Escriure una carta a persona coneguda una amic 3 4 5 6 7 8 9 Llegir Escriure Escriure Llegir i comentar Escriure Contes Jocs orals Escriure el nostre Preparar la llista de la Jocs de paraules un còmic Llegir un conte Gravar un conte. Jugar al telèfon diari compra Jugar al “penjat” 10 11 12 13 14 15 16 Jocs de paraules Contes Explicar Escriure Explicar Jugar al “Veig, Explicar històries Conversa Inventar un conte Explicar que hem fet Escriure un menú Comentar alguna noticia veig” Explicar acudits Explicar una notícia col·lectiu a l’escola inventat del diari 17 18 19 20 21 22 23 Joc de paraules Explicar històries Escriptura creativa Inventar històries Jugar a un joc de Preparar una Escriure Inventar històries Fer núvols de Explicar una notícia Escriure paraules entrevista a algú Fer mots encreuats Inventar-se una paraules a per escrit Escriure un e-mail inventades conegut poesia l’Ordinador 24 25 26 27 28 29 30 Joc de paraules Llegir Conversa Mirar a la televisió un Llegir Conversa Buscar paraules Preparar un debat a Llegir Escriure programa de paraules Anar a la bibiloteca Inventar un conte al diccionari l’hora de sopar Llegir el diari Crear un diccionari “Passa-paraules” 10
 11. 11. Aplicació de les Intel·ligències Múltiples. Calendari 2012 Núria AlartOCTUBREIntel·ligència LogicomatemàticaÉs la capacitat que tenim per a buscar solucions i resoldre problemes, utilitzant els càlculs matemàtics, el pensament lògic,el raonament i les relacions abstractes. Aquesta intel·ligència està relacionada amb la competència Matemàtica que estreballa a l’escola. Aquesta implica l’habilitat per comprendre, utilitzar i relacionar els números, les seves operacionsbàsiques, els símbols i les formes d’expressió i raonament matemàtic, tant per produir i interpretar distints tipusd’informació, com per ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat, i per entendre i resoldreproblemes i situacions relacionades amb la vida quotidiana i el coneixement científic i el món laboral i social.Us proposem durant aquest mes, les següents activitats per fer amb infants i joves DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 1 2 3 4 5 6 7 Càlculs Calcular Calcular Raonament Mesura Fer la llista de la Raonament Jugar a fer càlculs Utilitzar la Fer “Sudokus” Resoldre problemes Mesurar líquids compra amb els Jugar a un joc de cartes mentals calculadora Inventar-se problemes amb pots, llaunes.. preus aproximats l’”UNO” 8 9 10 11 12 13 14 Raonament Crear Formes Formes Càlcul Números Càlcul Comparar les edats Inventar Classificar objectes, Desxifrar codis Anar a comprar i Repassar el compte Jugar a banquers amb d’amics, familiars... endevinalles joguines pagar a la botiga després de comprar el diners 15 16 17 18 19 20 21 Calcular Estratègia Raonament Càlcul Comptar els diners Pesar diferents Estadística Calcular Jugar amb joguines Ajudar a preparar un Lògica que tenim a la menjars i objectes Inventar-se un codi Calcular despeses per investigar, viatge: temps, Km, Fer una línea del temps guardiola amb la balança secret pròpies desmuntar... despeses.... amb dates importants 22 23 24 25 26 27 28 Memòria Càlcul Numeració Classificar Càlcul Numeració Recordar les Fer càlcul mental: Jugar al “parxís”, Classificar les Comprovar la data Jugar a cartes de les Números matrícules dels operacions les dames, l’oca... monedes de la de caducitat dels parelles Jugar al bingo o escacs cotxes senzilles guardiola aliments 29 30 31 Raonament Estratègia Números Resolució Endevinar una Tornar el canvi Recordar números problemes quantitat d’objectes correctament de telèfon coneguts Resoldre enigmes 11
