Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hvordan dreper vi bjørnen software2011.02

604 views

Published on

Har offentlig sektor forutsetninger for å lykkes med å kjøre smidige prosjekter?

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hvordan dreper vi bjørnen software2011.02

 1. 1. Nå har vi solgt skinnet. Hvordan dreper vi bjørnen?<br />Anne Kristine Næss<br />
 2. 2. Jobbet med både fossefallsprosjekter og halvsmidige prosjekter fra 2004-2007.<br />Siden 2007 har jeg stort sett bare jobbet i og med smidige prosjekter.<br />E-post: anne.kristine.ness@edb.com<br />Blogger: http://gevinstrealisering.blogspot.com/ og http://agileandadaptive.blogspot.com/<br />Linkedin: http://no.linkedin.com/in/kristinenaess<br />Om meg<br />EDB 2010<br /> Page 2<br />
 3. 3. Scrum er den mest utbredte retningen innen smidig i dag.<br />Scrum er ikke noen prosjektledelsesmetodikk eller -rammeverk, kombineres derfor ofte med PMI og «fossefallsoverbygg».<br />Scrum passer til det meste av repetitivt arbeid eller konkret oppgaveløsning.<br />Bakteppe:<br />EDB 2010<br /> Page 3<br />
 4. 4. Når noe må raskt fra idé til iverksatt løsning<br />Når det eksisterer en tids- og budsjettramme<br />Når ikke alle grunnforutsetningene er kjent på forhånd<br />OG:<br />Når alle aktørene kan sitte samlokalisert<br />Når alle aktørene kan jobbe bortimot heltid<br />Når passer smidig virkelig bra?<br />EDB 2010<br /> Page 4<br />
 5. 5. Sørg for at kontrakten omhandler mer enn leveransene.<br />PS2000: Systemutvikling og systemleveranseprosjekter med:<br />Høy kostnad eller stor grad av kompleksitet<br />Stor grad av usikkerhet<br />Grove spesifikasjoner<br />Iterativ tilnærming<br />Merk: det stilles store krav til kundens organisasjon! <br />Velg en god kontraktsstandard<br />EDB 2010<br /> Page 5<br />
 6. 6. Du kommer til å oppleve at du mister kontroll i starten.<br />EDB 2010<br /> Page 6<br />”Produkteieren er ikke mulig å få tak i, og gjør ikke jobben sin!”<br />”Teamet produserer godt, men produkteieren er aldri fornøyd med det vi leverer.”<br />Teammedlem<br />Scrum master<br />”Scrum masteren tar ikke tak i de virkelige problemene!”<br />Produkteier<br />
 7. 7. Hvem sikrer budsjettet i alle budsjettkamper?<br />Hvem bygger prosjektets renommé?<br />Hvem sørger for at prosjektet ikke blir skyteskive for omgivelsene?<br />Hvem henter inn ny informasjon?<br />Hvem koordinerer mellom prosjekter og team?<br />Hvem tar store, viktige beslutninger? Og alle små?<br /><ul><li>Produkteieren</li></ul>Sitting duck-problemet<br />EDB 2010<br /> Page 7<br />
 8. 8. Hvordan skal vi klare å levere med så få folk?<br />Tidsklemma vil være like aktuell<br />EDB 2010<br /> Page 8<br />?<br />?<br />?<br />Scrum master<br />
 9. 9. Produkteieren/kunden må:<br />Være tilstede hele veien fra idé til implementert løsning.<br />Slutte med «multitasking» og lave allokeringsgrader i prosjektene.<br />Sitte sammen med scrumteamet i større grad.<br />Jobbe inkrementelt og iterativt ogsåmed produktkøen.<br /><ul><li>Involvere egen organisasjon i denne måten å jobbe på.</li></ul>Hvordan løse dette?<br />EDB 2010<br /> Page 9<br />
