Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Как да организираме свободен курс? д-р Светлин Наков Българска асоциация на разработчиците на софтуер (БАРС) www.devbg.org
Съдържание <ul><li>Стартиране на свободен курс </li></ul><ul><ul><li>Събиране на екип и ръководител на курса </li></ul></u...
Какво е свободен курс? <ul><li>Какво е спорен нас &quot; свободен курс &quot;? </li></ul><ul><li>Свобода за участие </li><...
Екип, инфраструктура, учредителна сбирка, учебна програма Стартиране на свободен курс
Стартиране на свободен курс <ul><li>От идеята за курса към реализацията – стъпки: </li></ul><ul><ul><li>Събиране на препод...
Как да съберем добър екип? Трябва ли ни добър екип?
Събиране на екип <ul><li>Събирането на екип не е лесно! </li></ul><ul><ul><li>Ползвайте мрежата си от приятели и колеги </...
Тествайте лекторите <ul><li>Тествайте лекторите дали стават за лектори </li></ul><ul><ul><li>Пробвайте ги с примерна лекц...
Трябва ли ни и за какво е той? Ръководителят на курса
Ръководителят на курса <ul><li>Ръководителят на курса е най-важният човек за да се случи един курс </li></ul><ul><ul><li>...
Отговорности на ръководителя <ul><li>Отговорности на ръководителя на курса: </li></ul><ul><ul><li>Да изготви разписание и ...
Събиране на лекторите, обсъждане на курса и изготвяне на учебен план и график Учредителна сбирка
Учредителна сбирка <ul><li>За какво е учредителната сбирка ? </li></ul><ul><ul><li>Събиране на лекторите да се запознаят ...
Формат на курса <ul><li>Учебни занятия </li></ul><ul><ul><li>Присъствени / онлайн / смесени </li></ul></ul><ul><li>Практич...
Учебна програма и график <ul><li>Теми от курса </li></ul><ul><ul><li>Да се дискутират и разпишат детайлно </li></ul></ul><...
Изграждане на инфраструктура за курса: учебна зала, сайт, форум, регистрация, хранилище за учебни материали, … Инфраструкт...
Инфраструктура <ul><li>Учебна зала </li></ul><ul><ul><li>По университетите (през студентски съвет) </li></ul></ul><ul><li>...
Учебните зали на Телерик <ul><li>Имаме зали за 250 и за 75 души, контакт: Наков </li></ul>
Изготвяне на учебно съдържание: лекции, демонстрации, упражнения, домашни, проекти, … Учебно съдържание
Подготовка на материалите <ul><li>Как изготвяме учебните материали? </li></ul><ul><li>Събираме материали за всяка тема </l...
Шлифоване на материалите <ul><li>Преди всяка лекция материалите се преглеждат и &quot; шлифоват &quot; </li></ul><ul><ul><...
График, учебни занятия, видео, домашни, изпити, проекти, оценяване, награждаване Провеждане на курса
Провеждане на курса <ul><li>Някой трябва да следи постоянно курса </li></ul><ul><ul><li>Лектори, график, учебни занятия, ...
Следене на курса <ul><li>Кой е наред да води? </li></ul><ul><li>Готов ли е лекторът? </li></ul><ul><li>Има ли готова презе...
Как да запишем лекциите на видео? Къде да ги качим? Видео лекции
Запис на видео <ul><li>Начини да запишем лекциите на видео </li></ul><ul><ul><li>Снимане с камера </li></ul></ul><ul><ul><...
Рендиране на видео  до MP4 <ul><li>За рендиране на видеозаписите към MP4 streamable ползваме </li></ul><ul><ul><li>ffm...
Качване на видео <ul><li>Качването на видео е огромен проблем! </li></ul><ul><ul><li>Получават се средно от 100 MB до 3...
Видео хостинг доставчици <ul><li>YouTube </li></ul><ul><ul><li>Ограничение до 15 минути </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Мож...
Видео хостинг доставчици (2) <ul><li>Archive.org </li></ul><ul><ul><li>Безплатно, няма ограничение за размер </li></ul></u...
