Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Finding a Software Engineering Job

9,210 views

Published on

This presentation gives hints and guidelines how to find a job in the field of computer programming, software development and software engineering. It suggests ways to find job offers, hints how to apply for a job, how to write cover letter, how to research the company, how to distinguish between good and bad companies, how to write a CV, how to prepare for the interview and how to send your documents.

The author Svetlin Nakov (http://www.nakov.com) has long experience in training and hiring computer programmers, software engineers and IT professionals and conducting IT interviews.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Finding a Software Engineering Job

 1. 1. Как да търсим работа в софтуерната индустрия? Добри и лоши практики при търсенето на работа <ul><li>Светлин Наков </li></ul><ul><li>Ph.D., Computer Science </li></ul><ul><li>www.nakov.com </li></ul>София, 3.05.2011
 2. 2. Съдържание <ul><li>Къде да търсим работа? </li></ul><ul><ul><li>Дефиниране на целта </li></ul></ul><ul><ul><li>Подготовка за търсене на работа </li></ul></ul><ul><ul><li>Канали за търсене: познати, обяви за работа, кариерни центрове, агенции, … </li></ul></ul><ul><li>Процесът на кандидатстване </li></ul><ul><ul><li>Проучване на работодателя </li></ul></ul><ul><ul><li>CV, мотивационно писмо, препоръки </li></ul></ul><ul><ul><li>Подготовка за интервю и явяване на интервю </li></ul></ul>
 3. 3. Къде и как да търсим работа? Какво и къде да проверим?
 4. 4. Стъпки в процеса на търсене на работа <ul><li>Търсенето на работа най-често минава през следните стъпки </li></ul><ul><ul><li>Дефиниране на целта – какво искаме да работим? </li></ul></ul><ul><ul><li>Подготовка – вдигане на квалификацията </li></ul></ul><ul><ul><li>Проучване на пазара – работодатели / позиции </li></ul></ul><ul><ul><li>Кандидатстване </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Подготовка на CV и мотивационно писмо </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Подготовка за интервю и явяване на интервю </li></ul></ul></ul>
 5. 5. Дефиниране на целта <ul><li>Каква работа търся? </li></ul><ul><ul><li>На каква позиция? </li></ul></ul><ul><ul><li>В България или в чужбина? </li></ul></ul><ul><ul><li>Какви са изискванията за тази позиция? </li></ul></ul><ul><ul><li>Кои са фирмите, в които мога да работя? </li></ul></ul><ul><li>За софтуерни инженери: </li></ul><ul><ul><li>С какви технологии искам да се занимавам ( PHP / Java / .NET / front-end / QA / mobile / …)? </li></ul></ul><ul><ul><li>Реалистична ли е поставената цел? </li></ul></ul>
 6. 6. Първата работа е най-трудна <ul><li>Започването на първата ви работа е най-трудното нещо </li></ul><ul><ul><li>Започнете с по-ниски и по-реалистични цели </li></ul></ul><ul><ul><li>След като понатрупате опит, лесно може да се преместите в друга фирма </li></ul></ul><ul><ul><li>Избягвайте да имате големи претенции </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Не ви трябва огромна заплата още в първия работен ден – всичко идва с времето си </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Гледайте да се закачите някъде, а след това е лесно да смените, ако не ви харесва </li></ul></ul></ul>
 7. 7. Подготовка за търсене на работа <ul><li>Ако знаете за каква позиция се борите, трябва да се подготвите добре! </li></ul><ul><ul><li>Имате ли достатъчна квалификация? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Университетът изобщо не е достатъчен! </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Как можете да си вдигнете квалификацията? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Самообучение (книги, сайтове, видеоуроци) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Специализирани курсове </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Практически проекти – важно е да имате! </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Какви умения освен техническите ви трябват? </li></ul></ul>