 10. 10. Hvor smidig jobber bestillerne (eks. departementene)?<br />Hvor smidig lar bestillerne oss være?<br />Hvor mange oppgaver har fått samme tidsfrist?<br />Hvor mange bestillinger har høyeste prioritet?<br />Hvor ofte må vi levere framdriftsrapporter?<br />Hvor mange hoder har vi til rådighet til enhver tid?<br /><ul><li>Man må tenke nytt, og det må skje høyere opp!</li></ul>Fra smidig prosjekt til smidig organisasjon<br />EDB 2010<br /> Page 10<br />
 11. 11. «De politiske myndigheter – Storting og regjering – fortsetter imidlertid forholdsvis intenst å påta seg stadig flere velferdsforpliktelser som samlet sett koster langt mer enn de ønsker å ta ansvar for.»<br />Halvard Vike, Velferd uten grenser, 2004<br />Velferd uten grenser?<br />EDB 2010<br /> Page 11<br />
 12. 12. Kost/nytte-tenkningen hos bestillerne i offentlig sektor?<br />Mulighetene til å oppnå gevinster i form av besparelser?<br />Behovet for å prioritere?<br />Hva sier dette oss om:<br />EDB 2010<br /> Page 12<br />
 13. 13. Fra bestilling…<br />Tildelingsbrev<br />Budsjett ferdig<br />Budsjettinnspill internt<br />
 14. 14. Estimere <br />Prioritere<br />Påbegynne<br />Teste<br />Levere raskt til reell kunde<br />Arbeidspakke A3<br />Arbeidspakke A4<br />Arbeidspakke B2<br />Arbeidspakke C1<br />Arbeidspakke C2<br />Arbeidspakke D1<br />Arbeidspakke D2<br />Arbeidspakke D3<br />…til Produktkø<br />Arbeidspakke A1<br />Arbeidspakke A2<br />Bestilling A<br />Arbeidspakke B1<br />Bestilling B<br />Bestilling C<br />Bestilling D<br />Overordnet produktkø<br />Detaljert produktkø<br />
 15. 15. Produktet blir ferdig en gang…<br /> Page 15<br />
 16. 16. Av hvem, når, hvor og hvordan skal det brukes?<br />EDB 2010<br /> Page 16<br />Thereifixedit.com<br />
 17. 17. Opplæring<br />…og det gjør ikke PMI heller…<br />Scrum sier ikke noe om endringsledelse.<br />EDB 2010<br /> Page 17<br />Roller/prosesser<br />ITSM<br />OU-tiltak<br />
 18. 18. Når folk må bytte arbeidsoppgaver?<br />Når medarbeidere må begynne å snakke med folk de ikke har snakket med før?<br />Når det stilles nye krav til kvalitet og effektivitet?<br />Når systemløsningene blir stadig mer komplekse å drifte og forvalte?<br />Når man ikke har tilstrekkelig kompetanse til å ta imot?<br />Når det finnes «huller i løsningen»?<br />Hvem har ansvaret for gevinstrealiseringen?<br />EDB 2010<br /> Page 18<br />
 19. 19. Gevinstplanen<br />EDB 2010<br /> Page 19<br />Sikre at saksbehandlerne forstår og tar i bruk den nye funksjonaliteten<br />Sikre at frigjort tid blir brukttil å bygge ned restanser<br />Arbeidspakke A: Automatisert ”datafangst”<br />Forbedret arbeidsprosess<br />Redusert saksbehandlingstid<br />90% bruker-tilfredshet<br />Tiltak:<br />Muliggjøre gevinst<br />Mål<br />Gevinst<br />IT-resultat<br />Forretningsendringer<br />Tiltak:<br />Minimere risiko<br />Sikre tilstrekkelig ytelse og lav nedetid i hele systemløsningen<br />Nye/endrede behov?<br />
 20. 20. Feedback-sløyfer<br />EDB 2010<br /> Page 20<br />
 21. 21. Smidig fjerner ingen av dine gamle utfordringer.<br />Smidig tilbyr derimot et nytt forbedringsregime.<br />Hvorvidt man kan lykkes med smidig i offentlig sektor handler om hvor godt denne muligheten utnyttes.<br />Konklusjon:<br />EDB 2010<br />Page21<br />

×