Организация на изпити, тестове, проекти, защита, оценяване Изпити, оценяване и сертификати
Изпити и проверка <ul><li>Проверката на знанията е много важна! </li></ul><ul><ul><li>Ако няма изпити участниците в курса ...
Геймификация на курса <ul><li>Геймификацията ( gamification ) вдига сериозно мотивацията на участниците </li></ul><ul><ul...
Практически проекти <ul><li>Разделете проекта на няколко етапа </li></ul><ul><ul><li>С отделни срокове за всеки от тях </...
<ul><li>Въпроси ? </li></ul>Как да организираме свободен курс?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Как да организираме свободен безплатен курс?

4,060 views

Published on

В презентацията “Свободни курсове за обучение” д-р Светлин Наков споделя неговия 10-годишен опит с организирането на свободни курсове: събиране на екип от лектори, осигуряване на учебна зала, изграждане на инфраструктура за курс (сайт, регистрация, форум, форма за домашни и проекти, хранилище за учебни материали), изготвяне на учебно съдържание (учебна програма, лекции, демонстрации, упражнения, домашни, проекти), определяне на ръководител на курса, изготвяне на график, проследяване на графика и лекторите, запис и качване на видеозаписи от учебните занятия, провеждане на изпити, оценяване и награждаване.

Published in: Education
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/369VOVb ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/369VOVb ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Как да организираме свободен безплатен курс?

 1. 1. Как да организираме свободен курс? д-р Светлин Наков Българска асоциация на разработчиците на софтуер (БАРС) www.devbg.org
 2. 2. Съдържание <ul><li>Стартиране на свободен курс </li></ul><ul><ul><li>Събиране на екип и ръководител на курса </li></ul></ul><ul><ul><li>Учредителна сбирка, учебен план, график </li></ul></ul><ul><ul><li>Изграждане на инфраструктура за курса </li></ul></ul><ul><li>Изготвяне на учебно съдържание </li></ul><ul><ul><li>Лекции, демонстрации, упражнения, … </li></ul></ul><ul><li>Провеждане на курса </li></ul><ul><ul><li>График, учебни занятия, изпити, домашни </li></ul></ul><ul><ul><li>Видеозапис на лекциите </li></ul></ul><ul><ul><li>Проекти, оценяване, награждаване </li></ul></ul>
 3. 3. Какво е свободен курс? <ul><li>Какво е спорен нас &quot; свободен курс &quot;? </li></ul><ul><li>Свобода за участие </li></ul><ul><ul><li>Всеки може да участва </li></ul></ul><ul><ul><li>Безплатно! </li></ul></ul><ul><li>Свободни лекции </li></ul><ul><ul><li>Учебни материали </li></ul></ul><ul><ul><li>Лекции, примери, видео </li></ul></ul><ul><li>Свобода по location </li></ul><ul><ul><li>Присъствено и онлайн </li></ul></ul>
 4. 4. Екип, инфраструктура, учредителна сбирка, учебна програма Стартиране на свободен курс
 5. 5. Стартиране на свободен курс <ul><li>От идеята за курса към реализацията – стъпки: </li></ul><ul><ul><li>Събиране на преподавателски екип </li></ul></ul><ul><ul><li>Избиране на подходящ ръководител </li></ul></ul><ul><ul><li>Изграждане на инфраструктура за курса </li></ul></ul><ul><ul><li>Провеждане на учредителна сбирка </li></ul></ul><ul><ul><li>Уточняване формата на курса </li></ul></ul><ul><ul><li>Изготвяне на учебна програма </li></ul></ul><ul><ul><li>Изготвяне на график за занятията </li></ul></ul>
 6. 6. Как да съберем добър екип? Трябва ли ни добър екип?