 8. 8. Подготовка за търсене на работа (2) <ul><li>Цялото ви развитие като ИТ специалист е всъщност подготовка за търсене на работа </li></ul><ul><ul><li>В училище – обучение и странични проекти </li></ul></ul><ul><ul><li>В университета – обучение и странични проекти </li></ul></ul><ul><ul><li>Алтернативно обучение – всякакви курсове </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Telerik Academy / School Academy , избираеми дисциплини във ФМИ на СУ , школи по програмиране, фирми за професионално обучение </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Самообучение – научете се да се учите сами! </li></ul></ul><ul><ul><li>Стажове / опит от работа във фирма </li></ul></ul>
 9. 9. Подготовка за търсене на работа (3) <ul><li>Как аз се отличавам от останалите 50 кандидата за същата позиция? </li></ul><ul><ul><li>Имам ли по-висока квалификация от тях? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ако нямам, как мога да си вдигна нивото? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Имам ли опит? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ако нямам, как мога да натрупам? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Не мога ли да направя някакъв пробен проект? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Подал ли съм старателно документите си? </li></ul></ul><ul><ul><li>Имам ли препоръки, награди, сертификати? </li></ul></ul>
 10. 10. Проучване на пазара <ul><li>Проучете индустрията </li></ul><ul><ul><li>Работодатели </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Прегледайте обявите за работа за последните 6 месеца – кой фирми търсят най-много хора? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Потърсете информация за посочените фирми </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Свободни позиции </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>За кои позиции има най-много работа? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Позициите, които ви харесват, търсят ли се? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Може да искате да станете game developer, но търсят ли се такива специалисти на пазара? </li></ul></ul></ul></ul>
 11. 11. Добрите работодатели <ul><li>Добри работодатели и как да ги познаем? </li></ul><ul><ul><li>Най-добрата референция е вътрешен човек ! </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Още по-добре няколко вътрешни човека </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>По принцип западноевропейските и американските фирми са по-надеждни </li></ul></ul><ul><ul><li>Добрите работодатели подхождат с професионализъм във всяко отношение </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Кадърни обяви, отговарят вежливо по e-mail и телефон, имат ясни изисквания и очаквания </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Имат добра репутация – по сайтове и форуми ще прочетете позитивни мнения и коментари </li></ul></ul></ul>
 12. 12. Лоши работодатели <ul><li>Лоши работодатели и как да ги познаем? </li></ul><ul><ul><li>Бягайте от &quot;гаражни фирми&quot; </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>&quot;Гаражна фирма&quot; е различно от &quot;малка фирма&quot; </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Бягайте от фирми с голямо текучество </li></ul></ul><ul><ul><li>Бягайте от фирми, с некомпетентни началници – понякога си личи при интервюта </li></ul></ul><ul><ul><li>Внимавайте с гърци и израелци (по принцип) </li></ul></ul><ul><ul><li>Внимавайте с държавни фирми и фирми, които работят по държавни проекти </li></ul></ul><ul><ul><li>Бягайте от фирми с организационна анархия </li></ul></ul>
 13. 13. Рейтинг на работодателите <ul><li>Ползвайте внимателно сайтове като www.bgrabotodatel.com и www.karieri.bg/forum </li></ul><ul><ul><li>Там традиционно се оплюват всички фирми </li></ul></ul><ul><ul><li>Такива сайтове лесно се манипулират! </li></ul></ul><ul><ul><li>Ако служител е изгонен за некадърност, първата му работа е да оплюе работодателя си, нали? </li></ul></ul><ul><li>Вярвайте повече на утвърдени световни консултантски фирми </li></ul><ul><ul><li>Например Hewitt правят всяка година класация за най-добър работодател (има и по индустрии) </li></ul></ul>
 14. 14. Топ работодатели за 2010 Източник: http:// dariknews.bg/view_article.php?article_id=618009
 15. 15. Канали за търсене на работа <ul><li>Търсенето на работа в софтуерната индустрия става по различни канали : </li></ul><ul><ul><li>Публични сайтове с обяви </li></ul></ul><ul><ul><li>Приятелска мрежа </li></ul></ul><ul><ul><li>Кариерни центрове в университетите </li></ul></ul><ul><ul><li>Кариерни събития ( job fairs) </li></ul></ul><ul><ul><li>Агенции за подбор на персонал </li></ul></ul><ul><ul><li>Директен контакт с работодатели </li></ul></ul>
