Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Софтуерен университет - качествено обучение безплатно (OpenFest 2012)

21,109 views

Published on

Софтуерният университет е инициатива за изграждане на истинско висше образование за софтуерни инженери в България - качествено, отговарящо на нуждите на индустрията и пазара на труда, напълно безплатно и с акредитиране диплома. В презентацията д-р Светлин Наков обяснява концепцията за "свободен софтуерен университет" и напредъка по проекта. Официален сайт: http://softuni.bg.

Published in: Education

Софтуерен университет - качествено обучение безплатно (OpenFest 2012)

 1. 1. Софтуерен университет Свободно обучение за софтуерни инженериСветлин НаковТехнологичен обучителhttp://www.nakov.comСофтуерна академия на Телерикacademy.telerik.com
 2. 2. За Светлин Наков Светлин Наков  Софтуерен инженер – практик  Софтуерен обучител от 1999 г.  Бивш преподавал във ФМИ на СУ, ТУ-София и НБУ  Софтуерна академия на Телерик  Изградил алтернативна образователна система за софтуерни инженери  Безплатно образование за деца, ученици, студенти и работещи – около 5000 души 2
 3. 3. Съдържание Философия на софтуерния университет Учебни планове и професии Преподаватели Учебна база Финансиране Доброволци Диплома за висше Напредък по проекта 3
 4. 4. Философия насофтуерния университет Качествено обучение безплатно! Практика и реален опит
 5. 5. За какво се борим? Университет по разработка на софтуер  Качествено обучение  Съвременни технологии  Преподаватели от индустрията  Безплатно – без такси и договори  Много практика, проекти и домашни  Професия и работа (веднага след първи курс)  Диплома за висше образование  10 000 студента на година 5
 6. 6. За какво се борим? (2) Университет по разработка на софтуер  Супер високо качество!  Учебно съдържание адекватно спрямо индустрията и пазара на труда  Сериозни изпити на всеки 2-3 седмици  Всекидневни домашни  Постоянна работа в екип по проекти  Завършват 20% от започналите обучение  Останалите повтарят или не завършват 6
 7. 7. Учебен планСпециалности и професии
 8. 8. Образователни степени Професионален бакалавър-практик  2 години (6 семестъра)  1 година целодневно  започване на работа  1 година вечерно Бакалавър-практик  +1 година (3 семестъра) – вечерно Магистър-практик  +1 година (3 семестъра) – вечерно 8
 9. 9. Специалност ПРС Практическа разработка на софтуер (ПРС)  Професионален бакалавър-практик Година I, семестър 1 (септември – януари)  Основи на програмирането  Част I и част II  Основи на уеб технологиите  HTML, CSS, Рязане на сайтове  Обектно-ориентирано програмиране (ООП)  Споделяне на знания и работа в екип 9
 10. 10. Специалност ПРС (2) Година I, семестър 2 (февруари – май)  Качествен код  Структури данни  Алгоритми  JavaScript програмиране  JS – част I и II, JS UI библиотеки  Изборни дисциплини:  CMS системи, SEO, Photoshop  Споделяне на знания и работа в екип 10
 11. 11. Специалност ПРС (3) Година I, семестър 3 (юни – септември)  Бази данни  Сървърно програмиране (уеб услуги)  Потребителски интерфейси (UI дизайн)  Специализация / професия  Developer, QA, front-end, back-end, mobile, Web development, cloud development, support  Споделяне на знания и работа в екип  Кандидатстване и интервю за работа  Започване на работа (препоръчително)! 11
 12. 12. Професии (3-ти семестър) Програмист Разработчик на уеб сайтове, SEO практик Front-end уеб разработчик Разработчик на уеб приложения Разработчик на сървърни услуги Разработчик на мобилни приложения Разработчик на приложения са desktop и таблети .NET разработчик QA инженер (осигуряване на качеството) Софтуерен инженер по поддръжката 12