 7. 7. Събиране на екип <ul><li>Събирането на екип не е лесно! </li></ul><ul><ul><li>Ползвайте мрежата си от приятели и колеги </li></ul></ul><ul><ul><li>Ползвайте проверени лектори </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Важно е да разбират от учебния материал </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>По-важно е да могат да говорят пред публика </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Най-важно е да са сериозни – да си изпълняват поетите ангажименти </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Събирайте повече лектори </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>От 2-3 до 7-8 души екип работи най-добре </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Винаги някой ще ви издъни, имайте резерви </li></ul></ul></ul>
 8. 8. Тествайте лекторите <ul><li>Тествайте лекторите дали стават за лектори </li></ul><ul><ul><li>Пробвайте ги с примерна лекция </li></ul></ul><ul><ul><li>Хора, които са затворени и не разговарят ако не ги питаш, трудно стават добри лектори </li></ul></ul><ul><ul><li>Трябва да са отворени, да не се притесняват </li></ul></ul><ul><ul><li>Трябва да говорят силно и с увереност </li></ul></ul>
 9. 9. Трябва ли ни и за какво е той? Ръководителят на курса
 10. 10. Ръководителят на курса <ul><li>Ръководителят на курса е най-важният човек за да се случи един курс </li></ul><ul><ul><li>Ако нямате стабилен ръководител, няма смисъл да се хващате </li></ul></ul><ul><li>Ръководителят на курса върши 3-5 пъти повече работа от останалите! </li></ul><ul><li>Стабилен ръководител == добра организация </li></ul><ul><ul><li>Поемане на отговорност – трябва да е готов да замести всеки, който се издъни </li></ul></ul>
 11. 11. Отговорности на ръководителя <ul><li>Отговорности на ръководителя на курса: </li></ul><ul><ul><li>Да изготви разписание и да го следи </li></ul></ul><ul><ul><li>Да следи за качеството на учебните материали </li></ul></ul><ul><ul><li>Да следи лекторите </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Да си изпълняват ангажиментите </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Да поддържа сайта на курса </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Да качва редовно учебни материали и видео </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Да отговаря на мейлите на участниците </li></ul></ul><ul><ul><li>Да отговаря във форума на курса </li></ul></ul>
 12. 12. Събиране на лекторите, обсъждане на курса и изготвяне на учебен план и график Учредителна сбирка
 13. 13. Учредителна сбирка <ul><li>За какво е учредителната сбирка ? </li></ul><ul><ul><li>Събиране на лекторите да се запознаят </li></ul></ul><ul><ul><li>Обсъждане на курса </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Цели, обхват, формат, период, участници, лекторски състав, … </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Изготвяне на учебен план и график </li></ul></ul><ul><ul><li>Обсъждане на изпити, домашни и подобни </li></ul></ul><ul><ul><li>Пиене на бира – сплотява екипа </li></ul></ul>
 14. 14. Формат на курса <ul><li>Учебни занятия </li></ul><ul><ul><li>Присъствени / онлайн / смесени </li></ul></ul><ul><li>Практически занятия </li></ul><ul><ul><li>Упражнения на живо / домашни </li></ul></ul><ul><li>Изпити </li></ul><ul><ul><li>Теория / тестове / проекти / други </li></ul></ul><ul><ul><li>Защита на проекти, критерии за оценяване </li></ul></ul><ul><li>Формат на учебните материали </li></ul><ul><ul><li>Презентации / онлайн материали / други </li></ul></ul>
 15. 15. Учебна програма и график <ul><li>Теми от курса </li></ul><ul><ul><li>Да се дискутират и разпишат детайлно </li></ul></ul><ul><ul><li>Лектор за всяка тема </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Основен и резервен лектор </li></ul></ul></ul><ul><li>График по дати </li></ul><ul><ul><ul><li>Дата, час / тема / лектор / резервен лектор </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Планирайте с резерви </li></ul></ul></ul>
 16. 16. Изграждане на инфраструктура за курса: учебна зала, сайт, форум, регистрация, хранилище за учебни материали, … Инфраструктура