 12. 12. Aplicació de les Intel·ligències Múltiples. Calendari 2012 Núria AlartNOVEMBREIntel·ligència MusicalÉs la capacitat que tenim per aprendre formes musicals, per diferenciar sons, per seguir ritmes, per utilitzar diferentstimbres de veu o per tocar instruments. Aquesta intel·ligència està relacionada amb la competència Artística i culturalque es treballa a l’escola. Aquesta suposa conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacionsculturals i artístiques, utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudir i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles.Us proposem durant aquest mes, les següents activitats per fer amb infants i joves: DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 1 2 3 4 Audició Cançó Ritmes Cançó Escoltar música Expressar estats Fer acompanyaments Inventar cançons preferida d’ànim cantant rítmics 5 6 7 8 9 10 11 Audició Escoltar contes Audició Cançó Melodia So Melodia Instrument musicals: “Pere i Escoltar música Cantar cançons Entonar melodies Endevinar diferents Fer un “Karaoke” Construir instruments el llop d’altres països conegudes sons d’animals de percussió 12 13 14 15 16 17 18 Audició Instrument Escoltar contes Audició Tocar un Qualitat del so Qualitat del so Qualitats del so musicals: “La Escoltar música Audició instrument i Gravar sons Parlar en diferents Reconèixer veus simfonia de les clàssica i comparar Assistir a un concert de identificar el so. entonacions joguines” altres estils música moderna 19 20 21 22 23 24 25 Cançó Qualitat del so Instrument Ritmes Audició Jugar a endevinar Fer exercicis de Imitar veus amb Tocar un instrument Portar el ritme d’una Audició Assistir a un concert de cançons musicoteràpia titelles de percussió cançó Jugar al “Simon” cambra 26 27 28 29 30 Qualitat del so Audició Melodies Ritmes Audició Escoltar diferents Escoltar música Endevinar músiques Aprendre nous Escoltar contes timbres de moderna preferida de pel·lícules passos de ball de musicals: “El rellotges conegudes música clàssica trencanous” 12
 13. 13. Aplicació de les Intel·ligències Múltiples. Calendari 2012 Núria AlartDESEMBREResum d’activitats de les intel·ligències treballades en els tres últims mesos. Aquestes es proposem ambactivitats per desenvolupar la competència digital.Us proposem durant aquest mes, les següents activitats per fer amb infants i joves: DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 1 2 Qualitat del so Ritmes Buscar a Internet Endevinar els ritmes diferents sons que fem a l’ordinador d’animals 3 4 5 6 7 8 9 Qualitat del so Idiomes Càlcul Raonament Gravar diferents Paraules Utilitzar un programa Calcular a l’ordinador Lògica Preparar un sons amb un Fer núvols de de traducció per el consum d’energia Càlcul Inventar un trencaclosques programa paraules a escriure una carta a a casa d’una Calcular a l’ordinador la calendari d’advent nadalenc d’ordinador l’ordinador un amic estranger. setmana paga a despesa familiar 10 11 12 13 14 15 16 Càlcul Escriure Càlcul Classificació Números Comptar els diners Cançó Escriure nadales a Pensar amb la llista Fer una llista a Buscar imatges a Buscar analogies estalviats per a Jugar a endevinar l’ordinador i enviar- de despeses dels l’ordinador de les Internet relacionades nadalenques comprar regals cançons taral·lejant les als amics regals de Nadal pel·lícules preferides amb els números 17 18 19 20 21 22 23 Melodies Escriure CàlculEndevinar músiques Fer un llistat de Audició Càlcul Calcular a l’ordinador Expressió oral de pel·lícules bones propostes Escoltar contes Anar a comprar una quantitat de Veure junts una Raonament conegudes a per l’any vinent musicals a Internet garlandes de Nadal diners en euros i en pel·lícula en versió Jugar a escacs amb un l’ordinador amb 10 € dòlars original programa d’ordinador 24 25 26 27 28 29 30 Idiomes Idiomes Càlcul Expressió oral Melodia Buscar a Internet Escriure Buscar a Internet Comptar quants homes Cançons Recitar un poema Inventar-se una diferents Escriure una “llufa” i diferents expressions passen pel carrer amb Buscar a Internet de Nadal després melodia expressions per enviar-la per correu per saludar en tants nassos com dies cançons de Nadal de dinar felicitar l’Any Nou electrònic diferents idiomes té l’any, el dia 31 31 Escriure Escriure un e-mai 13