 13. 13. Специалност ПРС – година II Година II  Семестър 4 (октомври – януари) – вечерно  Компютърни архитектури  Компютърни мрежи  Операционни системи  Семестър 5 (февруари – май) – вечерно  Вградени системи (embedded development)  Интелигентни системи (AI)  Разработка на софтуер в cloud среда  Семестър 6 (юни – септември) – дипломна работа 13
 14. 14. Бакалавърски програми Софтуерно инженерство  Образователна степен: бакалавър-практик  1 година (3 семестъра)  След завършен професионален бакалавър-практик (ПРС)  Семестър 1 – вечерно  Софтуерно инженерство и методологии за разработка  Софтуерни архитектури и софтуерен дизайн  Управление на софтуерни проекти 14
 15. 15. Бакалавърски програми (2) Софтуерно инженерство  Семестър 2 – вечерно  Осигуряване качеството на софтуера (QA)  Поддръжка на софтуерни системи и услуги  Изборни:  Системна администрация  Управление на хора и екипи  Семестър 3 – дипломна работа  Практическа разработка в областта на софтуерното инженерство 15
 16. 16. Магистърски програми Софтуерно предприемачество и продуктов мениджмънт  Образователна степен: магистър-практик  След завършен бакалавър-практик  1 година (3 семестъра)  Семестър 1 – вечерно  Основи на мениджмънта  Основи на маркетинга  Продуктов мениджмънт 16
 17. 17. Магистърски програми Софтуерно предприемачество и продуктов мениджмънт  Семестър 2 – вечерно  Организационно развитие  Технологично предприемачество  Лидерство, управление на хора и екипи  Семестър 3 – дипломна работа  Разработване на иновативен продукт  Стартиране на собствена start-up компания 17
 18. 18. Допълнителни курсове Изборни курсове и направления за бъдещо развитие  Програмиране на Ruby / Python / Clojure  Графичен дизайн / Photoshop  Мрежи, хардуер, системно програмиране  Linux / Windows администрация  Информационна сигурност  Математики (практика) … 18
 19. 19. Преподаватели, учебна база, финансиране и доброволци
 20. 20. Преподаватели Софтуерният университет търси резултати!  Не дипломи и академични титли Преподавателите  Кадърни специалисти  С добри лекторски умения  Млади, енергични, можещи хора  С доказан практически опит в индустрията  Без изисквания за формално образование  Старателно разработени курсове 20
 21. 21. Учебна база Учебната база за софтуерния университет  Десетина големи компютърни зали  Опитът показва, че 1 лектор с 5 асистента работи прекрасно с 200 души на веднъж  Десетина по-малки зали за екипни проекти Администрация  Административен персонал, маркетинг  Разработчици за учебната система  Техническа поддръжка, охрана 21
 22. 22. Финансиране Необходимо финансиране  Около 3-5 милиона лева на година  Заплати на преподаватели и администрация  10-12 щатни преподаватели  4-5 щатни служители администрация  2-3 щатни служители поддръжка  2-3 щатни разработчици  Поддръжка и развитие на учебната база  Маркетинг, външни лектори и всякакви други разходи 22
 23. 23. Доброволци Софтуерният университет разчита на доброволци  Студентите учат безплатно и даряват от своя труд за каузата  Помагат за учебната дейност: асистенти, преподаватели, проверка на домашни, …  Помагат за маркетинга: блогове, събития, …  Помагат за административни задачи  Студентски клубове: спорт, кариерен център  Обмисляме да учредим "касичка за дарения" 23
 24. 24. Диплома за висше образование Защо ни трябва дипломата?
 25. 25. Диплома за висше? Защо ни трябва да издаваме диплома за висше образование?  Студентите я искат, най-вече родителите им!  Ако не даваме диплома, нашите студенти ще учат паралелно в ТУ, СУ, НБУ и къде ли не  Губят време да учат на две места паралелно  Да учиш за висше образование е ангажимент  След започване на работа (след първи курс) почти никой не иска да учи повече, а трябва  Ще ни гледат по-сериозно като цяло 25