 17. 17. Инфраструктура <ul><li>Учебна зала </li></ul><ul><ul><li>По университетите (през студентски съвет) </li></ul></ul><ul><li>Сайт на курса </li></ul><ul><ul><li>Примерно с WordPress или BlogSpot </li></ul></ul><ul><li>Форум </li></ul><ul><ul><li>Ние ползваме Google Groups </li></ul></ul><ul><li>Регистрация на участниците </li></ul><ul><ul><li>Ние ползване Google Forms </li></ul></ul><ul><li>Хранилище за учебни материали </li></ul><ul><ul><li>Ние ползваме Google Code и SVN хранилище </li></ul></ul>
 18. 18. Учебните зали на Телерик <ul><li>Имаме зали за 250 и за 75 души, контакт: Наков </li></ul>
 19. 19. Изготвяне на учебно съдържание: лекции, демонстрации, упражнения, домашни, проекти, … Учебно съдържание
 20. 20. Подготовка на материалите <ul><li>Как изготвяме учебните материали? </li></ul><ul><li>Събираме материали за всяка тема </li></ul><ul><ul><li>Статии, презентации, книги и т.н. </li></ul></ul><ul><li>Изготвяме шаблон за презентация и наливаме съдържанието за всяка тема </li></ul><ul><li>Измисляме задачи за упражнения и домашни задания </li></ul><ul><ul><li>Упражненията са много важни </li></ul></ul><ul><ul><li>Поне 50% от курса трябва да е практика </li></ul></ul>
 21. 21. Шлифоване на материалите <ul><li>Преди всяка лекция материалите се преглеждат и &quot; шлифоват &quot; </li></ul><ul><ul><li>Поправят се грешки и неясноти </li></ul></ul><ul><ul><li>Допълват се липсващи секции </li></ul></ul><ul><ul><li>Най-добре да има редактор освен автора </li></ul></ul><ul><ul><li>Организаторът на курса следи за качеството на материалите </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Преглежда упражненията и домашните </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ако няма упражнения, трябва да се добавят </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Лекторите обикновено ги пропускат </li></ul></ul></ul>
 22. 22. График, учебни занятия, видео, домашни, изпити, проекти, оценяване, награждаване Провеждане на курса
 23. 23. Провеждане на курса <ul><li>Някой трябва да следи постоянно курса </li></ul><ul><ul><li>Лектори, график, учебни занятия, материали, видео </li></ul></ul><ul><ul><li>Домашни, изпити, проекти, оценяване, награждаване </li></ul></ul><ul><li>Курсовете са като всички останали проекти </li></ul><ul><ul><li>Трябва да имат project manager и да се планират и следят, за да се случат </li></ul></ul><ul><ul><li>Организатор на курса == Project Manager (PM) </li></ul></ul>
 24. 24. Следене на курса <ul><li>Кой е наред да води? </li></ul><ul><li>Готов ли е лекторът? </li></ul><ul><li>Има ли готова презентация? </li></ul><ul><ul><li>Има ли упражнения и домашни? </li></ul></ul><ul><li>Има ли лекторът лаптоп, ключове за учебната зала, софтуер за видеозапис? </li></ul><ul><li>Качени ли са материалите на сайта? </li></ul><ul><ul><li>Презентации, видео, други </li></ul></ul><ul><li>Има ли въпроси във форума? </li></ul>
 25. 25. Как да запишем лекциите на видео? Къде да ги качим? Видео лекции
 26. 26. Запис на видео <ul><li>Начини да запишем лекциите на видео </li></ul><ul><ul><li>Снимане с камера </li></ul></ul><ul><ul><li>Записване на екрана </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Camtasia – commercial, professional software </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>MS Community Clips – free add-in for MS Office </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CamStudio – sometimes works, sometimes not </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Screencast-o-matic.com – java based recorder </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Комбинация камера + екран </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Доста трудно за имплементация </li></ul></ul></ul>
 27. 27. Рендиране на видео до MP4 <ul><li>За рендиране на видеозаписите към MP4 streamable ползваме </li></ul><ul><ul><li>ffmpeg ( или WinFF за Windows) </li></ul></ul><ul><li>Видео формат: MP4 </li></ul><ul><ul><li>видео кодек: H.264 (MPEG-4 AVC) </li></ul></ul><ul><ul><li>аудио кодек: AAC </li></ul></ul><ul><li>Как да направим MP4 файлът streamable? </li></ul><ul><ul><li>http://renaun.com/blog/code/qtindexswapper/ </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.datagoround.com/lab/ </li></ul></ul>