 14. 14. Aplicació de les Intel·ligències Múltiples. Calendari 2012 Núria Alart TAULA DE LES IM. Podeu llegir aquest conjunt d’ítems per intentar reconèixer millor les capacitats dels infants i joves en cada intel·ligència.I Coneixen les seves capacitats i debilitats I Els agrada molt parlar amb els amics sobre els seus E Els agrada fer preguntes sobre la vida i laN Gaudeix en molt amb el seu hobby N problemes. X mort.T Tenen una gran força de voluntat. T Prefereixen els esports i treballs en equips. I Observen detingudament qualsevol obraR Es refan fàcilment després d’un fracàs. E Tenen molts amics i amigues. S d’art.A Els agrada treballar sols i reflexionen allò que fan. R Els agrada estar amb molta gent. T Dediquen molt de temps a fer-se preguntes.P Són capaços d’aprendre dels seus errors i èxits. P Manifesten habilitats de mediació i arriben a acords E Tenen bon humor i els grada explicar acudits.E Tenen una alta autoestima. E fàcilment. N Fan activitats solitàries.R Es motiven i aconsegueixen tot allò que es R Empatitzen i es preocupen pels demés. C Ofereixen acompanyament als amics quan hoS proposen. S Escullen esports d’equip abans dels individuals. I necessiten.O Són conscients de les seves emocions i sentiments. O Els altres busquen la seva companyia. A Els interessa els temes de l’Univers i elN Els agrada escriure en un diari personal tot allò que N Gaudeixen entretenint als altres i organitzant coses. L Cosmo.A senten. A Demanen tot allò que necessiten de manera directa i Els agrada la soledatL L verbal. Es sorprenen amb facilitatV Els agrada fer fotografies i /o vídeos. N Els agrada anar d’excursió, passejar per la C Els agrada fer esportI Prefereixen els llibres amb força imatges i/o A muntanya... I Utilitzen el cos i gesticula al parlar.S dibuixos. T Els agrada tenir animals a casa. N Necessiten tocar les coses per saber-ne més.U Es fixen molt amb els colors, a la roba, als U Solen preguntar com funcionen les coses. E Es mouen amb agilitat, coordinació i equilibri.A objectes... R Gaudeixen fent experiments i comprovant que passa. C Els agrada manipular els objectes, aparells...L S’orienten amb facilitat pels lloc nous. A Tenen una afició o col·lecció relacionada amb la A Expressen allò que senten amb mímica i ambE Dibuixen i desxifren els mapes amb facilitat. L natura. C el seu cos en general.S S’imaginen i veuen fàcilment les coses des de dalt. I Són sensible amb els temes relacionats amb la O Són efectius en les activitats físiques i esportsP Gaudeixen resolent els trencaclosques, laberints... S natura. R Tenen habilitat manual per a muntar iA Tenen bon orientació i recorden els llocs que van T Els agrada visitar els zoos, aquaris i d’altres llocs on P desmuntar objectes, aparells...I veure A s’estudia el món natural. O Tenen idees creatives mentre caminen, o fanA Quan tanquen els ulls perceben imatges visuals Els interessa el temes del mediambient. R una activitat física.L clares. Participen amb interès en el reciclatge a casa. A Els resulta difícil estar asseguts durant llarg Representen conceptes amb gràfics i diagrames. Els agrada tenir i experimentar amb les plantes, el L temps jardí, l’hort... Es senten còmodes parlant en públic. L Resolen diferents tipus de problemes de manera M Tenen una veu agradable per a cantar.L Utilitzen els acudits i els jocs de paraules. O lògica. U Recorden i poden cantar o xiular la músicaI Tenen facilitat per aprendre idiomes. G Els agrada jugar a escacs, e en ratlla... S que escolten.N I I Llegeixen per plaer i no per obligació. Defensen les seves idees amb arguments lògics. S’adonen si un cantant o instrumentista està CG Escriuen amb gust les composicions, cartes, O S’ínteressen pels nous descobriments científics. C afinant.U articles... M Calculen amb facilitat mentalment diferents A Poden composar melodies sense saberI Entenen fàcilment tot allò que llegeixen A quantitats. L música.S Pel carrer es fixen més amb els cartells que en el T Treuen fàcilment conclusions d’una situació i les Se senten molt bé escoltant música.T paisatge. E poden aplicar a altres. Toquen algun instrument.I Els agrada escriure els seus pensaments: diaris, M Poden pensar en conceptes abstractes, sense Coneixen la melodia de moltes cançonsC notes.. A paraules ni imatges. Segueixen amb facilitat el ritme d’una cançó.A Recorden amb facilitat les idees, frases, T Resolen fàcilment els problemes numèrics. Diferencien i interpreten els diferents sons de I conceptes... Els agrada classificar, mesurar, pesar... les coses l’ambient. C Els agrada col·leccionar poesies o frases que els hi Troben explicacions racionals en totes les coses Apliquen la música a diverses situacions, A agrada. experiències, o aprenentatges. 14

×