 26. 26. Диплома за висше – как? Търсим университет-партньор!  Да кажем това е университета X  X прокарва нашите учебни програми  Студентите учат при нас (за знания и умения) + паралелно в университета X (за диплома)  Нашите изпити се признават в X  Университет X може да има допълнителни изпити (дори математика и физика!)  Ние даваме професия, работа и сертификат  Университет X дава диплома за висше 26
 27. 27. Университет-партньор Какво печели университетът-партньор?  Хиляди топ студенти на година  Супер реализация на завършилите  Адекватност към пазара на труда  Добри приходи (дори ако не са супер алчни) Какво печелим ние?  Студентите посвещават цялото си време да учат при нас  по-високи резултати  Родителите вече не мрънкат, а студентите учат с хъс в най-престижния БГ университет 27
 28. 28. Напредък по проектаКакво сме постигнали до момента?
 29. 29. Напредък по проекта Към ноември 2012 г.  Работи част от университета  Софтуерната академия на Телерик  Работи първата година на специалност ПРС  http://academy.telerik.com/academy/curriculum  Обучаваме 1 000 студента присъствено + 2 000 онлайн по специалност ПРС  Още 300 ученици + 600 деца в 19 града  Подготвяме за 13 професии  Общо 30 учебни курса безплатно 29
 30. 30. Напредък по проекта (2) Към ноември 2012 г.  5 щатни преподаватели  2 учебни зали (с 250 и 70 места)  Над 40 външни преподаватели и асистенти  4 души администрация и маркетинг  3 разработчици за студентската система  6 000 регистрирани в системата за обучение  Форум с 25 000 мнения и 2 500 потребителя  YouTube канал с над 1 000 часа видео 30
 31. 31. Кой плаща? Академията се спонсорира от Телерик АД  Най-сериозната българска софтуерна фирма  С 650 служителя, от които 500 в България Телерик наема топ 10-20% от най-добрите в академията (по 50-100 души на година)  Останалите отиват в други фирми Включване на други големи фирми?  Конфликт на интереси за най-силните учащи  Нямаме решение на този въпрос 31
 32. 32. Как да помогнем? От какво имаме нужда?  Преподаватели!  Кадърни хора с опит и желание да споделят  Доброволна работа, в името на идеята  Всякакви курсове, свързани с програмиране  Учебни зали  Маркетинг на идеята  Контакти с университети  Търсим университет-партньор 32
 33. 33. Софтуерен университет курсове и уроци по програмиране, уеб дизайн – безплатно BG Coder - онлайн състезателна система - online judge курсове и уроци по програмиране – Телерик академия форум програмиране, форум уеб дизайн уроци по програмиране и уеб дизайн за ученици ASP.NET курс - уеб програмиране, бази данни, C#, .NET, ASP.NET http://academy.telerik.com програмиране за деца – безплатни курсове и уроци ASP.NET MVC курс – HTML, SQL, C#, .NET, ASP.NET MVC безплатен SEO курс - оптимизация за търсачки алго академия – състезателно програмиране, състезаниякурсове и уроци по програмиране, книги – безплатно от Наков курс мобилни приложения с iPhone, Android, WP7, PhoneGap уроци по уеб дизайн, HTML, CSS, JavaScript, Photoshop Дончо Минков - сайт за програмиране free C# book, безплатна книга C#, книга Java, книга C# Николай Костов - блог за програмиране безплатен курс "Качествен програмен код" безплатен курс "Разработка на софтуер в cloud среда" C# курс, програмиране, безплатно
 34. 34. Контакти Светлин Наков  Софтуерна академия на Телерик  A: academy.telerik.com  W: www.nakov.com  U: softuni.bg  E: svetlin.nakov@telerik.com  F: facebook.com/svetlin.nakov  T: @svetlinnakov
 35. 35. Безплатни курсове в софтуерната академия Курсове по програмиране  http://csharpfundamentals.telerik.com Уеб технологии и HTML5  html5course.telerik.com Софтуерна академия  academy.telerik.com Telerik Academy @ Facebook  facebook.com/TelerikAcademy

×