 28. 28. Качване на видео <ul><li>Качването на видео е огромен проблем! </li></ul><ul><ul><li>Получават се средно от 100 MB до 300 MB </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>При записан екран 1024 x 768, 32-bit color </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Формат MP4 streamable , кодек H.264, звук AAC </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Дължината на обученията е до няколко часа </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Твърде дълго за видео порталите </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Искаме да запазим качеството </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Да се чете ясно текста по екрана (без загуба) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Видео порталите чупят качеството </li></ul></ul></ul>
 29. 29. Видео хостинг доставчици <ul><li>YouTube </li></ul><ul><ul><li>Ограничение до 15 минути </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Може и повече, но при специални условия </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Прекодира видеото и чупи качеството </li></ul></ul><ul><li>Vimeo , Viddler , Google+ Videos , Blip.tv , Metacafe , Flickr , Vbox7 </li></ul><ul><ul><li>Имат ограничение в минути или MB </li></ul></ul><ul><ul><li>Прекодират видеото и чупят качеството </li></ul></ul><ul><ul><li>Дори при платен хостинг план не стават! </li></ul></ul>
 30. 30. Видео хостинг доставчици (2) <ul><li>Archive.org </li></ul><ul><ul><li>Безплатно, няма ограничение за размер </li></ul></ul><ul><ul><li>Запазва качеството, но работи бавно </li></ul></ul><ul><ul><li>Няма свестен видео плейър </li></ul></ul><ul><li>Собствен видео сървър </li></ul><ul><ul><li>Препоръка: Kaltura Video Platform </li></ul></ul><ul><ul><li>Open source: www.kaltura.org </li></ul></ul><ul><ul><li>Ползвайте формат MP4 ( H .264 + AAC ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Има приятен UI, поддържа playlists </li></ul></ul>
 31. 31. Организация на изпити, тестове, проекти, защита, оценяване Изпити, оценяване и сертификати
 32. 32. Изпити и проверка <ul><li>Проверката на знанията е много важна! </li></ul><ul><ul><li>Ако няма изпити участниците в курса не учат </li></ul></ul><ul><ul><li>Най-добре дайте курсови проекти </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>За практическа работа в къщи </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Добавете и домашни след всяка тема </li></ul></ul><ul><ul><li>Може и тестове на 2-3 пъти </li></ul></ul><ul><ul><li>Издавайте сертификати и обявете награди за шампионите </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Действа много мотивиращо! </li></ul></ul></ul>
 33. 33. Геймификация на курса <ul><li>Геймификацията ( gamification ) вдига сериозно мотивацията на участниците </li></ul><ul><ul><li>Дават се точки за всяка свършена задача, например: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Предадено домашно: 5 точки </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Пост във форума: 1 точка </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Присъствие на лекция: 2 точки </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Предаден проект: 30 точки </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Класирането се качва на сайта на курса </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Обновява се в реално време </li></ul></ul></ul>
 34. 34. Практически проекти <ul><li>Разделете проекта на няколко етапа </li></ul><ul><ul><li>С отделни срокове за всеки от тях </li></ul></ul><ul><li>Организирайте защита на проектите </li></ul><ul><ul><li>Всеки защитава на живо, пред комисия </li></ul></ul><ul><ul><li>Това почти елиминира преписването </li></ul></ul><ul><li>Измислете честна система за оценяване </li></ul><ul><ul><li>Установете ясни критерии и задайте точки за всеки от тях </li></ul></ul><ul><li>Проверявайте за преписване </li></ul><ul><ul><li>Потърсете за similarity analyzers </li></ul></ul>
 35. 35. <ul><li>Въпроси ? </li></ul>Как да организираме свободен курс?

×