 16. 16. Публични сайтове с обяви <ul><li>Сайтове с обяви за работа в ИТ индустрията: </li></ul><ul><ul><li>www.jobs.bg </li></ul></ul><ul><ul><li>www.itjobs.bg </li></ul></ul><ul><ul><li>www.rabota.bg </li></ul></ul><ul><ul><li>www.jobspace.bg </li></ul></ul><ul><ul><li>www.bestjobs.bg </li></ul></ul><ul><ul><li>www.orjo.com </li></ul></ul><ul><ul><li>www.jobtiger.bg </li></ul></ul><ul><ul><li>www.buljobs.bg </li></ul></ul><ul><ul><li>Списъкът не е пълен </li></ul></ul><ul><ul><li>Не претендираме за изчерпателност </li></ul></ul><ul><ul><li>Сайтовете за работа с времето се променят </li></ul></ul><ul><ul><li>Потърсете в Google примерно &quot; работа Java developer &quot; </li></ul></ul>
 17. 17. Приятелска мрежа <ul><li>Непременно разпитайте свои приятели и познати за подходяща работа </li></ul><ul><ul><li>Пратете мейл на всички </li></ul></ul><ul><ul><li>Пуснете съобщения във Facebook </li></ul></ul><ul><ul><li>Свържете се с всички ваши познати по всякакви канали </li></ul></ul><ul><ul><li>Пишете им каква работа търсите и каква е квалификацията ви </li></ul></ul><ul><ul><li>Изпратете им актуално CV </li></ul></ul>
 18. 18. Кариерни центрове в университетите <ul><ul><li>Кариерни центрове: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>В някои университети има работещи кариерни центрове и е добра идея да ги проверите </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>В тях има прекрасни обяви за стажове и работни позиции за начинаещи </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ето някои от по-добрите: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ФМИ на СУ – http:// career.fmi.uni-sofia.bg </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ТУ-София – http:// career.tu-sofia.bg </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>НБУ – http:// www.nbu.bg/index.php?l=264 </li></ul></ul></ul>
 19. 19. Кариерни събития ( Job Fairs) <ul><li>Кариерните събития ( job fairs) са отлично място да се запознаете с работодатели </li></ul><ul><li>Къде да ги намерим? </li></ul><ul><ul><li>На сайтовете на кариерните центрове </li></ul></ul><ul><ul><li>На сайтовете на студентски съвет във всеки един ВУЗ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>НБУ – www.studentskisavet.com </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ТУ-София – www.studsavet.com </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ФМИ на СУ – fss.fmi.uni-sofia.bg </li></ul></ul></ul>
 20. 20. Агенции за подбор на персонал <ul><li>Като цяло агенциите за подбор на персонал не са добър канал за търсене на работа </li></ul><ul><ul><li>Те ви разглеждат като стока, която трябва да бъде продадена, за да спечелят пари </li></ul></ul><ul><ul><li>Вашите интереси обикновено се игнорират </li></ul></ul><ul><ul><li>Ще ви предложат работа, която не искате (примерно оператор в call center) </li></ul></ul><ul><li>Някои работодатели набират служители само чрез специализирани агенции </li></ul><ul><ul><li>Най-често за високи ръководни постове </li></ul></ul>
 21. 21. По-известни агенции <ul><li>Като цяло агенциите за търсене на работа са некомпетентни в ИТ сферата </li></ul><ul><ul><li>Все пак им пуснете CV , може да излезе нещо </li></ul></ul><ul><li>Bulwork – http://www.bulwork.net </li></ul><ul><ul><li>Лоша репутация, некоректно отношение и към кандидати и към работодатели </li></ul></ul><ul><li>Adecco Bulgaria – http://www.adeccobulgaria.com </li></ul><ul><li>Manpower Bulgaria – http://wwwmanpower.bg </li></ul><ul><li>Talent Hunter – http :// www.talenthunter-bg.com </li></ul><ul><li>ITJobs.bg ( HRCR ) – http:// www.hrcr.bg </li></ul>
 22. 22. Директен контакт с работодатели <ul><li>Най-добрите работодатели понякога изобщо не пускат обяви за работа </li></ul><ul><ul><li>Кандидатите се надпреварват да кандидатстват при тях </li></ul></ul><ul><ul><li>Това са големи фирми с много добър имидж (например Microsoft и Google) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ако имате амбиция за такава фирма, трябва да сте активната страна </li></ul></ul><ul><li>Направете списък с най-добрите фирми от индустрията и потърсете обяви по сайтовете им </li></ul>
 23. 23. Процесът на кандидатстване Как да подготвим и изпратим CV и мотивационно писмо, как да се подготвим и явим на интервю?
