Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kababaihan Workshop

670 views

Published on

KABABAIHAN WORKSHOP

  • Be the first to comment

Kababaihan Workshop

  1. 1. workshop
  2. 2. Ano ang mga problema o suliranin na kasalukuyang kinakaharap ng mga kababaihan ngayon?
  3. 3. Anu-ano naman ang mga nakikitang solusyon sa mga nabanggit na problema/suliranin?
  4. 4. Anu-ano ang mga programa/proyekto na maaring makatulong sa mga nabanggit na problema/suliranin?
  5. 5. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ANGKOP NA PROGRAMA/ PROYEKTO SOLUSYON PROBLEMA/ SULIRANIN

×