Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bab 4 pengurusan maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat

9,432 views

Published on

 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2u6xbL5 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2u6xbL5 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Bab 4 pengurusan maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat

 1. 1. BAB 4PENGURUSANMAKLUMAT &PEMBELAJARAN (PMPSH) HAYATSEPANJANG
 2. 2. DEFINISI & KONSEPPENGURUSAN MAKLUMAT• Maklumat : Data, bahan dan pengetahuan yang tersusun dalam struktur yang mempunyai makna.• Pengurusan Maklumat : Ilmu berkenaan kemahiran untuk menerima, mengesan, mengenalpasti, mendapat semula, menilai, memurni, menyusun, dan menggunakannya pada masa yang perlu dan mengambil manfaat untuk diri dan orang lain.
 3. 3. KONSEP PENGURUSAN MAKLUMAT • Kecemerlangan pengurusan maklumat dilihat dari segi kemampuannya mencapai matlamat dan tujuannya. • Pengurusan maklumat yang cekap akan membangunkan akal budi manusia menjadi warganegara yang baik. • Ketakwaan dan keimanan pula menjadi perisai daripada gejala negatif dan pelanggaran undang- undang.
 4. 4. DEFINISI & KONSEP LITERASI MAKLUMA Literasi Maklumat: Satu “set kemahiran” pengurusan maklumat yang boleh dipelajari seperti :- • penggunaan alatan, • penggunaan teknik, • penggunaan kaedah dan • sikap terhadap pembelajaran itu sendiri. Keupayaan mencari dan menggunakan maklumat adalah kunci pembelajaran sepanjang Lau (2006) hayat.
 5. 5. 1. Mengakses maklumat dengan cekap dan berkesan. 3 ASAS UTAMA 2. Menilai maklumat dengan cekapPENGURUSAN dan kritis. MAKLUMAT 3. Mengaplikasikan dan menggunakan maklumat dengan tepat dan kreatif.
 6. 6. PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH Definisi: Pencarian ilmu pengetahuan untuk peribadi atau profesional yang dilakukan sepanjang masa, sukarela dan atas motivasi kendiri. PSH adalah integrasi pembelajaran formal dan tidak formal untuk membangunkan kebolehan meningkatkan kualiti hidup secara berterusan. Pembelajaran ialah satu proses kehidupan yang berlaku sepanjang masa dan di mana sahaja.
 7. 7. KONSEP PSH Manusia dilahirkan tanpa maklumat, tetapi dibekalkan pancaindera untuk belajar mencari maklumat. Firman Allah yg bermaksud: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”. (Al-Quran, An-Nahl, 16:78).
 8. 8. PSH adalah proses yang bermuladari lahir sehingga ke akhir hayat, bermula dalam institusi keluargadan seterusnya komuniti, sekolah, tempat kerja dan sebagainya.Konsep ini mempunyai kelebihandari segi keanjalan, kepelbagaian dan kebolehdapatan dalamkonteks masa dan tempat proses pembelajaran tersebut dilaksanakan. Jenis maklumat yang dipelajari dan fokusnya berbeza mengikut perbezaan tahap umur setiap individu.
 9. 9. KEPENTINGAN PSH• Menambahbaik kebolehan dalam kerjaya. • Meningkatkan kualiti dalam konteks pengetahuan, aptitud, kemampuan kritis dan kemampuan untuk bertindak. • Membantu membangunkan kesedaran tentang diri dan persekitaran. • Menggalakkan penglibatan sosial di tempat kerja dan dalam komuniti.
 10. 10. Surrounding schooling - pembelajaran tidak formal di luar rumah.Pembelajaran Home schooling - formal - KAEDAH pembelajaranmendapat sijil, MEMPEROLEHI tidak formal dikelayakan dan & APLIKASI rumah. kemahiran. Pembelajaran maya (online learning).
 11. 11. PROSES PSH • 0-5 tahun: Pembelajaran menggunakan deria-deria yang mengaktifkan sel-sel otak dengan bimbingan ibubapa sehingga ke pra sekolah.• 6-24 tahun: Pembelajaran formal di peringkat sekolah rendah, menengah dan pengajian tinggi. Bertujuan untuk membangunkan empat fakulti, iaitu fizikal, mental, emosi dan intelektual.
 12. 12. • 25-60 tahun:Pembelajaran •60 tahun ke atas: belajaran tidak fomal melalui media melalui aktiviti yang bersesuaian instructional di tempat kerja, dengan tahap umur, seperti kerja- dari rakan sekerja, media kerja kemasyarakatan. Individu massa, teknologi maklumat, dalam julat umur ini mampu: persekitaran dan alam sekitar. • Mendapatkan pengetahuan • Pembelajaran dari pengalaman dan menyumbangkan kepada dan penyelesaian masalah masyarakat. memerlukan pembangunan • Menjalankan kerja-kerja intelek, kemampuan dan sukarela melalui persatuan integriti yang berterusan . atau kelab komuniti. • Melahirkan rasa kepuasan kepada diri serta memberi faedah kepada masyarakat.
 13. 13. Model Pembelajaran Sepanjang Hayat Kesedaran kendiri (Self awareness). Penilaian Model Merancangpembelajaran - Pembelajaran Pembelajaran - Evaluating Planning forlearning (Self Sepanjang learning (Selfmonitoring). Hayat management). Sedar apa yang perlu dipelajari - Understanding how to learn (Meta-learning).
 14. 14. Hubungan Literasi Maklumat Dan PSH

×