 24. 24. Стъпки за кандидатстване <ul><li>Задължителни стъпки при кандидатстване за работа </li></ul><ul><ul><li>Проучване на работодателя </li></ul></ul><ul><ul><li>Проучване на свободната позиция </li></ul></ul><ul><ul><li>Подготовка на CV, мотивационно писмо, препоръки, проекти, сертификати и т.н. </li></ul></ul><ul><ul><li>Изпращане на документи за кандидатстване </li></ul></ul><ul><ul><li>Подготовка за интервю </li></ul></ul><ul><ul><li>Явяване на интервю </li></ul></ul>
 25. 25. Спазвайте изискванията! <ul><li>Много важно правило: </li></ul><ul><li>Следвайте внимателно изискванията </li></ul><ul><ul><li>Ако се иска CV на английски език, това означава на английски език, не на български </li></ul></ul><ul><ul><li>Ако се изисква мотивационно писмо на български език, значи на български </li></ul></ul><ul><ul><li>Ако срокът е 31 март, това не означава 2 април </li></ul></ul>Спайзвате изискванията!
 26. 26. На какъв език да пишем? <ul><ul><li>В ИТ индустрията по правило се пише на английски </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ако ви искат CV на български език, проверете дали това е сериозна фирма </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ако в обявата не пише на какъв език да пратите CV и cover letter </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Пишете на езика, на който е обявата </li></ul></ul></ul><ul><li>Ако не ви искат cover letter , пак им изпратете </li></ul><ul><ul><li>Така изпъквате като по-сериозен кандидат </li></ul></ul>
 27. 27. Проучване на работодателя <ul><li>Непременно проучете работодателя! </li></ul><ul><ul><li>Проучете с какво се занимава </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>И на съм да ви пипнат трябва да знаете: какво прави, кои са продуктите / услугите, клиентите </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Проучете фирмените ценности </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Какво е важно за фирмата? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Прочетете статии и коментари за фирмата </li></ul></ul><ul><ul><li>Прочетете какво пише по форумите </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Внимавайте: по форумите има много глупости </li></ul></ul></ul>
 28. 28. Проучване на обявената свободна позиция <ul><li>Проучете внимателно обявата ! </li></ul><ul><ul><li>Има ли непознати думички в обявата (примерно BPMN, BPEL, ARIS, BPM, SOA)? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Прочетете за тях, пробвайте да ги ползвате </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Има ли непознати продукти в обявата? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Изтеглете ги и си поиграйте с тях! </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Има ли някакво изискване, на което не отговаряте или нямате опит? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Образовайте се, изкарайте кратък курс </li></ul></ul></ul>
 29. 29. Подготовка на CV, мотивационно писмо и т.н. <ul><li>Подгответе CV , което да подхожда на позицията и да се хареса на работодателя </li></ul><ul><ul><li>Сложете най-важните за обявата технологии / опит / проекти първи (най-отгоре) </li></ul></ul><ul><li>Подгответе мотивационно писмо </li></ul><ul><ul><li>Напишете го конкретно за обявената позиция </li></ul></ul><ul><ul><li>Никога не ползвайте шаблон </li></ul></ul><ul><li>Намерете си препоръки от преподаватели, колеги, ръководители на проекти и т.н. </li></ul><ul><li>Подгответе дипломи , сертификати , награди </li></ul>
 30. 30. Изпращане на документи за кандидатстване <ul><li>Когато пращате документите си, изпратете ги старателно и според изискванията </li></ul><ul><ul><li>Подателят трябва да е цивилизован: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ivan Ivanov < [email_address] > </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Пример за идиотски подател: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Asd Afds < [email_address] > </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>За subject на писмото сложете нещо смислено: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Job Application: Junior .NET Developer (Ref # 481 ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Лоши примери: CV , Re: , rabota , < no subject> </li></ul></ul></ul>
 31. 31. Изпращане на документи за кандидатстване (2) <ul><li>Мотивационното писмо и CV трябва да са в отделен файл (най-добре PDF) с добро име : </li></ul><ul><ul><li>Ivan-Ivanov-Cover-letter-Mobiltel.pdf </li></ul></ul><ul><ul><li>Ivan-Ivanov-CV.pdf </li></ul></ul><ul><li>Примери за идиотски имена: </li></ul><ul><ul><li>New Document (2).docx , ivan.doc , mobiltel.doc </li></ul></ul><ul><li>Ако изпращате снимка, вградете я в CV -то </li></ul><ul><ul><li>Не изпращайте 8 MB снимка vankata2.jpg ! </li></ul></ul><ul><li>Ако прикачате твърде големи файлове (над 2 MB) , значи нещо не е наред </li></ul>
 32. 32. Изпращане на документи за кандидатстване (3) <ul><li>Напишете смислен текст на писмото , например: </li></ul><ul><li>Задължително включете в текста: </li></ul><ul><ul><li>Точното наименование на позицията (по обява) и референтен номер (ако има) </li></ul></ul><ul><ul><li>Името на фирмата (не your company ) </li></ul></ul><ul><ul><li>От къде знаете за тази позиция </li></ul></ul>Dear HR Manager, I would like to apply for the position &quot;Junior .NET Developer&quot; (Ref # 481 ) in Mobiltel EAD published at Jobs.bg. Attached are my application documents: CV, cover letter, university diploma and English TOEFL certificate. Please feel free to contact me at any time by phone or e-mail.
 33. 33. Изпращане на документи за кандидатстване (4) <ul><li>Задължително добавете сигнатура с име и контакти в края на писмото: </li></ul><ul><li>Най-добре всичко да е на английски ( CV, cover letter, endorsements, email, signature) </li></ul><ul><ul><li>Ако обявата е на български, пишете на български </li></ul></ul><ul><ul><li>Не смесвайте езиците ( BG текст, EN сигнатура) </li></ul></ul>Kind regards, Ivan Ivanov Tel. 0888 12 34 56 Email: [email_address]
 34. 34. Очаквайте да ви се обадят <ul><li>Ако сте пратили кадърно подготвена кандидатура за работа, ще ви се обадят </li></ul><ul><ul><li>Цивилизованите фирми винаги отговарят на кандидатите по e-mail или телефон </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Положителен или отрицателен, ще има отговор </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ако сте пратили CV 2 .doc в празен мейл без subject , няма да ви отговорят изобщо </li></ul></ul><ul><li>Четете си редовно пощата! </li></ul><ul><ul><li>Носете си телефона с пълна батерия и не пропускайте обаждания! </li></ul></ul>
 35. 35. Подготовка за интервю <ul><li>Подгответе се за интервюто </li></ul><ul><ul><li>Проучете фирмата </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Интервюиращият ще ви пита какво знаете за фирмата и &quot;нищо&quot; е лош отговор </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Проучете всяко едно от изискванията </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ще ви питат какъв ви е опита с изискваните езици, платформи, технологии, продукти и т.н. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Подгответе се за стандартните въпроси: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>предишен опит, очаквана заплата, … </li></ul></ul></ul>
 36. 36. Интервю <ul><li>Половината усилия при търсенето на работа са да стигнете до интервю </li></ul><ul><ul><li>Повечето кандидати не знаят как да кандидатстват и не стигат изобщо до интервю </li></ul></ul><ul><li>Другата половина усилия са представянето ви на интервюто </li></ul><ul><ul><li>Подгответе се технически </li></ul></ul><ul><ul><li>Демонстрирайте компетентност, позитивно мислене, готовност за работа в екип </li></ul></ul><ul><ul><li>Избягвайте да имате претенции </li></ul></ul>
 37. 37. Как да търсим работа в софтуерната индустрия? <ul><li>Въпроси ? </li></ul>

×